Cena telebankingu: vysoká, či nízká?

aktualizováno 
Trendem posledních několika let je ústup klientů z bankovních poboček a orientace na využívání služeb, které umožňují obsluhovat účty z pohodlí domova, což díky úspoře nákladů jednoznačně vyhovuje i bankám. Jak si stojí v cenovém porovnání jednotlivé kanály přímého bankovnictví?

Telefonní bankovnictví můžete využívat z jakéhokoli telefonu, tj. z pevných linek i mobilních telefonů. Pokud ale telefon nemá tónovou volbu, pak vám neumožní obsluhovat konverzant (automat), avšak máte možnost dovolat se na operátora, kde tónovou volbu nebudete potřebovat (výjimkou je GEMB, která má pouze IVR).

Za služby telefonního bankéře se někde připlácí

Ceny za používání telebankingu jsou v porovnání s ostatními kanály minimálně stejně drahé, ve většině případů spíše dražší (přehled naleznete ZDE). Banky do této ceny promítají hlavně náklady na lidskou práci  - tedy na operátory, kteří provoz linek zajišťují. Nejzřetelněji je to patrné u eBanky, která za použití tzv. „nepřímého“ kanálu naúčtuje klientovi 20 Kč u všech svých standardně poskytovaných programů (s výjimkou vyššího typu "Plus").

Cena takto zadaného příkazu se pak rovná částce, kterou zaplatíte při zadání platebního příkazu na pobočce. eBanka naštěstí nabízí telefonování chtivým klientům možnost aktivace programu eLinka, který je na telebanking zaměřen a prováděné operace jsou zpoplatněny navíc pouze 4 korunami. Příplatek 20 Kč pak ale funguje i obráceně. Zaplatíte jej, jakmile využijete služeb jiného kanálu přímého bankovnictví.

Další bankou s „přirážkou“ za využití služeb telefonního bankéře je Citibank. Výše jejího poplatku je ve srovnání s eBankou o polovinu nižší – 9 Kč. Pokud ovšem budete klientem, který měsíčně zadává kolem 5 příkazů k úhradě a využije vždy služeb telefonního bankéře, služba se vám znatelně prodraží.

Poslední, kdo účtuje poplatky navíc za využití telebankingu, je Živnostenská banka. Protože v její nabídce naleznete i automat s aktivními službami (zadání příkazu k úhradě), banka poplatky rozdělila. Za použití konverzantu účtuje 3 Kč a za využití služeb telefonního bankéře 6 Kč. V případě, že máte aktivovaný některé z dražších osobních menu, není vám již účtována cena za odchozí položku, která zadáním příkazu vznikne. Jestliže jste majitelem menu Economy nebo pouze běžného účtu, počítejte ještě s částkou 6 Kč u příkazu mino Živnobanku nebo 2 Kč za příkaz v rámci banky.

Ostatní bankovní ústavy mají (až na GE Money Bank) poplatky diferencované podle jednotlivých kanálů přímého bankovnictví. V podstatě to vždy znamená dražší poplatky u transakcí realizovaných přes telefonního bankéře ve srovnání s internetbankingem. U České spořitelny (podobně jako u Živnostenské banky) je možné tyto poplatky snížit používáním IVR.

Poměrně „zajímavé“ překvapení připravila svému klientovi ČSOB. Pokud totiž přes Linku 24 zadáte trvalý příkaz, bude po celou dobu zpoplatněn částkou 6 Kč i přes to, že pak už bude automaticky odcházet bez vašeho přičinění, či volání operátorovi. Tato cena je dvojnásobná oproti zadání přes internetbanking, kde činí 3 Kč.

Komerční banka zdražila operace přes Expresní linku

Od nového roku je oproti předchozím létům v cenové nevýhodě i klient Komerční banky, která zvýšila poplatky za příkazy zadávané pomocí své Expreslinky, a to poměrně citelně. Za prvních pět položek je to nyní částka 6 Kč, další příkazy jsou pak za 10 Kč, přičemž je nutné k této položce připočíst ještě 2 Kč, pokud se jedná o příkaz do jiné banky. Výsledná cena 8 nebo 12 Kč potom patří na trhu k těm vyšším. Ostatně toto zdražení se projevilo i v případě našich modelových klientů, kdy se KB oproti minulému roku posouvá na žebříčku do dražší cenové skupiny.

Modelový případ: která banka se vyplatí málo aktivnímu a aktivnímu klientovi?
Aby bylo možné cenově porovnat služby telefonního bankovnictví, zpracovali jsme dva modelové příklady týkající se klienta používajícího výhradně služeb telebankingu, a to pro málo aktivního a aktivního klienta.

