Středa 15. července 2020, svátek má Jindřich
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Středa 15. července 2020 Jindřich

Podzimní barvy Křivoklátska. Parádní výlet ve správný čas

aktualizováno 
Barvy podzimu jsou nejkrásnější v listnatých a smíšených lesích. Výlet na Křivoklátsko, kde se v pestré paletě střídají duby, buky, modříny, smrky i tisy, je proto nasnadě. Zavedeme vás do nejzajímavějších míst této jedinečné středočeské krajiny.

Výhled z hradu Týřov proti proudu Berounky | foto: Vít Štěpánek, pro iDNES.cz

Výlet začínáme v Kublově, nádherně položené obci na rozlehlé pasece uprostřed křivoklátských lesů. Spolu se sousedícími Broumy by Kublov mohl sloužit jako ideál pro ty, kteří hledají bydlení v čisté, nezkažené přírodě.

Fotogalerie

Obec je ze všech stran obklopena lesy a leží nad hranicí inverze, která je hlavně v chladnější části roku v Berounské kotlině pravidlem. Dostupnost do práce či školy přitom odtud není špatná, v Berouně jste za necelých dvacet minut.

Na mýtický kopec Velíz

Kublov je také nejlepším východištěm na přilehlý kopec Velíz, který dominuje pohledům na obec a s nadmořskou výškou 595 metrů patří k nejvyšším vrcholům Křivoklátska. Jeho poloha zjevně lákala generace už v dávné minulosti. Archeologové tu odkryli základy sídliště z doby keltské a slovanské (dokázáno) a Kosmova kronika zde zmiňuje na přelomu 10. a 11. století věznění přemyslovského knížete Jaromíra konkurenčními Vršovci (pravděpodobně přibarveno).

Odkaz na dávné slovanské dějiny chce přiblížit moderní dřevěná socha pohanského boha Velese, od něhož se odvozuje jméno kopce. Někdy zkraje 11. století taky na Velízu vznikl první kostel, jehož vícekrát přestavovaného následníka tu spatříme dnes.

Kostel a hřbitov na Velízu

Malebnost místu rozhodně nechybí a přispívá k ní i hřbitov, na kterém je pohřbený nejvýznamnější kublovský rodák, hudební skladatel Josef Leopold Zvonař (1824–1865). Naproti tomu ze zalesněného kopce není skoro žádný výhled, a proto se spěšně vracíme do Kublova a vyrážíme vstříc širším obzorům.

Jouglovka, buližníková koruna

Krásné výhledy se nám otevírají ze silnice mířící z Kublova volným terénem k jihozápadu. Nejpozději tady si každý uvědomí, že tohle místo je na všechny strany obklopeno hlubokými, na míle se táhnoucími lesy. V Česku dosti neobvyklá situace. Silnici asi po kilometru měníme za širokou, neznačenou lesní cestu a noříme se do nekonečných lesů. A z lesního království se už nevymaníme, až na úplném konci putování ve Skryjích.

Poznejte Česko

Vybírejte na Raketa.cz a vyrazte na poznávací zájezd, víkendový pobyt nebo relaxační víkend.

Područí lesního ticha je ovšem více než příjemné. Civilizační zvuky jsou definitivně pryč a zaslechneme jen tu a tam vrzání kmenů vysokých smrků, případně šelest lesní zvěře. Po pravé straně cesty za chvíli začnou vykukovat skalky tvořící výrazný terénní hřbet, kterému se říká Dlouhá skála.

Podzimní imprese v křivoklátských lesích

Podzimní imprese v křivoklátských lesích

Pokroucené stromy na vrcholu Jouglovky

Pokroucené stromy na vrcholu Jouglovky

Šplháme vzhůru a pokračujeme po hřbítku stále jihozápadním směrem, nejprve bez výhledů, aby se před námi po chvíli objevila výraznější vyvýšenina. Tou je Jouglovka (563 m), buližníkové skalisko (odborně „suk“), které zřetelně převyšuje okolí. Buližník je totiž velmi tvrdou horninou, která lépe odolává erozi než okolní měkčí podloží.

