Úžasné lázeňské domy najdete i na horách v blízkosti sjezdovek

Lázeňské domy, dokonce i v horských oblastech, na rozdíl od hotelů fungují. Tedy některé, situace se zde mění velmi rychle. Co však zůstává, je nádherná architektura, kterou jsou tuzemské lázně proslulé. Teď ji lze navíc obdivovat v klidu, bez záplavy turistů.

Historie tuzemských lázní a specifické architektury souvisí zejména s výjimečným výskytem léčebných pramenů, jakým se nemůže pochlubit žádný jiný stát. Vždyť třeba horký pramen na úpatí Černé hory objevil už v roce 1006 (!) zbrojnoš Jan z Chockova.

Kolonáda v Janských Lázních

V té době se ovšem pramen nepoužíval k léčbě, ale k pohonu vodního kola, které uvádělo v činnost hamr na železnou rudu. První zprávy o používání termální vody ke koupelím jsou až ze čtrnáctého století, kdy zde majitel panství Zilvar ze Silbersteinu nechal zřídit primitivní lázeňské zařízení.

Léčivý pramen posvětil i Enea Silvio Bartolomeo Piccolomini, pozdější papež Pius II.

Roku 1675 koupil Janské Lázně Jan Adolf, kníže Schwarzenberg, který v roce 1677 nechal postavit u pramene šest nových budov a doktora Hettmayera pověřil sepsáním pojednání o účincích lázeňského pramene. V Janských Lázních tak najdete řadu zajímavých staveb, i když ty z nejstarší doby se samozřejmě nedochovaly.

Jak do lázní

Pokud se chcete vydat do lázní, protože hotely na horách jsou zatím uzavřené, tak podle informací ministerstva zdravotnictví mohou lázně nabízet pobyty samoplátcům, pokud poskytují lázeňskou léčebně rehabilitační péči, a to bez ohledu na to, zda ji poskytují samoplátcům nebo standardním pacientům. Některé lázeňské domy jsou však, zatím, uzavřeny. Je třeba jen sledovat webové stránky.

Historie lázní začala těžbou stříbra

Bohatou historií se může pochlubit i Jáchymov, byť jeho sláva nezačala objevem pramenů, ale stříbra.

Na stříbrnou žílu zde narazil hrabě Šlik v roce 1516, o čtrnáct let později zde už stálo více než 1 200 staveb, mezi nimiž bylo hodně honosných měšťanských domů, řadu z nich lze obdivovat i dnes. Soubor goticko-renesančních domů patří ze stavebního hlediska v tuzemsku k nejzajímavějším, architektonicky jsou srovnatelné s Českým Krumlovem nebo Telčí.

V Jáchymově žilo kolem roku 1533 více než 18 000 lidí, což znamenalo, že šlo o druhé největší město hned po Praze. Lipsko nebo Drážďany byly mnohem menší, a chudší. Právě v Jáchymově se začaly razit stříbrné tolary, po nichž dostal název americký dolar…

Komplex lázeňského domu Astoria byl postavený na začátku 19. století.

V roce 1716 zde vzniklo první báňské učiliště na světě, „nový život“ města lze spojovat se smolincem a Marií Curie Sklodowskou a jejím objevem radonu a polonia. První radonové lázně na světě vznikly právě v Jáchymově v roce 1906.

První státní lázeňská budova postavená v letech 1906 až 1911 se jmenovala jednoduše, Lázeňská budova. V roce 2009 byla stavba rekonstruovaná a rozšířená o jediný celoroční aquapark v Krušných horách, Auacentrum Agricola.

Nese tak jméno slavného vědce George Bauera, kterého však historie zná spíš pod jeho latinským jménem Georgius Agricola. Byl městským lékařem a lékárníkem právě v Jáchymově. Je autorem dvanácti knih o hornictví, De re metallica libri XII, které vyšly roku 1556. Po dvě stě let to byla nejpoužívanější příručka pro dobývání rud a jejich zpracování, a to všude ve světě. I proto se Agricolovi přezdívá „otec mineralogie“.

