Šéf OKD: S uhlím skončíme, až jeho těžba nebude dávat ekonomický smysl

  15:27aktualizováno  15:27
„Mým úkolem je připravit nový plán, projednat jej s akcionářem – společností Prisko, ministerstvem financí, případně s některými dalšími subjekty – a nahradit jím původní reorganizační plán,“ říká pro MF DNES Michal Heřman, od května nový šéf OKD. Největším problémem je, že se stále neví, kdy na Ostravsku skončí těžba.

Michal Heřman - výkoný ředitel a předseda představenstva OKD | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Zveřejnění plánů firmy bylo už několikrát odloženo. Poslední oficiální schválený plán OKD vznikal kvůli reorganizaci ještě v době insolvence, tedy asi před dvěma lety.

Reorganizační plán hovoří o tom, že by těžba měla skončit mezi roky 2023 a 2024. Kdy to bude podle nového plánu?
Mým úkolem je postavit plán na základě aktuálních informací, nikoli na základě informací dva roky starých. Aktualizujeme tedy geologické, bezpečnostní, nákladové, tržní a další klíčové parametry plánu.

Takové informace přece musí OKD mít. Váš předchůdce po celou dobu svého působení říkal totéž. A závěry, tedy nový plán, měl zveřejnit už loni na podzim.
Jednak nemohu komentovat to, co vám říkal můj předchůdce, a jednak OKD musí fungovat ekonomicky jako samostatná firma – musí plnit stanovené cíle, tedy zejména zajistit si dostatek hotovostních prostředků na každodenní provoz a na plánovaný útlum hornické činnosti, a zároveň se také připravit na horší časy, které v cyklickém charakteru našeho odvětví určitě přijdou.

Dalším faktorem je podnikatelské a sociální prostředí tohoto kraje. OKD spolupracuje s Liberty Ostrava (dříve ArcelorMittal), Veolií, ale má návaznost i na Vítkovice, Třinec a mnohé další významné firmy. Zaměstnáváme šest a půl tisíce lidí a další dva tisíce zaměstnanců z dodavatelských firem, takže se na to musíme dívat i v tomto kontextu.
A v neposlední řadě jsou naše výnosy přímo ovlivňovány světovými cenami koksovatelného a energetického uhlí, které jsou prakticky mimo naši kontrolu. Proto potřebuji nejméně tři měsíce, abych připravil nový dokument. Ten by nahradil reorganizační plán a nastínil, jak nejlépe může OKD po ekonomické stránce fungovat. Velmi podstatným faktorem ale bude odhad budoucích cen jak koksovatelného, tak energetického uhlí po roce 2021. Takto jsem o tom mluvil na Tripartitě i na setkání v rámci Hospodářské komory Moravskoslezského kraje.

Fotogalerie

Totéž ale říkal váš předchůdce. Před rokem tvrdil: „Na podzim vám řekneme, jak to bude.“
To opravdu nemohu komentovat.

A teď je červenec dalšího roku.
Tomu rozumím. Na druhou stranu je přirozené, že po tom, co se stalo 20. prosince loňského roku, měl management OKD trochu jiné priority. Naším cílem je zajistit, aby nedošlo k druhé insolvenci a abychom měli dostatek prostředků na každodenní činnost a na následný útlum. Prioritním cílem OKD číslo jedna je také bezpečnost. Nebudu se vymlouvat na to, co bylo řečeno před rokem, ale taková je realita.

Proto musíme nahradit reorganizační plán novým plánem, aby se ukázalo, jak je OKD schopno nejefektivněji fungovat. Pokud se ukáže, že OKD umí samostatně ekonomicky přežít i v přímé vazbě na světové ceny energetického uhlí, které od počátku roku výrazně klesly, a hlavně koksovatelného uhlí, které zatím jsou ještě relativní stabilní, teprve pak můžeme uvažovat o horizontu ukončení těžby. Ale opakuji, nejprve musí být jasné, že jsme schopni si sami vydělat na každodenní činnost a na následný útlum. Teprve pak se můžeme rozhodovat, co dál.

Proč skončil váš předchůdce?
Nevím. Na to nemohu fundovaně odpovědět.

Na Ostravsku se říká, že musel skončit, protože chtěl prodloužit těžbu za rok 2024, ale ministerstvo je proti a chce těžbu ukončit už v roce 2024.
To se musíte zeptat někoho jiného, já to nevím. Ale v každém případě existuje vysoká míra spojitosti mezi světovými cenami uhlí a budoucností OKD.

A vám někdo z ministerstva řekl, že máte skončit v roce 2024?
Jak už jsem říkal, skončíme tehdy, až těžba uhlí nebude dávat ekonomický smysl a ani jiné faktory nebudou příznivé.

