Automatické spoření: stojí za to?

aktualizováno 
Úrokové sazby na běžných účtech jsou velice nízké, zhodnocení prostředků na nich je opravdu minimální. Běžné účty či typické finanční balíčky bývají úročeny 0-0,5% p.a. (výjimkou jsou pouze studentské účty). Balíčky s vyššími měsíčními poplatky se pyšní pásmovým úročením, ovšem v drtivé většině případů se s vkladem nižším než 100 000 Kč k jednomu procentu nepropracujete.

Většina větších bank nabízí svým klientům určitou formu propojení běžných účtů se spořicími produkty. Některé banky rovněž nabízejí určité propojení s podílovými fondy, dvě plánují zavedení této služby v rámci běžného účtu. Vyplatí se tyto více či méně automatické převody volných peněz do spořicích produktů?

Citibank nabízí ke svým účtům možnost nastavení maximálního a minimálního zůstatku. Pokud denní zůstatek překročí stanovené maximum, nadbytečné peníze jsou převedeny na spořicí účet. Pokud naopak zůstatek na běžném účtu klesne pod nastavenou minimální částku, jsou chybějící prostředky automaticky převedeny ze spořicího účtu na běžný účet. Automatický převod probíhá vždy jednou denně a je zdarma.

Zajímáte se o termínované vklady? Chcete porovnat nabídky bank? Navštivte tuto sekci.

Česká spořitelna umožňuje prostřednictvím trvalého příkazu přesouvat "nadlimitní" finanční prostředky na spořicí účty nebo do podílových fondů. Lze takto převádět prostředky na vkladový účet, který je úročen podle vložené částky i doby úložky. Účetní položka za převod je 5 Kč. S vkladovým účtem je spojena možnost jednoho výběru bez poplatku mimo den splatnosti, a to až do výše 25% z vkladu. Ukládat je možné kdykoliv.

 

Banka Depozitní produkt spojený s běžným účtem Minimální vklad Perioda Úroková sazba (%) Nejvyšší úroková sazba běžného účtu (%)
Citibank Spořicí účet počáteční 500 Kč, dále neomezeno bez výpovědní lhůty 0,5 - 1 0,5
eBanka Inteligentní revolvingový termínovaný vklad 1 000 Kč, dále neomezeno 1 týden - 2 roky 0,5-1,7 0,15
GE Capital Bank Spořicí účet není omezen bez výpovědní lhůty 0,5 0,1
  Revolvingový termínovaný vklad 40 000 Kč 1 týden - 1 měsíc 0,8 - 1,5 0,1
Raiffeisenbank Efektkonto 5 000 Kč, dále 500 Kč bez výpovědní lhůty 0,45-1,35 0,1
  Kompletkonto neomezeno bez výpovědní lhůty 1,05-2 0,1

ČSOB nabízí možnost automatického převodu z běžného účtu u svého ČSOB Spořicího účtu - nad nastavený limit, a to pomocí trvalého příkazu nebo inteligentního příkazu (ten převede peníze, pouze pokud částka na účtu překročí určitý limit; inteligentní příkaz lze zadat pouze na pobočce). Ukládat je možné kdykoliv. Cena je v obou případech stejná - účtován je poplatek za provedení příkazu.

eBanka má ve své nabídce dva produkty umožňující automatické čerpání z běžného účtu: inteligentní revolvingový termínovaný vklad (IRTV) a automatické čerpání do otevřených podílových fondů peněžní trhu. IRTV pracuje na principu stanovení výše zůstatku na běžném účtu - lze jej nastavit jako optimální (obousměrný převod, pokud částka klesne pod nebo vzroste nad), maximální (pouze převod při výši zůstatku nad, pod: žádná reakce), minimální (pouze převod pod, nad: žádná reakce). Klient si stanoví frekvenci "obrátek" (tedy toho, jak často je účet kontrolován a peníze případně převáděny). Tato služba je zdarma. Nákup podílových listů probíhá přímo z účtu klienta, kdy si tento vybere fond a provede pokyn k nákupu. Klient si zvolí minimální a maximální hodnotu zůstatku na běžném účtu a jakmile tento klesne pod minimální hodnotu, dojde pomocí inteligentního inkasa k odkupu podílových listů tak, aby stanovená hranice na běžném účtu byla dorovnána. Nákup i odkup je zpoplatněn poplatkem za standardní příkaz: 2,90 Kč (nebo 6,10 Kč pro program Základ).