Nahoru na Jouglovku vede strmá, zřídka užívaná pěšinka, ale stojí to za to. Z vrcholové skalky se otevírá široký výhled, jak jinak než na moře barevných lesů. Exponovaná poloha způsobila, že stromy ve vrcholové části nabyly fantaskních tvarů a siluety pokroucených borovic připomínají tu deštníky, tu obrovské hřiby.

Do srdce Křivoklátska

Po sestupu z Jouglovky narazíme na žlutou značku, abychom ji po pár stech metrech zase opustili a prosmykneme se zkratkou k malebné hájovně Bušohrad. To je další idylické místo, ležící v klínu lesů s výhledem na úzkou paseku.

Údolí Úpořského potoka pod hradem Týřovem

Údolí Úpořského potoka pod hradem Týřovem

Modrá turistická značka nás následujících asi dvacet minut vede podél silnice směřující do Skryjí, během naší návštěvy ale po ní neprojelo jediné auto. Na rozcestí měníme modrou za zelenou a otáčíme k severu. Tady jsme v povodí Prostředního potoka, který posléze ústí do potoka Úpořského a oba vytvářejí zařízlá, kaňonovitá údolí tvořící dnes přírodovědně nejcennější část Křivoklátska. Území je chráněné pod názvem Národní přírodní rezervace Týřov a vstup do něj není povolen ani po pevných lesních cestách. Zůstáváme proto na zelené značce, která rezervaci obchází, a napojujeme se na naučnou stezku Skryjský luh. Ta nás přivádí až k Berounce k tzv. skryjskému mostu.

Hrad, k němuž cesty nevedou

Ke hradu Týřov, který je po Křivoklátu nejdůležitější historickou pamětihodností kraje, vede od skryjského mostu žlutá značka. Pokud nechceme porušit návštěvní řád CHKO (a to nechceme), tak se musíme stejnou cestou zase vrátit.

Může se hodit

Informace:
http://krivoklatsko.ochranaprirody.cz: Webové stránky CHKO Křivoklátsko, jejichž součástí je i obsáhlá sekce věnovaná případnému vyhlášení Národního parku Křivoklátsko.
http://jizdnirady.idnes.cz: Vyhledávání jízdních řádů veřejné dopravy

Logistika:
Popsaná trasa je dlouhá asi 18 kilometrů. Pro návrat ze Skryjí lze použít autobus, který tu jezdí třikrát denně, pouze však v pracovní dny.

Trasu od mostu na hrad zvládáme jedním směrem asi za půl hodiny a rychle chápeme, proč se jí místně říká Opičina. Uzoučká stezička totiž šplhá docela vysoko do strmé, téměř kolmé stráně nad Berounkou a má několik míst, kde bychom opravdu uklouznout nechtěli. Trochu adrenalinu doprovázejí pohledy na pěkné exempláře zdejších tisů.

Hrad Týřov stojí na ostrohu vymezeném Berounkou a kaňonem Úpořského potoka, který tvoří jádro přísně rezervace Týřov. Dnešní návštěvník jen těžko chápe, proč král Václav I. založil v polovině 13. století poměrně významný hrad právě tady, v místě velmi špatně dostupném, kde tehdy i nyní lišky dávaly dobrou noc. Jenže ve středověku vedla jedna z obchodních stezek právě údolím Úpořského potoka a pod hradem šlo Berounku snadno přebrodit. Strategická pozice tedy byla na místě.

Zřícenina hradu Týřov
Zřícenina hradu Týřov

Z Týřova se dochovaly solidní zbytky hradního zdiva i mohutná věž a při výstupu na vyhlídkovou plošinu, kdy je místy téměř nutné použít všechny čtyři končetiny, si v terénu každý všimne výrazných zbytků obranných příkopů. Z hradu je pěkně vidět do údolí Berounky, která zde vytváří malebný táhlý oblouk, na protilehlou obec Týřovice a severním směrem do otevřenějších horizontů Rakovnicka.

Z Týřova se vracíme k mostu a ještě vystoupíme pár desítek výškových metrů do Skryjí, obce, která by mohla kandidovat na nejzapadlejší místo ve středních Čechách. Ovšem Joachimu Barrandovi, který tu kolem roku 1833 sbíral zkameněliny a jemuž je ve Skryjích věnováno malé muzeum (Památník Joachima Barranda), se tu zjevně líbilo. A my věříme, že stejné pocity mají návštěvníci tohoto krásného kraje i dnes.

