Ten kdo by to měl číst, si to stejně nepřečte. Jak si připravit túru v Krkonoších

Pohyb na čerstvém vzduchu má blahodárný vliv na psychiku a fyzické zdraví. Na druhou stranu s sebou turistika nese i jistá rizika a také větší zátěž pro přírodu. Následující text se nemusí týkat jen Krkonoš, může být svým způsobem univerzální pomůckou pro všechny, kteří se chystají putovat přírodou – ať už jde o pěší výlet, nebo vyjížďku na kole.
Seznamte se předem s trasou výletu – kudy vede, zda jsou na trase některá...

Seznamte se předem s trasou výletu – kudy vede, zda jsou na trase některá komplikovaná místa nebo zda není trasa někde uzavřena. | foto: Správa Krkonošského národního parku

Přes 30 let se profesionálně věnuji přípravě cest a výletů. Za tu dobu jsem dospěl k poznání, že pro naplánování každého výletu (ať už jde o půldenní rodinný výšlap nebo několikatýdenní vysokohorskou túru) jsou nejdůležitější tři prvky: schopnosti a zdatnost účastníků, obtížnost terénu a počasí. To vše bychom tedy měli zvážit ještě před tím, než vyrazíme, a podle toho zvolit vhodnou trasu. V Krkonošském národním parku je třeba navíc počítat s určitými omezeními, směřujícími k ochraně přírody.

Jak naplánovat výlet

Nejvíce informací o terénu, kam se chceme vydat, poskytne podrobná mapa – může to být některá z online map (například mapy.cz, cykloserver, Locus a další) nebo klasická turistická papírová mapa v měřítku alespoň 1:50.000. V horách, jako jsou Krkonoše, nás bude zajímat hlavně převýšení a také kvalita cesty. Kvalitu cest poznáte podle typu čáry na mapě, na mapách SHOCart a cykloserveru najdete i obtížnost cest pro horská kola. Některé online aplikace vám při zadání trasy spočítají předpokládaný čas, potřebný na zdolání. Tento údaj ale berte jako orientační a vždy raději kalkulujte s rezervou.

Naučte se číst v mapách, výrazně si tím zjednodušíte plánování vašich výletů a vyhnete se nepříjemným překvapením.

Podívejte se, kde všude na trase najdete záchytné body pro případ hladu a žízně (restaurace, kiosky, studánky) nebo zhoršení počasí (přístřešky, horské chaty). Také si nachystejte ústupovou variantu pro případ únavy nebo zhoršení počasí (alternativní cesty, zastávky veřejné dopravy). Těsně před výletem ještě zkontrolujte předpověď počasí a podle toho případně upravte plán. V létě bývají v horách odpolední bouřky, počítejte s tím a na túru raději vyrazte brzy ráno.

Je třeba si uvědomit, že každé přecenění sil může vyvolat záchrannou akci, při které do hor vyráží množství lidí a techniky. Záchranáři tak při akci nejen riskují svůj život, ale vjezd zásahových vozidel rovněž může poškozovat okolní prostředí.

Kudy v národním parku

Ačkoliv v Česku platí obecné pravidlo volného pohybu v krajině, pro Krkonoše a další chráněné oblasti a národní parky existují jistá omezení. V zásadě neuděláte chybu, pokud se na pěších výletech budete držet turisticky značených cest, kterých je v Krkonoších přibližně 700 kilometrů. Zákaz vstupu mimo značené cesty se v NP Krkonoše týká jen klidových území, která pokrývají nejcitlivější biotopy převážně na hřebenech hor. Poznáte je podle dvou červených pruhů na stromech (horní pruh kolem celého kmene a druhý spodní jen poloviční) a vyznačena jsou také pomocí informačních tabulek.

Dvě nejvytíženější lokality v Krkonoších – Sněžka a Obří sedlo

V Krkonoších jsou nejproblematičtějšími místy vrchol Sněžky a sedlo u bývalé Obří boudy. Vzhledem k množství přestupků v těchto lokalitách tak správa NP již pátým rokem musela instalovat ochranné sítě oddělující prostor pro návštěvníky od divoké přírody. Podobně problematickou je vyhlídka na Pančavský vodopád, kde turisté často nerespektují vyhrazený prostor a chodí se fotit na žulové skály. V jarním období od 15. března do 31. května jsou navíc uzavírány některé cesty z důvodu ochrany některých živočichů, zejména tetřívků.

