Neděle 27. září 2020, svátek má Jonáš
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Neděle 27. září 2020 Jonáš

Šanci zbavit se dluhů musí dostat víc lidí, říká advokátka

  5:10
Od června začnou platit nová pravidla pro oddlužení. Dosáhne tak na něj více lidí. „Je to nezbytné,“ říká v rozhovoru pro MF DNES advokátka Radka Šimková. Stát podle ní dlouho neřešil regulaci půjček.

Radka Šimková, insolvenční správkyně Abbot Legal | foto:  Michal Šula, MAFRA

Až stovky tisíc lidí dostanou příležitost oddlužit se – ale budou muset prokázat, že umějí uživit sebe a alespoň minimálně splácet věřitelům. „Celospolečenská poptávka dnes je, aby se určitá skupina obyvatel břímě zadlužení zbavila,“ vysvětluje advokátka a insolvenční správkyně Radka Šimková.

Naděje statisíců dlužníků. Z pasti je může dostat insolvenční zákon

Co bude novela insolvenčního zákona znamenat pro stovky tisíc lidí, kteří uvázli v nesplatitelných dluzích?
Na vstup do oddlužovacího řízení dosáhne širší okruh dlužníků než doposud. Dnes musí dlužník pro získání povolení k oddlužení prokázat, že bude schopen za pět let splatit minimálně 30 % přihlášených pohledávek. Nově bude muset jen prokázat příjmy ve výši alespoň nezabavitelného minima plus zhruba dva tisíce korun. Zároveň ale bude muset po dobu pěti let vyvinout veškeré možné úsilí a využít všechny možnosti, které má, aby mu soud osvobození přiznal.

Jak se prokazuje, že na vstup do oddlužení – insolvence bude mít dlužník dostatečné příjmy?
Dokládá potvrzení o příjmech od zaměstnavatele, pokud je zaměstnán. Insolvenční správce zjišťuje dlužníkovy osobní poměry – jestli je ženatý, kolik má dětí, aby se mohlo spočítat, jaká nezabavitelná částka mu z příjmu zůstane, a kolik tedy může měsíčně splácet. 

Radka Šimková

Insolvenční správkyně

  • Šimková je jednatelkou advokátní kanceláře Abbot Legal, od roku 2010 je insolvenční správkyní, předtím působila jako konkurzní správkyně, pracovala také jako advokátka v soudních a arbitrážních sporech.
  • Podílela se na přípravě a připomínkování některých novel zákonů, které se týkají exekucí, veřejných dražeb nebo konkurzů a vyrovnání. V ­současnosti má jako insolvenční správkyně na starosti 220 dlužníků.
  • V­ Česku je podle insolvenčního rejstříku 481 insolvenčních správců, mají stanovené pořadí a soud jim návrhy na oddlužení přiděluje po jednom tak, jak přicházejí.

Splátka se dnes porovná s uznanými pohledávkami a zjistí se, jestli tímto tempem splní během pěti let podmínku alespoň 30 %. Když mu něco chybí, může si dlužník zkusit od příbuzných či známých zajistit příspěvek – dělá se to darovací smlouvou nebo smlouvou o důchodu – ne starobním, je to závazek přispívat. Většinou to posílají rodinní příslušníci, partneři.

Podle nové legislativy se budou úroky a pokuty z půjčky uznávat jen do výše její jistiny. Jak to je dnes?
Existují rozhodnutí Nejvyššího soudu, která říkají, co je ještě přípustné, aby to bylo mravné. Je na insolvenčním správci, aby dluh popřel a odkázal se na příslušnou judikaturu – já to například dělám. Insolvenční správce je v obtížnější pozici než věřitel, který si svou pohledávku hlídá a má veškerou dokumentaci k dispozici. 

Někdy je v důkazní nouzi, protože dlužník tvrdí, že přihlášenou pohledávku zaplatil, ale už na to nemá doklady – mohou to být letité věci a on se mezitím několikrát přestěhoval. Někdy bývá složité, dobrat se k tomu, jak to skutečně bylo. Je třeba to zkusit a uvidí se u soudu.

Zabezpečte svou rodinu proti nepřízni osudu. Poradíme vám, jak.