OKD bude částečně fungovat dále i po skončení vlastní těžby. Zavřít důl není jako zavřít továrnu. Řada činností bude probíhat mnoho dalších let. Já se teď dívám do horizontu roku 2024. Pro mě je klíčové zajistit, abychom účelně vynakládali peníze společnosti, tedy abychom například nyní neinvestovali do projektů s návratností delší než tři nebo čtyři roky, ale současně abychom neudělali žádné rozhodnutí, které by rozvoj OKD po roce 2024 blokovalo. To znamená, musíme si nechat otevřené karty, abychom mohli flexibilně reagovat na budoucí ceny uhlí, geologické podmínky a podobně.

To ale máte dost svázané ruce, protože otvírka nového pole jsou desítky milionů korun investic a netrvá pár měsíců.
To ano, ale v rámci čtyřletého horizontu nás nyní nic neblokuje. Samozřejmě jsou projekty a investice, které mají horizont delší, tam musíme být opatrní. Tyto projekty v současnosti mapujeme a chceme v připravovaném plánu zveřejnit. A sledovat budeme i situaci v našich spolupracujících firmách.

Ze strany ostravského ArcelorMittalu, dnes Liberty Ostrava, několikrát zaznělo, že jim nedodáváte uhlí.
My jsme ArcelorMittalu byli připraveni dodávat uhlí, které od nás potřebovali, za standardní ceny a za standardních platebních podmínek. To se týká i nové nástupnické firmy Liberty Ostrava.

A nemáte z toho obavy? Protože finanční zdatnost nového majitele není podle mnohých nejlepší.
Určité obavy po změně vlastníka samozřejmě existují, ale přistupujeme k tomu pozitivně. Dodáváme jim uhlí a plánujeme tak činit i v budoucnosti. Jsme silně navzájem provázáni a jakékoliv budoucí problémy každé ze stran by mohly být pro budoucnost zásadní.

Předpokládám, že už víte, jak hospodářsky dopadl loňský rok (rozhovor vznikal před zveřejněním schválených výsledků, pozn. red.).
Mohu říct, že loňský rok nedopadl úplně špatně. Zejména díky příznivým cenám energetického nebo koksovatelného uhlí v letech 2017 a 2018 nadále fungují šachty, které podle reorganizačního plánu měly být již zavírané. A s touto logikou musíme postupovat dále, zejména při případném poklesu cen uhlí.

Tragický výbuch z loňského prosince se do výsledků nepromítl?
Pouze minimálně. Díky tomu, že k neštěstí došlo 10 dní před koncem loňského roku, nemělo prakticky žádný vliv ani na celkovou produkci roku 2018. Kromě toho, že to byla velká lidská tragédie, která zasáhla – přímo nebo nepřímo – stovky rodin, šlo v kontextu vnitřního fungování OKD zejména o manažerský čas, který jsme tomu logicky při řešení následků věnovali.

Protože záležitost je předmětem vyšetřování, z pohledu sčítání škod na majetku v oblasti tragédie konečnou odpověď nemáme. Z pohledu finančního a jiného odškodnění rodin všech pozůstalých se nám podařilo již celou záležitost vyrovnat.

V letošním roce se následky výbuchu projeví také?
Vedle již vypořádaných finančních náležitostí by se další negativní následky prosincového výbuchu v letošním roce již projevit neměly – a týká se to i těžby. Hlavně se musíme zaměřit na to, abychom eliminovali nebo alespoň minimalizovali všechna možná bezpečnostní rizika, aby se takové neštěstí už neopakovalo. Zaměříme se rovněž na některé pro nás nepříznivé geologické podmínky v podzemí.

Ale geologické podmínky už asi příznivější nikdy nebudou vzhledem k tomu, kde se nyní uhlí těží.
Nečekáme, že najdeme, obrazně řečeno, zlatou žílu. Nicméně doufáme, že se podmínky v podzemí udrží alespoň v takovém stavu, v jakém jsou nyní. Pokud se nám podaří vše vytěžit ekonomicky, bezpečně a včas, budeme rádi. Nicméně když zohledníme všechny faktory, technické, geologické, připravenost stěn a podobně, pak letos objektivně předpokládáme snížení těžby.

A připravenost stěn stihnete do příštího roku zase rozšířit?
Děláme vše pro to, aby se nám to podařilo.

Michal Heřman

  • Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a titul MBA získal v Czech Management Center podporovaným University of Pittsburgh.
  • Od roku 1991 působil v roli finančního ředitele společnosti EuroTel Praha, odkud v roce 2001 přešel na pozici viceprezidenta pro finance v Komerční bance.
  • V letech 2003 až 2005 byl generálním ředitelem a jednatelem společnosti Eurotel a také členem představenstva Českého Telecomu.
  • Od roku 2012 do roku 2018 zastával pozici předsedy představenstva a generálního ředitele polských černouhelných dolů PG Silesia a MSE.
  • Od ledna do května 2019 následně působil v představenstvu Českých drah.

Důl Lazy letos skončí?
V Lazech by těžba měla skončit letos v říjnu. Část zaměstnanců převedeme do jiných provozů a lokalit, protože se potýkáme s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků.

