On-line rozhovor

Právní poradna: Reality

velikost textu:
vydáno 3.6.2004 8:00
Máte problémy s majitelem domu? Nevíte, jak to řešit? Plánujete koupi bytu? Bojíte se, abyste nenaletěli? Nechte si zdarma poradit od renomovaného právníka!

Zeptejte se JUDr. Jana Kerbacha.

JUDr. Jan Kerbach má rozsáhlé zkušenosti v oblasti občanského a obchodního práva. Mimo jiné se věnuje i oblasti právní problematiky právních vztahů k nemovitostem, bytům a nebytovým prostorám. Může tedy poskytnout kvalifikované poradenství majitelům domů i nájemníkům příp. prodávajícím a kupujícím nemovitostí. Je schopen zodpovědět Vaše dotazy týkající se vztahu pronajímatel – nájemce, náležitostí smluvních dokumentů, řízení před katastrálním úřadem a otázek souvisejících.

JUDr. Jan Kerbach, Spotřebitelská 483, 155 31 Praha 5, tel. 607940630, mail:jan.kerbach@centrum.cz


Poznámka: Nejde o on-line rozhovor, odpovědi proto očekávejte cca do týdne.


Prohlášení o odpovědnosti:
Vzhledem k tomu, že právní poradna funguje bezplatně, jsou všechny odpovědi poskytovány bez záruky, byť osobou s odpovídajícím právním vzděláním. Je také možné, že odpověď bude znít: "nevíme", případně může být tazatel odkázán na příslušnou profesionální službu. Konečně je nutné si uvědomit, že odpovědi jsou zpracovány podle právního stavu platného v době odpovědi (pozor proto zejména u starších odpovědí).
Odpovědi na otázky v této poradně jsou zpracovávány na základě obecných informací od tazatelů a účelem odpovědí je poskytnout pouze základní orientaci pro tazatele v jeho problému souvisejícím s realitní problematikou. Odpovědi jsou zpracovávány podle stavu právních předpisů a převažujících výkladu těchto předpisů ke dni zpracování odpovědi. Ačkoli jsou odpovědi zpracovávány se snahou o zachování maximální odborné úrovně, právní poradna není komerční službou a nemůže nahradit individuální právní či jinou poradenskou pomoc. Zpracovatel odpovědí ani provozovatel tohoto serveru proto nenese žádnou odpovědnost za případné škody či újmy vzniklé tazateli tím, že se spolehl na informace obsažené v odpovědi . Zpracovatel odpovědí si vyhrazuje právo odpověď neposkytnout, pokud otázka směřuje k problematice zjevně nesouvisející s problematikou realitní, dotaz je nesrozumitelný, neobsahuje dostatek jednoznačných informací pro posouzení, jedná o dotaz u kterého vzhledem k jeho vysoce odbornému charakteru nelze vyloučit, že odpověď bude tazatelem využita pro účely komerčního poradenství nebo jde o problematiku natolik složitou, že jednoznačná odpověď by si vyžádala pro zpracovatele časově neúnosnou potřebu studia literatury a judikatury soudů.
Otázky ani odpovědi v realitní poradně neprocházejí jazykovou korekturou.