Není park jako park aneb bude ten národní?

Do hry o tom, zda se část stávající Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko (CHKO, 628 km2) v dohledné době transformuje v mnohem menší národní park (NP, ve stávajícím návrhu 102 km2), vstupuje již několik let řada protichůdných zájmů.

V současnosti je hlavním „tahounem“ snah o vyhlášení Národního parku Křivoklátsko, pátého na českém území, Ministerstvo životního prostředí (MŽP) aktuálně vedené ministrem Brabcem. Ten nedávno pro tento záměr znovu získal podporu klíčového kráče, hejtmanství Středočeského kraje.

Proti národnímu parku jsou dlouhodobě vlastníci a správci zdejších lesů a také některé obce. U lesníků je to přirozené a situace je podobná jako např. na Šumavě. Vznikem národního parku by rozhodování o hospodaření na území parku přešlo na nově vzniklou správu národního parku a lesní společnosti by ztratily absolutní pravomoce i tučný zdroj příjmů.

Složitější je to v případě dotčených obcí. Přímo na území NP by se totiž ocitlo pouze jediné sídlo, obec Karlova Ves, v níž trvale žije jen něco přes stovku obyvatel. Proti vyhlášení parku je však nyní podle dostupných informací také většina obyvatel v obcích, jejichž intravilány by sice ležely mimo území parku, ale obecní území by do parku zasahovala (například Roztoky či Broumy). V počátcích úvah o vyhlášení NP, tedy před nějakými sedmi lety, ovšem „vox populi“ říkal něco jiného. Je tedy otázkou, jak moc byli místní obyvatelé v průběhu let ovlivněni propagandou lesnické lobby i některých komunálních politiků.

Zajímavými veletoči v názorech na užitečnost NP Křivoklátsko prošlo v minulých letech stanovisko klíčového hráče, tedy Krajského úřadu Středočeského kraje, na jehož území se Křivoklátsko nachází. Za hejtmana Davida Ratha kraj zřízení parku podporoval. Rathův nástupce Josef Řihák „otočil“ a stavěl se proti. Další změna přišla s nástupem současného středočeského hejtmana, Miloše Petery (ve funkci od června 2014), který myšlenku národního parku podporuje.

Jenže nezahálejí ani odpůrci parku, tedy zejména lesníci. Brzy poté, co se reálně objevilo „nebezpečí“ vyhlášení NP, přišli s chytrým protitahem. Na Křivoklátsku totiž již v roce 2010 vyhlásili tzv. Lesnický park Křivoklátsko. Tento územní útvar se navenek tváří tak, že kombinuje prvky ochrany přírody a šetrného lesního hospodaření, jako motto byl pak zvolen chytlavý slogan „park pro přírodu i pro lidi“. Ve skutečnost však především jde o marketingový tah, který má otupit snahy o vyhlášení parku národního a zachovat rozhodování o ekonomických otázkách na dotčeném území v rukou správců a vlastníků lesů. „Lesnický park“ totiž nemá žádnou oporu v legislativě (a nepředstavuje žádné významné omezení lesního hospodaření), zatímco národní park vyhlašuje vláda zákonem, který jasně stanovuje územní kompetence.

Také v mezinárodním měřítku jde o pochybný útvar. V Evropě existuje jen několik málo podobných „modelových lesů“, a to ve zcela odlišných přírodních podmínkách (Skandinávie).

Pro vyhlášení parku jsou v současnosti vedle MŽP a Středočeského kraje také environmentální organizace a většina odborníků, tedy ekologové, biologové, geografové a další. Hlavním cílem je řízený návrat přírody centrálního Křivoklátska do původního, přirozeného stavu, odstranění umělých zásahů (např. pozměněná druhová skladba lesů, ale i přemnožení zvěře jako jsou mufloni).

V první fázi by tzv. bezzásahová zóna pokrývala asi třetinu parku a vesměs by se jednalo o území přírodních rezervací, které jsou běžně nepřístupné již nyní. Šlo by o podobný proces, jaký probíhá např. v některých novějších národních parcích v Německu, a podporovatelé parku věří, že z dlouhodobého hlediska a při kvalitním managementu by Národní park Křivoklátsko byl i ekonomickým přínosem i z titulu zvýšené turistické návštěvnosti.

