K čemu slouží jednotlivé investiční instrumenty?

  0:04aktualizováno  0:04
Víte jaký účel mají plnit investice do stavebního spoření, penzijního připojištění, akciových fondů a mnoho dalších investic?
Běžný účet: k platbám, nikoli na spoření

Běžné účty jsou určeny k provádění plateb a rychlému výběru hotovosti, nikoli ke zhodnocování peněz. Jsou využívány pro naprostou většinu transakcí - převody mezd, platby nájemného, energií či účtů za telefon. Prostředky na kontě jsou přístupné díky platební kartě nebo výběru na přepážce. Při výběru běžného účtu nesledujte jen výši úroků. Důležité jsou poplatky za vedení účtu, za vydání karty či zadání trvalého platebního příkazu. Podstatná je i výše částky, kterou můžete za týden vybrat.

Banky většinou nabízejí svým klientům společně s běžným účtem další produkty. Můžete si tak ke svému běžnému účtu zřídit různé spořící účty nebo termínované vklady či telefonicky kontrolovat svůj zůstatek na účtu. Úročení prostředků na běžném účtu závisí na velikosti zůstatku. Úrokové sazby se pohybují v rozmezí 0,5 až 3,5 procenta.

Z výše úroků vyplývá, že běžný účet se zásadně nehodí pro investování volných finančních prostředků. Na běžném účtu by měly být uloženy jen nezbytně potřebné prostředky plus určitá finanční rezerva pro neočekávaná vydání.

Vklady na běžném účtu jsou stejně jako na termínovaném vkladu ze zákona pojištěny, a to do výše 90 procent, maximálně však 400 000 korun. Výhodou je vysoká likvidita, to znamená rychlost, s jakou se člověk dostane v případě potřeby ke svým penězům v hotovosti.

Penzijní připojištění: výhodou jsou daňové odpočty a státní příspěvek

Penzijní připojištění je vhodné pro každého, kdo může peníze investovat na delší dobu a nechce se mu příliš riskovat. Vklad účastníka navíc rozšíří stát příspěvkem v rozmezí 50 až 150 korun podle výše částky, kterou klient spoří. Nejvyšší příspěvek 150 korun dostávají lidé, kteří ze svého ukládají 500 a více korun měsíčně. Vklad a příspěvek státu pak ještě zhodnocují samy fondy svým hospodařením, v posledním období v průměru o čtyři až šest procent. Každý, kdo se pro penzijní připojištění rozhodne, by měl ještě předtím zvážit, kolik peněz bude moci každý měsíc obětovat. Peníze jsou v penzijním fondu totiž vázány velmi dlouhou dobu, klienti si mohou naspořené částky spolu se státními příspěvky vyzvednout až při odchodu do starobního důchodu. "Proto je také podle mého názoru výhodnější penzijní připojištění spíš pro starší klienty, kteří se ke svým penězům dostanou dříve," říká finanční poradce Pavel Pohořelský.

Výhodou připojištění je možnost odepisovat naspořené částky z daňového základu. Vztahuje se na příspěvky nad 500 korun a do 1500 korun. Ten, kdo bude spořit měsíčně 1500 korun, odepíše z daňového základu 12 000 korun. Spořit nad tuto částku už není příliš výhodné. Na rozdíl od životního pojištění může daňové úlevy uplatnit i klient fondu, který vybere své úspory z penzijního fondu předčasně.

Určitou nevýhodou penzijního připojištění na rozdíl od stavebního spoření je to, že vklady nejsou pojištěné. O to důležitější je správně fond vybrat. Zájemce by si měl všímat, kdo fond spravuje i jaké jsou jeho hospodářské výsledky v delší časové řadě. Naopak by měl být obezřetný, pokud fond slibuje o hodně vyšší zhodnocení než ostatní fondy.

