Jak vyplatit bývalého partnera

aktualizováno 
Jednou z nepříjemných stránek rozvodu manželů je majetkové vypořádání. Do hry vstupuje nejen majetek, ale také dluhy. Potom je každá rada drahá. Jak tedy při rozvodu vyplatit partnera? Na co mají oba nárok? To vám ukážeme na naší modelové situaci.

Manželé Eva (33 let) a Milan (35 let) se po sedmi letech manželství rozvádějí. Mají to štěstí, že se rozcházejí v dobrém a že na rozdělení majetku se dokázali společně dohodnout. Další starosti jim ušetří i fakt, že nemají děti a nemusí tak řešit, kdo je převezme do své péče ani výši výživného. Jde o mladé lidi, kteří se dosud soustředili převážně na rozvíjení svých kariér, hodně pracují, dobře vydělávají, ale na rodinný život jim jaksi nezbýval čas.

Majetková situace

Manželé si mezi sebou nyní dělí majetek, to znamená především byt, auto a vybavení bytu. Byt v Praze s pořizovací cenou 1,5 mil. korun kupovali společně před sedmi lety. Na to si od banky vzali hypotéku ve výši jeden milion korun s patnáctiletou dobou splatnosti a fixací úrokové sazby na pět let. Zbytek 500 tisíc korun doplatili ze svých úspor. Většinu vybavení dokupovali pak postupně. Auto, které dostali darem od rodičů, má hodnotu 400 tisíc korun.

Cíl

NENECHTE SI UJÍT
přehra
Fondy opět nepřesvědčily
Máme za sebou další nepovedený týden. Nejenom domácí akcie nadále pokračují v sestupném trendu, ale také fondy opět nepřesvědčily.
důchodci
Padesátníky prostě nebereme
Od doby, kdy se padesátník stal v Česku nejmenší platnou mincí, zůstává často ležet na pultech pokladen. Padesátníky prostě nebereme.
Přilba je pro jízdu na kole nezbytná
Pozor na nebezpečné přilby!
Snažíte se chránit vaše dítě při jízdě na kole? Dodržujete zákon, který ukládá dětem povinně nosit přilbu? Jistě. V čem je však háček?

Oba se spolu dohodli, že v bytě zůstane Eva a manželovi vyplatí polovinu ze splacené části jeho pořizovací ceny. V současné době mají z hypotečního úvěru splaceno přibližně 243 000 korun. To znamená, že Eva by měla dát manželovi polovinu z 743 000 korun, což je přibližně 370 000 korun. Nadále pak bude sama splácet hypotéku. Dohodli se tak, že ona mu dá v hotovosti 350 000 korun a auto. Shodli se na tom, že tím bude celé jejich majetkové vypořádání vyřízeno.
Protože Eva nechce na výplatu manželovi použít své úspory, rozhodla se, že si vezme úvěr.

Náklady na bydlení

Měsíční splátka hypotéky je v současné době ve výši 7 000 korun, za správu úvěru si banka účtuje 150 korun.
Dále v bytě platí poplatky za služby a energie ve výši 2 000 korun. Pokud bude manželka v bytě nyní bydlet sama, lze předpokládat, že se tento poplatek sníží přibližně na polovinu. Náklady na bydlení, které bude nyní hradit, tedy činí 8 150 korun. Což je v porovnání s tržním nájemným srovnatelného bytu velmi příznivá cena.

Pojištění

Aktuální ceny bytů a nájemného v ČR vám přináší exkluzivní projekt serveru iDNES a společnosti IRI. Více na CENYBYTU.IDNES.CZ

Vzhledem k tomu, že splácí hypotéku, má paní Eva sjednáno také životní pojištění, které slouží bance jako jeden ze zajišťovacích prostředků. Jde o rizikové životní pojištění s klesající pojistnou částkou, které je méně nákladné než jiné typy životních pojištění a banka jej akceptovala. Dále má Eva sjednáno úrazové pojištění. Pojištěn je také byt, který slouží bance jako zajištění úvěru. Celkově měsíčně platí na pojistném 950 korun.

