Ruka (c) profimedia.cz/corbis

Ruka (c) profimedia.cz/corbis

Investice: proč si bance (ne)říct o pomoc

  • 12
České investory ve větší míře stále zajímají pouze málo rizikové investice, které by jim měly zaručit, že o své prostředky určitě nepřijdou. Investiční společnosti se naproti tomu vehementně snaží lidi přesvědčit, že neexistují jen zajištěné, nebo peněžní fondy. Investiční společnosti nabízejí vypracování profilů, své služby však rozšiřují také banky, nebo brokeři. Komu z nich říci o pomoc?

Investiční profily dnes nabízí na našem trhu s fondy většina investičních společností. Jejich zavedení bylo dáno nevyhnutelností změn v chování investorů, kteří většinu svých prostředků směřují do málo rizikových a málo výnosných peněžních fondů, popřípadě fondů zajištěných. Tato situace je nevýhodná jak pro investory, tak pro společnosti. Prostřednictvím profilů pak investiční společnosti dovedou klienty k rozložení prostředků do většího množství fondů s různým zaměřením a různým stupněm rizika (a také potenciálních výnosů). Vypracování investičních profilů jsme ostatně popisovali v tomto článku.

Některé společnosti však nezůstávají jen u profilů a investice do fondů se snaží zpřístupňovat také jinými způsoby. Dva odlišné přístupy, ovšem s podobnými názvy prezentují brokerjet České spořitelny a ČSOB. V prvním případě jde o nový produkt s názvem Investiční plán, v tom druhém se jedná o již téměř tři roky fungující (v současnosti ovšem reklamou hodně podporovaný) Klíčový plán.

NENECHTE SI UJÍT
peníze
Kam s dolary a s eurem?
Pražskou burzu v půli května postihl výprodej akcií. Koncem měsíce se však zpamatovala a měsíc zakončila v černých číslech.
přesčas
Nenechte sebou vláčet
Je dobré být v práci vstřícný. Ale vždy jen do určité míry. Jinak vás vaše ochota pomáhat zničí. Ukažte všem, že nejste hračkou!
Párek, párky, uzenina - (c)profimedia.cz/corbis
Masný výrobek bez masa
Když se výrobek nazývá masný, musí obsahovat nejméně padesát procent masa. Potud logika věci i zákona. Jenže maso není jen kus svalu. Co tedy jíte?

Obě společnosti se svými produkty sice snaží rozšířit nabídku svých služeb a zpřístupnit svým klientům nové možnosti zhodnocování peněz, dělají to však různým způsobem a oslovují různé cílové skupiny zákazníků.

Klíčový plán: jistota stále vede

Cílovou skupinou Klíčového plánu jsou především drobní klienti, nebo ti, kteří s investováním nemají mnoho zkušeností a kromě termínovaných vkladů v bankách jim pojem investice moc neříká. Klíčový plán představuje podle společnosti komplexní návrh, jak by asi měl vypadat rozpočet klienta s cílem co největší úspory, nebo maximálního zhodnocení peněžních prostředků.

V rámci návrhu řešení společnost nabízí klientovi širokou paletu produktů, které by mu měly dopomoct k co největší optimalizaci zmiňovaných úspor a výnosů. V nabídce tak nefigurují jenom podílové fondy, ale také státem podporované produkty, jako je stavební spoření, nebo penzijní připojištění. Jednotlivé druhy investic jsou rozděleny do tří kategorií.

První kategorie Rezerva je tvořená nejbezpečnějšími produkty, mezi které patří fondy peněžního trhu a depozitní produkty (termínovaný vklad, spořící účet). Kategorie Sny a přání je tvořena podílovými fondy (dluhopisové, zajištěné) a zmiňovaným stavebním spořením a měla by fungovat jako růstově orientovaná složka. Třetí kategorii Zajištění pak reprezentují penzijní připojištění, nebo životní pojištění, orientované převážně na zajištění budoucích příjmů.

Na jedné straně by se tato snaha společnosti dala hodnotit kladně, je totiž dobré, když ukáže klientům, že neexistují jen ztrátové „termíňáky“, nebo drahé běžné účty.

Warranty: Obrovský zisk, nebo nic.
Čtěte ZDE.

Na druhé straně ale v samotném klíčovém plánu termínované vklady stále figurují a jako možnost rezervy netvoří zrovna nejmenší část portfolia klienta. Samozřejmě, záleží jen na klientovi, jestli si tento produkt do svého portfolia vybere, mnohem výhodnější se ale v tomto směru zdají být fondy peněžního trhu. A to jak z hlediska likvidity, tak i z hlediska výkonnosti.