Konec rozhovoru

Osobnost již neodpovídá. Čtenáři se ptali do 25. listopadu 2006 do 0:00

OTÁZKA: Dobrý den, chceme vyměnit obecní byt za obecní. Protože ten náš původní je větší, chceme doplatek. Je to legální? Nebude mě někdo popotahovat kvůli daním? kaktus
ODPOVĚĎ: Při výměně nájemních obecních bytů je možné a legální od osoby, která tím získá větší byt nebo byt v lepší lokalitě, požadovat finanční vyrovnání. Výměna bytů se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, všechny potřebné dokumenty musí být v písemné formě. Co se týká doplatku, pokud bude součástí dohody o výměně zmíněna i částka, kterou je jedna strana povinna jako vyrovnání doplatit druhé, rozhodně je nutné tento příjem zdanit. Dohoda o finančním vyrovnání nemusí být obsažena v dohodě o výměně bytů a nemusí být ani uzavřena písemně. 23.3.2004 10:17
OTÁZKA: Dobrý den, prodávám byt v OV. Vlastním ho 1 rok, bydlím v něm a trvalé bydliště zde mám cca 5 let. Vztahuje se na mě osvobození od daně z příjmu z utržené částky? Zákon mluví o dvouleté lhůtě, ale není mi jasné, jestli pdmínkou pro osvobození od daně je bydlení v bytě po dva roky nebo jeho vlastnění po tuto dobu.Děkuji předem. Majdalena
ODPOVĚĎ: Podmínkou pro osvobození od daně z příjmů při prodeji bytu v osobním vlastnictví je ze zákona to, že máte v tomto bytě nejméně 2 roky bydliště; v případě, že zde bydliště nemáte, tak jste od daně z příjmů osvobozena za podmínky, že mezi nabytím a prodejem bytu uplynulo alespoň 5 let. Pokud tedy máte v bytě bydliště 5 let, rozhodně se na Vás vztahuje osvobození od daně. 23.3.2004 10:18
OTÁZKA: Dobrý den, chci svému příteli půjčit peníze ke koupi nebytového prostoru.Jedná se zhruba o 150000 Kč na 1 rok + úrok 3%. Chtěla bych vědět, co všechno musí obsahovat smlouva o finanční půjčce, abych měla jistotu, že o své peníze nepříjdu.Děkuji Dáda
ODPOVĚĎ: Smlouva o půjčce by měla obsahovat hlavně ustanovení kdy, kde a jak dojde k předání peněz, částku, která je půjčována, její součástí by mělo být potvrzení o převzetí peněz, a dále do kdy a jakým způsobem má být půjčka splacena. Jistotu, že Vám peníze budou vráceny, zvýší ustanovení smlouvy, kterým si svou pohledávku (půjčku) zajistíte. Způsoby zajištění upravuje občanský zákoník. 23.3.2004 10:19
OTÁZKA: Dobrý den,jsme obč.sdružení kde v osobním vlastnictví mám byt 2+1 tzn.1 šestinu domu s pozemkem.Byt chci prodat sousedovi,který má v obč.sdr.taky podíl.Jak mám postupovat a hlavně jak sepsat smlouvu o prodeji,protože soused mi dá část peněz v hotovosti a zbytek na splátky.Děkuji předem za odpověď.Novotný Vašek Novotný
ODPOVĚĎ: V případě, že se jedná o sdružení vlastníků bytů, musíte se sousedem uzavřít smlouvu o převodu bytové jednotky. V této smlouvě lze sjednat možnost odstoupení od smlouvy z důvodu neuhrazení kupní ceny. K převedení bytu dojde zápisem do katastru nemovitostí. Pokud se jedná o bytové družstvo, pak budete se sousedem uzavírat smlouvu o převedu členských práv a povinností. V této smlouvě potom doporučuji sjednat, že k převedení těchto členských práv a povinností dojde až po doplacení celé kupní ceny. V obou případech Vám ale doporučuji využít služeb nějakého advokáta, protože se jedná o poměrně složité právní úkony vyžadující znalost potřebných právních předpisů a úředních postupů. 23.3.2004 10:20
OTÁZKA: Dobrý den, bydlím v domě, kde jsou všechny byty v osobním vlastnictví a vzhledem k tomu, že jeden majitel svůj byt pronajímá dále, rada bych se informovala, jestli ma spol. vlastníku v daném domě možnost rozhodnout, zdali budou majiteli byty pronajímány či nikoliv (např. z důvodů nespolehlivosti osob, které si byt pronajímají a nejsou majiteli bytu)? Děkuji za Vaši odpověd, popř. radu, pokud se tak již děje,tak jak situaci zabránit. Malá Jana Malá
ODPOVĚĎ: Společenství vlastníků není v žádném případě oprávněno rozhodovat o tom, zda a jakým způsobem může některý z jeho členů svůj byt pronajímat. Každý vlastník je ze zákona oprávněn nakládat se svým majetkem tak jak uzná sám za vhodné, pokud tím nezasahuje do výkonu práv jiných osob nebo pokud tím jiné osoby neobtěžuje. Tedy pokud Vás svým jednáním (pronajmutím svého bytu) nebude rušit ve výkonu Vašich práv, nemáte žádné oprávnění mu do jeho počínání zasahovat či ho nějak regulovat. 23.3.2004 10:21