Lázeňské domy, které byly v Jáchymově postavené, patřily ke světové špičce jak v léčebných účincích, tak v architektuře. Třeba neoklasicistní luxusní lázeňský hotel Radium Palace otevřený v roce 1912 byl ve své době hodnocený jako největší evropský lázeňský dům.

V centru lázní stojí Astoria tvořená čtyřmi secesními budovami z počátku 19. století, které vytvořily vůbec jako první lázeňský komplex ubytování a léčení. Až vás lázeňská architektura omrzí, můžete se vydat do skiareálu Klínovec nebo otestovat běžkařské trasy v okolí.

Neoklasicistní stavba z roku 1906 až 1911 s prvky vídeňské secese - Agricola - dostala své jméno po „otci mineralogie“.

Architekt, který vytvořil unikátní podobu lázní

Jedinečné propojení přírody a architektury nabízejí Lázně Luhačovice rozložené v malebném údolí obklopeném Bílými Karpaty. První zmínky o lázeňství spadají už do 17. století, i když o architektuře lázní lze hovořit až od konce 18. století.

Architektonickou jedinečnost získaly Luhačovice v první třetině minulého století. Zasloužil se o ně svými stavbami architekt Dušan Jurkovič (1868 – 1947), což přitom zvládl během pouhých třech let, kdy zde od roku 1902 navrhl řadu zajímavých staveb.

Na rozdíl třeba od Karlových Varů nebo Mariánských Lázní, kde převládá kosmopolitní výraz vycházející z římské klasické tradice, se Luhačovice doslova postavily na čelo emancipačního hnutí středoevropských slovanských národů.

Jurkovič zde totiž spojil motivy regionální karpatské lidové tvorby s dekorativními principy secese. Výrazně používal dřevo, dával přednost drobnému měřítku a jednotlivé stavby citlivě zasazoval do parkově upravené údolní krajiny.

Třípodlažní Jurkovičův dům vytvořil Franz Waschitschek v klasicistní podobě v roce 1822. Dušan Jurkovič jej přestavěl v roce 1902.

Nejtypičtější ukázkou je lázeňský Jurkovičův dům v samém centru lázní. Původně vznikl už v roce 1822 v klasicistní podobě, Jurkovič jej však zvýšil o hrázděné patro a nové zastřešení. Stavbu dispozičně upravil kolem dvou nádvoří a vytvořil impozantní vstupní dvoupodlažní halu. Při rekonstrukci na začátku 21. století přibyla restaurační část a velmi příjemný vnitřní bazén.

Přestavbou je také Vila Chaloupka, původně lázeňský penzion s bytem správce lázní. Zde se Dušan Jurkovič přiblížil karpatské architektuře nejen výrazně předsazeným zastřešením, ale také užitím techniky roubení pro nadstavbu patra nad ponechaným zděným přízemím domu. Přízemí doplnil vstupy s motivy žudra, typickým pro jižní nížinné oblasti moravské lidové architektury.

Dnes jsou ve vile Chaloupce dva apartmány, jejichž interiéry si „zahrály“ i v seriálu Četnické humoresky (stejně jako Říční a Sluneční lázně, opět od Dušana Jurkoviče).

I další známá stavbu, Dům Bedřicha Smetany od architekta Emila Králíka z let 1908 až 1909, dílo geometrizující secese s řadou uměleckořemeslných prvků v interiéru, znáte z televizní obrazovky. Seriál Četníci z Luhačovic však využil pouze exteriér stavby, nikoli interiéry.

Dům Bedřicha Smetany byl postavený v letech 1908 až 1909, autorem byl architekt Emil Králík. V Četnících z Luhačovic ovšem dostal jméno hotel Popper.

Právě „lidské měřítko“ je pro Luhačovice typické, ať již jde o vilu Alpská růže (je postavená v alpském stylu), pavilon tenisového klubu, vilu Jestřabí nebo Lázeňské divadlo. Společenský dům z let 1933 až 1935 navrhl vynikající pražský architekt František Roith. Stavba je kompozičně svázána s řešením lázeňského náměstí.