GE Capital Bank svým klientům umožňuje propojení běžného a spořicího účtu (převod nadlimitu i podlimitu). Na spořicí účet můžete ukládat peníze průběžně. Propojení je možné i s termínovaným vkladem. Na běžném či spořicím účtu si můžete nastavit jakýkoli limit - částku. Jakmile je v den obnovy termínovaného vkladu zůstatek na účtech nad tímto limitem, převede se automaticky nadbytek prostředků na termínovaný vklad. Pokud je zůstatek pod tímto limitem, převede se potřebná částka automaticky na běžný účet. Převedení prostředků je zdarma.

 

Banka Depozitní produkt spojený s běžným účtem Minimální vklad Perioda Úroková sazba (%) Nejvyšší úroková sazba běžného účtu (%)
Česká spořitelna Vkladový účet počáteční 5 000 Kč, dále neomezeno 7 dní-48 měsíců 0,55-2,35 1,9 (komplexní program, nad 500 000 Kč)
ČSOB ČSOB Spořicí účet počáteční 5 000 Kč, dále neomezeno 2 dny - 4 roky 0,4-2,05 1,05 (Aktivní konto, Aktivní konto Plus, nad 500 000 Kč)

Komerční banka

Sporoúčet KB

počáteční 5 000 Kč, dále neomezeno

výpovědní lhůta 1 měsíc

0,5-1,13 1,6 (A-konto, od 1 000 000 Kč)
HVB Bank Spořicí účet Plus 100 000 Kč výpovědní lhůta 3 měsíce 0,92 - 1,62 0
  S-Konto 10 000 Kč bez výpovědní lhůty 1,2 0
Živnostenská banka Spořicí účet 5 000 Kč, dále není omezen 1 týden - 6 měsíců 0,13 - 1,37 0,2 (od 1mil. S Duo Bonus)
  Termínovaný vklad 50 000 Kč 1 týden - 2 roky 0,28 - 1,37 0,2 (od 1mil. S Duo Bonus)
   

U HVB Bank je možno propojit s běžným účtem zejména Spořicí účet Plus nebo S-Konto (min. vklad 10.000 Kč), a to automatickým převodem nadlimitního zůstatku běžného účtu i pomocí trvalého příkazu. Se spořicím účtem má klient v průběhu kalendářního měsíce možnost volně bez výpovědní lhůty disponovat částkou ve výši 50 000 Kč. S-Konto je denně splatný spořicí účet bez výpovědní lhůty. Převedení prostředků z běžného účtu na spořicí je možné kdykoliv a je v rámci Komfortkonta zdarma. Frekvenci si volí klient sám. Alternativou spořicího programu je pravidelné automatické navýšení termínovaného vkladu o stanovenou částku, která bude k datu prolongace převedena z běžného účtu. Banka chce během roku 2004 představit produkt spořicího plánu, tj. automatického přesunu z běžného účtu do fondu peněžního trhu nebo jakéhokoliv jiného fondu.

Komerční banka nabízí možnost automatického převodu nadměrného zůstatku na běžném účtu do podílových fondů, na spořicí program Vital (o programu více naleznete ZDE) nebo Sporoúčet KB. Je možno zvolit minimální částku, nad kterou se peníze převádí, nebo den, ve kterém chce klient částku převádět (spolu s určením částky). Automatický převod stojí 10 Kč.

Raiffeisenbank umožňuje automatický převod na spořicí Efektkonto, balíčky Kompletkonto Klasik a Optimum obsahují spořicí účet Kompletkonto. Na základě trvalého příkazu lze investovat do podílových fondů. Automatický převod částky nad stanovený limit do spořicích účtů funguje pouze jedním směrem; zpět je možno peníze převést z Efektkonta a spořicího Kompletkonta na běžný účet jednorázovým příkazem. Frekvenci "kontrolování" účtu si nastaví sám klient (lze 1x měsíčně i méně). U Kompletkonta je služba zdarma, u Efektkonta za změnu nebo zrušení automatického převodu zaplatíte 30 Kč, za přijatou nebo odeslanou platbu v rámci automatického převodu nadlimitního zůstatku 2,50 Kč. Během podzimu tohoto roku banka připravuje volitelnou součást podílových fondů Raiffeisen v rámci balíčku Kompletkonto. Živnostenská banka nabízí převod nadlimitního zůstatku do spořicího nebo zůstatkového termínovaného vkladu - v době "prodlužování" těchto produktů (po skončení výpovědní lhůty). Pomocí trvalého příkazu lze rovněž investovat do podílových listů; tuto možnost nabízí rovněž Volksbank.