Finanční situace paní Evy

 - čistý měsíční příjem 20 000 korun
 - měsíční výdaje: přibližně kolem 10 - 12 000 korun (jídlo, oblečení, doprava, kultura, sport, telefon, pojištění apod.)
 - dosud platila na byt 4 500 korun, nyní se její tyto náklady zvýší na 8 150 korun, což je vzrůst o 3 650 korun.
 - dosud se jí dařilo měsíčně uspořit tři až šest tisíc korun: 1 500 korun pravidelně zasílá na své stavební spoření, něco investovala do nákupu podílových listů fondů peněžního trhu, zbytek si ponechává na spořicím účtu. Konkrétně jde o ING konto, kde má své prostředky kdykoli volně k dispozici a jsou nyní úročeny úrokovou sazbou 1,75 %. 

Finanční rezerva a úspory

Paní Eva pracuje již čtyři roky jako zaměstnanec u významné české firmy a zatím nehodlá hledat si jiné uplatnění. Přesto by však měla mít nějakou finanční rezervu pro případ ztráty zaměstnání či dlouhodobého onemocnění. Vzhledem k tomu, že má celkem vysoké měsíční výdaje a je zvyklá na určitou životní úroveň, doporučili bychom jí rezervu ve výši alespoň šesti čistých měsíčních příjmů, tedy přibližně 120 000 korun. To v současné době již má: 65 000 korun na svém stavebním spoření, 30 000 korun v podílových listech, ostatní peníze má k dispozici na spořicím účtu, celkově úspory činí 300 000 korun.

Jak získat potřebných 350 000 korun na vyplacení manžela

1 / Použití stávající smlouvy o stavebním spoření

Toto řešení není vhodné. Stavební spoření má Eva teprve tři roky. Podmínky pro přidělení úvěru ze stavebního spoření ještě nesplnila. Při pravidelném spoření by toho dosáhla přibližně až za pět let. Musela by si tedy vzít překlenovací úvěr. V jejím případě by byl úročen úrokovou sazbou vyšší než 6 %, což se jí oprávněně nezdá být příliš výhodné. Smlouvu o stavebním spoření si chce raději ponechat pro další spoření, jelikož ji má sjednanou ještě podle starších podmínek, kdy každý rok získává 4 500 korun státní podpory a úspory si bude moci vyzvednout již po pěti letech od uzavření smlouvy. (Smlouvy sjednané od roku 2004 mají maximální státní podporu ročně 3 000 korun a musí trvat alespoň šest let.)

Chcete hned bydlet ve svém?
Která banka vám poskytne nejvýhodnější hypotéku?
Čtěte speciální přílohu iDNES Hypotéky.

2/ Sjednání nového stavebního spoření s překlenovacím úvěrem

Stavební spořitelny nyní nabízejí i výhodnější překlenovací úvěry. Jsou to úvěry bez nulového počátečního vkladu, které se úročí sazbami ve výši pod 5 %. Většinou je spořitelny poskytují až od 300 000 korun, což by u paní Evy nebyl problém. Problém však může nastat v otázce zajištění takového úvěru. Banky totiž většinou u těchto překlenovacích úvěrů požadují zajištění zástavním právem k nemovitosti. Paní Eva však jinou nemovitost než svůj byt nemá, to znamená, že by stavební spořitelna musela akceptovat, že bude vedena jako věřitel až druhá v pořadí, za bankou, u které splácí Eva hypotéku. Zde již bude záležet na rozhodnutí stavební spořitelny. Asi je možné očekávat, že větší naději na úspěch bude mít Eva v případě, kdy banka i stavební spořitelna budou patřit do jedné finanční skupiny.