Ve stylu organického funkcionalismu navrhl Oskar Pořiska kolonádu s pavilony pramenů, vyšetřovací a výzkumný ústav s restaurací a kavárnou. Nákladná rekonstrukce (více než 100 milionů korun) vrátila kolonádě i stavbám jejich původní lesk.

Díky rekonstrukcím v posledních letech, zejména opravené lázeňské kolonádě a hale Vincentka, se Luhačovice proměnily v unikátní místo, které oceníte i v zimě.

Zimní pobyt schvalují i lékaři v případě, že vám to váš zdravotní stav umožňuje. „Doporučuji jet do lázní v zimě. Nejen že nejsou tou dobou přeplněné, ale jsou bez nepříjemných alergenů a městského smogu, takže třeba pacienti s dýchacími problémy či astmaty se léčí už jen při svých procházkách,“ vysvětluje MUDr. Jana Rydlová, ředitelka dětských léčeben Lázní Luhačovice, výhody zimního pobytu.

Vila Alpská růže v Luhačovicích byla postavená v letech 1883 až 1884 architektem Václavem Pirchanem v tzv. alpském stylu.

Historické zajímavosti o Jáchymovu

 • technologické zpracování stříbra neboli „krušení“ dalo horám název
 • 1864 při hloubení dalšího patra v dole Svornost v hloubce téměř 500 metrů pod zemí vytryskl silný pramen teplé vody, který postupně šachtu zatopil
 • 1898 objevuje Marie Curie-Sklodowská nový prvek radium – byl izolován u odpadu továrny na uranové barvy v Jáchymově
 • s objevem jeho léčivých účinků vznikají v roce 1906 v Jáchymově první radonové lázně na světě – radonová voda byla původně donášena nebo dovážena koňským povozem
 • 1911 vzniklo první potrubí, které vedlo radonovou vodu do první lázeňské budovy tedy dnešního aquacentra Agricola
 • již tehdy trval lázeňský pobyt tři až čtyři týdny a poskytovaly se koupele, radiové obklady, ozáření i zvláštní injekce
 • rádium se v té době stává předmětem komerce (rádiové pivo, popíjení vody z rádiové soli), nebral se příliš ohled na neblahé a přímo zdraví škodlivé následky jeho nadužívání, to vedlo k závažným problémům, které měly do budoucna vliv i na hodnocení úspěchů léčby
 • po ukončení těžby na počátku 60. let se město i lázně znovu otevírají veřejnosti
 • roku 1975 zahajuje provoz moderní lázeňské sanatorium akademika Běhounka a po dalších sedmnácti letech je otevřen lázeňský ústav Curie
 • akciová společnost Léčebné lázně Jáchymov vzniká počátkem devadesátých let, stamilionovými investicemi rekonstruuje lázeňský důl Svornost a jeho prameny, modernizuje Radium Palace a celou řadu dalších lázeňských domů
 • dodnes najdete horníky v dole Svornost, ti se starají o jímání radonové vody z nejspodnějšího 12. patra, které je 473 m pod zemí, 13 horníků pracuje na denní směně, mají na starosti dvě jámy Svornost a Josef – těžební klece i věže, čerpadla, potrubí a 14 km důlních chodeb
 • čtyři prameny se svádí do nádrže, kde se voda smíchává, a čerpadla nasávají smíchanou vodu a tlačí ji potrubím do horní nádrže, odkud jde přes patro Daniel potrubím až do Jáchymova
 • těžba v číslech: 12 pater, 14 km chodeb, nejhlubší patro leží v houbce 473 m, ale nejnižší bod je až 500 m pod zemí
 • každý den se vytěží 475 000 litrů radonové vody
 • 2,7 km je délka potrubí z jámy až do lázní

Důl Svornost v Jáchymově - každý den se vytěží 475 000 litrů radonové vody.

