Montserrat: láska na první pohled...

aktualizováno 
Místo, které leží v horách asi 40 km na sever od Barcelony, si zamiluje snad každý, kdo jej navštíví. Pro věřící je centrem spirituality. Pro hudebníky líhní talentů. Pro básníky, malíře a fotografy zdrojem inspirace. Pro turisty cílem i výchozím místem mnoha výletů.

Pro horolezce je Montserrat terénem, na kterém mohou trénovat snad ve všech stupních obtížnosti. Pro geology učebnicí, která nahradí desítky stran nezáživných textů. Pro cizince zpestřením a odpočinkem od Gaudího památek v katalánské metropoli. Pro Barceloňany útočištěm, kde se dá v letních vedrech příjemně zchladit a nadýchat čerstvého vzduchu.

Podivuhodně rozeklanou siluetu pohoří Montserrat, která se rozkládá na území asi 10 km dlouhém a 5 km širokém, si nelze jen tak s něčím splést. Ačkoliv byl tento masiv formován podobnými geologickými procesy jako jiné hory v okolí, ačkoliv na něj působilo stejné slunce, déšť, vítr i mráz, jeho tvar – který mu dal i jméno - je nezaměnitelný. Montserrat totiž v překladu znamená "ozubená hora".

Téměř svislé stěny, jakoby vyřezané nebo vypilované rukou umělce, se zvedají z okolní nížiny až do výšky 1236 metrů. Taková je kvóta nejvyššího montserratského štítu Pic de Sant Jeroni, který shlíží ze svého piedestálu na všechny slepencové skály, věže, kužele, strmé suťové svahy, hluboké rokle a mělké závrty, jako panovník na své poddané.


Průčelí baziliky je zdobené sochami bratrů Vallmitjanových

Život v odloučení

Uctívání Boha na odlehlých a pustých místech, daleko od světských požitků a stranou všedního, každodenního života bylo kdysi zdůrazňováno jako důležitý prvek křesťanského náboženství. Vyznavači filozofie pod heslem "daleko od lidí - blízko k Bohu" existovali v 9. století i v Katalánii. Mystické prostředí montserratských hor, tehdy ještě opuštěných, se stalo pro bohabojné askety vytouženou oázou klidu a bezpečí.

Introvertní poustevníci, kteří zpočátku žili roztroušeni v jednoduchých jeskyních a modlitebnách vydlabaných ve skalách, se v nebetyčné výši cítili ke Stvořiteli blíž nejen fyzicky, ale i spirituálně. S myšlenkou shromažďování a zakládání komunit přišli až jejich následovníci, o dvě století později.

U jedné z pousteven, která byla zasvěcena panně Marii, založil v roce 1082 biskup Vich, opat Oliba z Ripoli, malý benediktinský klášter. Postupem času se rozrůstal, a to nejen stavebně, ale i svým významem, takže jeho jméno proniklo brzy i za hranice země. Na konci středověku se stal jedním z nejdůležitějších kulturních center Katalánska.

Ve stejném období se začaly stále intenzivněji šířit i zvěsti o mnoha divech a zázračných uzdraveních, za které prý mohla nenápadná soška katalánské patronky zvaná La Moreneta nebo také "Černá Madona". Podle legendy byla objevena v nitru hor.

Pastýři tu prý jednou zahlédli nadpozemské světlo a uslyšeli zvuky nebeských zpěvů. Biskup s průvodem věřících potom vystoupil na horu a objevil sošku Matky Boží, ukrytou v jeskyni před pohanskými Maury. Stala se předmětem uctívání a její kult začal k Montserratu přitahovat zástupy zbožných poutníků a zvědavců ze všech koutů Evropy.

Zprávy o neuvěřitelných zázracích se brzy dostaly i za oceán. Zasloužil se o to zejména bývalý montserratský mnich Bernard Boïl, který jako papežský legát cestoval s Kryštofem Kolumbem.

V 16. století vyrostla vedle klášterních budov velkolepá goticko-renesanční bazilika. Její stavba trvala dlouhých 32 let, což bylo způsobeno nejen rozsáhlostí celého projektu, ale i překážkami souvisejícími s umístěním stavby mezi skalními velikány. Dnes tvoří základ klášterní komunity asi osm desítek benediktinských mnichů, jejichž život je naplněn prací, modlitbami a pohostinností, která je nezbytná při péči o desítky tisíc poutníků, kteří každoročně do posvátných prostor Montserratu zavítají.