Cyklisté mohou v Krkonoších uvnitř hranic národního parku využívat jen označené cyklotrasy (kterých je mimochodem k dispozici celkem 461,5 km) a samozřejmě také silnice a místní komunikace. Na kole tedy nelze využívat turistické cesty, pokud nejsou vysloveně vyznačeny jako cyklotrasy. Kudy cyklotrasy vedou poznáte z mapy (fialová linka), v terénu jsou značeny cedulkami a pásovým značením, kde je bílá vodící barva nahrazena žlutou. Seznam cyklotras v Krkonoších najdete zde. Mapu se zobrazením cyklotras zde.

Je dobré připomenout, že cyklisté cesty sdílejí s pěšími turisty, a proto by měli jezdit bezpečně a ohleduplně k ostatním. To platí zejména při jízdě z kopce, kdy platí pravidlo jet tak rychle, abyste kdykoliv dokázali včas bezpečně zastavit.

Na polské straně hor

Pokud se vydáte přes hranice na polskou stranu Krkonoš, je dobré mít na paměti, že v polském národním parku – Karkonoski Park Narodowy – platí odlišná (spíše přísnější) pravidla než v české části hor. Například omezení vstupu se psem nebo poplatek za vstup.

Kdo nemá čas vymýšlet vlastní výlety nebo chce objevovat i méně známé lokality,...

V roce 2024 činí poplatek za vstup 10 zlotých/den (asi 60 Kč), děti do 7 let zdarma, mládež a senioři platí polovic. Uhradit poplatek je možné online, v terénu přes QR kódy umístěné například na rozcestnících, na polské straně u vstupních pokladen nebo v hotovosti přímo u polských strážců. Platba se netýká těch, co jdou po hraniční Cestě česko-polského přátelství.

V celém parku je možné se pohybovat pouze po značených cestách, a to v denní době od svítání do soumraku. Psi mohou pouze na cesty, kde je to povoleno a musí být na vodítku, majitel by měl mít s sebou pro případ potřeby náhubek. Na souběžných cestách pro pěší a cyklisty mají přednost pěší. Další informace najdete na stránkách polského národního parku.

Přírodou vlídně a beze stop

Výlety do přírody patří k oblíbeným aktivitám a přinášejí odpočinek, zážitky i poznání. Některá chráněná území a ikonická místa nejenom Krkonoš trpí vysokými počty turistů, proto zvažte, jak a kdy svůj výlet naplánovat. Vyzkoušejte třeba méně známé lokality na úpatí hor a v krkonošském podhůří.

Kromě množství lidí trápí Krkonoše i rozšíření turistiky do nočních hodin –...

Kromě množství lidí trápí Krkonoše i rozšíření turistiky do nočních hodin – oblíbené jsou například noční výstupy na Sněžku za východem slunce nebo nocování na hřebenech. Tyto činnosti sice (zatím) nejsou zakázány, nicméně příroda si nemá jak odpočinout.

Jedním ze základních pravidel, které by mělo platit nejenom v národních parcích, ale vlastně všude v přírodě je, že co si do přírody přinesu, to si z ní také odnesu. Nejde jen o pohozené odpadky, či obaly od potravin a nápojů, ale také o použité vlhčené ubrousky, které bohužel v posledních letech „zdobí“ okolí cest.

Dalším z nešvarů je zdánlivě neškodná věc – turisty budované kamenné pyramidy. Pod kameny na suťových polích i v korytech řek a potoků totiž žije spousta živočichů (třeba larvy chrostíků), kterým stavba pyramid ničí domov. Rozebíráním kamenných půd na hřebenech se rovněž naruší proces mrazového zvětrávání, který zde probíhá desítky tisíc let.

Jak moc těžké je pochopit cedulku o zákazu vstupu?

Radost z pobytu v přírodě také může kazit nedostatek vzájemného respektu a ohleduplnosti některých návštěvníků, kteří nechápou, že na cestu se musí vejít všichni. Pak vznikají konflikty mezi pěšími, cyklisty, pejskaři nebo výletníky s malými dětmi a kočárky. Přitom obvykle stačí trocha vlídnosti a laskavosti.

