Nejlepší architekti v Česku a co dokázali za posledních pět let

  1:00aktualizováno  1:00
Odborná porota vybrala pět finalistů soutěže Architekt roku 2018. Jde o architekty, kteří se v posledních pěti letech významně zasloužili o architekturu v České republice, ať již vynikající tvorbou, či podporou kvalitní architektury a profese.

Cena Architekt roku nehodnotí celoživotní dílo, ani nehledá nejlepší stavbu uplynulého roku. „Udělením tohoto ocenění se snažíme poukázat na význam a důležitost architektury a jejích tvůrců pro náš život a kulturní rozvoj společnosti, rovněž usilujeme o šíření osvěty a propagaci architektury,“ vysvětluje Pavel Sehnal, předseda představenstva ABF, pořadatele stavebního veletrhu FOR ARCH, které cenu uděluje již desátým rokem.

Snímek zachycuje projekt Kateřiny Šedé nazvaný Furt dokola z roku 2008, kdy...

Snímek zachycuje projekt Kateřiny Šedé nazvaný Furt dokola z roku 2008, kdy požádala čtyřicet sousedů v brněnské Líšni, aby mohla překonat jejich ploty a celou událost natočila.

Finalisty vybírala odborná porota, kterou letos tvořili architekti Adam Gebrian, Josef Pleskot, Regina Loukotová, Marcela Steinbachová a vítězka loňského ročníku soutěže, umělkyně Kateřina Šedá.

Posuzovali 16 nominací, mezi nimiž se objevili Petr Hájek, Emil Přikryl, Martin Rajniš, Marek Štěpán, David Kraus, Klára Brůhová, Libor Foukal, Leoš Válka, Dagmar Vernerová, Yvette Vašourková a Igor Kovačević, Milena Hauserová-Radová, Mjölk, CBA - Miroslav Vodák a Tomáš Zdvihal, Zdeněk Fránek, Petr Hlaváček a Roman Koucký.

Jde především o projektující architekty, ale najdeme mezi nimi i teoretiky, kurátory, vydavatele odborných publikací, pedagogy i další podporovatele architektury. Porotci v diskusi připomněli také význam pozice městského architekta, který se začíná v českých sídlech uplatňovat stále častěji.

Finalisté - Architekt roku 2018

Snahou poroty je komplexní hodnocení jednotlivých nominovaných. „Sledujeme celkový přínos nominované osobnosti pro společnost, její profesní a morální integritu, vliv na vznik kvalitní architektury a rozvoj prostředí, odbornou úroveň i osobní nasazení,“ řekl člen poroty Josef Pleskot.

Fotogalerie

Kromě pěti finalistů rozhodla porota také o udělení jednoho čestného uznání.

CBA / Miroslav Vodák, Tomáš Zdvihal

Odůvodnění poroty: dva architekti, kteří se systematicky zabývají současnou architekturou zejména Českých Budějovic. Přednášejí, diskutují, inspirují, srovnávají, vysvětlují, kritizují, organizují. Jsou zváni k prezentacím po celé republice, prosazují architektonické soutěže a výrazným způsobem přispívají k lepšímu pochopení role architektury ve společnosti.

V roce 2016 vydali dvoudílný průvodce architekturou, který popisuje pozadí vzniku staveb z veřejných zdrojů v Jihočeském kraji a v Horním Rakousku - užitečný zdroj příkladů dobré praxe z let 1990-2015.

Činnost sdružení: platforma CBArchitektura, založená Miroslavem Vodákem (1979), absolventem FA ČVUT v Praze, a Tomášem Zdvihalem (1986), absolventem Fakulty umění a architektury TU v Liberci, vznikla jako neformální sdružení architektů, kteří cítí nepsanou odpovědnost ke svému městu a snaží se ovlivnit jak jeho současnou podobu, tak diskusi o dlouhodobějších vizích.