Výhody
- možnost odpočtu příspěvků fondu z daňového základu
- státní příspěvek
Nevýhody
- dlouhé vázání peněz
- nepojištěné vklady

Největší penzijní fondy

Penzijní fondZhodnocení v r. 2000 v %*Zhodnocení od založení fondu v %Objem aktiv (mil. Kč)Počet účastníků
Vojenský otevřený penzijní fond4,108,317 625330 853
Spořitelní peznijní fond4,206,474 442310 551
Českomoravský penzijní fond4,208,624 961299 996
Penzijní fond České pojišťovny4,608,324 345296 059
Penzijní fond Komerční banky4,898,076 804251 483
* předběžný odhadPramen: fincentrum.idnes.cz

Životní pojištění: hlavně ochrana proti rizikům

Životní pojištění není vhodné spojovat s investováním. Klasická životní pojistka příspěvky klientů nezhodnocuje vůbec, dohodnutá částka je vyplacena v případě vážné újmy na zdraví nebo smrti. Je proto vhodné ji uzavřít jako pojistku pro případ, že by se například s živitelem rodiny stalo něco závažného.

U kapitálového životního pojištění jsou klienti pojištěni vůči výše uvedeným rizikům a ještě si spoří na stáří, takže si po dlouhé, předem dohodnuté době mohou vyzvednout část naspořených a mírně zhodnocených příspěvků. V případě investičního kapitálového pojištění mohou klienti naspořit víc než u jiných typů životních pojistek, protože pojišťovny mohou investovat do rizikovějších produktů.

Stavební spoření: dobré výnosy bez rizika

Kdo může z rodinného rozpočtu každý měsíc po dobu pěti let "odloupnout" alespoň sto korun, měl by vsadit na stavební spoření. Nebude se muset v noci budit s obavou, jak si stojí tuzemská či zahraniční burza nebo co se stane, když se stavební spořitelně nebude dařit a zkrachuje. V Evropě dosud žádná stavební spořitelna nezkrachovala, a navíc jsou vklady pojištěny státem. "Stavební spoření je při vysokém úroku a nízkém riziku velmi vhodnou investicí. Výhodou je možnost čerpat řádný či překlenovací úvěr a řešit s jeho pomocí vlastní bydlení," říká hlavní analytik Raiffeisen banky Ivo Nejedl. Kdo se rozhodne čerpat úvěr, může navíc počítat se snižováním daňového základu o úroky z úvěru. Výnosy stavebního spoření jsou vysoké, pohybují se v průměru okolo 14 procent a jsou stabilní. Jsou dány úročením vkladu a státním příspěvkem. Ten je nejvýše 4500 korun ročně pro klienta, který sám naspoří 18 000 korun. Smlouvu je možné uzavřít na každého člena rodiny, spořit vyšší částky než 18 000 korun ročně na jednoho člena domácnosti jsou vhodné jen pro toho, kdo chce čerpat vyšší úvěr.

Mezi stavebními spořitelnami je vhodné vybírat kvůli rozdílnému úročení vkladů i řádných a překlenovacích úvěrů. Ještě před výběrem spořitelny by si měl zájemce všímat výše poplatků i podmínek pro přidělení naspořených peněz či úvěru.

Kolik peněz bude rodina moci posílat stavební spořitelně, by měla předem pečlivě zvážit. Určitě by to neměly být všechny volné peníze, protože k nevýhodám stavebního spoření patří blokace spořených peněz po dobu pěti let. Ale vklady není nutné poukazovat každý měsíc, stačí když se na účet spořitelny dostanou koncem roku. Pokud tedy člověk vymyslí lepší krátkodobé zhodnocení peněz, může je 11 měsíců investovat jinde, v prosinci přesunout do stavební spořitelny a celkový výnos ještě zvýšit.