OTÁZKA: Dobrý den, > prosím Vás o radu ohledně rozpočtu tepla. > Jsme společenství vlastníků - počet bytových jednotek je 6. Jeden vlastník se odpojil od dálkového vytápění a zřídil si vytápění plynové. Zbyvajících 5 vlastníků odebírá teplo z dálkového vytápění a rozúčtování provádíme tak, že náklady na teplo připadající na zúčtovací jednotku(byt) se vypočtou jako podíl celkových nákladů ne teplo a počtu odběratelů. A to je ten problém. > Jeden z těch 5 zbývajících vlastníků se odmítá podílet na úhradách za teplo s poukazem,že i domáctnost, která je odpojena od dálkového vytápění se musí nějakym způsobem podílet na úhradách za spotřebované teplo.Domnívám se, že zákon 372/2001Sb.,který řeší rozúčtování tepla nic takového > nenařizuje.Podotýkám, že jsme si jako jeden muž odhlasovali rozúčtování podle metrů, nikoli podle měřičů, protože máme všichni stejně velké bytové jednotky. > Prosím o radu. > děkuji > Ola Limberková
ODPOVĚĎ: Je více než logické, že když někdo nějakou službu nevyužívá a neodebírá, nebude za ni ani platit. To je i případ vlastníka bytu, který se odpojil od dálkového vytápění a svůj byt vytápí jinak. Vzhledem k tomu, že již teplo neodebírá, měla by se úměrně tomu snížit celková spotřeba tepla a také náklady domu na vytápění a tudíž i náklady na topení jako jednotlivců. Rozhodně protest dalšího z vlastníků, který odmítá platit náklady na topení kvůli situaci s „odpojeným“ vlastníkem, není na místě a tento je povinen svoje náklady na topení uhradit. Pokud by ani v budoucnu tuto částku neuhradil, můžete ji po něm vymáhat soudně. 23.3.2004 10:22
OTÁZKA: Město jako vlastník nemovitosti nám nabídlo odkoupení věžového domu o 65 bytech jako celku. Městské zastupitelstvo tento záměr odsouhlasilo dne 6.3.2003. Vzhledem k tomu, že je v domě tak velký počet bytů, nedošlo k dohodě mezi nájemníky.Město tudiž tento objekt nabídlo ve druhém kole - úřední deska města - již 2.6.2003. Dům byl prodán 21.7.2003 jinému zájemci.Je postup města správný? Jsme nájemci bytu a byt jsme chtěli koupit již v prvním kole nabídky, což jsme písemně potvrdili. Město ale nemělo zájem prodávat jednotlivé byty, ale celý objekt. Děkuji za odpověď. Iva
ODPOVĚĎ: Prodej obecního majetku se řídí zákonem o obcích a obecním zřízení. Dále jej mohou upravovat obecní vyhlášky či jiné předpisy. Každopádně je obec povinna svůj záměr prodat určitou nemovitost zveřejnit minimálně 30 dní předem způsobem obvyklým v obci. Určit jak konkrétně bude se svým majetkem nakládat a jaké bude klást podmínky pro prodej svého majetku je výlučně v její kompetenci a neexistuje žádný předpis, který by nařizoval obcím, že svoje nájemní domy musí rozdělit na bytové jednotky a ty odprodávat stávajícím majitelům. 23.3.2004 10:24
OTÁZKA: Jsem majitelem domu v okr.JC, vracen v restituci i s najemnikem, v soucasne dobe plati za 3 +l I. kat a malou zhradkou 1500,-mesicne, prisel za mnou ze 1 plechovy radiator teče a chce rekonstrukci topeni/tj. nové radiatory/ je to moje povinnost?? Dekuji Vam za odpoved Vaclav
ODPOVĚĎ: Nájemce je ze zákona povinen hradit pouze drobné opravy v pronajatém bytě nebo domě. Prasklý radiátor rozhodně nespadá do kategorie drobných oprav, které jsou upraveny zvláštním právním předpisem, protože se jedná o závadu bránící užívání bytu/domu. Je tedy Vaší povinností tuto závadu opravit. V případě, že byste po oznámení nájemníka o této závadě radiátor sám neopravil, je nájemník oprávněn nechat radiátor opravit sám a náklady vzniklé na opravu radiátoru po vás do šesti měsíců od odstranění závady požadovat. Navíc po dobu, kdy nebude taková závada z bytu/domu odstraněna, má nájemce nárok na přiměřenou slevu z nájemného, pokud tato závada podstatně nebo po delší dobu zhoršuje užívání bytu/domu. 23.3.2004 10:24
OTÁZKA: Dobrý den, ráda bych se zeptala, jak postupovat v případě, že prodávám rodinný dům, který je obydlen? za peníze z jeho prodeje bych si ráda pořídila bydlení jiné,lze například v kupní smlouvě domluvit nějakou lhůtu na hledání nového bytu? je nutné při takovémto případě použít služeb CK, nebo stačí právník?? děkuji. Květa Morávková
