Jak ohlídat řemeslníka. Manuál pro výměnu oken v devíti krocích

  1:00aktualizováno  1:00
Léto a podzim bývají ideální pro rekonstrukce. Zvládnout lze snadno třeba výměnu oken, včetně malování. Nezbytná je však správně provedená montáž. I ta nejmenší chyba při instalaci oken se totiž může odrazit ve výsledku. Vyplatí se dívat se řemeslníkům pod ruce.

Povrchová fólie Titanium Plus dokonale napodobuje šedý hliník, plastová okna tak získávají luxusní vzhled. | foto: Aleš Jungmann

Například nedokonalé vyrovnání rámu snižuje izolační schopnosti okna nebo bývá příčinou nadměrné kondenzace. To pak vede k nespokojenosti a ke zbytečnému navýšení nákladů na vytápění.

„A nejde jen o samotnou montáž, ale dodržení celého postupu od objednávky přes montáž až k dokončovacím pracím, které zajistí dokonalou izolaci po celá desetiletí,“ vysvětluje Ondřej Fridrich ze společnosti Inoutic.

Plánování výměny oken

Při výběru nevolte nejnižší cenovou nabídku. Raději si prověřte technické vlastnosti nabízených oken, jako jsou tepelná a zvuková izolace nebo odolnost proti vloupání. Na parametrech v podobě součinitele tepelné prostupnosti rámem (Uf), zasklením (Ug) a celým oknem (Uw) záleží spokojenost uživatele.

Fotogalerie

Čím je hodnota součinitele nižší, tím okno lépe izoluje. Součástí nabídky by také mělo být provedení vnějších a případně vnitřních parapetů, způsob provedení připojovací spáry a začištění ostění po zabudování oken.

Výrobci na svých webových stránkách často uvádějí prověřené prodejce, kteří zabezpečují i montáž. Je to dobré vodítko, žádný výrobce nebude doporučovat někoho, kdo by mohl poškodit jeho pověst. „Po obdržení objednávky od příslušné firmy přijedou pracovníci zaměřit rozměry budoucích oken pro výrobu. Následuje nějaký čas, kdy se samotná okna vyrábí,“ upozorňuje Jakub Šenk z brněnské společnosti Šenk Okna-dveře-zimní zahrady, která plastová okna prodává a montuje.

Okna si patrně nebudete měnit sami, ale je dobré vědět, jak by tento proces měl správně probíhat, a to včetně odstranění starých a montáže nových.

1. Demontáž starého okna
Řemeslníci ze specializované firmy odstraní staré okno. Někdy je to možné „čistou cestou“ bez poškození zdí a omítek, občas však bývá nutné staré okno vybourat.

Někdy je demontáž možná bez poškození zdí a omítek, ale někdy je nutné staré...

Někdy je demontáž možná bez poškození zdí a omítek, někdy je ale nutné staré okno vybourat.

Při přípravě a zaměření okna je třeba myslet dopředu na řešení takzvané připojovací spáry, což je laicky řečeno prostor mezi rámem okna a ostěním.

Obecně lze doporučit ponechat mezeru přibližně 10 až 25 mm, což představuje dost prostoru pro izolační pěnu nebo pásku a také pro dilataci okna (rozpínání způsobené změnou teplot). Plastové okno v bílé barvě se rozpíná asi o 2 mm  na 1 m délky (nebo výšky), u barevných profilů jsou to pak až 3 mm.

Je také důležité, aby odborně zdatný montážník navrhl správné umístění okna vůči tloušťce zdi. Zejména ve chvíli, kdy zároveň s výměnou oken probíhá i dodatečná izolace zdí, mění se tepelná charakteristika ostění a okno by mělo být umístěno blíže k vnější straně původní zdi.

Jestliže po vybourání starého okna vzniknou v ostění hrubé nerovnosti nebo vypadnou části zdiva, je nutné tyto nerovnosti zapravit rychletvrdnoucí maltou a ostění vyrovnat, aby se připojovací spára správně utěsnila.