Výhody
- bezpečná investice, pojištěné vklady
- díky státnímu příspěvku výnosy okolo 14 procent
- možnost snížit úroky z úvěrů daňový základ
Nevýhody
- blokace peněz po dobu pěti let

Přehled stavebních spořitelen:
Českomoravská stavební spořitelna
ČS-stavební spořitelna
HYPO stavební spořitelna
Raiffeisen stavební spořitelna
Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky
Wüstenrot

Termínovaný účet - nízký výnos pro opatrné

Úrokové sazby, které v předchozích dvanácti měsících nabízely banky na termínovaných vkladech, rozhodně nebyly nijak závratné. Dokonce ani nepokryly meziroční inflaci. Zatímco ta dosahovala 5,5 procenta, průměrný roční úrok byl zhruba o procento nižší s tím, že je od něj ještě třeba odečíst patnáctiprocentní daň. Navzdory tomu je však většina úspor českých domácností - téměř 550 miliard korun - uložena právě na těchto kontech.

Důvodů velké obliby je několik: konzervativní Češi dávají přednost osvědčeným jistotám před ostatními, méně známými formami investování. Vkladní knížka s roční výpovědní lhůtou je přece jen známější než podílové fondy, pomocí nichž lze "vydělat" s únosnou mírou rizika okolo pěti až sedmi procent za rok. Lidé se, i přes klesající úrokové sazby, nadále spokojují s nízkým výnosem, který je doprovázen nižším rizikem. Podezřele výhodné úroky, které nabízely první zkrachovalé banky nebo kampeličky, již nevzbuzují v lidech důvěru, a proto raději obětují vyšší výnos s větším rizikem za jistý, ale nízký zisk.

Termínované vklady lze doporučit pro uložení peněz na období několika týdnů, měsíců, výjimečně i let. Uložení na termínovaný vklad na krátké období je výhodnější než jen nechat peníze doma ve slamníku. Pro dlouhodobější investici nejsou tyto vklady to pravé. Například při pětiletém spoření je mnohem výhodnější stavební spoření až s šestiprocentním ročním úrokem a státní podporou.

A výhody? Poměrně snadná možnost přeměnit vklad v hotové peníze. Pokud ovšem člověk zvolí správnou dobu spoření. Banky dnes nabízejí takzvané opakující se (revolvingové vklady). Pokud si klient zvolí například týdenní, bude se mu automaticky opakovat, dokud si peníze nevybere - tu možnost má každý týden. Pokud ví, že nebude úspory potřebovat třeba rok, může zvolit delší lhůtu, která bývá lépe úročena. Výhodou termínovaných vkladů je také jejich pojištění ze zákona. V případě krachu banky pak každý klient dostane 90 procent svého vkladu, maximálně však 400 tisíc korun.

Peníze ve slamníku znehodnocuje inflace

Množství investičních příležitostí se na českém trhu neustále zvyšuje, přesto však téměř polovina lidí má část úspor uložených v bezpečí svého domova. Úkryt peněz, pomineme-li zloděje, je bezpečný, ale o investici nemůže být ani řeč. Vkladní knížky či termínované vklady přinášejí sice nízké zhodnocení, ale doma uložené finanční prostředky mají nulový výnos. Lépe řečeno jejich hodnota neustále klesá a vinna je inflace.

Doma uchované peníze sice nezmizí v žádném bankovním tunelu, ale postupně se snižuje jejich hodnota a člověk nemá žádnou možnost, jak bojovat proti postupnému růstu cen. Jestliže rohlík v supermarketu stojí 1. ledna devadesát haléřů, můžete si za sto korun koupit 111 rohlíků. Za rok však pečivo podraží a rohlík stojí jednu korunu. Za schovanou stokorunu si pak koupí už jen sto kousků tohoto pečiva.

