Unikátní místa v Česku

aktualizováno 
Ze 788 lokalit celého světa, které jsou zapsány na seznamu UNESCO, jich je v Česku dvanáct. Vzhledem k rozloze našeho státu jde o nesporný úspěch. Znáte vůbec všechny tyto světové perly v naší zemi? Přehled najdete v článku.
Zelená hora

Zelená hora - ZELENÁ HORA. Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého ve Žďáru nad Sázavou od architekta Santiniho byl na seznam světového dědictví UNESCO zapsán v roce 1994. | foto: Michal RůžičkaMF DNES

V antické minulosti stálo tehdy sedm divů světa. Byly to unikátní stavby nebo sochy, které svou krásou a monumentálností dokazovaly schopnosti tvůrčího ducha a lidských sil.

Nejvýznamnější z významných

Do dnešní doby bylo během několika tisíc let postaveno, zbořeno a zase postaveno obrovské množství budov, soch či sloupů. Každá z dochovaných staveb má svou historickou hodnotu, některé z nich jsou však něčím skutečně výjimečné.

Nejdůležitější z těchto památek jsou zařazeny do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví organizace UNESCO.

Mít památku na seznamu je pro danou zemi velká čest. Skupina pamětihodností z České republiky má zatím dvanáct zástupců: Praha, Český Krumlov, Telč, Holašovice, Kroměříž, Litomyšl, Olomouc, Brno, Žďár nad Sázavou, Lednice a Valtice, Kutná Hora, Třebíč.

Kandidáti z jednotlivých zemí se snaží komisi, která rozhoduje o zařazení určité stavby či pamětihodnosti, všemožně přesvědčit, že právě jejich památka má být další vyvolenou. Nejlepší argument pro zařazení je samozřejmě vysoká historická a umělecká hodnota, dobrý stav a kvalitní památková péče.

Památky na seznamu UNESCO totiž nejsou jen historickou elitou daného státu, slouží i jako ukázka rozmanitosti kulturních a přírodních dějin celého lidstva. Na seznamu světového dědictví se tak vedle sebe mohou potkat souostroví Galapágy, slovenská Ochtinská aragonitová jeskyně, Velká čínská zeď či olomoucký sloup Nejsvětější Trojice.

Památky, které pomáhají všem

Žádná z památek však nemá místo na seznamu jisté. Musí být pod neustálým dohledem, a začne-li chátrat, může být ze seznamu vyškrtnuta. Podobné problémy se u nás týkají zejména chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře, který je v havarijním stavu.

Na druhou stranu debata, jež se kolem stavu zapsaných a ohrožených pamětihodností strhne, může lidem připomenout, že existují i ostatní památky, které potřebují neodkladnou péči.

V neposlední řadě seznam nabízí vodítko pro turisty. Návštěvou objektu s označením UNESCO totiž rozhodně nic nezkazí, navíc si budou moci prohlédnout opravdové skvosty dané kultury a její historie.

12 nejkrásnějších památek v Česku

LEDNICKO-VALTICKÝ AREÁL

Od 17. století budovali majitelé panství, knížata z Lichtenštejnu, na jihu Moravy rozsáhlý areál, který měl propojit jejich pozemky. Mezi obcemi Lednice a Valtice tak vznikl jedinečný park upravený podle anglického vzoru.

Zahrady zde nejsou geometricky upraveny, je jim ponechána určitá volnost. V parku najdeme kromě domácích dřevin i cizokrajné stromy a keře. Lužní lesy, louky i vodní plochy v okolí představují významná naleziště řady chráněných druhů rostlin a živočichů. Součástí parku je i arabský minaret.

Zámek v Lednici, který byl v polovině 19. století přestavěn v duchu anglické gotiky, je nazýván perlou jižní Moravy. Rozsáhlý barokní zámek ve Valticích láká návštěvníky nejen na dobře vybavený interiér, ale také například na Valtické vinné trhy, které se v jeho sklepech odehrávají každý rok v dubnu. Dochovala se zde i Španělská konírna a Zimní jízdárna. Na seznamu UNESCO je areál od roku 1996.

