Obuvnická firma Mila se pokusila podvést zákaznici

aktualizováno 
- Velkoobchod s obuví Mila z Mníšku pod Brdy ušil na svoji zákaznici boudu. Když se totiž pokusila reklamovat nové lodičky, které jí barvily punčochy, firma ji odbyla s poukazem na státní normy. Když se potom zákaznice obrátila prostřednictvím MF DNES na akreditovanou zkušebnu, vyšlo najevo, že právě státní normy hrají v její prospěch. Své peníze dostala nakonec zpět.

"Lodičky jsem si koupila počátkem léta v Praze a ve stejném obchodě je reklamovala," popisuje normální postup Dana Boháčová. Poukazovala na to, že při chození se jí obarvily ponožky a punčochy. Prodavačka neváhala, reklamaci převzala a boty zaslala na posouzení velkoobchodu Mila, odkud je odebírala. "To je také obvyklý způsob, jak se reklamace bot řeší," komentuje soudní znalkyně a vedoucí státem akreditované obuvnické laboratoře ve Zlíně Marie Ordeltová.
Velkoobchod poté napsal na reklamační protokol červeně dvě slova: "Reklamaci neuznáváme." Podpořil je několikařádkovým elaborátem, který měl podobnou formu jako výrok soudního znalce. Píše se v něm úřednickou hatmatilkou: "U obuvi provedena orientační zkouška na otěr ručně bílou keprovou páskou a destilovanou vodou při MO 20x a SU 20x." Protokol pak pokračuje slovy: "U obou půlpárů neprokázáno zabarvení nad přípustnou mez 4. stupně šedé stupnice. VYHOVUJE."
Prodavačka pražského obchodu, kde boty Dana Boháčová koupila, při vyřizování reklamace jen pokrčila rameny a odmítla vrátit peníze. Zákaznice se tedy vypravila do firemní prodejny v Mníšku pod Brdy a tam se na barvení punčoch ptala prodavačky. "Odpovědí mi bylo pokrčení ramen stejně jako v případě pražského obchodu," vzpomíná Dana Boháčová.
Obrátila se proto na redakci MF DNES, která jí zprostředkovala posudek ve zlínské státem akreditované Zkušebně materiálů, polotovarů a obuvi. Tam sice boty při destrukčních zkouškách zničili, ale zároveň zjistili, že boty barví. Ve třech ze čtyř měřených parametrů nevyhověly státní normě. "Podle výsledků zkoušek je zřejmé, že podšívka ani stélka nemají dostatečnou barevnou stálost," uvedla do protokolu vedoucí zkušebny Marie Ordeltová.
Majitelka firmy Mila - velkoobchod obuví Miloslava Cardová se pokusila rozpor mezi svými výsledky zkoušek a posudkem akreditované laboratoře zlehčit slovy: "Každý znalec udělá posudek podle toho, jaký ho chce mít zákazník."
Závěr úředního martyria byl pro Danu Boháčovou dobrý, dostala v obchodě své peníze zpět. Problém s koženými botami v hodnotě přes tisíc korun však řešila téměř půl roku.

Kam se obrátit a kolik co stojí:
- Seznam soudních znalců je k nahlédnutí na každém soudě. Výpis stojí podle rozsahu sedmdesát a více korun.
- V Česku jsou dvě zkušebny s akreditací na obuv, obě shodou okolností ve Zlíně: Institut pro testování a certifikaci, tř. Tomáše Bati, Zlín-Louky a Zkušebna materiálů, polotovarů a obuvi, areál Svit, Zlín.
- Jednoduchý posudek od znalce nebo zkušebny přijde přibližně na pět set korun (například barvení podšívky, zlomená podrážka, špatné švy). Při použití přístrojů stoupá cena i přes tisíc korun (nekvalitní materiál).
- Při složitějších zkouškách je potřeba počítat se zničením bot. Znalec nebo zkušebna to klientovi oznámí před destrukčními zkouškami.
- Na soudní poplatky a advokátův plat je potřeba si připravit několik tisíc korun.
- U soudu platí znalecký posudek a všechny soudní výdaje obvykle ten, kdo spor prohraje.
(kt)

