Pro osvícené vlastníky je zámecký areál architektonický a funkční celek, a to... Současní vlastníci koupili celý areál v roce 2008 ve stavu naprosté destrukce. Vlastníci a realizační tým postupovali při rekonstrukci mimořádně citlivě. Veškeré nové konstrukce a prvky mají tradiční tvarové, řemeslné a materiálové... V barokní sýpce (špýcharu) se uskladňovalo zrní. Zachovalý opěrný systém konírny. Zámecký areál na okraji Třebešic u Benešova se rozkládá na celkové ploše šesti... Je zde zámek, klasicistní konírna, barokní špýchar a hospodářské objekty... Historická stavba dříve sloužila jako panské sídlo, dnes se zde odehrávají... Citlivě zrekonstruovaný lovecký pokoj zámku Ve východní části je soustava tří rybníků, z nichž dva, původně vypuštěné, byly...