Pondělí 24. ledna 2022, svátek má Milena
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Pondělí 24. ledna 2022 Milena

Green Deal mění pravidla hospodářské soutěže, říká šéf antimonopolního úřadu

S blížícím se předsednictvím České republiky v Radě Evropské unie se společně s chystaným Green Dealem začíná hovořit i o změně pravidel hospodářské soutěže. To, co je zelené, bude více chráněno, v extrémním případě i když kvůli tomu dojde ke zvýšení ceny a nákladů, říká předseda ÚOHS Petr Mlsna.

Petr Mlsna, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže | foto: Petr TopičMAFRA

V úřadě jste asi rok. Co z plánů, se kterými jste nastupoval, se podařilo realizovat?
Z krátkodobých exekutivních opatření se podařilo obměnit veškeré rozkladové komise. V personální oblasti jsem jmenoval nového místopředsedu pro hospodářskou soutěž a novou místopředsedkyni pro veřejné zakázky. Jedná se o dlouholeté ředitele ÚOHS, takže jsem bral lidi zevnitř úřadu nikoli zvenku. Zrušili jsme administrativní sekci a její agendu rozmělnili pod místopředsedy. V neposlední řadě jsme navázali větší spolupráci s univerzitami.

Z jakého důvodu? Je to proto, že akademický svět začíná právo vnímat jinak a chce se více podílet třeba na tvorbě rozhodnutí?
Řeknu to obecně. Do výuky se dnes více zahrnuje praktický prvek. Studenti si tak vyzkouší, jaké je to dělat v právní kanceláři, na stáním úřadě, případně u soudu. Do kurikula je dáno více praktických dovedností. Spolupráce s ÚOHS může být pro studenty užitečná už jenom proto, že jim může ulehčit rozhodování, kam zamířit po vysoké škole.

doc. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.

  • Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, na níž následně získal titul JUDr. v oboru ústavního práva, Ph.D. a v roce 2021 titul docenta.
  • Od roku 2003 působil na řadě pozic na Úřadu vlády. Mezi lety 2010 a 2014 působil jako místopředseda Legislativní rady vlády a současně zastával funkci ředitele Sekce předsedy Legislativní rady vlády. 
  • Byl ministrem a předsedou Legislativní rady vlády. V dalším období pracoval jako náměstek ministryně spravedlnosti pro oblast legislativní a mezinárodních vztahů a náměstek předsedkyně Legislativní rady vlády. Byl také náměstkem ministra školství a náměstkem ministra vnitra.
  • S účinností od 2. prosince 2020 byl prezidentem republiky jmenován na šestileté funkční období předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Českou republiku čeká předsednictví v Evropské unii. Co to bude pro váš úřad znamenat?
Především obrovský nápor agendy. Evropská komise v listopadu vydala sdělení, jak reformovat problematiku hospodářské soutěže, a to zejména ve vazbě na Green Deal a inovativní technologie. Musím říct, že to je poměrně ambiciózní věc, která povede k tomu, že se budou měnit například koncepty blokových výjimek. To znamená, že určitá jednání na trhu nebudou považována za porušení pravidel hospodářské soutěže, protože naplňují nějaký jiný cíl, respektive sledují nějaký jiný veřejný zájem, který převažuje nad svobodnou soutěží. Komisařka Vestagerová navrhuje redefinici těchto výjimek pod vlivem klimatického a enviromentálního zaměření Evropské komise. To, co je zelené, bude více chráněno, v extrémním případě i když kvůli tomu dojde ke zvýšení ceny a nákladů. Naopak ujednání konkurentů, která budou zpomalovat za účelem vyšších zisků green řešení budou více postihována.

To zní jako nadřazování ideologie nad právo.
Skutečně nás čeká debata o tom, zdali má svobodná hospodářská soutěž, volný pohyb osob, zboží a kapitálu ustoupit politickým nebo ideologickým plánům. Je to poměrně radikální. Důležité bude sledovat, co tím Komise chce říci a kde až se hodlá zastavit. Pravidla pro hospodářskou soutěž jsou celounijní, takže pokud dá Komise takový impulz k jejich přenastavení, bude ve výsledku rozhodovat Evropská rada, tudíž politici.

Já to chápu jako konec systému, ve kterém úspěšný vydělá a neúspěšný zkrachuje.
Ono se to již děje. Například od 1. 1. 2021 platí při zadávání veřejných zakázek princip, podle kterého musí zadavatelé zohledňovat environmentální, sociálně odpovědné a inovativní aspekty. Teď se ten systém začíná promítat také do pravidel hospodářské soutěže.

V poslední době se hodně skloňuje pojem ESG, tedy pravidel pro zodpovědnější podnikání. To brzy čeká vlastně všechny firmy. Jsou na to ale připraveny?
Musíme říct, kde je ta hranice. Do jaké míry omezíte soutěž takovým způsobem, že řeknete „je to zelené, tudíž je to dobré“ bez ohledu na to, že na trhu o to nikdo nestojí. Firma si potom může položit otázku, o co a v jakém prostředí vlastně soutěží. Někde se pravidla dodržovat musí, ale pokud jste klimaticky odpovědní, máte obecnou výjimku.

