Čtvrtek 27. února 2020, svátek má Alexandr
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Čtvrtek 27. února 2020 Alexandr

Schodiště: jaké vybrat, aby bylo ozdobou domu

  1:00aktualizováno  1:00
Při chůzi po schodech spotřebováváme přibližně sedmkrát více energie než při chůzi po rovině. Mít doma schodiště je však spíše nutnost než touha po dostatku zdravého pohybu. Stavební parcely zkrátka nejsou nafukovací a stavby na nich musejí být patrové, aby se do nich vešly všechny potřebné místnosti.

Schodiště by mělo bezprostředně navazovat na vstupní prostory i na hlavní obytnou část, kde trávíme většinu času | foto: Dreamstime

Prakticky nikdo si do běžného domu asi nebude instalovat výtah, takže bez kvalitního a funkčního schodiště se neobejdeme.Umístění schodiště v bytě nebo domě má zásadní vliv na dispoziční řešení prostoru. Stává se komunikační páteří, která zpravidla propojuje denní obytnou část s klidovou zónou ložnic.

Pomocná podkrovní schodiště či schody do sklepa v tomto článku pomineme a budeme se věnovat pouze schodištím jako součásti obytného interiéru. V zásadě máme dvě možnosti. Buďto schodiště vystavíme přímo v obytném prostoru, nebo jej zasuneme do pozadí chodby a zázemí.

Každopádně by schodiště mělo bezprostředně navazovat jednak na vstupní prostory, jednak na hlavní obytnou část, kde trávíme většinu času tak, aby bylo snadno dosažitelné a po ruce. Rozhodnutí je nevratné. Schodiště v obytném prostoru se stává jeho dominantou, proto musí být důkladně navrženo s důrazem na design a perfektně zpracováno zhotovitelem.

Mělo by být také snadno udržovatelné a čistitelné, protože bude stále na očích. Pod schody by neměl být umístěn například jídelní stůl nebo sedací nábytek, protože schodišťovým prostorem mohou propadávat nečistoty z bot, prach a podobně. Nesmíme také zapomínat, že po schodech budeme stěhovat nábytek.

schody, schodiště, dům

Návrh a provedení schodiště včetně zábradlí se musí řídit předpisy, které stanovují požadavky na rozměry, tvar, bezpečnost a další kritéria. Nedodržení těchto požadavků může vést k tomu, že příslušný úřad stavbu nezkolauduje, a tudíž nepovolí její užívání, nebo nařídí odstranění závad a to může být v případě schodiště dost nákladný až neřešitelný problém. Proto bude dobré si hlavní zásady vyjmenovat.

Názvosloví a rozměry
Jeden stupeň schodiště, schod, tvoří stupnice a podstupnice. Stupnice je vodorovná část, na kterou našlapujeme, podstupnice je část svislá nebo šikmá pod stupněm, která může být i vynechána.

Takové schodiště působí lehce a vzdušně a hodí se právě do obytných prostor. Stupnice schodišť bez podstupnic bývají většinou dřevěné nebo skleněné. Stupně tvoří rameno schodiště. V jednom rameni musí být nejméně tři a nejvíce osmnáct stupňů.

Všechny stupně v jednom rameni musí mít stejnou výšku, v přímém rameni i šířku. Pokud výška podlaží vyžaduje více než 18 stupňů, musí být do ramene vložena podesta, jejíž délka musí být násobkem délky kroku, tedy 63 cm, plus jedenkrát šířka stupně. Rozměry schodů tedy vychází z průměrné délky kroku. Ideální profil stupně je 17 cm výška a 29 cm šířka.