Tajemná soška

La Moreneta je uctívána již mnoho staletí. I dnes přicházejí věřící z mnoha zemí světa do Montserratské baziliky hlavně proto, aby se pomodlili a poklonili dřevěné sošce černé panny ve zlatém rounu, s královskou korunou na hlavě.

Je to Madona sedící na trůnu s Ježíškem na klíně. Zatímco Ježíšek má pravou ruku zdviženou jakoby žehnal, jeho svatá matka drží ve stejné ruce zlatou kouli, která symbolizuje svět stvořený Bohem. Oválná tvář La Morenety je trochu smutná, ale její rty jakoby naznačovaly úsměv trochu podobný tomu, který zdobil tvář slavné Mony Lisy.

Původ vzácné plastiky je zahalen tajemstvím. Historici tvrdí, že pochází z přelomu 12. a 13. století, ale nikdo nedokáže s určitostí říci, kdo ji vyrobil a jak se na Montserrat dostala.

Záhadou je i černá barva její pleti. Část lidí zastává názor, že za ní může pouhé zoxidování laku, způsobené staletým působením času nebo vliv sazí, které se na ní usazovaly v klášterním prostředí plném kouře hořících svíček a olejových lampiček. Jiní se odvolávají na verše biblické Písně písní, ve kterých se praví: "Černá jsem, a přece půvabná, jeruzalemské dcery, jak stany Kédarců, jako stanové houně Šalamounovy. Nehleďte na mne, že jsem až dočerna opálená, že mě tak ožehlo slunce..."

Nejstarší konzervatoř Evropy

Se spiritualitou, která Montserrat proslavila, úzce souvisí i vzdělanost a kultura. Klášterní knihovna se může pochlubit více než 300 tisíci svazků v mnoha jazycích. Nacházejí se mezi nimi i vzácné rukopisy nesmírné hodnoty.

Drahocenné jsou i sbírky místního muzea, v němž mohou návštěvníci kromě obrazů Dalího a Picassa obdivovat třeba mumii ze starověkého Egypta nebo 6000 let starou keramiku z Palestiny.

Mezi řeholníky montserratského kláštera hráli odedávna důležitou roli hudebníci. Ve 13. století zde vznikla pěvecká chlapecká škola Escolania, která propůjčuje klášteru pečeť dětské čistoty a nevinnosti. Postupem času se z této instituce vyvinula speciální hudební škola, ze které vyšli početní skladatelé, sbormistři, varhaníci a chrámoví hudebníci, kteří často působili nejen v Katalánsku, ale také v cizině.

V současné době je pěvecký sbor tvořen padesáti talentovanými kluky, kteří se kromě klasické výuky denně zdokonalují v chrámovém zpěvu i ve hře na hudební nástroje. Do sboru vstupují ve věku deseti let a jejich intenzivní hudební vzdělávání pod vedením skutečných mistrů, kteří jsou obvykle také absolventy této nejstarší konzervatoře v Evropě, trvá tři roky.

Návštěvníci, kteří si touží poslechnout jedno z nejlepších hudebních těles v celém Španělsku, tak mohou učinit denně ve 13 hodin, kdy se sbor shromáždí v basilice, aby zapěl tradiční skladbu Salve Regina.

Svět bizarních skal

Montserrat není pouze klášter, hudba a spritualita. Montserrat jsou také hory a krásná příroda. Zdejší území se stalo v roce 1987 národním parkem. Členitý terén se spoustou bizarně tvarovaných skalních útvarů, začíná již několik metrů od církevních budov.

Krajinou vede řada turistických stezek různého stupně obtížnosti, přičemž k některým vyhlídkovým bodům se dá dostat i lanovkou. Ta vede například k vrcholku hory Sant Joan (970 m), odkud se dá pokračovat pěšky k Santa Magdalena-Tebes a Sant Jeroni-Tabor. Přes hřebeny a okolo roztodivných slepencových skal z křemenných oblázků můžete po stezičkách obejít horskou podkovu, která se nad klášterem vypíná.

