Podle insolvenční správkyně vzrostla průměrná mzda v papírnách ve Větřní oproti roku 2013 o více než čtvrtinu.

Podle insolvenční správkyně vzrostla průměrná mzda v papírnách ve Větřní oproti roku 2013 o více než čtvrtinu. | foto: Jakub Bartoš

Papírny ve Větřní vyrábějí, ale zároveň dluží 900 milionů korun

  • 0
Výroba v papírnách ve Větřní se stabilizovala, přesto kdysi velký podnik dluží stovky milionů korun a musí řešit několik sporů a pohledávek. Firma se nyní prostřednictvím insolvenční správkyně zbavuje části majetku, třeba čistírny odpadních vod nebo podzemní štoly.

Celkové roční výdaje táborské radnice nebo výdaje města Prachatice na čtyři roky. S takovými částkami jsou srovnatelné pohledávky papíren ve Větřní, které svým věřitelům dluží téměř 900 milionů korun. Vyplývá to z veřejně dostupných dokumentů.

Zprávu o společnosti JIP – Papírny Větřní zveřejnila insolvenční správkyně Zuzana Orbesová.

„Provoz podniku je stabilizován, včetně stavu zaměstnanců. Ten je oproti obnovení provozu podniku vyšší, naopak se snížil počet agenturních zaměstnanců. Průměrné mzdy proti roku 2013 vzrostly o více než čtvrtinu. Kapacity obnovené části výroby jsou zcela naplněny zakázkami,“ uvedla v ní.

Jenže v dokumentu také stojí, jak je na tom firma v insolvenci ve vztahu ke svým věřitelům. Těch má nyní podnik 250 a v součtu jim dluží 893 milionů korun. To není výrazný rozdíl ve srovnání s rokem 2015, kdy částka dosahovala 964 milionů korun.

Mezi současnými věřiteli jsou ENE20, Jiva Trade, Povodí Vltavy či Česká správa sociálního zabezpečení. Podle správkyně již byla vyplacena Česká spořitelna a firma Ganero, jeden věřitel pohledávku stáhl a u firmy E.ON došlo k popření.

Podle advokáta a člena představenstva České advokátní komory Michala Žižlavského, který má 25letou praxi jako soudce, advokát, obhájce i insolvenční správce, nemusí být současná částka konečná.

„Ohledně některých pohledávek jsou vedeny soudní spory a běží také provoz podniku dlužníka a vznikají nové pohledávky. Část již správkyně zaplatila. Ta také průběžně hradí pohledávky související s provozem podniku. Jak je také patrné z insolvenčního rejstříku, zatím pokračuje jen prodej věcí, které nejsou nezbytné k provozu,“ vysvětlil.

Právě o souhlas ke zpeněžení majetku prodejem požádala před nedávnem správkyně insolvenční soud. V soupisu jsou sklady s materiálem, jako jsou čerpadla, elektromotory či náhradní díly. Zpeněžení se týká také čtyř aut, manipulační techniky a dalšího majetku v hodnotě jednotek milionů korun.

V dokumentu je také zmínka o čistírně odpadních vod (ČOV) a podzemní štole. K jejich koupi poslalo na jaře vedení nedaleké českokrumlovské radnice nabídku 180 milionů korun za ČOV a 50 milionů za štolu.

„Neschválili jsme koupi, ale podání nabídek na jejich odkup. Nyní nás čeká jednání s druhou stranou, která částky buď akceptuje, nebo ne,“ upřesnil tehdy místostarosta Josef Hermann (KDU-ČSL).

S prodejem insolvenční správkyně počítá. „Pokud jde o podzemní štolu vedoucí ze závodu dlužníka do ČOV v Českém Krumlově, jejíž příslušnost k majetkové podstatě je nepochybná, stále platí, že ji hodlám zpeněžit jako nemovitost mimo dražbu přímým prodejem městu Český Krumlov za nabídnutou částku 50 milionů korun bez DPH souběžně s prodejem čističky. Přičemž vím, že město Český Krumlov oslovilo poradenskou společnost, aby posoudila tento konkrétní investiční záměr,“ popsala Zuzana Orbesová.

V papírnách pracuje 200 lidí

Insolvenční správkyně Orbesová letos MF DNES napsala, že se k situaci ve společnosti JIP – Papírny Větřní nebude vyjadřovat. Stejně reagovalo i vedení firmy. Podnik je v problémech kvůli finanční situaci již několik let.

Výroba nyní funguje, ale to hlavní se podle advokáta Michala Žižlavského ještě nestalo. „Cílem udržení provozu podniku dlužníka v konkurzu může být jen jeden: prodej funkčního podniku investorovi. K tomu zatím nedošlo. Prodejní proces ještě podle údajů v insolvenčním rejstříku nebyl ani zahájen,“ vysvětlil odborník.

V rozlehlém areálu nyní pracují zhruba dvě stovky lidí. Většina z nich je přímo z Větřní. Na webu úřadu práce nyní firma hledá zámečníka a strojaře, kterým nabízí od 120 do 150 korun na hodinu.

„My se čas od času s vedením závodu vidíme. Že by nás informovali o vývoji, to se nedá říct, takže nedokážu popsat, jestli se to nějak posouvá. Mohu mluvit z nějakého svého dojmu. Zdá se mi, že už se dlouho stabilně vyrábí. Pro nás je důležité, aby provoz fungoval a nevznikl z areálu brownfield,“ doplnil místostarosta Větřní Pavel Štindl.