Autor: pro iDNES.cz
  • Nejčtenější

Tohle že je hrad? Předražená nuda. Jak turisté reagují na české památky

Premium Trend psát internetové recenze na každou prkotinu postihuje i památky a turistické atrakce. Pročetli jsme tisíce...

Polským Kašubům nerozumí ani Poláci. Jejich životy převrátila historie

Dům obrácený vzhůru nohama, nejdelší dřevěná deska na světě či koncertní piano zapsané v Guinnessově knize rekordů. To...

Takovou Moravu už jinde neuvidíte. Objevte starou dobrou Hanou v Příkazech

Pokud jste se rozhodli strávit letošní rok na Moravě, máme pro vás skvělou radu. Vydejte se na Hanou. Tam procestujete...

Můj první výstup na vrchol Československa. Pár metrů vedle a jde o život

Na Gerlachovský štít, nejvyšší horu bývalého Československa, se vyráží brzy ráno. Předpověď se během dne může změnit a...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Teplá sprcha i speciální matrace. Vlezte si do speciálu Tatry kolem světa 2

Jak vypadá ideální auto na cestu kolem světa? Musí převézt až čtrnáct lidí, kteří se v něm chtějí pohodlně vyspat. Mělo...

Snažím se naučit mít jizvy po popálení ráda, říká Týnuš Třešničková

Premium Byl to okamžik. Vteřina, v níž ji ožehly plameny. Vlasy, krk, ruce, obličej... Ten krásný obličej, který ji živí. Jedna...

Největší slabiny ojetých dodávek. Přinášíme přehled nejporuchovějších vozů

Premium Dodávky byly stvořeny pro práci. Najedou mnohem více kilometrů než osobní auta, a to v náročných podmínkách. Ne všechna...

VELKÝ TEST ZOO: přehled cen, zvířat i atrakcí. Přijeďte, pomůžete!

Premium Mají otevřeno 365 dní v roce, ať praží slunce, nebo se žení čerti. Na několik týdnů je zavřel až koronavirus. Chcete...

  • Další z rubriky

Poklady z hradů a zámků: místo koní si mladý Lobkowicz přivezl obrazy

Seriál Angličtí turisté si zvykli jezdit do Čech nejen za dobrým pivem, ale také, když se chtějí podívat, jak kdysi vypadalo...

Tohle že je hrad? Předražená nuda. Jak turisté reagují na české památky

Premium Trend psát internetové recenze na každou prkotinu postihuje i památky a turistické atrakce. Pročetli jsme tisíce...

KVÍZ: Nejhezčí místa v Česku a Slovensku. Nejlepší čtenáři vyhráli knihu

V Česku a Slovensku najdete stovky míst, která rozhodně stojí za návštěvu. Někdy se vyplatí vyrazit během jediného dne...

Lipno je království vody, lesa i zábavy. Na tuto dovolenou nezapomenete

Vodní nádrž Lipno je největší uměle vytvořenou vodní plochou v České republice a právem se jí přezdívá jihočeské moře....

Nejjasnější kometa za třináct let. Na obloze ji uvidíte i bez dalekohledu

Oficiálně se jmenuje C/2020 F3, ale má také civilnější pojmenování Neowise. Po dlouhé době je to tak jasná kometa, že...

Sedmnáctiletá přítelkyně Bohuše Matuše je těhotná

Bohuš Matuš (46) a jeho partnerka, o devětadvacet let mladší Lucie (17), se těší na svého prvního potomka. Dítě by se...

Depp a Heardová u soudu perou špinavé prádlo. Kromě drog došlo i na výkaly

Johnny Depp popřel, že by během pobytu na svém soukromém ostrově na Bahamách zaútočil na exmanželku Amber Heardovou....

Snažím se naučit mít jizvy po popálení ráda, říká Týnuš Třešničková

Premium Byl to okamžik. Vteřina, v níž ji ožehly plameny. Vlasy, krk, ruce, obličej... Ten krásný obličej, který ji živí. Jedna...

Zemřela herečka Kelly Prestonová, manželka Johna Travolty

Americká herečka Kelly Prestonová zemřela v 57 letech na rakovinu prsu. Manželka herce Johna Travolty, který její smrt...

Mohlo by vás zajímat