Úterý 27. září 2022, svátek má Jonáš
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Úterý 27. září 2022 Jonáš

Podrobný návod, jak postupovat při žádání o dotaci

  1:00
Zažádáte, zateplíte, dostanete peníze. To je jeden z možných postupů, jak získat podporu z programu Zelená úsporám. Čtěte, co všechno vás čeká, než peníze dorazí na váš účet.
Jestli máte na dotaci nárok, nebo ne, zjistíte do 60 dní od podání žádosti

Jestli máte na dotaci nárok, nebo ne, zjistíte do 60 dní od podání žádosti | foto: Profimedia.cz

1. Zjistěte si, zda máte vůbec nárok

Na krajských pracovištích Státního fondu životního prostředí ČR nebo třeba na webu www.zelenausporam.cz si ověřte, zda se vás dotační program týká. O podporu mohou žádat jen majitelé nemovitosti - rodinného nebo bytového domu.

A to ti, kteří chtějí peníze na částečné či komplexní zateplení domu (neplatí u panelových domů), koupi kotle na biomasu, tepelného čerpadla (neplatí u bytových domů obecně) či solárních kolektorů nebo na stavbu pasivního domu.

U nové výstavby o dotaci žádá ten, kdo bude v bytě či domě trvale bydlet. Vlastník musí dalších 15 let užívat rodinný či bytový dům k bydlení, tudíž z něj nesmí udělat třeba sídlo firmy či provozovnu. U žadatelů se bude prověřovat i to, zda nedluží nějaké peníze státu, obci či zdravotní pojišťovně, například na daních, pojistném a podobně.

příklady Kolik zaplatíte a zda na to získáte dotaci

2. Informujte se na stavebním úřadě

Než si necháte vypracovat projektovou dokumentaci k úpravám domu, zajděte na místní stavební úřad (u tepelných čerpadel voda-voda či země-voda na vodoprávní úřad) a zeptejte se, zda bude třeba ohlášení stavby, nebo dokonce stavební povolení. Úředníci posuzují vždy konkrétní případ, takže různé stavební úřady mohou rozhodnout odlišně.

3. Nechte si udělat projekt

Od projektanta si nechte vypracovat projektovou dokumentaci k úpravám domu. Jestliže úředníci na stavebním úřadě řeknou, že nepotřebujete ani ohlášení, ani stavební povolení, tudíž ani klasickou projektovou dokumentaci, neznamená to, že je papírování konec. I tak budete muset k žádosti o dotaci přiložit potřebné výpočty od projektanta či energetického auditora.

4. Vyberete si firmu či výrobek

Na co dotaci dostanete

* Kompletně zateplíte dům, dosáhnete tím parametrů nízkoenergetického domu a ročních úspor za teplo alespoň 40 %
* Částečně zateplíte dům (například stěny, střechu a vyměníte okna) a dosáhnete ročních úspor za teplo alespoň 20 procent
* Vyměníte kotel na uhlí za kotel na dřevo či peletky nebo za tepelné čerpadlo
* Pořídíte si kotel na dřevo či peletky nebo tepelné čerpadlo do nízkoenergetické novostavby
* Necháte si postavit pasivní dům
* Budete ohřívat vodu nebo i přitápět solárními kolektory
* Vyjmenované úpravy se budou týkat domu, v němž trvale bydlíte
* Na tyto úpravy si najmete firmu ze seznamu dodavatelů vedeným Státním fondem životního prostředí ČR
* Splníte předchozí podmínky a nemáte žádné dluhy vůči státu, obci či zdravotní pojišťovně
* Splníte předchozí podmínky a o dotaci požádáte nejpozději 30. června 2012

Přehled firem, od nichž si můžete nechat zateplit dům nebo namontovat nový kotel, najdete na webových stránkách www.zelenausporam.cz, označován je jako SOD - seznam odborných dodavatelů.

V něm si vyberte firmu, třeba tu, která působí v místě vašeho bydliště. Sepište s ní smlouvu, nebo alespoň objednávku, a nechte si vystavit položkový rozpočet.

Pokud si chcete najmout společnost, která v seznamu není, zkuste ji přesvědčit, aby se do programu přihlásila, zápis je bezplatný a trvá nejvýše měsíc. Zatím o zápis požádalo zhruba 3 500 firem.

