Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Finanční matematika

Souhrn matematických pojmů a postupů, které se uplatňují ve financích. Zahrnuje základní matematické postupy využívané v bankovní a finanční praxi, například jak spočítat například splátky úvěru či porovnat výnosnost jedné investice s investicí jinou.

Nové auto či dovolená na splátky jsou sice lákavé, ne vždy ale rozumné

Chtěli byste na dovolenou k moři a nemáte na to? Potřebujete nové auto, ale chybí vám peníze? Dilema, zda si vzít půjčku, či raději ještě počkat a šetřit, řeší občas každý z nás. Finanční poradci v...

14. května 2019

Nechci vidět tu hrůzu, říká k vysoce rizikovým dluhopisům analytik

Téma vysoce rizikových dluhopisů firem bez historie, majetku či dobrého byznys plánu se na tuzemském finančním trhu objevuje čím dál častěji. A do budoucna ho má být ještě více. Před dlužními úpisy...

28. února 2019

Penzijní reforma je dobrovolná jen na první pohled, říkají finanční poradci

Důchodová reforma rozhodně nebude výhodná pro každého. Řada lidí se v ní přitom stále neorientuje a mohou se tak nechat vmanévrovat do rozhodnutí, které se jim nevyplatí. Couvnout z něj ovšem už...

21. března 2012,  aktualizováno  1.8

Zůstaly bez práce, tak si otevřely obchod s domácím pečivem pro psy

Do podnikání v neobyčejném oboru se pustily dvě kamarádky, které dlouho nemohly sehnat práci. V Českých Budějovicích si otevřely obchod s domácím pečivem pro psy a kočky. Nabízí tuňákové rybičky,...

17. února 2012  7:42

Znáte pojmy finanční matematiky? Otestujte se

S finanční matematikou se setkáváme ve finanční oblasti. Jedná se o souhrn matematických pojmů a postupů, které se uplatňují hlavně v úvěrové problematice. Finanční matematika je plná pojmů. Dokážete...

26. února 2010

Do tří let přijde irská lekce: platy i dávky půjdou dolů

Občas se můžete podívat do budoucnosti a nepotřebujete k tomu žádnou křišťálovou kouli. V okamžiku, kdy na jedné straně cvrnknete do hada postaveného z kostek domina, už víte, že za chvíli spadnou...

10. prosince 2009  11:22

Klaus udělil vyznamenání. Ocenil hrdiny z války, Gotta i žokeje Váňu

Prezident Václav Klaus u příležitosti státního svátku udělil 23 vyznamenání. Ocenil především válečné hrdiny a ty, kteří bojovali proti komunistickému režimu. Z Pražského hradu si medaili odnesli...

28. října 2009  20:30,  aktualizováno  22:22

Test pro pokročilé: Vyznáte se v pojmech finanční matematiky?

Finanční matematika není nic jiného než využití matematiky ve finanční oblasti. Jedná se vlastně o souhrn matematických pojmů a postupů, které se uplatňují ve finanční sféře. Hlavně v oblasti...

23. října 2009

Naučte se vydělávat desítky procent na měnách

Seznámení se s kapitálovým trhem zabralo Čechům několik let. Osvojení si pravidel obchodování s měnami však trvalo sotva okamžik - jako národ máme v krvi nadšení pro cestování a směňování valut a...

5. června 2007

Čím delší doba, tím vyšší riziko lze podstoupit

Doba investice je klíčovým parametrem. Jestli se má někdo rozhodnout, do čeho bude investovat, musí vědět nejen co od investice očekává, ale také na jak to bude dlouho.

7. února 2007

Nesouhlas s důchodem: jak se odvolat?

Rozhodnutí o důchodu se vydává vždy písemně. V rozhodnutí o přiznání důchodu se uvádí, od kterého dne byl důchod přiznán a v jaké výši a dále jsou v rozhodnutí uvedeny skutečnosti, které byly vzaty v...

1. srpna 2006

Jak podat žádost o starobní důchod?

Všechny důchody se přiznávají na základě žádostí pojištěnců. Pro sepisování žádostí o důchod platí stanovená pravidla, a proto by pojištěnci měli mít alespoň základní informace o podávání žádostí o...

26. července 2006

Úrazové pojištění: na co se vztahuje?

Úrazové pojištění sdružuje několik pojistných produktů, jejichž společným znakem je pojistná událost – úraz. Pojistné za tato pojištění nelze započítat pro snížení základu daně z příjmu. U tohoto...

25. července 2006

Vyplatí se pojištění pro případ smrti nebo dožití?

Životní pojištění představují skupinu pojistných produktů, u nichž je výplata pojistného plnění vázána na pojistnou událost. Pojištění pro případ smrti nebo dožití se často označuje také jako smíšené...

21. července 2006

Jak se zvyšují starobní důchody

Aby se hodnota přiznaných důchodů vlivem růstu cen nesnižovala a aby nebyl přílišný rozdíl mezi vývojem mezd a důchodů, které se z mezd odvozují, jsou v ZDP stanovena pravidla pro zvyšování důchodů....

19. července 2006

Kdy je nejvhodnější odejít do starobního důchodu?

Volba vhodného data odchodu do starobního důchodu je velmi důležitá, neboť i posun data přiznání důchodu o jediný den může výrazně ovlivnit výši starobního důchodu. Která kritéria pro volbu data...

12. července 2006

Pojišťovací nástroje: která rizika lze pojistit

Pojistné produkty jsou nástrojem, pomocí kterého může jeden ekonomický subjekt přenést negativní finanční dopady určitých rizik na pojišťovnu. Nás tyto produkty zajímají z pohledu stabilizace...