Pokud by se Eva rozhodla pro toto řešení, sjednala by si novou smlouvu o stavební spoření s cílovou částkou 350 000 korun a zároveň by požádala o překlenovací úvěr. Pak by platila úroky z překlenovacího úvěru a zároveň spořila, a to až do doby, kdy jí bude přidělen „řádný“ úvěr ze stavebního spoření. Uvažujeme-li úrokovou sazbu 4,7 %, okolo které se pohybují nejnižší sazby překlenovacích úvěrů, platila by měsíčně 1 370 korun na úrocích a zároveň by spořila – nejčastěji se vyžaduje 0,5 % z cílové částky (ovšem i méně), což by znamenalo 1 750 korun. Celková platba stavební spořitelně by ve fázi překlenovacího úvěru činila 3 120 korun. Později po přidělení úvěru ze stavebního spoření by se splátka snížila, jelikož již nebude muset spořit.

3/ Sjednání další hypotéky

Zde by opět vznikl problém s tím, aby banka akceptovala jako zástavu nemovitost, která je již zastavena ve prospěch banky, u které je splácena první hypotéka. Samozřejmě se nabízí řešení požádat o hypotéku ve stejné bance. Pokud zástavní hodnota bytu bude dostatečná pro pokrytí obou hypoték, mohla by Eva použít k vyplacení manžela hypotékou ve výši 350 000 korun. Uvažujeme-li sazbu s pětiletou fixací ve výši 5 %, při splatnosti 15 let a poplatku 150 korun měsíčně, bude měsíční splátka činit přibližně 2 900 korun. Což je asi o 200 korun méně než u překlenovacího úvěru od stavební spořitelny. Ovšem pokud by si zvolila roční fixaci, mohla by získat úrokovou sazbu nižší něž tři procenta. Při 3 % by splátka hypotéky činila získala 2 560 korun (s poplatkem). Pokud by zvolila delší dobu splatnosti dvacet let, splátka by se snížila až na 2 090 korun.

Eva si tedy může vybrat, zda dá přednost hypotéce, či překlenovacímu úvěru. Velkou váhu při rozhodování zde bude mít fakt, zda jí spořitelna či banka poskytne úvěr se zástavou, která je již jednou zastavena ve prospěch první banky. Výhodou stavebního spoření je možnost provádět mimořádné splátky. Pokud paní Eva očekává, že bude mít v blízké době možnost větší část úvěru splatit, umožní jí to stavební spoření, ale i hypoteční úvěr, pokud zvolí kratší dobu fixace úrokové sazby.

Zhodnocení nové finanční situace

Paní Evě tedy vzrostou náklady na byt o 3 650 korun a za úvěr bude platit 2 900 korun (či jinou podobnou částku, podle produktu a úrokové sazby). Její měsíční náklady se tak zvýší o 6 550 korun, což není málo. Pokud bude pokračovat v ukládání 1 500 korun na stavební spoření a když zároveň platí všechna pojištění, zůstane jí na ostatní výdaje pouze 6 500 korun. Přibližně 1 000 navíc může získat tím, že si novou hypotéku sjedná s kratší dobou fixace a delší splatností.
Její životní standard se tedy celkem významně sníží. Pokud by s tím měla větší problémy, musela by uvažovat o prodeji bytu či o jeho pronájmu.

Rady a Tipy

Před sňatkem je vhodné vzít v úvahu sepsání předmanželské smlouvy, která upravuje majetkové poměry mezi manželi. Díky ní mají obě strany při rozvodu vyřešeny majetkové vztahy a ušetří si mnoho možných komplikací. Především pokud jeden z manželů podniká a ručí za své závazky celým svým majetkem, lze jen doporučit, aby byl některý majetek vyjmut ze společného jmění manželů a převeden na druhého partnera.

Pokud jsou pro vás v nově nastalé životní situaci splátky úvěru příliš vysoké, zkuste se zeptat ve své bance, zda by vám neumožnila provést nějaké změny ve splátkovém kalendáři. Prodloužení doby splatnosti povede k nižší měsíční splátce. Záleží však na bance a ujednáních úvěrové smlouvy, zda vám to umožní a bude-li za to chtít nějaký poplatek.