Na webu programu bude i přehled výrobků, s nimiž, když si je pořídíte, dosáhnete na dotaci. Je označován zkratkou SVT - seznam výrobků a technologií. Vybraný produkt musí instalovat některá z firem na seznamu dodavatelů.

5. Vyplňte formulář a krycí list

Formulář žádosti o dotaci na zateplení rodinného domu a také tiskopisy dalších žádostí dostanete na krajských pracovištích fondu, v budoucnu i v pobočkách některých bank.

Můžete si je také stáhnout z webu www.zelenausporam.cz, v sekci Dokumenty ke stažení, v oddělení Dokumenty pro žadatele. Jsou tam i pokyny, jak při vyplňování formuláře postupovat.

Nezapomeňte si vytisknout i takzvaný krycí list technických parametrů, který je nezbytnou přílohou žádosti.

To je dokument, který vám pomůže vyplnit dodavatel, projektant či energetický auditor. Popíše v něm technické vlastnosti domu před úpravami a po nich, vybrané technologie a uvede dodavatele a výrobky, které jste zvolili.

6. Doneste dokumenty do banky či fondu

Nyní přijímají všechny žádosti krajské pobočky fondu, seznam najdete na této straně dole, podrobnější na webu programu. Později, až začne spolupráce s bankami, což se předpokládá nejdříve na konci května, to bude složitější: majitelé rodinných domů, kteří budou chtít dotaci na zateplení či stavbu pasivního domu, si nejprve nechají zkontrolovat a potvrdit projektovou dokumentaci na krajském pracovišti fondu.

Vyplněnou žádost ve dvou vyhotoveních (jedno pro vás, jedno pro fond) i se všemi přílohami, jako je krycí list, projektová dokumentace, list vlastnictví a další (více na této straně dole), potom doručí osobně na pobočku některé z vybraných bank, jejichž seznam bude uveden na webu, až bude znám.

Budou-li však žádat o podporu na nový zdroj vytápění, ponesou projekt i žádost rovnou do banky. Vlastníci bytových domů budou vždy odevzdávat všechny dokumenty v pobočce fondu.

Kdo bude dělat úprav více, třeba zateplí dům a k tomu si pořídí solární kolektory, může získat dotační bonus. Žádosti však musí podávat najednou.

Nejprve donese projektovou dokumentaci na posouzení na pobočku fondu. Odsouhlasenou ji pak společně se žádostmi dodá buď do banky (rodinné domy), nebo opět na pracoviště fondu (bytové domy).

7. Nechte si vše zkontrolovat

Na co dotaci nedostanete

* Zateplili jste dům, vyměnili okna, postavili pasivní dům, instalovali kotel na dřevo či peletky, tepelné čerpadlo nebo solární kolektory a dokončili jste to před
1. dubnem 2009

* Chystáte se pouze vyměnit okna, nebo jen zateplit stěny
* Chcete příspěvek na izolace do právě stavěného domu
* Rádi byste zateplili chatu či chalupu, kde trvale nebydlíte, nebo si do nich pořídili kotel na biomasu
* Chcete nový kotel na uhlí či na plyn
* Zbouráte starý nezateplený dům a postavíte nový, který však nebude pasivní
* Koupíte solární panely na výrobu elektřiny
* Budete zateplovat panelový dům (na to je určen program Panel ministerstva pro místní rozvoj)
* Budete chtít tepelné čerpadlo do bytového domu

Pracovník krajského pracoviště fondu nebo banky ověří vaši totožnost podle občanského průkazu či jiného podobného dokladu, zkontroluje formulář a přílohy. Prověří také, zda vybrané firmy a výrobky jsou uvedené v seznamech fondu.

Pokud je něco špatně, dokumenty vám vrátí k doplnění či přepracování. Jestliže je to možné, můžete informace doplnit přímo na místě. Zkontrolujte si, že máte potvrzení o tom, že od vás pracovník dokumenty převzal.

8. Vyčkejte na souhlas

Do šedesáti dnů od podání žádosti by vám mělo přijít poštou na adresu bydliště vyrozumění o nároku na dotaci.

Může mít různou platnost - u dotací na zateplení je to 18 měsíců, na pasivní domy 24 měsíců a na ekologické vytápění šest měsíců. V této době je nutné úpravu domu uskutečnit. Když to nestihnete, budete muset žádat znovu.