Vstupné
Valtice: 50 Kč pro dospělé a 30 pro děti
Lednice: 80 až 100 korun, snížené vstupné je poloviční
Informace
www.radnice-valtice.cz
www.lednice.cz

 


OLOMOUC

Moravské město se může pochlubit morovým sloupem z počátku 18. století, který byl na seznam UNESCO zapsán v roce 2000.

Pamětní sloup ve stylu takzvaného olomouckého baroka je výjimečným příkladem druhu památky typického pro střední Evropu. Pozdně barokní sloup, který původně vznikl jako oslava křesťanství, se svou výtvarnou koncepcí, figurální výzdobou od Ondřeje Zahnera a výškou 35 metrů od všech podobných památek výrazně odlišuje.

Velmi působivé jsou dvě skupiny postav v nadživotní velikosti, umístěné na kanelovaném dříku ve vrcholu stavby. Celé kompozici dominuje sousoší Nejsvětější Trojice, níže na dříku sloupu jako by se vznášelo sousoší Nanebevzetí Panny Marie. Drobnější součást výzdoby monumentu tvoří plastiky a atributy postav světců vyvedené z kovu.

Vstupné: neplatí se
Informace: www.olomouc-tourism.cz

 

PRAHA

Historické jádro hlavního města patří mezi nejhezčí městské památkové rezervace u nás. V seznamu UNESCO je kromě Malé Strany, Starého a Nového Města a Hradčan od roku 1992 zapsáno i dalších 866 hektarů pražských čtvrtí. Od jedenáctého století vládne v pražské kotlině čilý stavební ruch; na výstavbě se podílela řada známých architektů, proto je Praha slohově tak rozmanitá.

Období největšího stavitelského rozvoje zažila za císaře Karla IV., který nechal zbudovat Nové Město pražské a Karlův most. Za jeho vlády také započaly práce na katedrále sv. Víta na Pražském hradě, kompletně byl chrám dokončen až v roce 1929.

Mezi další chráněné památky patří Staroměstská radnice s orlojem, chrám svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí, malostranské mostecké věže či chrám svatého Mikuláše na Malé Straně. Uličky starobylých čtvrtí skýtají množství paláců a kostelů, které dotvářejí neopakovatelnou atmosféru.

Vstupné: platí dva dny a liší se podle vybraného okruhu od 50 do 350 korun pro dospělé a 25 až 175 korun pro děti, studenty a důchodce.
Informace: www.pis.cz

 

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Poprvé byla na seznam UNESCO zapsána osaměle stojící stavba v roce 1994. Šlo právě o poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené Hoře u Žďáru nad Sázavou. Kostel je mistrovským dílem barokního stavitele Jana Blažeje Santiniho.

Kostel, který byl postaven na počátku osmnáctého století, má půdorys pěticípé hvězdy s několika kaplemi. Hlavní oltář sahá až k zábradlí ve druhém patře a zdobí ho několik soch andělů. Tři z nich drží v rukou kouli, na níž stojí skulptura svatého Jana Nepomuckého.

Celý prostor je zaklenut kopulí, kterou nese deset pilířů. Toto uspořádání připomíná gotický opěrný systém. V těsném okolí kostela se nachází hřbitov a ambit. Jeho půdorys je odvozen z kruhu, do nějž autor vepsal desetiúhelník. Při pohledu z výšky ambit připomíná krajkové olemování.

Vstupné: do kostela zaplatí dospělí 30 korun, snížené vstupné je za 20 korun.
Informace: www.zdarns.cz

 

KUTNÁ HORA

Kutná Hora byla od 14. století významným královským městem, které se rozvíjelo hlavně díky těžbě stříbra. Ještě dnes je možné zavítat do bývalých podzemních dolů. Na seznam UNESCO byl roku 1995 připsán kutnohorský chrám svaté Barbory a katedrála Panny Marie v Sedlci.