Jak k tomu přijdou věřitelé, když stát řekne, že dlužník splatí jen zlomek dluhu a zbytek se mu promíjí?
V určité míře to nefér je, mě odmalička učili, že co si půjčím, musím vrátit, a tento princip musí zůstat zachován. Na druhé straně stát při regulaci zaspal a do roku 2016, kdy začal platit nový zákon regulující spotřebitelské úvěry, neřešil praxi společností, které půjčovaly na přemrštěné úroky a za velmi nevýhodných podmínek. Stát se k tomu musí postavit čelem, jinak lidé nemají šanci se dluhů zbavit.

Věřitelé si tedy mají dávat větší pozor, komu půjčují?
Věřitelé by měli být obezřetní a měli by si vybírat a prověřovat svého dlužníka – ne půjčit komukoliv. Navíc věřitelé z řad finančních institucí jsou kvalifikovanější než dlužníci, jsou lépe vybavení – mají právníky, přístup do rejstříků – a měli by si být schopni zhodnotit, jestli ten, komu půjčují, je schopen splácet. To se tu do roku 2016 neřešilo. Stejná pravidla platí i v případech, kdy půjčí kamarád kamarádovi peníze a pak se musí smířit s tím, že nedostane zpátky vše. Dotyčný nemá šanci se tomu bránit, taková je legislativa.

Na osobní bankrot asi dosáhne víc lidí, Sněmovnou prošla insolvenční novela

A co když si věřitel včas nevšimne, že dlužníkovi bylo povoleno oddlužení a nepřihlásí svou pohledávku v rámci třicetidenní lhůty? Jeho pohledávka propadá?
V tom momentě ještě ne, ale není součástí splátkového kalendáře, takže ji dlužník nesplácí. Po pěti letech správce podá zprávu o splnění oddlužení a na základě toho soud vydá usnesení, kterým dlužníka osvobodí od plnění dalších pohledávek včetně těch nepřihlášených. Ty jsou pak nevymahatelné.

Když se vrátím k novele – jak bude soud po pěti letech, když dlužníka vidí prvně, posuzovat, jestli se „dostatečně snažil“? Zřejmě záleží především na doporučení insolvenčního správce, který je s dlužníkem v úzkém kontaktu celých pět let, ne?
Už dnes při nesplacení celých 30 % píše insolvenční správce stanovisko, zda soud má osvobodit dlužníka od placení pohledávek. Pokud správce svou práci dělá dobře, měl by vědět, zda vynaložil veškeré úsilí, které po něm bylo možné spravedlivě požadovat k plnému uspokojení svých věřitelů, a jestli je k osvobození důvod. Anebo naopak tam byl nepoctivý záměr, kdy se dlužník například práci vyhýbal a nesnažil se splácet co nejvíc.

Je oprávněná obava, že nová pravidla sice dlužníkovi umožní splácet méně, ale nedávají mu jistotu, že to pak soud po pěti letech uzná?
Už dnes správce kontroluje průběžně, jestli dlužník plní své povinnosti, ne až za pět let. Z mých dosavadních zkušeností se soudy snaží řešit individuální situaci dlužníka, nebojím se toho, že by to soudci brali čistě formalisticky. Celospolečenská poptávka dnes je, aby se určitá skupina obyvatel břímě zadlužení zbavila. Nemyslím si, že by tu byly snahy insolvenčních správců nebo soudů jít proti tomu, pokud si dlužník bude plnit své povinnosti.

Jak moc je dnes dlužník pod kontrolou správce?
Zaměstnavatel, nebo v případě důchodců sociální správa, srážejí dlužníkovi peníze a posílají to na účet majetkové podstaty, který insolvenční správce zřídí. Správce sleduje každý měsíc, když rozděluje příjmy věřitelům, jestli přicházejí ve stanovené domluvené výši. Když nepřijdou nebo přijdou nižší, hned dlužníkovi volá a zjišťuje, co se děje, případně obesílá zaměstnavatele a sociální správu. Správce musí komunikovat s dlužníky intenzivněji než v exekucích. Exekutor to může mít nastavené tak, že rozděluje splátky třeba jednou za půl roku, za rok.

Podle čeho se splátky rozdělují?
Nejprve se zaplatí měsíční odměna insolvenčnímu správci a zbytek se rozděluje na principu proporcionality – každý věřitel má nárok na stejné procento ze své pohledávky. To je rozdíl oproti exekucím – ty se řadí za sebou, a teprve když se uspokojí první pohledávka, začne se uspokojovat druhá a tak dále. To způsobuje, že než dojde na druhého, třetího, čtvrtého, tak neúměrně narostou úroky.