Málo aktivní klient* Konto Měsíční náklady v Kč
Raiffeisenbank Kompletkonto Start 93
ČSOB Osobní konto Plus 94
Česká spořitelna Výhodný program 96,5
HVB Bank Konto Pohoda 103
Komerční banka Perfekt konto 106,5
GE Money Bank Konto Genius 113
Živnostenská banka Konto Economy 119
eBanka Program eLinka 134
Citibank CitiOne osobní účet 298
Aktivní klient** Konto Měsíční náklady v Kč
Živnostenská banka Osobní menu Standard 169
Raiffeisenbank Kompletkonto Start 210
GE Money Bank Konto Genius 219
HVB Bank Konto Komfort 224
ČSOB Osobní konto Plus 240
Česká spořitelna Výhodný program 247,5
eBanka Program eLinka 278,5
Komerční banka Perfekt konto 294
Citibank CitiOne osobní účet 460

Pozn: údaje v korunách; brali jsme v potaz nejlevnější programy s nabídkou telefonního bankovnictví, a to vždy standardní nabídku (výše poplatků nebyla ničím podmíněna); počítáno s poplatky plateb zadaných přes operátora - výjimkou je GEMB (má pouze IVR); ŽB, RB: konto obsahuje výpis čtvrtletně v ceně paušálu; měsíční výpis připočítán k ceně

Charakteristiky jsou následující:

Málo aktivní klient:

 • vedení běžného účtu s aktivní službou telefonní bankovnictví
 • 2 převody na účet v jiné tuzemské bance
 • 2 příchozí platby z jiné tuzemské banky
 • 2 platby na základě trvalého příkazu do jiné banky
 • 1 platba SIPO
 • měsíční výpis z účtu zaslaný poštou

Aktivní klient:

 • vedení běžného účtu s aktivní službou telefonní bankovnictví
 • 10 převodů na účet v jiné tuzemské bance
 • 10 příchozí plateb z jiné tuzemské banky
 • 5 plateb na základě trvalého příkazu do jiné banky
 • 5 plateb na základě povoleného inkasa
 • měsíční výpis z účtu zaslaný poštou

V ceně nejsou zahrnuty poplatky za telefonní spojení účtované telekomunikačními společnostmi, pokud banka nenese náklady na spojení tím, že nabízí bezplatnou linku.

Linka telefonního bankovnictví Banka
2 33 062 222 Citibank
844 11 11 44 Česká spořitelna
844 113 114 ČSOB
800 124 200 eBanka
224 441 234 GE Capital Bank
800 100 024 HVB Bank
800 11 11 24/ 800 150 250 Komerční banka
800 900 900 Raiffeisenbank
800 12 24 12 Živnobanka

Kdo je nejlevnější?

K hodnocení byly vybrány balíčky služeb s aktivní službou telefonního bankovnictví a co nejnižšími zřizovacími náklady. V potaz byl brán zejména fakt, že klient bude využívat i ostatní služby (platební karta) a také to, že nebude zbytečně hradit služby, které nevyužije. Jak bylo řečeno, počítali jsme s využitím služeb operátora (s výjimkou zmíněné GEMB). Pokud by klienti České spořitelny či Živnobanky komunikovali pře automat, byly by jejich náklady poněkud nižší (viz přehled poplatků jednotlivých bank u jednotlivých kanálů přímého bankovnictví).

Určité nestandardní zpoplatnění funguje u Citibank, eBanky a GE Money Bank, které v rámci svých nabídek poskytují určité slevy klientům po splnění následujích podmínek:

Citibank standardně účtuje za své konto CitiOne poplatek 250 Kč měsíčně, pokud má klient průměrný měsíční zůstatek na všech účtech 200 tisíc Kč, není mu účtován.

U eBanky jsou uvedeny dva programy – eLinka (speciálně pro ty, kteří využívají často telebanking) a Program Základ zdarma (banka neúčtuje měsíční paušál za účet a přímé bankovnictví, pokud klientovi přijde v měsíci na účet min. 15 tisíc korun). Druhý jmenovaný totiž v případě málo aktivního klienta vychází nejlevněji z celé programové nabídky eBanky.

GE Money Bank v případě klientů se zůstatkem nad 40 tisíc korun neúčtuje poplatek za vedení účtu a při zřízení Telebanky a platební karty účet vychází o 10 korun levněji než konto Genius.