Růst cen spotřebního zboží, tedy inflace, byl v uplynulých 12 měsících poměrně rychlý. Inflace, měřená jako zvýšení cen spotřebního zboží v červnu letošního roku oproti červnu 1998, činila pět a půl procenta. Průměrné meziroční zvýšení cen v tomto období bylo 4,3 procenta. To znamená, že na to, co jste loni v červnu koupili za tisíc korun, museli jste letos vytáhnout z peněženky 1055 korun. Ve srovnání s předchozím rokem tedy došlo k většímu znehodnocení doma uložených peněz, za což mohlo především zvýšení cen potravin. Odhady dalšího vývoje inflace jsou podle České národní banky optimističtější než současný stav, lze očekávat že ceny neporostou takovým tempem.

Akcie - riziková dlouhodobá investice

Investice do akcií patří k nejrizikovějším, ale zároveň k nejvýnosnějším způsobům investování. Proto jsou vyhledávány lidmi, kteří požadují co možná největší zhodnocení, ale zároveň jsou ochotni podstoupit riziko případné ztráty svých prostředků.

Pohyby cen akcií se v poslední době podobají jízdě na horské dráze a loňský strmý růst cen akcií, obchodovaných na americkém trhu NASDAQ, je v letošním roce vystřídán poklesem. Finanční analytici se shodují v názoru, že investování do akcií nejen ve světě, ale i u nás doma nebylo tou nejšťastnější variantou. Ovšem i v České republice existují výjimky - jestliže jste například koupili loni akcie Pražských služeb, dočkali jste se více než třistaprocentního zhodnocení svých peněz. Z investované tisícikoruny jste tak mohli získat více než tři tisíce korun.

Investovat do akcií lze v podstatě dvěma způsoby. Buď prostřednictvím nákupu takového otevřeného podílového fondu, který se zaměřuje na akciové trhy, nebo fondu fondů. Takový způsob je vhodný zejména pro mladší investory, kteří se nebojí rizika. Individuální investování je vhodné pro lidi s vyššími příjmy, kde se velikost použité částky blíží půl milionu korun. Na vytvoření vlastního portfolia je to sice částka nedostatečná, ale je možné svěřit své peníze obchodníkovi s cennými papíry, který by obhospodařoval vaše portfolio.

Výhody
- vyšší výnos
- pokud prodáte cenný papír po šesti měsících od data nákupu, neplatíte z výnosu žádnou daň nevýhody
- riziko ztráty investované částky, lze ho snížit především tím, že nevložíte všechny své peníze do akcií jediné společnosti, ale rozdělíte je mezi více firem

Nemovitosti: dá se očekávat jejich zhodnocení

Odborníci se shodují, že po vstupu do Evropské unie ceny nemovitostí porostou. Nebude to však platit o všech a všude. "Domnívám se, že půjdou nahoru určitě ceny bytů ve velkých městech Praze, Brně, Ostravě," říká finanční makléř Pavel Pohořelský. Podle posledního průzkumu společnosti TNS Factum zatím lidé nakupují nemovitosti hlavně proto, aby uspokojili svou bytovou potřebu, nikoli jako investici s perspektivou zhodnocení. Pokud si však někdo byt jako investici pořídí, může nejen s napětím očekávat, jak se budou ceny nemovitostí hýbat, ale také mezitím byt pronajmout, čímž se mu původní náklady vrací postupně zpátky. Po jakých nemovitostech je poptávka? "Jednoznačně po malometrážních bytech do 50 metrů čtverečních. Jeden metr takového bytu v panelovém domě se prodává o hodně dráž než v případě většího bytu, takže celková cena za byt 2+kk po rekonstrukci může být o dost vyšší než za nerekonstruovaný 3+1," vysvětluje makléř Filip Kudrnáč z realitní kanceláře Pokorný. Podle něj však nebudou tyto rozdíly v budoucnosti už tak výrazné, protože řada developerských firem se zaměřuje na výstavbu právě malometrážních bytů, a na trhu se tak v budoucnu vyrovná poptávka s nabídkou. V případě bytů doporučují makléři nákup do osobního vlastnictví, nemusí to být však novostavby. "U těch je to s cenou jako u nových aut, už v okamžiku nákupu na ceně trochu ztrácejí," soudí Filip Kudrnáč.