Jak je to s Dolem Paskov, který už je tři roky zavřený? Stále se čeká na odepsání uhelných zásob. Říká se, že s odepsáním zásob otálí ministerstvo, že se k tomu moc nemá...
Důl Paskov je pro mě uzavřenou kapitolou, která nemá na budoucí vývoj OKD zásadní vliv. Musíme ale udělat řadu legislativně-administrativních kroků, na nichž pracujeme.

Ale tečou tam peníze, důl musíte nějak udržovat.
Určitě, v Paskově jsou nastaveny útlumové procesy. Nicméně konečné řešení Dolu Paskov bude rovněž součástí připravovaného plánu.

Co Důl Frenštát? Paskov je asi minulost, Frenštát je možná budoucnost.
Důl Frenštát není pro OKD budoucností. Proto jsme v Poslanecké sněmovně v rámci červnového kulatého stolu sami deklarovali, že převezmeme aktivitu a připravíme návrh procesu ukončení činnosti v této lokalitě. OKD současně bude, hlavně na počátku, koordinátorem mezi všemi zainteresovanými stranami, kterých se tato problematika týká, a je jich opravdu hodně.

V rámci tohoto jednání jsme veřejně přislíbili, že do konce října připravíme návrh harmonogramu včetně rozdělení kompetencí, co která strana bude muset udělat, aby Důl Frenštát přestal být ožehavým problémem. Plánovat těžbu v této lokalitě nemá smysl ekonomický, politický ani ekologický.

OKD má potíže s hledáním kvalifikovaných zaměstnanců, nejistota ohledně těžby ale asi příliš lidí na studium hornických oborů nepřiláká.
Hornictví určitě v posledních několika letech nebylo sexy, zejména z pohledu studia na vysokých školách. Kvalifikovaná práce ale u nás neskončí, protože zaměstnance budeme potřebovat i za 10 nebo 15 let. Nyní nám běží intenzivní náborová kampaň na kmenové zaměstnance i brigádníky.

Brigádníkům nabízíte 150 korun za hodinu, jak velký je zájem?
Brigádníci rozhodně nepůjdou za 150 korun na hodinu dělat nejtěžší práce v dole. Tuto činnost mohou vykonávat jen vysoce kvalifikovaní kmenoví zaměstnanci nebo zaměstnanci dodavatelských firem. Brigádníci budou pracovat pod dohledem vyškolených vedoucích zaměstnanců například u pásového dopravníku v dole. Zájem o brigádu už projevily desítky lidí, dokonce jsme vypsali i druhý nástupní termín.

Nejčtenější

VIDEO: Účtenky i krabičky na jídlo. Nejčastější chyby při třídění odpadu

Papírové kelímky, plata na vejce ani použité obaly od pizzy do modrého...

Ruličky od toaletního papíru, účtenky nebo obaly na vajíčka jsou přece z papíru, tak patří do modrého kontejneru. Věta,...

Zkrachovala Thomas Cook, jedna z největších cestovních kanceláří světa

Logo CK Thomas Cook

Zkrachovala jedna z největších a nejstarších cestovních kanceláří na světě, britská firma Thomas Cook, se kterou...

Máme zdravější potraviny, ale lidem to říct nesmíme, tvrdí výrobci

Ilustrační snímek

Méně laktózy, cukru, tuků nebo soli. A naopak více vitamínů, vlákniny a bílkovin. Výrobci potravin v Česku mění...

Tuzemský Neckermann zastavil prodej zájezdů, v zahraničí má přes tisíc Čechů

ilustrační snímek

Cestovní kancelář Neckermann zastavila prodej zájezdů v České republice. Důvodem je krach mateřské firmy v Británii,...

CK Fischer mění majitele. Vznikne kolos s třetinovým podílem na trhu

ilustrační snímek

Německý majitel Exim Tours nebo supermarketů Billa chce v Česku vytvořit turistického obra. Od investiční skupiny KKCG...

Další z rubriky

Řídil největší banku, teď bude Kysilka šéfovat dozorčí radě Českých drah

Ekonom Pavel Kysilka

Předsedou dozorčí rady Českých drah se stal ekonom Pavel Kysilka. Do funkce ho ve čtvrtek zvolili ostatní členové rady,...

První škodovka na elektřinu startuje na 430 tisících korunách

Elektromobil Škoda Citigo-e iV při natáčení v centru Prahy

Malý elektrický Citigo bez stokoruny za 430 tisíc a hybridní Superb iV s cenou začínající na 876 900 korunách. Škoda na...

Soud zamítl další odsunutí případu miliardáře Vítka, jednání začne zítra

Podnikatel Radovan Vítek.

Majitel realitní skupiny CPI Property Group Radovan Vítek podle obžaloby úmyslně zdržuje soudní líčení v New Yorku, ve...

Ubytovací platforma Airbnb si příští rok sáhne pro peníze na burzu

Ilustrační snímek

Největší světová platforma pro ubytování v soukromí Airbnb si v příštím roce půjde pro peníze na burzu. Firma to ve...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Najdete na iDNES.cz