Schodiště domu - navrhovaný stav Schodiště domu - současný stav Původní zábradlí bude kompletně odstraněno a nové madlo bude na straně výtahu. Rozvody pod stropem budou zvednuty o cca 20 cm a zakryty sádrokartonovým Sklepní kóje jsou navrženy jako kovová konstrukce z ocelových profilů a Pohled schodištěm dolů Dveře bytů jsou očíslovány, dvířka elektroskříně označeny piktogramy v Subtilní transparentní síť dodává oproti stávajícímu  robustnímu zábradlí Nový sádrokartonový podhled zakrývá vedení rozvodů  pod stropem, boční stěnu Pro snadnější údržbu navrhují architekti vybourat  trojúhelník přizdívky pod Prostor sklepů Pohled od výtahu k hlavnímu vstupu Vedení rozvodů pod stropem Prostor zadního vstupu domu - současný stav Přízemí - stávající stav Přízemí - navrhovaný stav Řez domem