ODPOVĚĎ: V případě takového prodeje je vhodné věnovat zvýšenou pozornost ustanovení kupní smlouvy o tom, do kdy má být prodávaná nemovitost vyklizena a předána kupujícímu. Lhůtu si lze sjednat jakoukoliv, jen pamatujte na to, že dům v ní opravdu musíte vyklidit. Realitní kancelář Vám pomůže při vyhledání druhé nemovitosti, ale její spoluúčast není nezbytně nutná. Advokát ale ohlídá vhodné nastavení smlouvy. 30.3.2004 20:27
OTÁZKA: Dobrý den. 1)V družstevním bytě bydlí matka, dcera a syn. Pokud se matka rozhodne byt prodat, jak kupující dosáhne toho, aby se dcera a syn odstěhovali? Byt je psaný na matku, dcera i syn tam mají trvalé bydliště.2)Mohl by jste popsat postup při převodu bytu z družstevního vlastnictví do osobního a nějaké dobré rady? Díky rosta
ODPOVĚĎ: Dcera a syn užívají byt jen na základě příbuzenského vztahu k nájemci – matce. Pokud matka už nebude členem družstva, nebude ani nájemcem bytu a užívací právo dcery a syna zaniká. Pokud by se nevystěhovali dobrovolně, musel by je nový nájemce (nový člen družstva) žalovat na vyklizení bytu. K převodu bytu z družstevního vlastnictví do osobního dochází na základě smlouvy o převodu jednotky. V rámci této smlouvy doporučuji zejména věnovat pozornost tomu, zda byly smluvní strany řádně označeny (správné jméno, rodné číslo, bydliště) a zda je převáděný byt správně popsán. 30.3.2004 20:28
OTÁZKA: Dobrý den, vlastním rodinný dům, kde 3/4 domu vlastním z dědictví po manželovi a nezletilá dcera vlastní 1/4 domu. Co potřebuji k tomu, abych mohla dům prodat? Děkuji Vám za odpověď Gabriela
ODPOVĚĎ: Prodej 1/4 domu Vaší dcery je možný jen tehdy, pokud ho předem schválí obvodní (okresní) soud dle bydliště Vaší dcery. 30.3.2004 20:29
OTÁZKA: Přeji pěkný den, 1\jak postupovat při koupi stavebního pozemku od RK 2/ kde prověřit solidnost RK 3/ zda smlouvu o koupi pozemku dát posoudit právníkovi 4/ jak složit finační prostředky a kdy/RK žádá před zápisem do katastru nemovitostí 5/ kdo zajišťuje hodnocení radonového rizika/je-li povinností RK/ 6/ platí se při koupi pozemku nějaká daň 7/ pozemek je psán na původního majitele, není majetkem RK Zívr
ODPOVĚĎ: Realitní kancelář je pouze zprostředkovatel, pozemek neprodává. Požádejte o předložení zprostředkovatelské smlouvy, kterou má s majitelem pozemku. Serióznost realitní kanceláře se dá prověřit jen obtížně. Smlouvu určitě předložte k posouzení advokátovi. Před zápisem převodu do KN uhraďte kupní cenu jen složením do úschovy u notáře, advokáta, nebo u realitní kanceláře. Při prodeji pozemku musí prodávající uhradit daň z převodu nemovitosti ve výši 3%. 30.3.2004 20:30
OTÁZKA: Dobrý den, koupil jsem stavební pozemek. Součástí smlouvy je i závazek prodávajícího developera vybudovat inženýrské sítě a je uvedena i cena za sítě. Mám dva dotazy: 1. Patří výstavba sítí (jde o výstavbu sítí v nové ulici, kde je 12 parcel pro bytovou výstavbu - 12 RD) mezi stavební práce, které se přemístí do základní sazby DPH? 2. Pokud dojde k navýšení daně za tyto práce, je prodávající developer oprávněn navýšit již nasmlouvanou cenu? Karel Zilvar
ODPOVĚĎ: Konzultujte spíše s daňovým poradcem, ale pokud je sjednána cena, je dle mého názoru developer oprávněn požadovat k ní DPH v zákonné výši. 30.3.2004 20:30
OTÁZKA: Prosím o informaci, jaké doklady a výpisy z různých institucí bych měl mít k dispozici při koupi nemovitosti s pozemkem? Co jsou nejčastější chyby a opomenutí při nákupu? Existují někde právně vyvážené vzory smluv o koupi a případně kde? Děkuji a přeji hezký den. Pavel Kubica
ODPOVĚĎ: Zejména výpis z katastru nemovitostí. Pokud budete stavět je vhodné ještě nahlédnout do územního plánu. Vzory je možné nalézt v publikacích, které se jmenují „vzory smluv a podání“ rozhodně ale v této oblasti kutilství nedoporučuji. 30.3.2004 20:31
OTÁZKA: Dobry den. Se svoji přítelkyní se chystám stavět rodiný domek, který bude financovaný zhruba z 80% z mých úspor a z 20% z úspor mojí přítelkyně.Stavební pozemek jsem financoval já. Jakým způsobem zajistit, abychom byli oba spoluvlastníci v daném poměru odpovídajícím financování? Otázku směřuji v časovém horizontu jak průběhu výstavby, tak k vlastnictví po kolaudaci. Za odpověď děkuji. M
ODPOVĚĎ: Uzavřete v tom smyslu písemnou dohodu a požádejte o stavební povolení společně. 30.3.2004 20:31

Upozornění

Redakce si vyhrazuje právo na odstranění otázek s vulgárním nebo urážlivým obsahem.

Najdete na iDNES.cz