Jaké možnosti má insolvenční správce zjistit, jestli dlužník nezatajuje příjmy?
Možnost zjistit, jestli si něco přivydělává a nepřiznává to, je omezená. Komunikujeme se zaměstnavatelem, který dodává potvrzení o příjmech, případně dlužník posílá výplatní pásky. Když by se o nenahlášeném přivýdělku insolvenční správce dověděl, je to důvod pro zrušení oddlužení. Stalo se mi, že manželé se rozvedli a manželka mi řekla, že muž má ještě nějakou vedlejší práci, kterou nenahlásil. Když mi označí zaměstnavatele, tak se ho dotážu, navíc čas od času obesíláme sociální správu a zdravotní pojišťovny, jestli za dlužníka nějaká firma platí pojistné.

Českou demokracii ohrožují exekuce obyvatel, píší v zahraničí

Většinou jde ale o práci načerno, to se od zaměstnavatele nedozvíte...
Není mou úlohou zjišťovat, kam dlužník z domova chodí. Mohu sdělit podezření soudu a ten může předvolat dlužníka a zeptat se ho na okolnosti. Na základě pouhého udání bez důkazů oddlužení zrušit nelze. 

V politických debatách se často argumentuje šedou zónou. Ze své dlouholeté zkušenosti s dlužníky si nemyslím, že většina z nich má příjem načerno. Možná ti, kteří jsou tak zvyklí fungovat dlouhodobě. Dlužníci bývají matky samoživitelky, které se musí otáčet, aby zvládly legální práci a obstaraly děti.

Nemůže se dlužník zadlužovat dál během insolvence?
Ne, ani si neumím představit, že by si někdo vzal úvěr, když musí splácet oddlužení. Smí si v době insolvence vytvářet jen takové závazky, které je schopen hradit – například uzavřít nájemní smlouvu na byt, na telefon. A pokud se dlužník svou vinou během oddlužení dostane do prodlení s platbou závazků typu nájem nebo telefon, může to být důvod pro zrušení oddlužení.

Je oddlužení byznys?
Donedávna tu fungovaly různé osoby, které dlužníkům zpracovávaly většinou nekvalitní návrhy na oddlužení a braly 15 až 20 tisíc na zpracování, leckdy si na to šel dlužník ještě půjčit. Uváděly dlužníky v omyl – řekly jim například, že nepřijdou o dům, když podají návrh na oddlužení. Jenže když je tam zástava nebo hodnotný majetek, tak insolvenční správce musí jít cestou maximalizace výnosu pro věřitele. Nebo jim dávaly mylnou informaci, že dlužník zaplatí pouze a jen 30 procent dluhu. 

Ve skutečnosti dnes musíte zaplatit všechno, co jste schopni – všechno nad nezabavitelnou částku jde věřitelům. Pomohla novela zákona od 1. 7. 2017, která stanovila, že návrhy smějí podávat jen advokáti, notáři, exekutoři – ti dostanou fixní odměnu 4 tisíce korun plus DPH. Dlužník ji ovšem neplatí hned, přihlásí si ji do insolvenčního řízení a je jim přednostně uhrazena v rámci splátkového kalendáře. Vedle toho působí ještě osoby akreditované u ministerstva spravedlnosti, například neziskové organizace, které to pro dlužníky dělají zdarma.

Jaký je rozdíl v odměnách pro exekutora a insolvenčního správce?Exekutor má procento z toho, co vymůže. Insolvenční správce má pevně stanovenou částku – za jednoho dlužníka měsíčně 1 089 korun včetně DPH a je jedno, kolik věřitelů tam je a jaká je výše pohledávky a výše vymožené částky. Odměna se během pěti let nemění.

Exekutor má tedy větší motivaci vymáhat než insolvenční správce?
Teoreticky ano, ale v praxi u osobních bankrotů dochází zpravidla k oddlužení splátkovým kalendářem. To znamená, že se každý měsíc z příjmu dlužníka strhává částka přesně stanovená vyhláškou (zůstane mu jen předepsané minimum) a rozposílá se mezi věřitele. 

Druhá možnost je zpeněžení majetkové podstaty – ale lidé, kteří mají několikanásobné exekuce, už zpravidla žádný hodnotný majetek – nemovitost, podíl ve společnosti – nemají, jen příjem ze zaměstnání nebo z důchodu.