Po asi dvouhodinové hřebenové túře lze sejít jednou ze stezek dolů do zalesněného kaňonu a přijít po další hodině zpět ke klášteru. Ideální okružní cesta, při které uvidíte spoustu nádherných scenérií i terénů, na kterých s oblibou trénují horolezci.

Zatímco na některých chodníčcích nepotkáte ani živáčka a chvílemi se můžete cítit jako poustevníci, jindy můžete narazit na místa s početnými davy. Snad nejvíce lidí zde bývá o církevních svátcích a v parném létě. V horkých dnech, kdy teploty vzduchu v Barceloně šplhají ke čtyřicítce, bývá v horách o poznání chladněji a nefouká-li vítr, určitě povívá alespoň konejšivý vánek. Návštěva Montserratu tak může být příjemná pro duši i pro tělo.

 

Socha Černé Madony, patronky Katalánska, je nejuctívanějším objektem široko daleko

V areálu kláštera hoří dnem i nocí stovky svíček, které zapalují poutníci při svých modlitbách

Průčelí baziliky je zdobené sochami bratrů Vallmitjanových

Kdysi místo samoty a odloučení, dnes cíl tisíců poutníků z celého světa

Benediktínský klášter obývá 80 mnichů

Benediktinský klášter v horách Montserratu

Pohoří Montserratu je tvořeno bizarně tvarovanými skalami

Montserrat není pouze klášter, hudba a spritualita. Montserrat jsou také hory a krásná příroda.

Jednou z možností, jak se přiblížit k vrcholkům hor, je použití lanovky. Výhledy, které se během jízdy nabízejí, jsou nezapomenutelné.

Autoři:

Nejčtenější

Hitem byla sekaná se svíčkovou a růžová tatarka. Jak se jedlo v roce 1989

Pohled do Gril Baru ve Slovanském domě (1968)

Škrtněte posledních třicet let a přesuňte se s námi zpátky do roku 1989. Vzpomenete si, jaká byla nabídka tehdejších...

Nejkrásnější jarní vodopády. Neuvěříte, kolik jich v naší zemi máme

Vodopád pod Dlouhými stráněmi v Jeseníkách

Mnoho krásných vodopádů se za příznivých okolností objevuje i v naší domovině. Kromě Krkonoš, kde jsou ty nejznámější a...

Za lány bledulí míří tisíce turistů, ze vsi se na měsíc stalo parkoviště

Když vyjde počasí, vypadá to v rezervaci zhruba takto. Mezi lány bledulí se...

Poslové jara jsou tady, hlásí lidé z Chlébského na Bystřicku. Vesnička na pomezí Vysočiny a Jihomoravského kraje se...

Komfort stranou. Třicet světových dobrodružství pro kované cestovatele

Svatý muž v indickém Váránasí

Benátky jsou romantické, pláže v Thajsku exotické a all-inclusive dovolenou na turecké riviéře vám budou sousedé...

Nenápadná výzva Perského zálivu. Nedostupný Bahrajn se otevírá světu

Amwaj Islands. Centrální marína

Za hranice všedních dnů. Tak zní otřepané klišé, které se ale pro výlet do Bahrajnu, malé ostrovní země v Perském...

Další z rubriky

Tři tisíce kilometrů za 55 tisíc. Jízda po Novém Zélandu se ale vyplatí

Abel Tasman Trek

V Queenstownu, malebném městečku u jezera na jižním novozélandském ostrově, jsme už nějaký čas. Máme v nohou pár treků...

Přestaňte se mračit, Česko opět stoupá v žebříčku nejšťastnějších zemí

S ÚSMĚVEM NA TVÁŘI. Mezi českými fanoušky vládne před dlouho očekávaným duelem...

Nejšťastnější zemí na světě se letos stejně jako loni stalo Finsko. V žebříčku 156 zemí se za ním umístilo Dánsko,...

Vnutili nám ho, změníme to. Cookovy ostrovy nechtějí "koloniální název"

Cookovy ostrovy

Cookovy ostrovy se chtějí zbavit svého názvu, který připomíná britského mořeplavce Jamese Cooka, jenž k tomuto...

Najdete na iDNES.cz