10. července 2006

Spotřebitelské úvěry: bankovní, či nebankovní?

Obecně platí, že spotřebitelské úvěry jsou určeny na nákup spotřebního zboží, zaplacení služeb a nákladů osobní spotřeby. Ale lze s ním financovat také modernizaci bytu nebo např. zaplatit své...

6. července 2006

Důchod při zaměstnání: jaké jsou podmínky?

Podmínky pro poskytování starobního důchodu při výdělečné činnosti jsou stanoveny rozdílně v závislosti na tom, o jaký starobní důchod se jedná. Výdělečnou činností se rozumí činnost, která zakládá...

3. července 2006

Americká hypotéka: pro a proti

Tento název se používá pro hypoteční úvěry, jejichž použití není vázáno na investice do nemovitostí. Penězi získanými z tohoto úvěru může zájemce financovat nejen družstevní byt, ale také třeba...

30. června 2006

Již přiznaný starobní důchod lze změnit

Přiznání starobního důchodu neznamená, že výši důchodu již nelze upravit. Vliv na výši již přiznaného důchodu má především výkon výdělečné činnosti konané po přiznání starobního důchodu, a to u všech...

28. června 2006

Jaký je postup při výpočtu starobního důchodu?

Abychom mohli vypočítat starobní důchod, je nutné nejprve stanovit důchodový věk a poté den, od kterého má být důchod přiznán. Pak zjistíme celkovou dobu pojištění s rozdělením na dobu získanou do...

23. června 2006

Jaké (ne)výhody má úvěr ze stavebního spoření

Překlenovací úvěry (nebo také meziúvěry či rychlé půjčky) jsou určeny pro klienty, kteří nemají splněny všechny podmínky pro přidělení řádného úvěru. Jaké jsou podmínky poskytnutí překlenovacího...

21. června 2006

Výše starobního důchodu: Jak se stanoví?

Výše procentní výměry starobního důchodu se obecně určuje stanovenou procentní sazbou z výpočtového základu podle získané doby pojištění. Rozlišuje se doba pojištění získaná do vzniku nároku na tento...

16. června 2006

Úvěry ze stavebního spoření: jak na to?

Stavební spořitelny poskytují účelově vázané úvěry, které jsou určeny na fi nancování bytových potřeb jejich klientů. Přesnou defi nici bytových potřeb nalezneme v zákoně o stavebním...

13. června 2006

Jak stát podporuje hypotéky?

Využívání hypotečních úvěrů je státem přímo podporováno. Jedná se za prvé o úrokovou dotaci ke splátkám a za druhé možnost snížení daňového základu o úroky z hypotečního úvěru zaplacené za zdaňovací...

9. června 2006

Předčasný starobní důchod: podmínky nároku

Na předčasný starobní důchod prvního typu má nárok pojištěnec, pokud mu do dosažení jeho důchodového věku chybí stanovená doba. Které specifické podmínky musí dále splnit?

8. června 2006

Jaké jsou podmínky nároku na starobní důchod

Starobní důchod představuje základní dávku důchodového pojištění. Nárok na starobní důchod je vázán především na dosažení stanoveného věku a jeho účelem je zabezpečit pojištěnce v období, kdy...

1. června 2006

Hypotéka jako úvěrový produkt: Pro a proti

Úvěrové produkty nám dávají možnost financovat záměry z cizích zdrojů. Na trhu najdeme produkty úzce specializované jen na přesně vymezený účel – hypoteční úvěry a úvěry ze stavebního spoření –...

30. května 2006

Důchodový věk: Kdy do důchodu?

Mezi nejvýznamnější prvky důchodového pojištění patří důchodový věk, tj. věk potřebný pro vznik nároku na starobní důchod. Důchodový věk není v ZDP stanoven jednotně, nýbrž je diferencován podle...

24. května 2006

Stavební spoření jako spořicí nástroj?

Stavební spoření patří mezi nejoblíbenější a masově nejrozšířenější spořicí produkty. Oblibu si získalo hlavně díky štědré podpoře ze strany státu, která z něj učinila bezkonkurenční způsob...

18. května 2006

Jak se vypočte váš starobní důchod?

Přímé důchody se vyměřují danou procentní sazbou z výpočtového základu, který se zjišťuje ke dni, od něhož se přiznává důchod. Jak se vypočte váš osobní vyměřovací základ?

17. května 2006

Vyplatí se životní pojištění jako spořicí nástroj?

Některé druhy pojištění vedle své pojistné funkce nabízejí i funkci vedlejší – spořicí. Jedná se o tzv. rezervotvorná pojištění, což znamená, že v průběhu jejich trvání vzniká rezerva na budoucí...

11. května 2006

Kdy se (ne)platí pojistné na důchodové pojištění

Charakteristickým rysem našeho důchodového pojištění je povinná účast na důchodovém pojištění při splnění zákonem stanovených podmínek. Občan se nemůže vyvázat z důchodového pojištění a přestat...

9. května 2006

Bankovní vklad jako spořící produkt: ano, či ne?

Ukládání peněz do bank bylo ještě donedávna jedinou možností, jak spořit alespoň s minimálním výnosem. Největší oblibu měly vkladní knížky, jejichž založení je velmi jednoduché. Vznikne složením a...

5. května 2006

Jak se počítá starobní důchod?

Výpočet přímých důchodů ovlivňují dva základní prvky, a to získané doby pojištění a výpočtový základ. Výše důchodu závisí především na těchto prvcích, které pojištěnec svou činností může přímo...

2. května 2006