Reklamace krok za krokem

1. zjistit vadu výrobku kdekoliv do 6 měsíců

2. reklamovat zboží v jakékoliv provozovně firmy neodkladně po zjištění vady prodejní doklad*
3. sepsat reklamační protokol v provozovně ihned při reklamaci prodejní doklad*
4.
vyřešit reklamaci** v provozovně do 30 dnů od sepsání protokolu reklamační protokol
5. zadat znalecký posudek u soudního znalce nebo akreditované zkušebny co nejdříve návod, prodejní doklad, katalog apod.
6. poslat pokus o smír prostřednictvím právníka do 3 let prodejní doklad, znalecký posudek
7. žaloba u soudu prostřednictvím právníka do 3 let veškeré dostupné podklady

Poznámka: *prodejní doklad lze nahradit záručním listem či svědectvím jiných osob; **obchodník řeší reklamaci vrácením peněz, opravou, slevou nebo odmítnutím


Posouzení bot přijde na pár stovek
Soudní znalkyně a vedoucí akreditované Zkušebny materiálů, polotovarů a obuvi ve Zlíně Marie Ordeltová je odpovědná za posudky na boty. Říká, že v posledních několika letech se počet žádostí o posouzení obuvi od zákazníků neustále zvyšuje.
Jak se poznají úřední posudky?
Kromě podpisu odpovědné osoby je na konci posudku kulaté razítko s textem: "Státem akreditovaná zkušební laboratoř." Na razítku je i čtyřmístné číslo laboratoře, které souhlasí s hlavičkou papíru, na kterém je posudek napsán.
Je úřední posudek závazný i pro případný soudní proces?
Teoreticky si soud může vyžádat díky pochybnostem ještě jiného soudního znalce nebo zkušebnu, ale prakticky se to v případě laboratorních testů nestává. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že náš posudek nikdy nezpochybnil soudce ani žádná ze stran.
S jakou dobou na zpracování posudku musí zákazník počítat?
Obvykle několik týdnů.
Na kolik přijde posudek?
Barvení obuvi stojí kolem pěti set, špatné ušití obvykle osm set. Speciální rozbory například na vodonepropustnost mohou stát až dva tisíce korun. Vzpomínám si ovšem na případ sporu o čištění kožešinového paleta, jehož zkouška vyšla na pět tisíc korun.
Stále jsou to však jen zlomky toho, co stojí soud a právníci. Pokud proběhnou dvě tři soudní stání, musí si zákazník připravit pár tisíc korun.
(kt)

 

             Zkušebna  materiálů, polotovarů a obuvi,  Zlín
                Státem akreditovaná zkušební laboratoř č. 1033
               ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
                                SVIT a.s. Zlín  -  762 02  Zlín
               Tel: 067/85-23657, 85-25217   Fax: 067/85-23657

 

 


 
                Protokol o zkoušce č.: R 35/98
                               ze dne    14. července  1998
                  ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

 

       Zadavatel zkoušky:  MAFRA, a.s.
                                     Senovážná 4
                                     111 21  PRAHA 1

       Datum a způsob zadání:  fax ze dne  7. 7.1998

       Datum a způsob odběru zk. vzorku: dodán zadavatelem 9.7.1998
       Obuv zakoupila p. Boháčová dne 27.4.1998 v prodejně CHOBOTY,
       Malenická 1791, Praha 4 a 29.4.1998 reklamovala zabarvování
       nohou, punčoch.

       Popis, označení a výrobce zk.vzorku:
       Dámská vycházková lodička - 00703/3926 - s černou usňovou
       podšívkou a se stélkou z černého syntetického materiálu.
       Výrobce neuveden.
 
 
       POŽADOVANÉ ZKOUŠKY - název - norma,předpis
       ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
       Stálost úpravy podšívky a stélky při stírání podle
       ČSN 79 3853
       (za sucha :  suchá plsť - 150 cyklů - tlak  88,9 kPa
        za mokra : mokrá plsť -  50 cyklů - tlak  44,4 kPa)

 

                 Odchylky, doplňky, vyjímky z uvedených norem, předpisů,
       použití nenormalizované metody postupu:
                                          -
                 Výsledky zkoušek se vztahují pouze na zkoušené vzorky
       a nenahrazují jiné dokumenty  (např. správního charakteru).
       Protokol o zkoušce může být reprodukován jedině celý.
                 Veškerá porovnání, včetně uvedení požadovaných hodnot,
       jsou mimo rámec akreditace podle ČSN EN 45001.
                 Pokud si zkušební vzorky nevyzvednete s protokolem
       o zkoušce, zůstanou uloženy v naší zkušebně po dobu 1 roku.
 