2. Instalace rozšíření rámu
Při vyměřování okna je třeba počítat s prostorem potřebným nejen na samotný rám okna, ale i na další doplňkové rozšiřovací nebo podkladové profily. Při současném, nebo následně prováděném vnějším zateplení zdí a ostění je nutné upravit šířku obvodového rámu okna a zmenšit světlý rozměr s ohledem na tloušťku tepelné izolace.

„Podkladový profil umožňuje kvalitní napojení vnějšího a vnitřního parapetu. Rozšiřovací profil pak usnadňuje umístění dalších prvků k oknu, nadokenní rolety a podobně,“ popisuje Ondřej Fridrich z firmy Inoutic.

Než dojde k samotnému osazení nového okna do otvoru, je nutné nejprve...

Než dojde k samotnému osazení nového okna do otvoru, je nutné nejprve zkontrolovat všechny spoje rámu a geometrickou přesnost rámu přeměřením úhlopříček a vnějších rozměrů.

3. Kontrola výrobku před osazením
Než dojde k samotnému osazení nového okna do otvoru, je nutné nejprve zkontrolovat všechny spoje rámu a geometrickou přesnost rámu přeměřením úhlopříček a vnějších rozměrů. Na obvod rámu se nalepí vhodná vnitřní parotěsná fólie.

4. Příprava na vyrovnání
Před umístěním rámu okna je třeba mít rozhodnuto o způsobech utěsnění připojovací spáry. Buď lze po usazení okna prostor vyplnit izolační pěnou doplněnou o parotěsnou pásku z vnitřní a paropropustnou pásku z vnější strany, nebo utěsnit mezery mezi zdí a oknem takzvanou komprimační páskou.

Jakmile se nové okno, společně s rozšiřovacím profilem, vloží do stavebního otvoru, je nutné jej vyrovnat ve všech osách. Okno se podloží dřevěnými podložkami nebo vzduchovými klíny, které usnadní proces vyrovnání okna (vzduchové klíny se dají přifukovat či vyfukovat a lépe se tak reguluje vyrovnání). Klíny se umisťují i po stranách okna.

Jakmile je nové okno společně s rozšiřovacím profilem vloženo do stavebního...

Jakmile je nové okno společně s rozšiřovacím profilem vloženo do stavebního otvoru, je nutné jej vyrovnat ve všech osách.

Okno se podloží dřevěnými podložkami nebo vzduchovými klíny, které usnadní...

Okno se podloží dřevěnými podložkami nebo vzduchovými klíny, které usnadní proces vyrovnání okna.

5. Kontrola polohy rámu
Usazení okna tak, aby bylo dokonale horizontálně i vertikálně vyrovnané, vyžaduje vysokou míru přesnosti. Přesným vyrovnáním předejdete případným budoucím nejen estetickým, ale zejména funkčním komplikacím. „Ke kontrole spolehlivě poslouží vodováha,“ radí Jakub Šenk.

6. Upevnění okna
Po vyrovnání okna je možné přistoupit k jeho upevnění do zdi. V závislosti na velikosti okna a materiálu zdi, do které se okno bude kotvit, se montáž provádí různými způsoby.

Jednou z možností je použití kotvících šroubů (turbošroubů), které se vrtají skrze rám do ostění. Některé profilové systémy umožňují vrtat turbošroub mimo komoru s kovovou výztuhou, což omezuje riziko vniknutí vody ke kovové výztuze a její korozi. Při utahování šroubů je nutné zabránit přílišnému utažení a deformaci nebo prohnutí rámu. Použití šroubů musí zajistit dostatečnou teplotní dilataci rámu, zvláště u tmavých profilů.

Při utahování šroubů je nutné zabránit přílišnému utažení a deformaci nebo...

Při utahování šroubů je nutné zabránit přílišnému utažení a deformaci nebo prohnutí rámu.

Jednou z možností upevnění okna do zdi jsou kotvící šrouby (tzv. turbošrouby),...

Jednou z možností upevnění okna do zdi jsou kotvící šrouby (tzv. turbošrouby), které se vrtají skrz rám do ostění.

Místo šroubů vrtaných skrz rám je možné připevnit okno pomocí takzvaných pásových kotev, ale ani ty nejsou univerzálně vhodné pro všechny typy ostění. Velmi důležité je to, aby montážní firma dbala na správné umístění kotvících prvků a maximálně přesné vrtání. Poškození rámu nebo příliš velké a nezakrytované otvory pro šroub mohou mít fatální důsledky pro celé okno.