Se stavbou chrámu sv. Barbory, jehož znakem jsou věže a členitý opěrný systém, se započalo ve čtrnáctém století. Jako stavební materiál posloužil pískovec z nedalekých lomů. Prvním stavitelem byl Jan Parléř, syn Petra Parléře - autor svatovítské katedrály. Tím se vysvětluje podobnost kutnohorského chrámu s pražskou katedrálou.

Po Janovi stavbu postupně převzali další architekti, mezi nimi i Matyáš Rejsek, autor pražské Prašné brány, a Benedikt Rejt, stavitel Pražského hradu.

V chrámu by vaší pozornosti neměl ujít oltář, fresky zdobící klenbu a stěny či varhany. Stavba je v havarijním stavu a hrozí její zborcení.

Vstupné: za lístek zaplatí dospělí 30 korun, děti a studenti 15 korun.
Informace: www.kutnahora.cz

 

KROMĚŘÍŽ

Zámek představuje výjimečně zachovaný příklad středoevropského barokního sídla vysoké šlechty. Na seznamu UNESCO je od roku 1998. Vznik a vývoj zámku je spjat s historií olomouckého biskupství a arcibiskupství.

Z původního hradu zničeného švédskými vojsky se dochovala jen věž, která tvoří dominantu zámku. Na troskách hradu vznikla třípodlažní stavba, kterou od náměstí odděloval příkop. Ten byl později zasypán. Součástí interiéru zámku je lovecký sál, Růžový salon či carský pokoj. Tři místnosti zabírá takzvaná Stará knihovna. Druhé poschodí zahradního křídla patří obrazárně.

Součástí památky jsou i rozlehlé zahrady s vodními plochami. Květná zahrada je upravena ve francouzském pravidelném stylu, Podzámecká zahrada dává rostlinám a stromům více volnosti. V parcích se nachází množství drobných staveb, kolonáda, jako i několik soch. Zámek v Kroměříži nabízí několik prohlídkových tras.

Vstupné: od 15 korun za vstup do mincovny až po 110 korun za prohlídku zámku a obrazárny. Děti a studenti: 10 korun až 65 korun
Informace: www.azz.cz

 

ČESKÝ KRUMLOV

Do období středověku se můžete ponořit v centru jihočeského Českého Krumlova, který se rozkládá na obou březích řeky Vltavy. Nad ní stál původně gotický hrad, od 13. století kolem něj začíná vyrůstat město. Dnes je krumlovský zámek s pěti nádvořími jedním z nejrozsáhlejších ve střední Evropě.

Jeho součástí je i barokní divadlo, z kterého se dochovaly všechny součásti včetně kostýmů, libret, rekvizit, partitur, osvětlovací a jevištní techniky. V zámeckém komplexu se nachází i letohrádek, Budějovická brána, jízdárna či pivovar.

K návštěvě Českého Krumlova lákají i přilehlé zahrady s fontánou a otočným divadelním hledištěm. Zahrady jsou upraveny podle francouzského stylu. Nad areálem se tyčí malovaná válcová věž se čtyřmi zvony. V podzámčí stojí gotický kostel sv. Víta, nachází se zde také mnoho renesančních a barokních budov.

Na seznam světového dědictví UNESCO se jihočeská perla dostala v roce 1992.

Vstupné: do zámku stojí vstup pro dospělé podle zvolené trasy 20 až 110 Kč. Snížené vstupné činí 10 až 50 Kč
Informace: www.ceskykrumlov.cz

 

BRNO

Jedinou českou moderní stavbu na seznamu UNESCO zastupuje brněnská vila Tugendhat, zapsaná v roce 2001. Objekt ve svahu rezidenční čtvrti v Černých Polích je orientován jižním směrem s výhledem na střed města, Špilberk a Petrov.

Architekt Ludwig Miese van der Rohe ji navrhl v roce 1928 pro budoucí manžele Fritze Tugendhata, spolumajitele vlnařské továrny, a Gretu Weissovou, dceru továrníka. Oba spolu chtěli žít v prostorném moderním domě plném jednoduchých tvarů bez "figurek a deček".

