Finanční arbitr – kdy a jak vám pomůže?

  0:01aktualizováno  0:01
Jsou to již více než dva roky, kdy nabyl účinnosti zákon o finančním arbitrovi. Do úřadu byl zvolen v prosinci 2002 Otakar Schlossberger a od 1.1. 2003 tak začal úřad finačního arbitra fungovat v ČR. Jaký je význam tohoto úřadu? Jaké pravomoce arbitr vlastně má a s čím může občanům pomoci?

O úřadu finančního arbitra bylo již napsáno za dobu jeho fungování poměrně mnoho, avšak stále je všeobecné povědomí o této instituci velmi nízké.

Občané vlastně příliš nevědí, s jakými problémy se mají na finančního arbitra obracet, ačkoli tato instituce provozuje poměrně přehledné a obsažné webové stránky a všeobecně se snaží dát o sobě vědět.

V jakých případech může rozhodovat?

Pravomoci arbitra přesně vymezuje zákon č. 229/2002 Sb. a opravňuje jej k rozhodování sporů mezi osobami, které provádějí převody peněžních prostředků (např. banky, spořitelny, záložny, atd.), a jejich klienty při provádění převodů peněžních prostředků podle zvláštního právního předpisu.

Výše částky převodu vyjádřená v eurech nepřesahuje ke dni účinnosti příkazu k převodu částku 50 tisíc EUR. Rozhodovat také arbitr může mezi osobami, které vydávají elektronické platební prostředky (např. platební karty, kanály přímého bankovnictví), a držiteli elektronických platebních prostředků při vydávání a užívání elektronických platebních prostředků.

NENECHTE SI UJÍT
dítě
Jak začít s rybařením a co to bude stát?
Chcete se stát rybářem? Nestačí jen koupit vybavení a vyrazit k vodě. Musíte se stát členem Českého rybářského svazu, složit zkoušky a zaplatit za povolenku. Za kolik?
Auto (c) profimedia.cz/corbis
Stěhování za prací? Lepší je dojíždět
Vidinou slušného živobytí láká mnohé Čechy, Moravany a Slezany Praha. Vypalrí se cestovat za prací?
Přilba je pro jízdu na kole nezbytná
Pozor na nebezpečné přilby!
Snažíte se chránit vaše dítě při jízdě na kole? Test MF DNES však jasně prokázal: třetina výrobků na trhu může život vašeho dítěte vážně ohrozit.

Tyto definice v praxi zahrnují např. situace, kdy klient zjistí, že převod, který bance zadal, byl proveden se zpožděním vinou banky či spořitelny, nebo v případě zneužití platební karty, či problémech s bankomatem, atd. Zvláště když tato instituce vzniklou situaci s klientem neřeší a nemá se k nápravě či náhradě škody.

Finanční arbitr je kompetentní řešit spory v případě, že nastaly po okamžiku účinnosti zákona o finančním arbitrovi v rámci ČR (nikoli datumově starší). Spory vyplývající z přeshraničních převodů může finanční arbitr řešit od okamžiku vstupu České republiky do Evropské unie, tj. od 1.5.2004.

Jak funguje řízení před arbitrem?

Řízení je zahajováno na návrh klientů a držitelů elektronických platebních prostředků, či na návrh institucí. Pro klienty je řízení bezplatné (a tak i snadno dostupné). Pokud není navrhovatel nebo instituce spokojena s rozhodnutím arbitra, mohou se samozřejmě obrátit na soud. Tam už je však řízení zpoplatněno.

Jak probíhá řízení před finančním arbitrem?

Návrh na zahájení řízení podávaný klientem musí obsahovat určité náležitosti, (jejich přesné znění naleznete ZDE). Může být však podán i na formuláři, který je možné stáhnout na internetových stránkách www.finarbitr.cz. Jakmile arbitr návrh obdrží, je prostudován úřadem arbitra, zda obsahuje všechny náležitosti a není potřeba, aby byl doplněn a zda vůbec spadá do kompetence arbitra.

O následném zahájení řízení jsou účastníci písemně informováni. Arbitr požádá o stanovisko prošetrovanou instituci, která se k návrhu musí vyjádřit do 30 dnů (lhůta jí může být o třicet dnů na její žádost prodloužena, čehož  banky nezřídka využívají, tím se tento proces prodlužuje na celých 60 dnů). Stanovisko instituce je prostudováno, v odůvodněných případech je banka vyzvána k součinnosti a navrhovatel může být požádán o podání vysvětlení. Obě strany také předkládají důkazy (písemné, či v jiné formě – např. videozáznam dokladující použití platební karty), případně jsou získávány posudky odborníků.

Počítadlo (c) profimedia.cz/corbis

Ušetříte stovky korun se službou SIPO? Renesance pozapomenuté služby podle České pošty ZDE.

Arbitr rozhoduje nálezem, jehož písemné vyhotovení je doručeno účastníkům řízení do vlastních rukou. Do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení nálezu mohou strany podat proti nálezu odůvodněné námitky.

