Funkcemi se IB vyrovná skoro pobočce, ale jak kde

Že se banky snaží poskytnout klientům využívajícím přímé bankovnictví co největší komfort a pohodlí za přijatelnou cenu, je neoddiskutovatelný fakt. Avšak ne každá banka nabízí srovnatelně širokou škálu produktů a služeb. Mezi bankami najdeme jak ty, které poskytují pouze základní služby, tak nabídky služeb zahrnující celou finanční skupinu, do které příslušná banka patří. Jaká je momentální nabídka na trhu?

Samozřejmě že i internetové bankovnictví má svá omezení. K těm patří zejména komplikovanost bankovních produktů, protože některé z nich přímo vyžadují konzultaci bankéře, nebo k jejich poskytnutí musí klient předat bance doklady, které požaduje (např. hypotéky).

Základní funkce má každá banka

Získat přehled o stavu běžného nebo vkladového účtu, historii pohybů na nich není pro majitele internetbankingu žádným problémem, stejně jako různá míra nastavení kritérií vyhledávaní pohybů, případě exportu dat do jiných programů. K základním funkčnostem patří určitě i zadávaní jednorázových platebních příkazů v rámci ČR v domácí měně. Tak by se dal shrnout úplně základní rozsah internetbankingu. Jediná z bank jej v tomto rozsahu ještě provozuje, je regionální WSPK. Najdeme ji pouze v Jižních Čechách a Praze. Co však bance chybí do funkčnosti, to se snaží dohnat příznivou cenou.

Platební karta (c) profimedia.cz/corbis

Platby na internetu: jednoduché a pohodlné.
Více čtete ZDE.

Většina z nás však od přímého bankovnictví žádá více, a tak rozhodně u dalších bank nalezneme zadávání, změnu či rušení trvalých příkazů, inkas a SIPO (inkaso chybí pouze u BAWAG Bank CZ) nebo možnost zadání zahraničního platebního příkazu v různých měnách (chybí u GE Money Bank). V mnoha případech banky umožňují i hromadné příkazy k úhradě, což mohou s povděkem kvitovat zejména podnikatelé a drobní živnostníci.

Avšak nejen správa běžného účtu, ale i možnost zakládání termínovaných vkladů buď jednorázových, či revolvingových patří k základním službám v mnoha bankách, aby bylo možné zhodnotit uložená depozita. Vylepšením řešením depozitních produktů je inteligentní spořící účet navázaný na účet běžný. Ten nabízí hned několik bank (Citibank, BAWAG Bank, Raiffeisenbank). Princip je takový, že lze stanovit určitou výši zůstatku na běžném účtu a vše nad limit je převáděno na spořící účet. Nebo naopak - spořící účet může dorovnat hladinu běžného účtu. Tyto převody jsou prováděny automaticky.

Chcete se podívat na kompletní seznam služeb, které vám jednotlivé banky nabídnou v rámci internetového bankovnictví? Náš přehled naleznete ZDE.

Banky s nejširším rozsahem služeb nabízejí možnost zhodnocení úspor pomocí investic do fondů a správu těchto majetkových účtů. V případě České spořitelny a Komerční banky je však nutné mít nejprve uzavřenu smlouvu o investovaní na pobočce a pak teprve je možné portfolio spravovat přes internet. Větší komfort přináší svým uživatelům eBanka, která obecně drží náskok rozsahem poskytovaných služeb před ostatními. Umožňuje totiž smlouvu o investování podepsat elektronickým podpisem a stejně tak realizovat vlastní investici.Tím klientovi ušetří cestu na pobočku a čas, který by tím ztratil.

Podobně lze u eBanky takto zřídit stavební spoření, pojištění, žádost o platební a charge kartu,  a pokud budete chtít, tak i o spotřebitelský úvěr. Ten vám sama banka může i nabídnout na stránkách internetového bankovnictví.

V případě ostatních přidaných služeb (pojištění, stavební spoření, žádosti o platební karty) se další banky omezily na kontaktní formuláře, po jejichž vyplnění je klient osloven pracovníky banky a následně je teprve smlouva uzavřena.

Banky ve svých aplikacích nenabízejí jen zhodnocování, ale také půjčení finančních prostředků. U GE Money Bank klient díky její speciální službě Infolimit může zjistit, jakou částku si lze půjčit jako spotřebitelský úvěr. Obdobnou službu nabízí i eBanka.

Úvěrové účty lze také spravovat pomocí internetbankingu

Hledáte informace o přímém bankovnictví? Navštivte naši speciální sekci.

Klienti získají přehled, jak vysoká je dlužná částka, zda byla daný měsíc zaplacena splátka, atd. Tuto možnost jim nabízí HVB Bank. GE Money Bank, Komerční banka, atd..

O něco složitější je nahlédnout do historie kreditní karty na jejím úvěrovém účtu. Banky kartu totiž vydávají i klientům bez běžného účtu ve vydavatelské bance a tím pádem neposkytují klientovi možnost používat přímé bankovnictví, až na jednu světlou výjimku – Citibank. Její přístup do internetbankingu Citibank Online je vázán na číslo platební karty a heslo, proto mohou vlastníci kreditní karty nahlédnout na úvěrový účet, aniž by museli mít u banky vedený běžný účet. Z ostatních bank, kde kreditku zobrazenou v internetbankingu najdete, lze jmenovat Komerční banku a ČSOB. A do své Netbanky by ji chtěla zařadit Živnostenská banka.