Dům má tři podlaží, z nich každé zabírá jiný půdorys. Celá konstrukce domu, kterou tvoří ocelový skelet, je významným estetickým prvkem stavby. Miese van der Rohe navrhl i základní vybavení interiéru, které je také velmi jednoduché a účelné. Strohost vybavení vytváří dokonalou harmonii s koncepcí domu.

Vstupné: plné vstupné činí 80 korun, snížené 40 korun.
Informace: www.tugendhat-villa.cz

 

TELČ

Město je příkladem zachovalého menšího středověkého města. Telč byla vystavěna na starších základech po požáru na konci 14. století. Původně pozdně gotický hrad byl přestavěn na renesanční. K hlavním lákadlům pro turisty patří sbírka palných zbraní se zdobenými puškami. Zařízení zámku, většinou v původním stavu, podává svědectví o podobě a vybavení šlechtických paláců.

Součástí zámeckého areálu je i galerie malíře Jana Zrzavého. Město obklopuje mnoho rybníků. V minulosti je propojoval systém příkopů s vojenskými baštami, které tvořily těžko prolomitelnou obranu města. Ze systému se však zachovaly už jen zbytky, přesto jde o unikátní dědictví.

Náměstí v Telči lemují řady malebných domů převážně v renesančním, barokním a klasicistním stylu. Plochu náměstí zdobí dvě kašny a mariánský sloup. Telč byla zapsána na seznam UNESCO v roce 1992 a zahrnuje celou městskou památkovou rezervaci.

Vstupné: zámek Telč nabízí dvě výkladové trasy, dospělí zaplatí 70 korun, důchodci 40 korun. Studenti a děti mají vstup za 35 korun.
Informace: www.telc-etc.cz

 

HOLAŠOVICE

Holašovice návštěvníkům nabízejí pohled na výjimečně dobře zachovanou středověkou vesnici. Z toho důvodu byly také v roce 1998 zařazeny do seznamu UNESCO.

Vesnice se nachází západně od Českých Budějovic a patří pod obec Jankov. Za husitských válek byla jako majetek katolického cisterciáckého řádu terčem mnoha útoků, v šestnáctém století postihla vesnici morová rána, kterou přežili jen dva obyvatelé. Dnes jich ve vesnici žije 140. Na místě, kde během epidemie pohřbívali mrtvé, stojí morový sloup.

Historické jádro vesnice tvoří náves s dvaadvaceti statky okolo ní. Uprostřed se nachází malý rybníček, vedle kterého dříve stávala obecní kovárna.

Většina staveb, které byly postaveny v typickém stylu jihočeského selského baroka na zachovaném středověkém půdorysu, pochází z přelomu osmnáctého a devatenáctého století. Skoro všechny budovy jsou z kamene, který stavitelé spojovali hlínou.

Vstupné: neplatí se
Informace: www.holasovice.cz

 

 

TŘEBÍČ

Většina českých památek zapsaných v UNESCO jsou buď křesťanské stavby, nebo městské památkové rezervace. Tuto sbírku v roce 2003 doplnilo třebíčské židovské město a bazilika svatého Prokopa s přilehlými objekty.

Vedle baziliky se nachází benediktinský klášter, od 16. století přestavovaný na zámek. Bazilika je postavena v románském slohu s gotickými prvky.

Půlkruhový vstupní portál se nazývá Rajská brána. Další zajímavostí je úzký ochoz, takzvaná "trpasličí galerie", nacházející se zvenčí ve východní části baziliky. Tato drobná galerie, vystavěná v raně gotickém stylu, patří k nejoriginálnějším prvkům stavby. Jedinou židovskou památkou mimo území Izraele, samostatně zapsanou na seznamu UNESCO, je třebíčská židovská čtvrť. K tomu nejcennějšímu patří původní dochovaný půdorys města, nemocnice, školy, rabinát, hřbitov s obřadní síní a množství křivolakých uliček a klenutých průchodů.