Pokud potřebujete vyšší finanční částku například na pořízení nemovitosti a mohli byste si ji koupit i bez úvěru, stojí za to se zamyslet, zda přesto nebude lepší vzít si úvěr a vlastní prostředky investovat. Pokud je dokážete zhodnotit lépe, než kolik činí náklady úvěru, je výhodnější vzít si úvěr.

Víte-li, že budete mít v dohledné době možnost umořit větší část úvěru mimořádnou splátkou, zvolte si u hypotéky kratší dobu fixace úrokové sazby, nejlépe jeden až tři roky.

Splácíte-li úvěr, neměli byste zapomenout na pojištění. Některé banky jej budou vyžadovat automaticky, především pokud je ve smlouvě jako dlužník uvedena pouze jediná osoba.

Při splácení úvěru by si měl dlužník vytvořit finanční rezervu, aby při výpadku příjmů nedošlo ke zpoždění splátek.

Máte zkušenosti s majetkovým vypořádáním? Jaké? Napište nám, těšíme se na vaše názory a zkušenosti.

 

Autor:
  • Nejčtenější

Kvíz: Víte, kolik jsme vydělávali a kolik stál chleba v roce 1989?

Více než dvě třetiny Čechů jsou přesvědčeny, že se dnes mají lépe, než tomu bylo před 17. listopadem roku 1989. Ve...

Vysoké ceny nemovitostí vyhánějí lidi z míst, kde se cítí doma

Nákup nemovitosti na hypotéku pro vlastní bydlení je bezesporu rozumnou investicí. Otázka ale je, zda je při současných...

Tři způsoby, jak se pasivitou připravíte o peníze

Znalosti Čechů o financích a nakládání s penězi nevyznívají úplně lichotivě. Úroveň finanční gramotnosti u nás dosahuje...

Salát občas zbude, kachna nikdy. Jak a za kolik obědváme v práci

Obědová menu za poslední léta poznamenalo hodně trendů. Krabičky se zdravým jídlem, veganská a raw strava, menší porce,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Z konopí umí získat léčivý kanabidiol. Teď ho chce zpřístupnit lidem

Jan Storch je vědec. Se svým týmem byl jedním z prvních, kdo vymysleli, jak z technického konopí průmyslově izolovat...

Premium

Kořeněná jídla ani káva neškodí, vyvrací profesor Tesař letité mýty

Kola je pro ledviny hrob. Nejlepší je nesolit a nejíst ostrá exotická jídla. Alkohol dokáže „propít“ ledviny, které je...

Premium

Hra o 80 tisíc: kolik peněz navíc mohou rodiče získat a jak to udělat

Rodičovský příspěvek se od ledna zvýší ze současných 220 tisíc korun až na celkových 300 tisíc. MF DNES přináší návod –...

Premium

Test celoročních pneumatik. Jak si vedou za sucha, za mokra a na sněhu

K celoročním pneumatikám výrobci přistupovali po dlouhá léta macešsky. Konečně se však vrátily do jejich přízně....

  • Další z rubriky

Ověřovací SMS kód nahradíme všem George klíčem, říká expert České spořitelny

Od září v Česku nastartoval režim, aby online platby u obchodníků a na internetu byly bezpečnější. Proč se tak děje a...

Karetní realita: PIN na šupině, kartu dala synovi, účet vysál kolega

Platit kartou Čechy baví. V digitálních platbách jsme dokonce na špici v Evropě. Používáme je doma i v cizině a platíme...

Žebříček 10 nejlepších bankovních běžných účtů. Pořadí se mění

Banky dál vylepšují běžné účty a snaží se neztratit své klienty. Ve spolupráci s analytiky Scott & Rose a odborným...

Vyzkoušeli jsme, jak funguje Trinity Bank. Počty klientů jí rostou

Od letošního února začala na bankovním trhu působit nejmladší, ryze česká Trinity Bank. Na startu oznámila, že chce...

Advantage Consulting, s.r.o.
ÚDRŽBÁŘ VÝROBNÍCH ZAŘÍZENÍ

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 30 000 - 35 000 Kč

Najdete na iDNES.cz