Namítnu, že regulativní opatření jsou standardní součástí našeho právního řádu.
Ano, ale obecně platí, že k regulaci přistupujete, až když nefunguje hospodářská soutěž. Nemusí ani jít o kartelovou dohodu. Trh může stagnovat, nemá impulz z hlediska inovací nebo neexistuje alternativa například za určitou komoditu. Potom může vstoupit regulace. Jestliže vám ale trh funguje, probíhá na něm soutěž, firmy si konkurují a přetahují si zákazníky, pak to není třeba. Soutěžní regulace je jednání ex-post – odhalíte vertikální dohodu, kartel a podobně a potrestáte účastníky tohoto jednání a zjednáte nápravu. Začínají se ale objevovat výjimky. Například když Evropská komise přišla s regulací GAFA (Googlu, Amazonu, Facebooku a Applu) v podobě chystaného nařízení o digitálních trzích.

Green Deal mohou firmy využít jako velkou příležitost, říká odborník

Zásadní rozdíl je tedy v čem?
Evropská komise přišla s regulací ex-ante, která je typická spíše pro sektorová odvětví jako energetika nebo telekomunikace. Tam máte silné finanční nároky na vstup na trh a regulujete podmínky podnikání u statku, ke kterému by měli mít přístup všichni. Pokud ale začnete tímto způsobem regulovat trh médií, internetu nebo vstupu na něj, tak ten trh buď nefunguje nebo jsou tam tak velcí giganti, že je musíte začít střežit. Do značné míry to i znamená, že máte strach z jejich politického vlivu. 

Pokud ale regulujete tímto způsobem, musíte si být jisti, že dosáhnete kýženého efektu. Jinými slovy, že víte, k čemu má vlastně dojít. Položíte si tedy otázky, zdali bude na trhu větší soutěž, chcete velké firmy rozdělit nebo co vlastně chcete. Já se obávám, že evropská ex-ante regulace má své limity. Navíc finální nastavení bude americké, udělá ho tamní Federal Trade Comission – americký ÚOHS. Bidenova administrativa jde rozhodně směrem utahování šroubů, to bude trend, který do značné míry začne kopírovat zbytek světa. Tak jako to bylo u pravidel antitrustu z přelomu 19. a 20. století, která byla namířena proti velkým trustům podnikatelů jako Rockefeller nebo Morgan.

Pojďme zpátky do Česka. Nedávno jste oznámili sektorové šetření ve farmacii. To je nyní aktuální už jenom z hlediska covidové pandemie. Jak šetření probíhá?
Kompletně monitorujeme trh, chceme zjistit, zdali je na něm distorze, případně se podívat, jak se trh změnil. Výstupem by mělo být doporučení pro politiky směřující k tomu, aby byla podpořena efektivní hospodářská soutěž. Předpokládáme, že na konci příštího roku budeme hotovi.

Čím dalším aktuálním se zabýváte?
Konkrétního vám samozřejmě neřeknu nic, nemohu ohrozit probíhající vyšetřování. Je ale potřeba říci, že v době, kdy se z konjunktury dostáváte do stagnace či do krize, častěji dochází ke kartelovým dohodám či jiným druhům protisoutěžního jednání. Navzdory pandemii jsme poslední rok provedli největší počet místních šetření u podnikatelů. I to naznačuje, že na trhu se pravidla porušují.

Jak se za poslední dobu změnilo soutěžení veřejných zakázek?
Od svého nástupu kladu důraz na trh. To znamená, že je na zadavateli, zdali soutěží na životnost, na cenu... prostě ať si sám stanoví kritéria. V minulosti se jednu dobu soutěžilo pouze na cenu, to byla špatná cesta. Za druhé, když v rámci správního řízení posuzujeme zadávací dokumentaci a zadávací podmínky, přihlížíme k situaci na trhu. Zdánlivě nevinná podmínka v zadávací dokumentaci tak může znamenat, že zužujete okruh potenciálních dodavatelů z pěti na jednoho nebo na dva. Antimonopolní úřad proto při posuzování ustoupil od formalistického hlediska. U zadávacích podmínek hodnotíme, jak podmínky stanovené zadavatelem zasahují do trhu. Provádíme poměrně rozsáhlá šetření, proč se někteří dodavatelé do veřejné zakázky nepřihlásili. Třeba u inovativních trhů se snadno stane, že hned ze začátku nastavíte přísná kritéria, které splní jenom jedna firma a trh uzavřete, stane se monopolním nebo vysoce oligopolním. Ono to není jenom o plnění kritérií, ale i o trhu veřejných zakázek. Jestliže si některý zadavatel nastavil podmínky tak, že v podstatě směřuje k tomu vybírat pořád téhož dodavatele a vytváří tak monopol, pak je tady úřad, aby trh ochránil.