Je zřejmé, že automatické, postupné  převody na depozitní produkty s vyšší úrokovou mírou jsou sice pohodlné, ale nelze od nich očekávat příliš vysoký výnos, zvlášť pokud jsou postupně ukládány menší částky. Je vhodné srovnat výši úrokové sazby za daných podmínek s úročením finančních balíčků. Někdy můžete zjistit, že vaše spoření vlastně výhodné není, a to přestože založení i vedení produktů bývá zdarma. Například úročení Komplexního programu České spořitelny s jedním procentem od zůstatku padesáti tisíc předčí leckteré nabídky "vyššího zhodnocení". Ještě lépe úročený je spořicí účet ING Konto, na kterém si můžete zařídit automatické inkaso z jakéhokoliv bankovního účtu v ČR - úroková sazba je 2% p.a.

Dále je třeba počítat s poplatky za automatické převody (pokud existují) - vzhledem k nízkým úrokovým mírám se vám díky nim zejména při nižších převáděných částkách snadno může stát, že nic navíc vlastně nezískáte.

Výhodnější bývá převod prostředků na nákup podílových fondů, které dosahují obvykle vyššího zhodnocení. Navíc je příjem z prodeje podílových listů osvobozen od daně, pokud od jejich nabytí uplynulo alespoň 6 měsíců. To je výhoda oproti depozitním produktům, kde platíte daň z úroků. Pro investování do fondů je obecně většinou vyžadován minimální vklad 500 Kč a je nutné s bankou podepsat smlouvu.

Líbí se vám možnost nechat své peníze spořit "automaticky", nebo vám přijde nezajímavá? Jak vlastně zhodnocujete své peníze? Napište nám, těšíme se na vaše názory a zkušenosti. 


 

Autor:

Nejčtenější

Nad neplatiči nájmu může majitel snadno zvítězit, říká notář Neubauer

Radim Neubauer, prezident Notářské komory ČR

V Česku se množí případy, kdy majitel v dobré víře pronajme byt, ale z nájemníka se vyklube neplatič, který se navíc...

Desítky let v jedné firmě. Kdy je čas se zvednout

Ilustrační snímek

Stejná vrátnice, stejný stůl. Mění se jen kolegové, vedení, podmínky. Proč zůstávají někteří lidé v jedné práci desítky...

Šest pravidel, jak řídit svého šéfa, aby vás hodnotil lépe

Ilustrační snímek

Připusťme, že přímo řídit svého šéfa většinou nemůžeme. Schází nám k tomu potřebné páky. Co však řídit můžeme, je náš...

Šest zásadních změn, které má přinést novela zákoníku práce

Ilustrační snímek

Chystá se novela zákoníku práce. Co může letos čekat zaměstnance, přibližuje expertka na pracovní právo.

Suší maso pro vojáky i sportovce a chtějí dobýt Evropu

David Novák a Pavel Doležal z pardubické společnost Fine Gusto

Vypadají spíše jako studenti práv, přitom David Novák (28) a Pavel Doležal (30) založili a úspěšně řídí firmu Fine...

Další z rubriky

Platební karty dostávají nové funkce. Podívejte se, co už umí

Ilustrační snímek

Bezhotovostní placení „pípacími“ kartami strmě roste. Počet bezkontaktních transakcí v porovnání s loňskem stoupl o 28...

Česká spořitelna rozesílá SMS: Do George se přesuňte do tří týdnů

"Každý klient dostane na to, aby si George odzkoušel a přešel do něj, minimálně...

V Česku probíhá největší přesun v historii novodobého internetového bankovnictví, týká se 1,5 milionu lidí. Servis 24...

Kdo je bankovní tradicionalista a kdo digitální dobrodruh

Ilustrační snímek

Význam digitálního bankovnictví roste. Přichází mu na chuť stále víc lidí i v Česku. Internetové bankovnictví u nás...

OPEC výrazně snížil těžbu, cena ropy klesá

OPEC výrazně snížil těžbu, cena ropy klesá

Kurzy.cz Těžba ropy v rámci Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) se v prosinci propadla o 751.000 barelů denně na 31,58 mili...

Najdete na iDNES.cz