„U nízkoenergetických a pasivních staveb dnes bývá běžná montáž do připraveného osazovacího rámu nebo předsazená montáž, kdy je nové okno prakticky úplně mimo původní ostění,“ upozorňuje Ondřej Fridrich.

7. Utěsnění připojovací spáry
Po ukotvení okna očistí montážníci zdi přiléhající k rámu okna a zvlhčí vodou. Tato fáze je nutná pro následné perfektní provedení tepelné izolace. Montážní těsnicí pěna, která se pro izolaci používá, se snadněji aplikuje a rychleji expanduje, protože reaguje se vzdušnou vlhkostí.

Jakmile je povrch čistý a vlhký, aplikuje se izolační pěna do prostoru mezi stavebním otvorem a oknem. Pěna rychle schne a tvrdne. Přebytek pěny se opatrně odstraní seříznutím tak, aby se nepoškrábal rám okna.

Po ukotvení okna se zvlhčí přiléhající zeď vodou.

Po ukotvení okna se zvlhčí přiléhající zeď vodou. To je důležité pro následné dokonalé provedení tepelné izolace.

Vnější vodotěsný uzávěr připojovací spáry se provede podle způsobu zabudování,...

Vnější vodotěsný uzávěr připojovací spáry se provede podle způsobu zabudování, tvaru ostění a napojení dodatečného zateplení.

Po odstranění zbytků pěny je třeba nalepit parotěsné a paropropustné pásky, jinak pěna mnohem rychleji degraduje, a ztrácí tak svoji izolační schopnost. Je velmi důležité použít parotěsnou pásku z vnitřní strany a paropropustnou, hydroizolační pásku z vnější strany. Vnější hydroizolační uzávěr připojovací spáry lze provést podle způsobu zabudování, tvaru ostění a napojení dodatečného zateplení. Vhodné způsoby lze nalézt na stránkách výrobce.

Další možností utěsnění mezery mezi zdí a oknem je speciální komprimovaná páska, která se po instalaci „nafoukne“, a vyplní tak volný prostor. Její materiál už plní funkci obou výše vedených doplňujících pásek, tedy parotěsné i paropropustné.

Napojení ostění k profilu by navíc mělo být provedeno APU lištami, které zajistí čistý a bezchybný přechod mezi omítkou a okenním profilem a zároveň ochrání profil proti poškrábání při aplikaci omítky. V žádném případě nesmí být omítka přímo přetažena přes profil! Při dilataci okna by okamžitě popraskala.

Správně provedený parapetní detail musí zajistit dostatečnou tepelnou izolaci,...

Správně provedený parapetní detail musí zajistit dostatečnou tepelnou izolaci, aby nedocházelo k poklesu teploty vnitřních povrchů pod teplotu rosného bodu při návrhových podmínkách vnitřního prostředí.

8. Osazení venkovního a vnitřního parapetu
Osazení vnitřního parapetu nesmí porušit parotěsnou fólii. Hloubka vnitřního parapetu by měla být zvolena tak, aby výrazně nepřesahoval přes radiátor umístěný pod oknem a nebránil tak proudění vzduchu v zimním období.

Venkovní parapet se upevní šrouby do rozšiřovacího profilu a přilepí montážní pěnou na spodní ostění. Je nutné dbát na to, aby byl zachován dostatečný sklon parapetu od okna a aby přední hrana parapetu byla vodorovně.

Velmi důležité je vodotěsné ukončení parapetu v bočním ostění. U prefabrikovaných kovových nebo plastových parapetů se používají systémové koncovky parapetu, které bezpečně odvedou vodu a zabrání zatečení pod parapet.

Osazení venkovního a vnitřního parapetu. Osazení vnitřního parapetu nesmí...

Osazení venkovního a vnitřního parapetu. Osazení vnitřního parapetu nesmí porušit parotěsnou fólii Venkovní parapet se upevní šrouby do rozšiřovacího profilu a přilepí montážní pěnou na spodní ostění.