O námitkách rozhoduje opět arbitr a jeho rozhodnutí je konečné. Doručený nález, který již nelze napadnout námitkami, je v právní moci. Nález je soudně vykonatelný podle občanského soudního řádu, jakmile nabyl právní moci (popř. jakmile uplyne lhůta k plnění). Instituce pak musí své případné pochybení napravit, nebo nahradit škodu. Navíc jí bude uloženo zaplatit České národní bance pokutu ve výši deset procent z částky, o kterou se klient přel, minimálně však deset tisíc korun.

Lze postupovat jinak, pokud nejste spokojeni?

Není-li navrhovatel spokojen s výsledkem řešení svého sporu s inkriminovanou institucí u finančního arbitra, může své právo uplatnit u soudu. Toto právo má pochopitelně i příslušná instituce. Podáním žaloby ohledně sporu k další instituci (např. soudu, rozhodčímu soudu, rozhodci), nebo uzavřením dohody o mimosoudním vyrovnání před nabytím právní moci nálezu se stává nález nulitním, tedy neexistuje.

Jaké může arbitr uložit sankce?

Instituce jsou podle zákona povinny vykazovat při šetření finančního arbitra významnou součinnost, za jejíž neplnění mohou být sankcionovány částkou do výše 1 mil. Kč. Arbitr dále může ukládat pokuty za porušení povinností stanovených zákonem o platebním styku - ve výši 10 % sporné částky (a minimem 10 000 Kč). Pokuta je příjmem ČNB.

Jaké jsou povinnosti instituce?

a) dostavit se na výzvu k arbitrovi a předložit požadované doklady,
b) vyhovět žádosti arbitra o poskytnutí vysvětlení a žádosti o předložení dokumentace vztahující se k předmětu sporu,
c) umožnit arbitrovi nahlédnout do svých spisů a elektronických záznamů, které se týkají vedeného sporu.

Takto lze tedy shrnout možnosti, které při řešení problémů mezi klientem a bankou nabízí úřad finančního arbitra. Vzhledem k tomu, že jsme v obecném postupu neměli možnost ukázat na konkrétní řešení podaných návrhů, budeme se jim věnovat v příštích dílech seriálu o finančním arbitrovi.

Zdá se vám funkce finančního arbitra užitečná? Obrátili byste se na tuto instituci v případě problému se svou bankou? Napište nám své názory.

Autor:

Daňové přiznání 2019

Do 1. dubna musí podat daňové přiznání osoby samostatně výdělečně činné, ale i zaměstnanci (více zde). Využijte interaktivní formulář pro daňové přiznání za rok 2018.

Nejčtenější

Desítky let v jedné firmě. Kdy je čas se zvednout

Ilustrační snímek

Stejná vrátnice, stejný stůl. Mění se jen kolegové, vedení, podmínky. Proč zůstávají někteří lidé v jedné práci desítky...

Daňové přiznání za rok 2018: využijte chytré interaktivní formuláře

Ilustrační snímek

Vyplnění daňového přiznání není pouze záležitostí živnostníků a podnikatelů, ale často jej podávají i zaměstnanci....

Šest zásadních změn, které má přinést novela zákoníku práce

Ilustrační snímek

Chystá se novela zákoníku práce. Co může letos čekat zaměstnance, přibližuje expertka na pracovní právo.

Pokles cen nemovitostí se zatím nekoná. Podívejte se, kolik stojí byty

ilustrační snímek

Ceny nemovitostí v posledních letech strmě rostly, ale na mnoha místech již narazily na strop a začaly stagnovat. Na...

Vyrábí unikátní dřevěné brýle. A kupodivu nejsou z Číny

„Každou vizuální nebo řemeslnou stránku brýlí jsem tak vždy řešil s opravdovými...

Náhoda v podobě rozbitých dřevěných brýlí změnila třiatřicetiletému Ondřeji Bekovi jeho profesní život vzhůru nohama....

Další z rubriky

České domácnosti bohatnou rychleji, než se zadlužují. Jsou však rozdíly

Ilustrační snímek

Jaká je majetková situace českých domácností? Bohatneme, nebo si půjčujeme stále víc peněz? V čem a kde máme uložený...

O stavební spoření dál roste zájem, vylepšují se i akční nabídky

Ilustrační snímek

Stavební spoření patří k vyhledávaným spořicím produktům, počty uzavřených smluv narůstají. Díky státní podpoře je...

Úročení vkladů v bankách moc neroste, ekonomická pravidla nefungují

Ilustrační snímek

Základní úrokové sazby v Česku rostou již druhým rokem. Naposledy je centrální banka zvýšila v září. Ekonomická teorie...

Jaké kryptoměny vybrat pro rok 2019? Objeví se nový Bitcoin?

Jaké kryptoměny vybrat pro rok 2019? Objeví se nový Bitcoin?

Kurzy.cz Zásadní otázkou při výběru kryptoměn pro rok 2019, kterou si musí každý investor položit, je, zda bude v roce 2019 stál...

Advantage Consulting, s.r.o.
MISTR - STROJÍRENSKÁ VÝROBA

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj
nabízený plat: 35 000 - 40 000 Kč

Najdete na iDNES.cz