Kromě vlastní projekční praxe je jejich cílem vytvářet podmínky pro vznik kvalitní architektury. Aktivity za sedm let dávno překročily hranice města České Budějovice. Propagují architekturu v malých obcích i městech po celé zemi. Miroslav Vodák je členem Komise pro architekturu a územní rozvoj města České Budějovice.

Zdeněk Fránek

Odůvodnění poroty: dynamický architekt a pedagog. V kontextu české architektury představuje neobvyklou osobnost především svým tvůrčím přístupem, odvahou a rozletem. Patří mezi zpracovatele desítek invenčních, originálních návrhů různorodých staveb, z nichž byla řada realizována.

Stezka v oblacích

Stezka v oblacích.

Širokou veřejnost nejvíce láká Stezka v oblacích v Dolní Moravě (2015), zatímco jeho komornějšími stavbami jsou modlitebny Církve bratrské z roku 2010 v Černošicích a v Litomyšli, zde s impozantním křížem Václava Ciglera. Čínská odborná veřejnost pak jistě nepřehlédla galerii CCC - Czech China Contemporary v Pekingu (2013).

Stručný životopis: architekt a pedagog, děkan FUA TU v Liberci. Narodil se roku 1961 v Boskovicích. Po studiích na Fakultě architektury VUT v Brně působil na ÚHA v Blansku, v roce 1989 založil firmu Fránek Architects.
V současné době se věnuje projekční, publikační a pedagogické činnosti doma i v zahraničí. Jako pedagog působil na FA VUT Brno, na VŠB Ostrava, na ARCHIP Praha a na TU v Liberci. Habilitoval v roce 2008 na AVU v Praze, v roce 2011 absolvoval profesorské řízení na VŠUP Praha.

Od roku 2012 je děkanem Fakulty umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci. Realizoval řadu výstav, přednáší pro odborníky a studenty na univerzitách v České republice i v zahraničí.

Mezi jeho nejvýznamnější realizace patří také rodinný dům na Červeném kopci (1998-2004); zámek ve Velkých Opatovicích (1992-2007); Betonový dům, Praha 2005; Pavilon Vítkovice, Ostrava, 2010; Energetická ústředna No. 6 Ostrava - Vítkovice, 2012; rodinný dům v Chorvatsku, 2014; Výzkumné centrum Liko-Noe, Slavkov u Brna, 2015 atd.

Petr Hájek

Odůvodnění poroty: výrazný architekt střední generace i vlivný pedagog. Jeho realizace představují výjimečné počiny na poli architektury s přesahy i do jiných oborů. Tvorba reaguje na kontext, zároveň je svébytná a experimentální. Věnuje se nejen projektům jednotlivých staveb, ale dlouhodobě i urbanismu.

Novostavba Krkonošského centra environmentálního vzdělávání ve vrchlabském...

Novostavba Krkonošského centra environmentálního vzdělávání ve vrchlabském zámeckém parku se zelenou střechou připomínající horskou louku.

Za výrazné dílo lze považovat Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání ve Vrchlabí (2013), koncepci pavilonu na Benátském bienále (2016), nebo vítězný soutěžní návrh na rekonstrukci ostravských jatek na galerii (2017).

V poslední době dokončil v Praze dostavbu Centra současného umění DOX a rekonstrukci vodárenské věže na Letné pro dům dětí a mládeže a mateřskou školu. Kromě jiného aktivně vystavuje a je spoluautorem řady publikací.

Stručný životopis: Praktikující architekt, profesor na Fakultě architektury ČVUT v Praze a vedoucí ateliéru architektury na Vysoké škole výtvarných umení v Bratislavě. Narodil se v roce 1970 v Karlových Varech. Po studiích na FA ČVUT v Praze a Škole architektury na AVU v Praze založil v roce 1998 společně s Tomášem Hradečným a Janem Šépkou architektonickou kancelář HŠH architekti a v roce 2009 vlastní architektonickou kancelář Petr Hájek Architekti.