Jako další službu klientům banky postupně zařazují i dobíjení kreditu pomocí internetových aplikací. U GE Money Banka Živnostenské banky lze dobíjet kredit předplacených karet všech operátorů na trhu. Raiffeisenbank nabízí pouze jednoho operátora - Eurotel.

Jistým komfortem s přidanou hodnotou a velice často používané jsou informační SMS. Získáte tak informace o aktuálním zůstatku, pohybech na účtu, autorizaci paltby kartou u obchodníka nebo výběru z bankomatu. Nastavit si typ požadovaných SMS zpráv lze právě přes internetbanking někdy i GSM banking.

Zajímavou sekcí internetového bankovnictví je profil klienta a jeho nastavení. Zde najdete nejen své osobní údaje, které lze upravit, pokud se některý z nich změní, ale i další nastavení – pojmenování účtu, personalizace hlavní strany (individuální nastavení např. zůstatku účtu, historie, atd.), změna přístupového hesla, generování podpisových certifikátů, aj. Zajímavostí v tomto směru je Citibank, která jako jediná na trhu nabízí tímto způsobem změnu PINu platební karty.

V mnoha bankovních aplikacích může klient najít i vlastní e-mailovou schránku pro komunikaci s bankou. Banka tak má možnost jejího majitele informovat nejen o novinkách a rozšíření svých služeb, ale i plánovaných ostávkách a problémech. Některé banky (Raiffeisenbank) takto klientům umožňují i měnit nastavení účtu, jako je např. frekvence výpisů.

Jak jsou na tom jednotlivé banky co do ceny, funkce či dostupnosti telebankingu? Co se změnilo oproti minulému roku? Uspořádali jsme pro vás již druhý ročník testu telebankingu. Vítěze se dozvíte ZDE.

Finance přes internet: spořící účet, družstevní záložna

Do testu byly zahrnuty i internetbankingy, které do standardního řazení příliš nepatří – jeden díky specifikaci účtu, ke kterému je veden (ING spořící konto), a druhý díky instituci, která jej nabízí (internetbanking Fio, družstevní záložny). Co nabízejí tyto aplikace?

ING konto

ING konto je spořící účet oblíbený zejména díky výši úrokové sazby – nyní 1,6 % p.a., a to bez nutnosti vázání peněz výpovědní lhůtou (pouze musí být splněna podmínka minimálního zůstatku 10 tisíc korun – pod tento zůstatek činí sazba 0 %). K jeho popularitě jistě přispívá i fakt, že za zřízení, vedení, transakce na účtu, ani za zrušení účtu neplatíte nic. Zdarma je i roční zasílání výpisů. Zpoplatněny jsou pouze nestandardní operace, jako je znovuvygenerování PIN či potvrzení platby.

Účet lze ovládat osobně, telefonicky, či přes internet. My jsme se pochopitelně zaměřili na internetbanking. Pomocí něj lze na účtu provádět standardní platební operace – zjišťování historie, zůstatku, zadávání příkazu k úhradě do jiné banky v ČR, trvalého příkazu či inkasa (dále je možná změna hesla a aplikace umožňuje i komunikaci s bankou). Převádění prostředků z účtu je ovšem možné pouze na předdefinované účty korunové, vedené u kterékoliv banky v ČR. Jejich maximální počet se přitom rovná třem a je třeba je zvolit při sepisování smlouvy – rovněž změny je pak nutné řešit na pobočce či písemně.

Klient se do aplikace přihlašuje pomocí svého čísla, PINu a hesla. Systém pracuje v režimu off-line, a proto se všechny transakce v aplikaci zobrazují až následující pracovní den po jejich zaúčtování. Aplikace pracuje v českém, slovenském a anglickém jazyce a obsahuje celkem přehlednou nápovědu. Naše porota ji ohodnotila lépe než některé klasické internetbankingy vztahující se k běžným účtům bank. Dostupnost stránek činila během testu  99,86 %. Banka ovšem v hodnocení bezpečnosti získala pouze jeden bod z deseti.
 
FIO

Dalším internetbankingem, který jsme pro vás vyzkoušeli, je internetové bankovnictví k běžnému účtu družstevní záložny Fio. To mimo obsluhy běžného účtu umožňuje i správu účtů spořících či termínovaných vkladů (lze je založit i podat výpověď). Dále zde klient může podávat jednorázové příkazy (i hromadné) a trvalé příkazy k úhradě z běžného účtu, zjišťovat zůstatek či historii, přesouvat prostředky zdarma mezi účty, avizovat výběry v hotovosti na pobočkách Fio či ovládat nastavení aplikace.

Účty jsou u Fio přitom vedeny zdarma, stejně jako internetové bankovnictví. Jednorázový příkaz zadaný přes web přitom stojí 2 koruny (v rámci Fia je zdarma), totéž potom platí provedení trvalého příkazu či inkasa.

Přístup do aplikace je chráněn uživatelským jménem a heslem, přičemž každá transakce musí být podepsána elektronickým podpisem (pomocí unikátních klíčů, které si vygenerujete, chráněných dalším heslem). Elektronický klíč lze pro práci z jiných počítačů přenášet na paměťovém médiu. V testu bezpečnosti dosáhl internetbanking Fia průměrného výsledku – 4 body z deseti.