Podívejte se na několik tipů, jak se chovat v přírodě, abyste si odnesli ty nejkrásnější zážitky nejenom vy, ale i ti, co přijdou po vás. Tyto zásady zodpovědného pohybu a pobytu v přírodě vycházejí především z osvědčeného a prověřeného severoamerického konceptu „Leave No Trace“. Pro české prostředí je do šesti principů zpracovala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK).

Vím, kam jdu: Výlet plánuji podle svých schopností a zkušeností. S sebou si vezmu vše, co mohu potřebovat. Znám pravidla a omezení pro pohyb v oblasti, kam se chystám.

Chráním přírodu a vše, co poskytuje: Většinou nevadí, když si natrhám lesní plody pro svou potřebu. Neničím okolí, netrhám květiny a nezabíjím nic živého. Odnáším si jen zážitky a obrázky. Pohybuji se přednostně po svých.

Respektuji místní obyvatele i ostatní turisty: Dodržuji omezení v chráněném území. Vnímám a jsem ohleduplný k přírodě i místním obyvatelům. Neruším hlukem, světlem ani svou přítomností, nepřekážím. Nekazím zážitek ostatním návštěvníkům. Svého psa mám vždy pod kontrolou.

Zodpovídám za svou bezpečnost: Sleduji okolí, neriskuji. Vím, že příroda může být pro nepozorného návštěvníka nebezpečná. Přesto kvituji, když je příroda nespoutaná.

Nenechávám po sobě stopy: Vše, co jsem si do přírody s sebou přinesl, si též odnáším. Když potřebuji na záchod, nezůstávají po mně viditelné stopy. Navštívené místo zanechávám tak, jak bylo před mým příchodem.

Podílím se na péči: Chráním navštívené místo. Nezveřejňuji fotografie a souřadnice míst, která nejsou přístupná a všeobecně známá. Na poškozování přírody nebo nedostatky upozorním správce území a stráž přírody.

Podrobnější zpracování naleznete zde.

Kde brát inspiraci

Kdo nemá čas vymýšlet vlastní výlety nebo chce objevovat i méně známé lokality, může využít některého z tištěných průvodců po Krkonoších, navštívit informační středisko nebo prozkoumat specializované webové stránky.

Přímo na webu národního parku najdete podrobně zpracované tipy na výlety v různých částech Krkonoš ve formě pdf dokumentů, které můžete stáhnout zde.

Dalším skvělým zdrojem informací je tato webová stránka s mnoha doporučenými výlety pěšky nebo na kole, a to včetně odkazů na online mapy. Zde také najdete tipy pro rodiny s malými dětmi nebo pro případ nepříznivého počasí.

Online mapy 27 pěších výletů po Krkonoších najdete také na webu Via Czechia, které připravil autor tohoto článku a zpracoval je do tištěného průvodce.

Desatero pro pěší výlety v horách

Dodržováním těchto zásad přispějete k bezpečnému návratu a výlet si budete moct opravdu užít.

1. Zvolte takový výlet, který odpovídá vašim schopnostem (nebo schopnostem nejslabšího člena skupiny). Nepřeceňujte síly a počítejte s časovou rezervou – je lepší výlet naplánovat kratší a případně jej operativně prodloužit než sestupovat z hor za tmy.

2. Seznamte se předem s trasou výletu – kudy vede, zda jsou na trase některá komplikovaná místa nebo zda není trasa někde uzavřena. Uzavírky cest ukazuje například online aplikace mapy.cz

3. Nabijte mobil a uložte do něj důležité kontakty. Číslo na horskou službu ČR je 1210, v Polsku 601 100 300. Stáhněte si aplikaci Záchranka a vezměte si příruční lékárničku.

4. Zkontrolujte předpověď počasí. Mějte na paměti, že v horách je předpověď často málo spolehlivá a skutečnost může být horší, než jste čekali. Spíše než déšť může být nebezpečná nízká teplota (vznik náledí), mlhy (bloudění) nebo vítr (hypotermie). V zasněžených horách zkontrolujte i lavinovou předpověď na stránkách horské služby.

5. Do hor vždy noste odpovídající oblečení a obutí, větrovka by neměla chybět v žádném batohu, dále je dobré mít podle podmínek čepici, rukavice nebo pláštěnku. Vybavte se pitím a záložní stravou (energetická tyčinka apod.).

6. Mějte s sebou turistickou mapu nebo mobil se staženou mapovou aplikací.

7. Zejména do vyšších hor vyrážejte brzy ráno – dopoledne obvykle panuje stabilnější počasí, v létě odpoledne mohou přijít bouřky.