Nejpohodlnějšímu stoupání odpovídá vzorec pro výpočet profilu stupně 2x17+29=63 cm (obecně 2xh+b=60 až 63 cm). Podesta takového schodiště je dlouhá 63+29=92 cm. Podestou nazýváme také nástupní a výstupní prostor schodiště; i když nemusí být přesně vymezen, musí umožnit bezpečný přístup ke schodišti.

schody, schodiště

Minimální průchozí šířka hlavního schodiště v rodinném domě nebo bytě je 90 cm. Užitná šířka schodišťového ramene musí být nejméně 80 cm. Do užitné šířky ramene nesmí zasahovat žádná překážka, ani zábradlí. Madlo zábradlí musí být minimálně ve výšce 90 cm nad hranou každého schodu, pokud hloubka volného prostoru nepřesáhne tři metry.

U hloubky 3 až 12 m je výška zábradlí 1 m. Velkou pozornost je potřeba věnovat podchodné výšce. Ta má být od stupnice ke stropu nejméně 210 cm. To je ale minimální rozměr a určitě je lepší pár centimetrů přidat.

Bezpečnost a hygiena
Kromě krásného vzhledu musí mít schodiště velkou odolnost, trvanlivost a hlavně musí být bezpečné. Schodiště nesmí být kluzké, hrany nesmějí být ostré, prostor schodiště musí být osvětlený a větraný, hluk přenášený ze schodiště nesmí překračovat normové hodnoty a splňovat požadavky stavební akustiky. Tyto hodnoty má zpravidla dodavatel ve svých podkladech a jsou ověřeny zkušebním zatížením konstrukcí.

Z bezpečnostních prvků má pro výsledný vzhled schodiště největší význam zábradlí, které musí odolávat zatížení shora i ze stran. V bytových domech musí být zábradlí plné nebo s výplní tabulovou, sloupkovou či mřížovou. Mezery nesmí přesáhnout 120 mm. Tato předepsaná opatření se snaží zabránit zejména úrazům dětí.

Pro děti do 12 let je také užitečné zřídit  dětské madlo ve výšce 40 až 70 cm. Madla nesmějí mít žádné ostré hrany či výstupky, měla by být dobře uchopitelná rukou a pokud možno průběžná, tedy nepřerušená po celé délce schodiště.

schody, schodiště, dům

Na schodech musí být samozřejmě dobře vidět. Podmínkou je denní přirozené osvětlení. Umělé osvětlení může být shora – pozor na podchodnou výšku, zboku, a také může osvětlovat přímo plochu stupně. Toho dosáhneme světly zabudovanými do stěny v malé výšce nad schody.

Světlo lze také zabudovat přímo do podstupnice tak, aby osvětlovalo nižší stupeň. Vhodné je stálé noční osvětlení zdrojem s nízkým odběrem elektrické energie.

Tvar a konstrukce
Styl schodiště by měl odpovídat estetickému ladění celého interiéru, i když realizace schodiště zpravidla předchází vybavování interiéru. Schodiště by tedy mělo korespondovat se stavebním stylem celého domu. Do funkcionalistické vily nepatří rustikální schodiště se složitě vyřezávaným zábradlím či balustrádou, naopak do barokní usedlosti určitě nezvolíme nerezové schodiště se skleněnými stupni.

Konstrukce schodiště je buď stavební součástí objektu (železobeton), nebo je samostatně vkomponována do prostoru, jako například vestavná skříň. Potom musí být během stavby zřízeno provizorní schodiště. Na druhou stranu montáž takového nábytkového schodiště je zpravidla rychlá, čistá a bezprašná.

Plocha potřebná pro schodiště je průměrně 4 až 5 m čtverečních, ale rozhodně by se nemělo příliš šetřit místem, protože pak je omezena bezpečnost a pohodlí při užívání.

schody, schodiště, dům

Velké pohodlí a bezpečnost poskytuje přímoramenné schodiště, které je také nejvýhodnější při stěhování rozměrného nábytku. Schodišťové rameno může být dále zakřivené, lomené do tvaru písmene L, U, J nebo zatočené do oblouku či kruhu. Schodiště se skládá z nosné konstrukce, schodišťových stupňů a zábradlí.