Další výtkou by mohla být přílišná orientace na spořící produkty, které sice garantují určité zhodnocení již v době investice a také státní podporu, jejich růstový potenciál však z dlouhodobého hlediska není příliš vysoký a státní podpora v dnešní době není nikdy jistá. Banka ale potřebuje prodávat všechny své produkty, a tak se asi není co divit. Trochu pak zamrzí absence, nebo spíš opomíjení rizikovějších druhů investic, jako jsou například akciové fondy, které v dlouhodobém horizontu nabízejí zajímavé výnosy a v rámci diverzifikace by mohly být zpestřením.

Brokerjet si vyžaduje zkušenosti

Na trochu jinou skupinu klientů se orientuje on-line obchodník s cennými papíry, brokerjet České spořitelny. Nabídku jeho produktů donedávna využívali především zkušenější investoři, kteří měli zájem investovat do více rizikových aktiv, jako jsou akcie, nebo warranty, popřípadě chtěli rozložit riziko v certifikátech.

Poptávka trhu je však neúprosná a jak již bylo řečeno, priority domácích investorů jsou přece jen někde jinde, než na akciových trzích. I společnost brokerjet se tak rozhodla reagovat na poptávku na trhu. Nejdříve začala od počátku ledna nabízet možnost investovat on-line do podílových fondů vybraných zahraničních investičních společností (Erste, ING, ABN Amro, Parvest, WIOF,…). Nyní přichází na trh s dalším novým produktem určeným pro drobné investory, nazvaným Investiční plán.

Investiční kluby - past na důvěřivé? Čtěte ZDE

Společnost se tak rozhodla oslovit i ty klienty, kteří mají zájem investovat on-line do certifikátů, nebo podílových fondů, nedisponují však dostatečně velkou sumou peněz. Tento produkt jim tak umožní investovat pravidelně nižší částku, minimálně 50 EUR. Na výběr je v současnosti 92 certifikátů a fondů Erste Sparinvest a společnost slibuje postupně rozšiřovat nabídku o další certifikáty a samozřejmě také fondy, mezi kterými by v budoucnu neměly chybět fondy ISČS.

Klient se po zaregistrování rozhodne, do kterého cenného papíru a jakou sumu bude investovat, a který den v měsíci se má daný instrument nakupovat. Právě kvůli této periodicitě se prostřednictvím investičního plánu nedají nakupovat akcie. Jejich veliká volatilita by totiž mohla znamenat pro investory v případě zlého načasování nákupu nepříjemné ztráty.

Ačkoli to zní na první pohled jednoduše, drobní investoři a zejména ti méně zkušení si u tohoto produktu na své asi nepřijdou. Investice do certifikátů si totiž vyžaduje jisté zkušenosti a přehled na kapitálových trzích. Klient sice na stránkách brokerjetu dostane vyčerpávající informace o všech nabízených cenných papírech, má přístup k informacím z trhu, nebo různým analýzám, to však může být, zejména pro začátečníky zpočátku trochu problém. Pro zkušeného investora nemusí být orientace v množství certifikátů navázaných na různé komodity, nebo akciové indexy složitá. Méně zkušený klient však bude potřebovat k získání přehledu o všech možnostech, které mu aplikace brokerjetu nabízí, více času. A to si pod pojmem investiční plán představí málokdo.

Měnové riziko je zbytečný "přepych". Vyhněte se mu. Čtěte ZDE

Velkou nevýhodou, která může znamenat omezení přílivu nových klientů je také nemožnost investování v domácí měně. Jedním z nedostatků certifikátů u nás je totiž fakt, že v současnosti není ani jeden certifikát denominovaný v Kč. Investoři tak ukládáním peněz do tohoto instrumentu podstupují další riziko ztráty způsobené nepředvídatelným pohybem kurzu a produkt se tak vzdaluje představím o bezstarostném investování.

Snaha obou společností o rozšíření nabídky svých produktů a dosažení co největší komplexnosti je určitě správným krokem, v konečném důsledku však ani jeden produkt nemůže oslovit všechny skupiny investorů. Málo zkušené klienty orientované spíše na bezpečnost a nízkou míru rizika osloví nejspíše Klíčový plán ČSOB. Ten nabízí vysokou míru zajištění, avšak trochu opomíjí růstově zaměřené nástroje s vyšší mírou rizika, ale i potenciálních výnosů. Pro klienty, kteří už při investování něco okusili, mají základní přehled o fungování trhů, vědí co chtějí a plně využijí výhody on-line obchodování je určen Investiční plán brokerjetu. Stále se rozšiřující nabídka finančních instrumentů jim totiž poskytuje možnost mít své finance zcela pod kontrolou prostředky investovat podle svých představ.

Využíváte při investování služby finančního poradce, nebo se raději rozhodujete nazákladě vlatního úsudku? Napište nám, těšíme se na vaše názory.