9. Zateplete dům, vyměňte kotel

Jakmile obdržíte vyrozumění a také potřebná povolení od stavebního úřadu, může se vámi vybraná firma pustit do úprav domu. Jestliže chcete změnit dodavatele, budete muset sepsat dodatek k žádosti.

Práce není možné dělat svépomocí, to byste dotaci nedostali. Stejně jako v případě, že použijete jiné technologie či materiály, než jste slíbili na formuláři.

10. Schovávejte si doklady

Faktury, které vám dodavatel vystaví, si schovávejte. Zkontrolujte je podle vzoru, jenž bude na webu, jinak riskujete, že v nich nebudou údaje potřebné pro získání dotace.

Stejně tak si ukládejte doklady o tom, že jste zaplatili. To můžete dokázat buď výpisy z účtu, nebo písemným potvrzením o zaplacení, jež vám vydá firma.

11. Doložte všechny náklady

Na pracoviště fondu či do banky doručte faktury od dodavatelů s položkovým rozpočtem a také doklady, že jste zaplatili (potvrzení od firmy či výpisy z účtu).

Přidejte oznámení o užívání stavby v případě, že jste úpravy dělali na ohlášení, či kolaudační souhlas, jestliže jste potřebovali stavební povolení. Anebo protokol o uvedení zařízení do trvalého provozu, to když jste třeba instalovali nový kotel či tepelné čerpadlo.

12. Podepište smlouvu a získejte peníze

Pracovník fondu či banky všechny dokumenty zkontroluje. Budou-li v pořádku, nabídne vám k podpisu smlouvu o poskytnutí dotace a do třiceti dnů dostanete peníze na účet, jehož číslo jste uvedli na žádosti.

Pokud bude v dokumentaci něco chybět, vyzve vás k doplnění. Když chyby nenapravíte, dotaci nezískáte. Žádat však můžete znovu, tentokrát dodatečně.

Zažádat můžete i zpětně

Pokud chcete získat dotaci, ale už jste se do úprav domu pustili, můžete podat žádost dodatečně. Budete však muset dodržet několik termínů:

* Stavební práce na domě musí být dokončeny po 1. dubnu 2009, protože na starší projekty dotaci získat nemůžete.
* Žádost musíte podat nejpozději do 12 měsíců od chvíle, kdy jste úpravu domu dodělali.
* Poslední termín, kdy je možné žádat, je 30. červen 2012, po tomto datu už se totiž žádosti přijímat nebudou.

Jak půjdou kroky po sobě?

1. Vyplníte formulář žádosti. Ve spolupráci s dodavatelem, projektantem nebo energetickým auditorem vypíšete i krycí list technických parametrů.
2. K žádosti přidáte nezbytné přílohy - projektovou dokumentaci, podle níž se úpravy domu dělaly, list vlastnictví, faktury od dodavatelů, doklad o zaplacení faktur (výpis z účtu nebo potvrzení dodavatele o přijetí platby), oznámení o užívání stavby či kolaudační souhlas, nebo protokol o uvedení zařízení do trvalého provozu.
3. Všechny dokumenty spolu s dokladem totožnosti doručíte osobně na krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR či na pobočku banky.
4. Pracovník fondu či banky ověří vaši totožnost a zkontroluje, zda je dokumentace úplná a správně vyplněná, zároveň ověří, že byly dodrženy všechny termíny. V případě problémů vás vyzve k doplnění či přepracování. Jakmile zjistí, že úpravy dělala firma, která není v seznamu dodavatelů, žádost zamítne, protože nebyla splněna základní podmínka.
5. Jestliže jsou všechny dokumenty v pořádku, podepíšete smlouvu o poskytnutí dotace a nejpozději do třiceti dní obdržíte peníze na účet, který jste uvedli na žádosti.

