Praha 7 má po letech pronájmů vlastní reprezentativní radnici. Projekt zabral... Náklady na stavební práce vyšly na 241 milionů korun bez DPH. Celkem tak... Celková hrubá podlažní plocha radnice, která stojí v ulici U Průhonu, je 5 446... Nejvýraznějším prvkem je fasáda z neomítnutých cihel s hluboko zasazenými okny,... Cihla zde odkazuje na tradiční holešovický motiv, který je opravdový a upřímný.... „Kromě vysokých estetických kvalit má cihla i jednu ohromnou výhodu. Umí... Nejen symbolický, ale doslova sousedský vztah k lokalitě mají hodiny umístěné... Radnice se do ulice U Průhonu otevírá podloubím se schodištěm. Vstup do domu po... V přízemí v přepážkové hale si lidé mohou dát kávu a drobné občerstvení. Příčky se chovají jako vložené boxy, nejčastěji jsou využity jako úložný... To, co nakonec příčku a sloup spojí, jsou dveře s oknem a nadsvětlík. Tento... Šeď staré budovy vystřídaly pestré barvy. Každé patro má své barevné odlišení,... Významným prvkem, který propojuje všechny prostory interiéru, je kovový pohled... Budova radnice je vybavena podzemním multifunkčním sálem pro 100 lidí, který... Prosklená zasedací síň na střeše nabízí výhled na celé Holešovice a bude... Před hlavním vchodem lidé najdou z ulice přístupnou elektronickou úřední desku,...