      Zkoušky provedla:                                 dne:  10. - 13. 7. 1998
      Ing. Marie Ordeltová
      Ilona Hašpicová


      Celkový počet stran: 2

 

       SVIT a.s. Zlín - 762 02  Zlín             Protokol o zkoušce č.R35/98
       Zkušebna materiálů,polotovarů        ze dne:  14. 7.1998
       a obuvi,Zlín-Tel.067/85/23657,25217                             strana: 2
       ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

 

 


                                    VÝSLEDKY ZKOUŠEK
                                    ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

 

       ---------------------------------------------------------------------------
          Zkoušený parametr,        Z J I Š T Ě N É    H O D N O T Y
           měrná jednotka
         (požadovaná hodnota)
       ---------------------------------------------------------------------------
        Stálost úpravy při stírání,
          stupeň šedé stupnice
         pro posouzení zabarvení
             (plsť min. 4)
          za sucha - 150 cyklů
                podšívka                                             2-3                  X

                stélka                                     4                    4-5
                 -------------------------------------------------------------------
          za mokra - 50 cyklů
               podšívka                                  2                    2           X
 
                stélka                                     1                    1           X          
      ----------------------------------------------------------------------------

  

       LEGENDA
       ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
       X - nesplnění požadované hodnoty

 

       ZÁVĚR
       ˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
           1. Požadovaná hodnota je přebrána z ČSN 79 2710, ČSN 79 2715,
       ČSN 79 2721 "Podšívkové usně".
           2. Zkoušená podšívka ani stélka nesplňují základní požadavek
       stanovený ve výše citovaných předmětových normách pro podšívky
       obuvi.

 

 

 

                                                                     Ing. Marie Ordeltová
                                                                    vedoucí zkušebny MPO
                                                                   ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
                                                                   za organizaci zodpovídá
                                                                     za protokol o zkoušce


                      Zkušebna  materiálů, polotovarů a obuvi,  Zlín
                Státem akreditovaná zkušební laboratoř č. 1033
               ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
                                SVIT a.s. Zlín  -  762 02  Zlín
               Tel: 067/85-23657, 85-25217   Fax: 067/85-23657

 

               POSOUZENÍ  REKLAMOVANÉ  OBUVI
                             ze dne    14. července  1998
               ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ      


       Zadavatel zkoušky:  MAFRA, a.s.
                                      Senovážná 4
                                      111 21  PRAHA 1 

       Datum a způsob zadání:  fax ze dne  7. 7.1998

       Popis, označení a výrobce reklamované obuvi:
       Dámská vycházková lodička - 00703/3926 černá
       Zakoupila p. Boháčová 27.4.1998 v prodejně CHOBOTY,
       Malenická 1791, Praha 4 a dne 29.4.1998 reklamovala
       zabarvování nohou, punčoch.
       ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

               Po posouzení reklamované obuvi sdělujeme:

      1. Reklamovaná obuv byla posuzována v souladu s PN 79 5605
         "Zkoušení obuvi praktickým nošením". Po stanovené době
          intenzivního nošení nesmí obuv vykazovat žádné nepřiměřené
          viditelné závady, aby mohla být považována za vyhovující.

      2. Jedná se o černou lodičku s černou usňovou podšívkou a se
          stélkou z černého syntetického materiálu. Na stélce obuvi je  
          označení PRAVÁ KŮŽE  MILA  ELEGANCE a vyznačena ve-       
          likost 41.Celkový stav a opotřebení obuvi odpovídá zhruba 2
          dennímu průměrnému nošení (stav opotřebení podešve, svršku
          a stélky).
          Nebyly zjištěny známky nadměrného nebo nevhodného, nepři-
          měřeného nošení.

      3. Před vlastní zkouškou byla orientačně ověřena u obou půlpárů
          barevná stálost podšívky při otěru suchou i mokrou plstí.