Kde hledat další informace

  • Více se o programu Zelená úsporám dozvíte na webu www.zelenausporam.cz.
  • Jsou tam i formuláře ke stažení. Nebo třeba kalkulačka, která vám vypočítá, jakou dotaci na zateplení můžete získat. V budoucnu přibudou seznamy prověřených dodavatelů a výrobků a kontakty na banky, v nichž bude možné žádost o dotaci vyřídit.
  • Pro žadatele o podporu je připravena i zelená linka 800 260 500. Telefon budou vyškolení pracovníci fondu zvedat ve všední dny od 7.30 do 16 hodin.
  • Své otázky můžete posílat také elektronickou poštou na adresu dotazy@zelenausporam.cz nebo na e-mail redakce MF DNES prilohy@mfdnes.cz.
Autoři:
  • Nejčtenější

Kvůli sousedům nemohu v bytě topit. Oni nemají problém, tak nic neřeší

Bydlím v bytovém domě, který spravuje společenství vlastníků. Letos jsem se přestěhovala z bytu číslo 9 do bytu číslo...

Bazén mají kousek od pohovky v obýváku, stěrka na podlaze řeší úklid

Jednoduchý, čistý, funkční, střídmý. Takový je interiér rodinného domu v novostavbě na okraji Roztok pro mladou rodinu....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Životnost paneláků záleží jen na jejich majitelích. Vydrží i 200 let

Premium Podle některých investičních odborníků jsou prý panelové domy časovanou bombou, protože jejich životnost byla...

Majitelka bytu mi odmítá vrátit kauci. Vymalování prý stálo dvacet tisíc

Seriál Před ukončením nájmu jsem se s majitelkou bytu dohodla, že byt vymaluje na mé náklady, které mi odečte z kauce. Bratr...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Zpěvák Jary Tauber žije s přítelkyní v bytě u Kladna a sní o vlastním domě

Zpěvák a kytarista Jary Tauber (27) bydlí s přítelkyní Anežkou v bytě na Kladensku. Na novém domově oceňuje především...

Sověti ozářili Richarda Nixona radioaktivitou. Jeho agenti to zastavili trikem

Premium Při návštěvě v Sovětském svazu Richard Nixon sice přátelsky hovořil se sovětským vůdcem Nikitou Chruščovem v takzvané...

Test kočičích kapsiček. I z krmiva za deset korun může zvíře dostat vše

Premium Kočky nám sice někdy připadají mlsné, ale ony jen v miskách hledají to, co jejich tělu prospívá nejvíc: maso plné...

Extra steh po porodu navíc? Rodičky děsí ponižující husband stitch

Premium Přivést dítě na svět znamená pro většinu žen prožít si mnoho vypjatých chvil. Vyrovnat se s průběhem porodu nemusí být...

Radiátory v koupelně mohou nejen zahřát tělo, ale i potěšit oko

Dekorace, nebo teplo? Co je pro bytový interiér důležitější? Tak však otázka nestojí. Krása a funkce se v případě...

Fotovoltaickou elektrárnu můžete mít díky dotaci i na chalupě

Poslední rok notně zamíchal životy mnohých z nás. Někteří začali mnohem více využívat k bydlení své chalupy či chaty,...

Elektřina zdražuje, fotovoltaických panelů na střechách domů přibývá

Řada domácností dostala v posledních týdnech informaci, o kolik se jim zvýší poplatky za dodávku elektrického proudu....

Zelené střechy chladí domy a šetří náklady na klimatizaci i topení

Letošní vedra sledují s velkým znepokojením zejména obyvatelé měst, která trpí fenoménem takzvaných tepelných ostrovů....

RECENZE: Pro Pokáče byla O2 arena příliš velkým soustem

Z hlediska návštěvnosti skončil koncert písničkáře Pokáče v O2 areně maximálním úspěchem - pár hodin před začátkem...

Příběh Marty: Syn si přivedl domů přítelkyni, je to líná špindíra

Se synem jsme měli vždycky hezký vztah. Naším společným plánem bylo, že jednou s námi zůstane žít v našem domě v...

Rusové v panice skupují letenky za rekordní sumy. Zájem je o jednosměrné

Ruský prezident Vladimir Putin ve středečním projevu k národu vyhlásil částečnou mobilizaci. Začne platit okamžitě a...

Slovensko vře kvůli cenám elektřiny. Největší výrobce hrozí bankrotem

Největšímu výrobci elektřiny na Slovensku, společnosti Slovenské elektrárne, se příčí dodávání elektřiny slovenským...

Mrazivá noc bez spánku a výstup na skálu. Soukalová promluvila o ztracení

Moderátorka Gabriela Soukalová (32) vyrazila na dovolenou v italském Livignu se svým přítelem Milošem a dcerkou...