Vstupné: vstupné do baziliky činí 40 korun pro dospělé, snížené vstupné je 20 korun.
Informace: www.kviztrebic.cz

 

LITOMYŠL

Zámecký komplex v Litomyšli patří mezi nejvýznamnější renesanční památky u nás. Na seznam UNESCO se v roce 1999 spolu se zámkem dostala i konírna, stáje, zámecké divadlo a kočárkárny.

V místech zámku stál původně dřevěný hrad, který byl po husitských válkách, jež na něm zanechaly stopy, nahrazen kamennou stavbou. V 16. století stavitelé hrad přetvořili na renesanční zámek. Fasáda arkádového zámku je zdobena sgrafity - typickými renesančními psaníčky, která částečně vyplňují různé motivy.

Součástí komplexu je i zahrada, ve které se nachází přírodní amfiteátr. V současné době se využívá hlavně jako scéna na operním festivalu Smetanova Litomyšl, který se každý rok ve skladatelově rodišti koná. Smetana se narodil v budově pivovaru, která je součástí zámku. Dodnes tu stojí klavír, na nějž při své pozdější návštěvě Smetana hrál pro potěšení zámeckého panstva.

Vstupné: vstupné pro dospělé činí 80 korun, důchodci zaplatí 50 korun, děti a studenti mají vstup za 40 korun. Na zámku jsou dva prohlídkové okruhy.
Informace: www.litomysl.cz

 

Autoři: ,

Nejčtenější

V Africe vyfotili vzácného černého levharta. Prvního po 110 letech

Britský fotograf Will Burrard-Lucas zachytil v keňském parku Laikipia...

Britskému fotografovi Willu Burrardovi - Lucasovi se v Africe povedl náramný kousek. Podařilo se mu vyfotit vzácného...

Byl to asi nejhorší James Bond, přesto naučil turisty lyžovat v Mürrenu

Díky za všechno, Mr. Bond.

Možná by se měl tento slavný snímek jmenovat spíše Ve službách švýcarskému turismu, než Jejímu Veličenstvu, neboť agent...

Slavný cestovatel Miroslav Zikmund slaví sto let, svůj věk bere jako dar

Miroslav Zikmund

Při dvou cestách projel Miroslav Zikmund Asii, Afriku i Ameriku. Je absolutní systematik, jeho život má pevně daný...

KVÍZ: Lidé pro ně i umírají. Jak dobře znáte státní vlajky?

Víte, který stát má na své vlajce kalašnikov?

Jsou jedním z nejvýraznějších symbolů každého státu. Některé vlajky pozná na první pohled téměř každý, jiné se dají...

Varhánky i v poledne? Víme, kde v Kitzbühelu hledat nejlepší trasy

Alpské kouzlo sjezdovek v rakouském Kitzbühelu

Kitzbühel, to není jen Hahnenkamm, na kterém se jezdí slavný sjezd, ale také pestrý výběr z 230 kilometrů sjezdovek....

Další z rubriky

Český výletník: Tady se pije laserové pivo a městu vládne jaderný fyzik

Nová sportovní hala v Břežanech z roku 2018 získala architektonickou cenu....

Když se řekne Dolní Břežany, vždycky si představím klasický film Adéla ještě nevečeřela, kde detektiv Nick Carter...

Neznámý Pražský hrad I. díl: Pětadvacet míst, která turisté míjejí

Pražský hrad

Význam Pražského hradu jako symbolu státnosti nespočívá pouze v jeho majestátnosti, ale i v detailech – turistům často...

VIDEO: Na co zírá mašinfíra. Neobvyklá cesta Českým rájem k Ještědu

Motorový vůz 843.011 čeká ve stanici Stará Paka na odjezd v čele osobního vlaku...

Takto jste cestu skrz Český ráj asi ještě nikdy neviděli. Čeká nás trať 030 podél řeky Jizery ze Staré Paky přes...

Najdete na iDNES.cz