                                              


          Po provedení 150 otíracích cyklů za sucha a 50 za mokra (mok-
          rou  plstí) bylo zjištěno výrazné zabarvení plsti, které předsta-
          vuje stupeň 2-3 šedé stupnice za sucha a stupeň 2 za mokra
          a to shodně u obou půlpárů reklamované obuvi.
          Na základě těchto výsledků a se souhlasem zadavatele byly
          odebrány zkušební tělesa z pravého půlpáru obuvi (po jejím
          rozřezání) ke stanovení stálosti při stírání přesně podle
          ČSN 79 3853. Byla zkoušena podšívka i stélka obuvi. Výsledky
          stanovení jsou uvedeny v Protokole o zkoušce č.R 35/98 ze
          dne 14. 7.1998.
          Podle ČSN 79 2710, ČSN 79 2715, ČSN 79 2750 a dal., které
          stanoví požadované úrovně vlastností podšívkových usní, je
          přípustné zabarvení plsti při zkoušení stálosti stíráním za
          sucha i za mokra podle ČSN 79 3853 do stupně 4 šedé stupnice,
          která je určena pro posouzení zapouštění. Je tedy zřejmé, že
          ani podšívka, ani stélka nemají dostatečnou barevnou stálost
          při stírání.

      4. ČSN 79 5013 "Názvosloví vad obuvi"  charakterizuje stav,
          kdy hodnoty např. otěru neodpovídají příslušným technickým         
          normám, jako konstrukční vadu, která vzniká při navrhování a
          modelování obuvi.
          Vadu nelze charakterizovat jako změny vzniklé v důsledku
          přirozeného opotřebení nebo nesprávného nošení či ošetřování.

      5. Lze tedy konstatovat, že se jedná o funkční vadu, která sni-
          žuje užitné vlastnosti reklamované obuvi a je neopravitelná
          bez jejich snížení.

 

 


                                                             Ing.   Marie Ordeltová
                                                             vedoucí zkušebny MPO

Autor:

Nejčtenější

Čech vyhrál v loterii Eurojackpot 1,4 miliardy, k výhře už se přihlásil

Ilustrační snímek

V evropské loterii Eurojackpot v pátek vyhrál sázející z České republiky 1 411 860 488 korun. Je to druhá nejvyšší...

Zemřel Štěpán Popovič, uznávaný manažer, který pomohl Petru Kellnerovi

Předseda představenstva a generální ředitel AGC Flat Glass Czech Štěpán Popovič

Ve věku 73 let zemřel Štěpán Popovič, nejvýraznější polistopadový manažer, který působil na severu Čech, a jeden z...

Jak vyvést stamiliony z dopravního podniku? Plán vznikal už v roce 2016

Bývalý ředitel DPMLJ Luboš Wejnar, jehož v roce 2017 spolu s Pavlem Šulcem...

MF DNES rozplétá složitou korupční síť, kdy se lidé napojení na firmu BusLine pokoušeli vytunelovat a zničit liberecký...

Druhý měsíc bez zakázek. Aerolinky přestaly objednávat letadla Boeing

Zaparkované Boeingy 737 MAX v továrně ve městě Renton na severovýchodě USA

Krize společnosti Boeing nekončí. Jeden z největších výrobců letecké techniky na světě oznámil, že už druhý měsíc v...

U táty a u mámy je dobře. U rodičů bydlí teenageři, třicátníci i starší

ilustrační snímek

Bydlení u rodičů není v Česku ani náhodou záležitostí teenagerů a čerstvých dvacátníků. Podle dat Eurostatu bydlí tak...

Další z rubriky

TEST DNES: Úplné výsledky testu kvasových chlebů

Ilustrační snímek

MF DNES otestovala deset chlebů, u nichž výrobci zdůrazňují, že jsou vyrobeny z živého žitného kvasu. Vybrali jsme...

Google vydělává na osobních údajích a porušuje zákon, říkají spotřebitelé

(Ilustrační snímek)

Americká internetová společnost Google bude nejspíš v Evropě čelit dalšímu vyšetřování kvůli nakládání s osobními údaji...

TEST DNES: Úplné výsledky testu pšeničných piv

Ilustrační snímek

MF DNES otestovala dvanáct sudových pšeničných piv. Polovina vzorků pocházela z průmyslových pivovarů, polovina z...

Najdete na iDNES.cz