Velké rozdíly jsou v cenách bytů v různých lokalitách. Podle zjištění MF DNES se podobný nový byt, který je k mání v Praze za 2 400 000 korun, dá obstarat mimo Prahu za poloviční cenu.

Předem se však nedá říci, že byt například ve dvou malých sousedních městech bude vždy za stejné peníze. O konečné ceně rozhoduje trh a poptávka po bytech či domech v dané lokalitě. Ovlivňuje ji kromě prostředí také množství a kvalita pracovních příležitostí v místě.

Sázkou na jistotu jsou starší rodinné domky. "Poptávka po nich stále roste, zvlášť když jsou v dobrém technickém stavu a dají se snadno zrekonstruovat," potvrzuje makléř Henrik Kopec z realitní kanceláře v Třinci. A nákup pozemků? Může být velkou trefou, nebo také hodně špatnou investicí. "V každém případě by měl zájemce o pozemek nejdřív navštívit stavební úřad, podívat se pořádně do map a zjistit, zda na vybraném místě není plánovaná třeba výstavba silnice," radí Henrik Kopec. Konkrétní výhodnost nákupu pozemků závisí na mnoha okolnostech, na plánovaném územním rozvoji dané lokality, možnostech zavedení inženýrských sítí, dopravní dosažitelnosti místa a podobně. Výhodně nakoupit pozemek znamená mít zejména dostatek dobrých informací. Vhodnou investicí může být také nákup lesa. "Je ale potřeba, aby to byl vzrostlý les, určený už ke kácení," říká Henrik Kopec.

Do čeho investovat
- do malometrážních bytů
- do starších rodinných domků vhodných k rekonstrukci
- do bytů v osobním vlastnictví
- do některých pozemků
- do lesů určených k vytěžení

Podílové fondy: vybírat hlavně podle typu

Na tuzemském trhu je možné vybírat zhruba z padesátky domácích a šesti set zahraničních podílových fondů. Ten svůj si mezi nimi může najít člověk, který se nebojí riskovat a doufá v neobvyklé výnosy, i ten, kdo se nechce spojit s úroky z termínovaných vkladů, ale chce své peníze uložit relativně bezpečně.

Vybírat podílový fond je třeba podle několika kritérií. Rozhodně ne jen podle momentálních výnosů! Většinu fondů totiž ovlivňují výkyvy na kapitálových trzích. Například fond, který se zdá podle čerstvých údajů velmi úspěšný, může za několik měsíců hodně ztrácet, třeba proto, že učinil špatné investiční rozhodnutí a nakoupil klesající akcie. Příkladem jsou fondy, které věřily americkému trhu Nasdaq, na kterém prodělaly někdy i většinu peněz. A naopak, na první pohled nenápadné výsledky mohou značit stabilní a dlouhodobě výnosný fond. Proto je třeba vybírat mimo jiné podle "historie" a statistických ukazatelů o fondu.

Pozor na poplatky
Za své služby si fondy účtují poplatky. Jejich výše se značně různí. Vstupní a výstupní poplatek činí nula až deset procent, za správu peněz si řeknou od 0,7 do 2 procent.

Dobré jméno správce
Laik, který se na peněžním trhu příliš nevyzná, by měl při výběru fondu hledět i na jeho správce, tedy investiční společnost, a zvolit tu, kterou zná, například proto, že patří ke skupině velké banky.

Podílové listy fondů lze nakoupit v příslušné bance, investiční společnosti či prostřednictvím makléře. Zpětný odkup provádí investiční společnosti spravující fond, a to za cenu odpovídající jejich momentální hodnotě. Pozor: sledujte proto pravidelně vývoj ceny podílového listu, jinak můžete prodělat.