V případě aktivního klienta jsme počítali v některých případech s vyššími a dražšími balíčky, pokud byly koncipovány výhodněji než balíček základní. Platí to zejména u Živnobanky a HVB Bank, které mají započítány operace na účtu v ceně paušálu a pro modelového klienta byly výhodnější.

Kdo podražil a kdo zlevnil?

Z výsledků je patrné, že cenové rozdíly mohou být opravdu markantní. U modelu málo aktivního klienta se vítězem stala velmi těsně Raiffeisenbank, která však nabízí u Kompletkonta Start zdarma pouze čtvrtletní výpis a tak cena narostla zejména díky změně na měsíční frekvenci (15 Kč). Úprava ceny za podání příkazu přes Linku 24 z půlky minulého roku u ČSOB (původně 5 a 7 Kč při rozlišení příkazu v rámci a mimo banku, nyní 6 Kč všechny) se promítla natolik, že stojí na druhé příčce žebříčku. Trojici uzavírá Česká spořitelna, které cenu meziročně zvýšilo pouze navýšení poštovného za měsíční zaslání výpisu.

Hledáte informace o přímém bankovnictví? Navštivte naši speciální sekci.

U aktivního klienta pořadím bank zamíchají zejména „volné transakce“, jež některé banky v rámci balíčků nabízejí. Proto se na přední místa dostala zejména Živnobanka, která si za platby odchozí či příchozí poplatky neúčtuje a nákladem jsou jen impulsy za využití operátora (popř. IVR).

Rozdíly až trojnásobné

Při celkovém porovnání je nejvíce patrné, jak se některé programy v rámci jedné banky mohou lišit a jak může být částka, kterou některý z nich klient zaplatí, neúměrně vysoká. Nejvíce je to zřetelné u aktivního klienta eBanky, kdy v případě porovnání jejích dvou programů napočítáme až 200 korun rozdílu.

V modelovém příkladu je potom pro nadefinovaného klienta jednoznačně vyčíslen rozdíl mezi jednotlivými bankami, který může znamenat, že při špatné volbě platíte třikrát více, než je nutné.

Autor:

Nejčtenější

Desítky let v jedné firmě. Kdy je čas se zvednout

Ilustrační snímek

Stejná vrátnice, stejný stůl. Mění se jen kolegové, vedení, podmínky. Proč zůstávají někteří lidé v jedné práci desítky...

Šest pravidel, jak řídit svého šéfa, aby vás hodnotil lépe

Ilustrační snímek

Připusťme, že přímo řídit svého šéfa většinou nemůžeme. Schází nám k tomu potřebné páky. Co však řídit můžeme, je náš...

Šest zásadních změn, které má přinést novela zákoníku práce

Ilustrační snímek

Chystá se novela zákoníku práce. Co může letos čekat zaměstnance, přibližuje expertka na pracovní právo.

Suší maso pro vojáky i sportovce a chtějí dobýt Evropu

David Novák a Pavel Doležal z pardubické společnost Fine Gusto

Vypadají spíše jako studenti práv, přitom David Novák (28) a Pavel Doležal (30) založili a úspěšně řídí firmu Fine...

Pokles cen nemovitostí se zatím nekoná. Podívejte se, kolik stojí byty

ilustrační snímek

Ceny nemovitostí v posledních letech strmě rostly, ale na mnoha místech již narazily na strop a začaly stagnovat. Na...

Další z rubriky

Zmapovali jsme pět spořicích účtů, které aktuálně vynášejí nejvíc

Ilustrační snímek

Česká národní banka letos již několikrát zvýšila úrokové sazby, naposledy v srpnu 2018. Některé finanční domy na to...

Česká spořitelna rozesílá SMS: Do George se přesuňte do tří týdnů

"Každý klient dostane na to, aby si George odzkoušel a přešel do něj, minimálně...

V Česku probíhá největší přesun v historii novodobého internetového bankovnictví, týká se 1,5 milionu lidí. Servis 24...

Úročení vkladů v bankách moc neroste, ekonomická pravidla nefungují

Ilustrační snímek

Základní úrokové sazby v Česku rostou již druhým rokem. Naposledy je centrální banka zvýšila v září. Ekonomická teorie...

Nepracující Italové dostanou nepodmíněných 780 EUR měsíčně = cca 18 000 Kč

Nepracující Italové dostanou nepodmíněných 780 EUR měsíčně = cca 18 000 Kč

Kurzy.cz Italská vláda ve čtvrtek schválila reformy sociálního a důchodového systému. Mimo jiné zavádí nepodmíněný příjem pro ch...

Najdete na iDNES.cz