Ozývají se hlasy, že jste jako úřad v poslední době ustoupili z rigidity. Je to trend?
Nevím, co je vnímáno rigidností, já říkám ústup od formalismu. Jinými slovy: posuzuji-li zakázku, nemám se točit na formalismu. Abych mohl říct, jestli je něco transparentní, přiměřené a skutečně rovné pro všechny účastníky na trhu, tak musím provést šetření. Kvůli formálnímu pochybení lze de facto zrušit každou veřejnou zakázku, ale to není smysl zákona. Smysl je, aby nezávislý úřad, jako je ÚOHS, provedl šetření, zjistil situaci na trhu a podle toho rozhodl, zdali je postup zadavatele férový. Jestli je tohle vnímáno jako ustoupení z rigidity, tak ano, je to trend.

  • Nejčtenější

Do Česka poprvé připlula loď naložená uhlím z Austrálie. Má pomoci Ostravsku

Do Děčína v sobotu ráno poprvé připlula po Labi loď naložená černým uhlím z Austrálie, informovala Česká televize a...

Doplatí stavebko na škrty v rozpočtu? Ekonomové jsou pro zrušení podpory

Ministerstvo financí v současné době pracuje na novém státním rozpočtu pro rok 2022. Zbyněk Stanjura, který v jeho čele...

USA domlouvají kvůli možné ruské invazi dodávky plynu do Evropy z Kataru

Administrativa amerického prezidenta Joea Bidena vyjednává s Katarem o možných dodávkách zkapalněného plynu do Evropy....

Bitcoin padá a vyhlídky nejsou dobré. Zájem o rizikové investice klesá

Cena bitcoinu v pátek klesla pod hranici 39 tisíc amerických dolarů, což je v přepočtu asi 837 tisíc korun. Nejznámější...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Green Deal odnese střední třída. Činorodí lidé, které živí práce, varuje ekonom

Premium Hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda upozorňuje, že nás v roce 2022 kvůli zdražování a inflaci čekají krušné...

ANALÝZA: Tři důvody, proč Rusko vpadne na Ukrajinu. A tři další, proč ne

Premium Copak se asi odehrává v hlavě Vladimira Putina? To je otázka, kterou dnes řeší celý svět. Ruský prezident rozehrál...

Velký test samotestů na covid: lépe fungují výtěrové, některé neodhalí nic

Premium Ještě před dvěma lety znamenaly dvě čárky na testu, že se budou chystat křtiny, delta byly americké aerolinky, gama...

Nevěra dříve či později vztah zničí. A není cesty zpět, říká filmařka Sedláčková

Premium Vede doslova dvojí život ve dvou zemích. Ve Francii pracuje Andrea Sedláčková především jako střihačka filmů, u nás...

  • Další z rubriky

Do Česka poprvé připlula loď naložená uhlím z Austrálie. Má pomoci Ostravsku

Do Děčína v sobotu ráno poprvé připlula po Labi loď naložená černým uhlím z Austrálie, informovala Česká televize a...

KOMENTÁŘ: Česko trápí veřejný dluh. Kde může Stanjura škrtat

Premium Nová vláda je pod tlakem: musí hledat úspory naléhavěji než jakákoli jiná před ní v novodobé historii země. Důležitější...

Česká pošta propustí stovky úředníků a manažerů, chce ušetřit půl miliardy

Česká pošta zruší od letošního května 669 pracovních míst. Propouštění se má týkat zejména manažerských a úřednických...

Zdraží i outletové oblečení. Inflace postupně dopadne i na nákupní centra

Premium Růst cen energií, materiálů i práce se do oděvního průmyslu pomalu začíná propisovat a tento trend bude pokračovat....

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Praktiky ve vile Playboy: orgie, orální sex se psem i ošklivé prostitutky

V novém dokumentu Secrets of Playboy (Tajemství Playboye) promluvily bývalé playmates o praktikách ve vile zakladatele...

Survivor: Nahota i pomlouvání Pazderkové za jejími zády, že je labilní

Po odstoupení zpěváka Vojtěcha Drahokoupila kvůli psychickým potížím ze show Survivor se diváci dočkali i prvních...

Sineád O’Connorová šla na pohřeb syna v teplákovce, do rakve dala cigarety

Sedmnáctiletý syn Sineád O’Connorové (55) spáchal začátkem ledna sebevraždu. Zpěvačka skončila následně v péči...

Sedmikrásky k obědu, nákup z popelnice. Výměna se nesla v režii eko páru

Podobný věk, naprosto odlišný životní styl. Tak nějak by se dala shrnout nejnovější Výměna manželek, ve které se sešly...

Prázdná letadla nad Evropou. Proč létají, i když na tom všichni tratí?

Tisíce poloprázdných nebo úplně prázdných letadel přeletěly v uplynulých měsících nad Evropou a svým způsobem zcela...