Pro toho, kdo uvažuje o oddlužení – bude to mít výhodnější, když počká na účinnost novely od 1. června?
Asi ano – kdyby se mu nepodařilo splatit těch minimálně 30 %, jak chce zákon dnes, tak může čekat větší benevolenci. Novela bude platit pouze pro dlužníky, kteří si podají návrh na oddlužení po její účinnosti, ne na ty, co už dnes běží.

Autor:
  • Nejčtenější

Zavírání ve 22 nás zničí, říkají restauratéři. Žádají hodinu navíc

Záměr ministra zdravotnictví, aby restaurace a bary zavíraly o dvě hodiny dřív, tedy už ve 22 hodin, vnímají jejich...

Vláda schválila pravidla pro kurzarbeit. Je to krvavý kompromis, řekla Maláčová

Ministři schválili pravidla pro kurzarbeit, který má pomoci zabránit masivnějšímu propouštění ve firmách kvůli epidemii...

ANO ztrácí. Do Sněmovny by se nedostali lidovci ani komunisté, říká model

Podle nejnovějšího volebního modelu Kantar CZ pro Českou televizi by se do Poslanecké sněmovny dostalo sedm stran....

Jídlo v Německu je moc levné, tvrdí studie. Mělo by stát až třikrát víc

Pokud by se měly do cen jídla v Německu promítnout náklady na eliminaci dopadů na životní prostředí, stálo by až...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Pošta s rouškami pro seniory chybovala, ohrozila miliony lidí, tvrdí SÚKL

Česká pošta podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) porušila při rozesílání respirátorů a roušek seniorům...

Sundej vlajku, nebo ti vypálíme dům. Agresivita demonstrantů v USA roste

Premium Demonstrace proti policejní brutalitě, jak to nazývají protestující i média, začínají být docela brutální i vůči...

Felák, flexit nebo chillovat. Slovník dnešní mládeže uvádí rodiče do rozpaků

Premium Ač to možná ani netušíte, nejspíš i kolem vás denně chodí shiperky, které flexí s teniskami nebo iPhonem, díky čemuž...

Prodlužte životnost filtru pevných částic. Stačí pár jednoduchých kroků

Premium Výměna filtru pevných částic stojí desítky tisíc korun, jeho čištění a renovace pět až patnáct tisíc korun. Těmto...

  • Další z rubriky

Zapomeňte na experty ze zahraničí. Návrat cestovních omezení dusí firmy

Premium Hotely zaznamenávají s každým novým omezením rušení zájezdů. Firmy zase dusí nemožnost dostat do země potřebné experty....

Nelegální miliardy v horách odpadu. Vznikají kopce, zanikají údolí s potoky

Premium Nelegální ukládání odpadu do krajiny je obrovský problém, který zanechává škody v miliardách korun. Vydělávají na něm...

Projednávání stavebního zákona neproběhlo legálně, tvrdí obce

Postup projednávání nového stavebního zákona je v rozporu s legislativními pravidly vlády. Zákon neprošel řádným...

Boeing MAX možná vzlétne ještě letos. Úpravy ale nestačí, tvrdí inženýři

Podle Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA) by regulátoři mohli v listopadu posvětit obnovení provozu...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Octavia za 3 500 korun: boj s krizí, chaos a riskantní sázka na superslevy

Octavia za 3 500 Kč měsíčně, Kodiaq za 4 899 Kč, Passat za něco málo přes 6 000 Kč… Ačkoli automobilkám docházejí...

Blíží se katastrofa, jež zastíní pandemii covidu-19, říká princ Charles

Britský princ Charles (71) vyzval v pondělí ke zlepšení boje proti klimatickým změnám, jejichž dopad podle něj zastíní...

Herec Petr Čtvrtníček se nakazil koronavirem, leží v nemocnici na JIP

Herec Petr Čtvrtníček (56) skončil kvůli covidu-19 v nemocnici. Minulý týden měl pozitivní testy, a když se mu...

Počet úmrtí bude stoupat. Podívejte se, jaké měla křivka zpoždění jinde

Počet úmrtí s nemocí covid-19 u nás poroste. Byť ještě není jasné o kolik. Příklady z jiných zemí jasně ukazují, že...

Nebudu všem po rozchodu ukazovat, jaká jsem čičina, říká Mottlová

Muž roku 2016 Josef Kůrka (28) nedávno oznámil rozchod s herečkou a modelkou Barborou Mottlovou (33). Fitness trenér...