Typy fondů

Fondy peněžního trhu
malé riziko, nižší výnosy

Ukládají peníze na termínované účty v bankách, do dluhopisů či pokladničních poukázek. Hodí se pro ty, kteří vědí, že své peníze mohou postrádat šest měsíců či rok. Jsou likvidní, to znamená, že lze jejich podílové listy poměrně rychle prodat. Nejúspěšnější z deseti českých fondů ŽB Spoorkonto se za rok zhodnotil o necelých pět procent. Až na jeden, který klesl o 4,7 procenta, zbývající svým klientům připsaly výnos. Ze zahraničních se nejlépe dařilo Raiffeisen dolarovému likvidnímu, který dosáhl více než sedmiprocentního zhodnocení. Žádný neskončil se ztrátou.

Dluhopisové fondy
poměrně malé riziko, o něco vyšší výnos než v případě fondů peněžního trhu

Správci fondů nakupují zejména státní a firemní dluhopisy. Ideální je investovat nejméně na rok, spíše na dva. Všechny tuzemské dluhopisové fondy skončily poslední rok se ziskem, nejlepší IKS Dluhopisový zhodnotil svěřené peníze o 6,7 procenta. Zahraniční byl CI Dollar Bond dokonce o téměř 22 procent. Mezi cizími fondy se ale našly i ztrátové až o 23 procent.

Smíšené fondy
větší riziko i výnosy

Do těchto fondů je nejlepší investovat na tři roky a déle. Hodnotu podílových listů totiž ovlivňuje pohyb kapitálových trhů. Aby je majitel nemusel prodat se ztrátou, musí si počkat na správné období a zároveň nepanikařit, pokud zrovna nevydělává.

Z domácích fondů si nejlépe vedl SIS Výnosový s výsledkem více než pět a půl procenta. S nejhorším tuzemským smíšeným fondem bylo možné prodělat téměř 40 procent.

Zahraniční CS PF Fixed zúročil vklady o necelých 26 procent. Konkurence se ale pohybovala pod hranicí čtyř procent. Nejméně úspěšný ztratil 31 procent.

Fondy fondů
větší riziko i výnosy

Fondy nakupují podílové listy jiných fondů. Domácí IN fond fondů zaznamenal záporný výsledek více než dvacet procent. Stejně jako nejméně úspěšný za zahraničních. Největší výnos si naopak připsali podílníci KBC MF ČSOB konzervativního fondu - skoro 3,7 procenta.

Akciové fondy
Velké riziko i výnosy

Fondy investují především do tuzemských a zahraničních akcií. Odborníci do nich doporučují ukládat peníze nejméně na pět let.

V uplynulých dvanácti měsících se jim vzhledem k propadu kapitálových trhů příliš nedařilo. Ani jeden z tuzemských podílníkům peníze nezhodnotil, výsledek nejlepšího z nich Citicorp OPF akcií je minus 14 procent. Nejhůř dopadl Akro Svět, který všechno vsadil na americké cenné papíry a prodělal, nyní se s ním neobchoduje. Mezi zahraničními se dobře vedlo HSBC GIF Chinese Equity s výnosem 31,6 procenta.

Drahé kovy a obrazy - jen pro znalce

Nákup drahých kovů či cenných uměleckých děl není obvyklou formou investování. Jedná se o specializovanou sféru, kde rozhodující roli hrají zkušenosti v oboru a odborné znalosti.

Kromě toho není nikdy předem jisté, že hodnota pořízených uměleckých děl stoupne. Proto je spíše vhodná pro finančně zajištěnou skupinu lidí, kteří se nebojí, že finanční hodnota bude časem nahrazena jen hodnotou kulturní. Zájem o umělecká díla podléhá módním vlivům, takže oblíbení autoři z minulých let mohou být dnes zapomenuti. V současné době je zájem především o výtvarné umění, českou modernu. Bez potřebných znalostí či pomoci odborníka však není radno pouštět se do nákupu uměleckých děl či starožitností.