U vřetenového schodiště se stupně kotví jednostranně do vřetene – středového nosného sloupu z železobetonu, dřeva, kovu nebo zdiva, a obtáčí jej. Vzniká tak schodiště točité. Takové schodiště je velmi subtilní a vzdušné. Nábytek je však možné stěhovat pouze v rozloženém stavu. Minimální poloměr točitého schodiště je 220 cm.

Dalšími konstrukčními typy jsou schodiště páteřová s nosníkem z betonu, dřeva nebo oceli, probíhajícím po celé délce pod středem ramene, schodiště bočnicová se stupni kotvenými do bočnic neboli schodnic, které jsou po obou stranách ramene, dále schodiště kazetová, modulová a zavěšená. Jedna nebo i obě bočnice mohou být tvořeny stěnami, jinak bývají dřevěné, kovové i betonové.

U kazetového schodiště je každá stupnice tvořena samostatným rámem, který je připevněn k zábradlí. Výplň rámu může být skleněná, dřevěná, keramická, kamenná. Modulová schodiště jsou tvořena samonosnými konstrukcemi vzájemně spojovanými pohyblivými čepy. Zavěšené schodiště má stupně kotvené z jedné strany do stěny a z druhé strany zavěšené na strop pomocí ocelových tyčí nebo lanek. Každý stupeň je kotven samostatně.

Materiály na výběr
Materiál schodiště úzce souvisí s typem konstrukce. Monolitické betonové schodiště se odlévá přímo na stavbě do dřevěného bednění s vloženou ocelovou výztuží. Bednění se odstraní po zatvrdnutí betonu. Takové schodiště může mít jakýkoliv tvar a je velmi pevné, odolné a trvanlivé.

Podobné vlastnosti má prefabrikované železobetonové schodiště, které se však vyrobí jinde a na stavbě se pouze smontují jednotlivé dílce. Jako obklad je možné použít dřevo, plast, keramickou dlažbu, kámen, koberec.

Alternativou pro odvážnější je schodiště z pohledového betonu, případně opatřené barevným nátěrem. Dřevěný obklad může být z masivu nebo vrstveného sendviče s povrchovou dýhou a masivním nákližkem na hraně stupně.

Dřevěný obklad je možné při poškození přebrousit a znovu nalakovat schodišťovým lakem, který má protiskluzné vlastnosti. Na povrch dřeva je možné také použít podlahový olej, který dá vyniknout přirozené kresbě dřeva. Při volbě dřeva počítejte s občasnou údržbou. Vhodnější je dřevo tvrdé.

schody, schodiště, dům

Dlažba musí být hlavně protiskluzová, také kamenný obklad stupňů musí mít protiskluzné prvky. Schodiště mohou být dále celodřevěná, kovová s dřevěnými nebo skleněnými stupni, případně mohou být dílem uměleckého kovářství.

Ocel a sklo nabízí eleganci a osobitý styl, lehkost a vzdušnost. Sklo bývá lepené z několika vrstev tvrzených skel. Zdobí se matováním, pískováním, barvením či různými popisy atd. 

Nerezová ocel se kartáčuje, pískuje, leští. Takové materiály však schodiště prodraží. Prosklené stupnice také nejsou vhodné pro osoby trpící závratí a musí být rovněž protiskluzné. Materiály lze kombinovat, ale na jednom schodišti by neměly být použity více než dva různé materiály.

Například železobetonová konstrukce s dřevěnými stupni, ocelová konstrukce se stupni ze dřeva nebo skla, dřevěná konstrukce s kamenem a podobně. Zábradlí může být samostatné, připevněné ke stupňům nebo k nosné konstrukci schodiště. Nedílnou součástí schodiště by mělo být zábradlí ze stejného materiálu nebo kombinace materiálů jako schodiště.

Bezpečnost především
Na českém trhu je množství firem nabízejících nepřeberné množství různých provedení schodišť, od rustikálních dřevěných přes kamenná, betonová, mosazná, litinová, z nerezové oceli, kombinovaná se sklem až po umělecká díla kovářských dílen. V nabídce naleznete typová i zakázková atypická schodiště pro náročné zákazníky.