8. Nechoďte sami, a pokud už takto vyrážíte, sdělte partnerovi nebo kamarádům své plány.

9. Vždy mějte záložní plán – ústupové varianty pro případ komplikací (zranění, únava, změna počasí apod.).

10. Dodržujte pravidla chování v dané oblasti a seznamte se s návštěvním řádem NP. V klidovém území nechoďte mimo značené cesty, v zimě nevstupujte do lavinových oblastí.

Autor: , pro iDNES.cz
  • Nejčtenější

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. října 2021,  aktualizováno  23.7 15:53

Mapa odpadků Středozemního moře prozradí, které pláže raději vynechat

Každých šedesát sekund skončí ve světových oceánech množství plastových odpadů, odpovídající plně naloženému nákladnímu autu. Kudy přesně se ta znečišťující masa dál ubírá, kterými proudy je unášena...

22. července 2024

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Co ochutnat v Polsku: tato legendární jídla nesmíte vynechat

Polsko je známé svojí výbornou gastronomií a turisty svádí k ochutnání mnoha pokrmů. Někdy však není jednoduché se v kulinářském ráji zorientovat, proto vám přinášíme tipy na jídla, která byste měli...

23. července 2024

Bosna a Hercegovina jako bájný Fénix vstala z popela. Češi ji milují

Dlouhá léta po uzavření mírové dohody platila Bosna a Hercegovina za nebezpečnou zónu, kam putovali maximálně dobrodruzi. Nyní zažívá ohromný turistický boom. Samozřejmě, že u něj nechybějí Češi. Čím...

19. července 2024

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Američané, podívejte na tu krásu. Televize v USA už roky propaguje Česko

Premium

Už jste o ní slyšeli? Česko-americká nekomerční televizní společnost Czech American TV se věnuje propagaci přírodních i architektonických krás České republiky v zámoří. Existuje už přes dvě dekády....

16. července 2024

Výstup na český Everest. S minimální výbavou vylezu na Říp 63krát

Říp coby nejposvátnější kopec zdolávám severní stěnou. Bez kyslíku, bez fixních lan, bez nosičů. Zato s prvovýstupem horolezecké legendy Radka Jaroše po boku. Jakou cestu zvolíme? Reportéra magazínu...

24. července 2024

Místo černé zas zelená. České Švýcarsko vstalo z popela, překonává předpovědi

Premium

Byla to tísnivá pustina. K nebi čněly pahýly sežehlých stromů, les tu téměř přestal existovat. Turistické cesty zmizely, zábradlí a lavičky vzal oheň. Na úpatí očouzených a popraskaných skal ležela...

24. července 2024

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. října 2021,  aktualizováno  23.7 15:53

Ručníky budou k ničemu. Mallorca chce boj o lehátka řešit rezervací v aplikaci

Místo vyspávání na dovolené brzké vstávání a nekonečná ručníková válka o volná lehátka na pláži či u bazénu. Taková je situace, která se rok co rok a den co den v přímořských destinacích opakuje....

23. července 2024  15:05

Za celosvětový kolaps IT systémů může nečekaně absurdní chyba

Nepovedená aktualizace bezpečnostního softwaru společnosti Crowdstrike způsobila pád počítačů a serverů s operačním...

IT problémy způsobily kolaps bank i letišť. V Evropě i jinde ve světě

Řadu zemí v pátek zasáhly problémy s počítačovými systémy. Letiště kvůli výpadku čelila potížím s odbavováním letů,...

Rozvádím se, oznámila dubajská princezna na Instagramu manželovi a jeho milenkám

Dubajská princezna Mahra (30) a její manžel šejk Mana Bin Mohammed Al Maktúm (25) se po loňské svatbě rozvádí. Dcera...

Sto tun obilí za hodinu. Na Hané mají výjimečný kombajn, jeden z patnácti na světě

Až sto tun obilí dokáže za hodinu sklidit nový kombajn CR11 firmy New Holland, který vyjel do obilných lánů v okolí...

Ruská kráska Sofja Lebeděva šla donaha v seriálu Vikingové: Valhalla

Bývalá gymnastka Sofja Lebeděva (30) potěšila fanoušky seriálu Vikingové: Valhalla, když se v jedné ze scén nového dílu...