U klempířsky prováděných parapetů je nutné boční lem vhodně utěsnit k ostění, například akrylátovým nebo polyuretanovým tmelem se zohledněním možné tepelné dilatace parapetu. Čelní hrana parapetu musí být alespoň tři centimetry před vnějším lícem stěny.

Správně provedený parapetní detail musí zajistit dostatečnou tepelnou izolaci, aby nedocházelo k poklesu teploty vnitřních povrchů pod teplotu rosného bodu při návrhových podmínkách vnitřního prostředí.

9. Odstranění ochranných pásek
Odstranění ochranných pásek z rámů a křídel oken už zpravidla zbývá na samotného majitele bytu či domu. „Odstraňujte je až po vymalování stavebního otvoru. Na okně by neměly být déle než tři měsíce. Po této době hrozí, že půjdou již špatně odstranit,“ říká Ondřej Fridrich ze společnosti Inoutic.

Aby okna sloužila

Plastová okna potřebují pouze minimální údržbu, aby si zachovala svůj vzhled a funkčnost po celá desetiletí. Na rozdíl od dřevěných oken není potřeba je ošetřovat lazurou nebo lakovat. K jejich údržbě postačí běžné čisticí prostředky zředěné vodou (nepoužívejte žádná abrazivní čistidla) a občasné seřízení a promazání kování či kontrola odvodňovacích kanálků (více zde).

Instalace oken je komplexní proces, který má velký vliv na jejich životnost. Proto se vyplatí přenechat montáž na prověřených odbornících. Ohlídat si celý proces se však určitě vyplatí.

Autoři:

Nejčtenější

Horská chata zvenčí respektuje historii, uvnitř nabízí luxusní pohodlí

Původní část má fasádu z tradičního opalovaného dřeva.

České i moravské hory dohánějí letitý dluh. Přibývají moderní horské hotely a apartmány, staré se rekonstruují. Autoři...

Dům s nádhernými výhledy je plný dřeva, díky sklu má i spoustu světla

Velká rohová pohovka je dominantou odpočinkového prostoru, lze z ní obdivovat...

Někteří architekti řeší stavbu i interiér, ale to jsou spíš výjimky. Majitelé se proto obracejí na interiérové...

Jak se staví sen rok poté. Nové bydlení změnilo život mnoha rodinám

Příběh babičky a jejích dvou vnoučat: z úzké kuchyně a ložničky vznikla obytná...

Další ročník televizní show Jak se staví sen – extra začal návratem do rodin, kterým pořad pomohl v předchozím roce....

Byt pro mladý pár a psa měl štěstí. Odvážné nápady z něj udělaly palác

Byt stojí v centru Sao Paula, největšího a nejbohatšího města Brazílie.

Architektonická kancelář Pascali Semerdjian přestavěla byt v brazilském Sao Paulu. Bydlí v něm mladá dvojice vášnivých...

Dům, zahrada, sad. Rodina si splnila sen o klidném životě na vesnici

Stavba je posazena v nejvyšší části pozemku.

Příroda, klid, venkov, žádný signál, divoká zvěř a v noci absolutní tma. Na takovém místě si Petr se Šárkou postavili...

Další z rubriky

Poprvé soutěžila a hned na iDNES.cz vyhrála terasu za padesát tisíc korun

Majitelé se už těší na zasloužený odpočinek.

Nikdy se nezúčastnila žádné soutěže. Hned první pokus jí však vyšel. Jana se přihlásila do naší soutěže o terasu z...

Nejlepší dřevěnou stavbou roku 2018 se stala kancelář na stromě

Celkový vítěz soutěže, projekt Tree Office. Návrh umožňuje pracovat nebo...

Do šestého ročníku největší studentské soutěže zaměřené na dřevěné stavění v České republice, Stavby s vůní dřeva 2018,...

Dům si postavili, zahradu vybudovali. Teď je jejich snem pergola

Soutěž o pergolu: stín na terase zatím poskytuje jen stříška houpačky.

Pohoda pod pergolou jako splněný sen pro tři kluky, jezevčíka a rodiče? Proč ne. V rodině, kde si všichni pomáhají a...

Najdete na iDNES.cz