Autor:
 • Nejčtenější

Železná Ruda má konečně krásné náměstí. Ostudná ruina Espressa je pryč

26. února 2024

Šumavské středisko Železná Ruda se dlouhá léta nemohlo pochlubit reprezentativním centrem města v...

Sexy modelka z Love Islandu Mirka Pikolová má byteček malý, ale útulný

22. února 2024

Přední česká modelka Mirka Pikolová oplývá nejen krásou, ale i skromností a vtipem. Její byteček je...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Italové umějí žít. Sto let starý byt zaplnil elegantní nábytek

23. února 2024

Casa Mia je nádherný byt v domě z 20. let minulého století na ulici Via Mascheroni v centru Milána....

Pozemek na Kokořínsku získali od památkářů. Roubence v CHKO nic nebránilo

21. února 2024

Manželé si nedaleko hradu Kokořín postavil svou vysněnou poloroubenku. Původně chtěli hledat starou...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Tomu neuvěříte. Stará děravá stodola se proměnila na luxusní domek u pláže

26. února 2024

Stará stodola prošla proměnou, jakou jen tak neuvidíte. Ze staré dřevěné boudy, kudy mezi prkny...

VIDEO: Střílej po mně! Kameraman natočil téměř celý útok v centru Prahy

Premium Ve čtvrtek zemřelo rukou střelce Davida K. 14 obětí, 25 lidí je zraněných, z toho deset lidí těžce. Jedním z prvních na...

Máma ji dala do pasťáku, je na pervitinu a šlape. Elišku čekají Vánoce na ulici

Premium Noční Smíchov. Na zádech růžový batoh, v ruce svítící balónek, vánoční LED svíčky na baterky kolem krku. Vypadá na...

Test světlých lahvových ležáků: I dobré pivo zestárne v obchodě mnohem rychleji

Premium Ležáky z hypermarketů zklamaly. Jestli si chcete pochutnat, běžte do hospody. Sudová piva totiž dopadla před časem...

Designérka šikovně zvětšila malý byt. Nechte se inspirovat i vy

27. února 2024

Malometrážní byty vyžadují precizní plánování a také chytré nápady. Jen tak lze z malého prostoru...

V Praze na Letné je nový americký gastro podnik. Architekti vsadili na dřevo

27. února 2024

V létě se na Letné otevřel nový podnik. Za návrhem americké sendvičové restaurace stojí architekti...

Ryze český rondokubismus s prvky italské renesance. Palác Adria budí údiv

26. února 2024  18:30

Premium Reprezentativní sídlo italské pojišťovny navrhl Pavel Janák jako renesanční italský palác ve stylu...

Tomu neuvěříte. Stará děravá stodola se proměnila na luxusní domek u pláže

26. února 2024

Stará stodola prošla proměnou, jakou jen tak neuvidíte. Ze staré dřevěné boudy, kudy mezi prkny...

Útok moukou byl podvod. Bendigovi hrozí trest, že úřady zaměstnal zbytečně

Zpěvák Jan Bendig se nestal obětí útoku moukou, jak sám všude rozhlašoval. Celou událost s „pachatelem“ ve skutečnosti...

Dcera Vladimíra Ráže žije bez ruky. Protézu odložila po dvaceti letech

Veronika Rážová (43) je dcerou slavného českého herce Vladimíra Ráže. Narodila se bez levé horní končetiny. Za hendikep...

Bufet v Českém Krumlově se stal přes noc hitem. Zaujal řízkovým chlebíčkem

Fotografie chlebíčku na řízku obletěla na sociálních sítích během středečního dne téměř všechny skupiny. Tuto...

Jak uspokojit ženu? Odborníci vědí, jak na to. A za pokus to rozhodně stojí

„Přestože jsem po třicet let zkoumal ženskou psychiku, nejsem s to odpovědět na velkou, dosud nezodpovězenou otázku, co...

Prý vypadám jako chlap. Kritika na sítích mě ranila, přiznává Julia Robertsová

Julia Robertsová (56) je americká herečka a bývalá modelka, jejíž jméno a filmové role zná celý svět. Navzdory slávě se...