Při výběru sledujte celkové tvarové, konstrukční a materiálové provedení, způsob ukotvení schodiště a také detaily řemeslného zpracování, spoje, počet a rozměry stupňů. Vždy však vybírejte ve spolupráci s architektem, případně podle návrhu architekta nechte vyrobit schodiště na míru pro vaši potřebu. Nikdy neupřednostňujte design před bezpečností a pohodlím. Po schodišti budete chodit mnoho let.

Od dodavatele požadujte nákres, určení materiálů, povrchových úprav, rozpočet, konečnou cenu včetně dopravy a montáže, termín dodání, chtějte znát způsob a dobu montáže, dobu trvání záruky a také na co vše se záruka vztahuje. Kvalitní konstrukci schodiště poznáme podle toho, že se na schodišti pohybujeme pohodlně a beze strachu.

Více se dočtete v časopise Dům a zahrada 10/2007.

Autor:
Témata: Hluk
  • Nejčtenější

Zpěvák Vladimír Kerndl přeměnil ruinu na ráj s jezerem a jazz klubem

Před devatenácti lety se zpěvák Vladimír „Laďa“ Kerndl rozhodl na Blanensku opravit totálně rozpadlý starý statek....

Upír Krejčí přestavěl stodolu na rodinné sídlo. Kamna navrhla manželka

Václav Upír Krejčí dostal před lety skvělý nápad. Ve středočeské obci Hředle si s manželkou Zuzanou pořídili za tři sta...

Pražský mezonet ve skandinávském duchu zabralo Airbnb. Není jediný

Cestování bývá inspirativní v mnoha ohledech a často při něm objevujeme i půvaby místní tradice. To je však vzhledem ke...

Velká okna jsou hit. Podívejte se na zajímavé byty v Praze na prodej

Byt s velkoformátovými okny nabízí nádherný výhled a přirozené světlo. Velké skleněné plochy také opticky zvětší...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Z pronájmu bytu sešlo. Po proměně se do něj rodina s nadšením stěhovala

Byt v Bratislavě u Dunaje s dispozicí 4+kk si majitel koupil na pronájem. Po proměně, za kterou stojí architekti ze...

Premium

Která auta jsou skutečně bezpečná? Crash testy versus realita

Setkáváme se s názory, že auta jsou navrhována tak, aby dosáhla dobrých výsledků v nárazových testech. Díky Folksamu...

Premium

Trend u rozvodů: čím dál více dětí končí ve střídavé péči

Neustálé pendlování mezi dvěma domácnostmi dětem škodí, varují odborníci. Ve střídavé péči je v Česku stále více dětí....

Premium

Když je střílečka povinná. Hraju hry a platí mě za to, říká člen týmu Brute

Má k dispozici fitness trenéra, mentálního kouče, psychologa a ve škole individuální studijní plán. Tedy servis...

  • Další z rubriky

I za málo peněz lze postavit příjemný úsporný dům, kde se skvěle bydlí

Co si představíte pod pojmem úsporné, zdravé bydlení? Určitě dům, který bude využívat přírodní zdroje energie a stát v...

Premium

Postavili si malý domek. Přezdívají mu termoska na bydlení

Nic z moderního komfortu v něm nechybí, na druhou stranu ani centimetr nikde nepřebývá. Tomáš Staněk navrhl a postavil...

Dům v podobě kokonu šokuje tvarem, nadchne však spotřebou energie

Zatímco „kokonový“ dům vytvarovaný do písmena L chrání ze dvou stran soukromí majitelů, z opačných je plně prosklený....

Trend u podlahových krytin jde od umělých vinylů k přírodním rigidům

Trendem současnosti je ekologie, a to i na trhu podlahových krytin. Výsledkem je nová generace podlah, takzvaných...

Najdete na iDNES.cz