Investování do drahých kovů je v tuzemsku specifickou záležitostí. Do roku 1989 byl tuzemský trh uzavřen a cena zlata byla díky tomuto omezení poměrně vysoká, po otevření trhu se přizpůsobila světové úrovni. V současné době nadále jeho cena na světových trzích klesá. V České republice se o něj zmenšuje zájem. "Svatováclavský zlatý dukát stál v roce 1990 zhruba tři a půl tisíce korun a nyní se prodává za dva tisíce," uvádí Jan Neumann, spolumajitel aukční společnosti Meisner&Neumann. Vzhledem k znehodnocení koruny inflací se tak reálná hodnota snížila na poloviční hodnotu.

Nákup drahých kovů či starožitností slouží především k uchování hodnoty, nikoliv tvorbě zisku. Riziko ztráty vynaložených prostředků je větší při nákupu uměleckých děl a ani klesající cena zlata nečiní tuto investice příliš výhodnou.

Jaký z uvedených instrumentů využíváte? Souhlasíte s naznačenými charakteristikami, nebo k nim chcete něco vytknout?

Autor:

24. - 25. 5. proběhnou volby do Evropského parlamentu v České republice.
Celkem kandiduje 39 uskupení. S výběrem vám může pomoci volební kalkulačka.
Inventura hlasování zjistí, ke kterému současnému poslanci máte nejblíže.

Nejčtenější

Barefootky mají úspěch. Trh na moje zboží čekal, říká mladá podnikatelka

Linda Dedeciusová

První sukni ušila, když jí bylo teprve pět let. Před rokem Linda Dedeciusová podle svého návrhu ušila prvních sto párů...

Je to triko 21. století a chceme, aby ho měl každý, říká podnikatel

Pavel Hrstka (zleva), Martin Burkoň a René Němeček z chrudimské firmy CityZen

Tři inženýři a tátové od rodin. Společně podnikat začali teprve vloni. Letos vyhráli celorepublikové kolo soutěže...

Dědická smlouva stojí výš než závěť. Dědicům tak dává větší jistotu

ilustrační snímek

Podařilo se vám nashromáždit nějaký majetek a chtěli byste mít určitou jistotu, jak s ním bude naloženo po vaší smrti....

KOMENTÁŘ: Podílové fondy letí nahoru a „roztřesené ruce“ pláčou

ilustrační snímek

Roztřesené ruce jsou investoři, kteří se při výkyvech trhů vzdají své strategie a vrací peníze zpět do krabice od bot....

Úrokové sazby hypoték dál klesají, a to díky akčním nabídkám bank

Ilustrační snímek

Hypotéky dál zlevňují, a to už pátý měsíc. Průměrná úroková sazba poklesla z únorových 2,99 procent na červnových 2,76...

Další z rubriky

Stavební spoření lze předplatit dopředu s výnosem přes tři procenta

Ilustrační snímek

Stavební spoření dnes využívají lidé, kteří si chtějí půjčit, stejně jako ti, kteří si jeho prostřednictvím spoří....

Stavební spořitelny vylepšují úroky u vkladů, úvěrů a snižují poplatky

Ilustrační snímek

Stavební spoření opět získává na popularitě. Jeho atraktivita je podle loňského průzkumu nejvyšší za posledních osm...

Karetní realita: PIN na šupině, kartu dala synovi, účet vysál kolega

Ilustrační snímek

Platit kartou Čechy baví. V digitálních platbách jsme dokonce na špici v Evropě. Používáme je doma i v cizině a platíme...

Investovat do akcií ČEZ nebo od nich raději utéci? (1)

Investovat do akcií ČEZ nebo od nich raději utéci? (1)

Kurzy.cz (Toto zamyšlení bylo napsáno pro portál Kurzy.cz) Nedávné rozhodnutí vlády naplnilo mediální prostor spoustou analýz, k...

Advantage Consulting, s.r.o.
CNC OBRÁBĚČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Moravskoslezský kraj
nabízený plat: 27 000 - 37 000 Kč

Najdete na iDNES.cz