Petr Hájek – Hájek architekti, rodinný dům Chameleon v Lipencích

Petr Hájek – Hájek architekti, rodinný dům Chameleon v Lipencích

K nejvýznamnějším realizovaným stavbám patří: Horní náměstí v Olomouci, 2001 (HŠH architekti), Arcidiecézní muzeum Olomouc, 2006 (HŠH architekti), Jízdárna - multifunkční sál v Litomyšli, 2013 (HŠH architekti); Úpravy zámeckého návrší v Litomyšli, 2016 (HŠH architekti), KCEV – vzdělávací centrum Krkonošského národního parku, 2014, Dům Chameleon, 2014, rozšíření Centra současného umění DOX+, 2018; rekonstrukce vodárenské věže v Praze 7, 2018, či terasy paláce Lucerna, 2017.

Za svou práci získal řadu ocenění u nás i v zahraničí. Je zakladatelem a předsedou představenstva nadačního fondu na podporu umění a talentu Art-Now a zakladatelem sdružení LEA – Laboratoř Experimentální Architektury.

Petr Hlaváček

Odůvodnění poroty: Petr Hlaváček je společensky angažovanou osobností. Jeho vysoká sociální citlivost se vždy projevovala ve vlastní architektonické tvorbě a během posledních asi pěti let přerostla do rozměrů veřejného nasazení při vzniku nového orgánu pro plánování a rozvoj Prahy - IPR.

Petr Hlaváček, bytový dům U Michelského mlýna

Petr Hlaváček, bytový dům U Michelského mlýna

Mnoho udělal a stále dělá pro vznik nového progresivního územně plánovacího dokumentu, Metropolitního plánu Prahy. Velmi aktivně popularizuje práci IPR a vehementně se snaží pro ni získávat všeobecný respekt.

V posledních měsících se uvážlivě rozhodl přímo vstoupit do politiky, což lze vnímat jako logické vyústění jeho veškerého dosavadního profesního a společenského úsilí a jako důkaz, že jeho bytostná angažovanost je ryzí.

Stručný životopis: pedagog na Fakultě architektury ČVUT v Praze a praktikující architekt v kanceláři Headhand architekti. Narodil se v roce 1961 v Gottwaldově, absolvoval FA ČVUT v Praze, v letech 2010-2015 vykonával funkci proděkana pro rozvoj FA ČVUT v Praze, v letech 2015 až 2016 pracoval jako ředitel Institutu plánování a rozvoje Hl. města Prahy (IPR), nyní zde působí jako předseda gremiální rady.

Architekt se má podle jeho názoru snažit především vnímat a respektovat kvality a potřeby celku. Rovnováhu a vyváženost vystavěného prostředí považuje za jeho největší kvalitu a hodnotu.

Mezi nejznámější díla patří například Ubytovací zařízení Knihovny AV ČR v Jenštejně, 2011 (spolupráce: M. Hlaváčková, O. Korčák, M. Hlaváčková ml., M. Draslar); Bytový dům U Michelského mlýna, Praha 4 - Michle, 2005 (spolupráce: H. Seho, J. Dostál); Rekonstrukce ambasády ČR v Brasilii, 2010 (spolupráce: M. Hlaváčková, O. Korčák).

Mjölk architekti

Odůvodnění poroty: trojice bývalých studentů liberecké Fakulty umění a architektury se následně rozhodla v Liberci zůstat a už tam profesně deset let působí.

Realizují stavby, účastní se soutěží a workshopů po celém světě, přispívají k oživování veřejného prostoru Liberce provozováním nejrůznějších kulturních a společenských aktivit, včetně vedení vlastní hospody.

Lesní vila je umístěna uprostřed lesa, odtud také její název.

Lesní vila je umístěna uprostřed lesa, odtud také její název.

Ukazují tak ostatním studentům, že po škole je možné založit vlastní kancelář a pracovat na vlastní triko, dosahovat solidních výsledků a ještě se při tom dobře bavit.

Činnost ateliéru: liberecký ateliér byl založen v roce 2008 Janem Machem (1981), Pavlem Nalezeným (1979) a Janem Vondrákem (1981), postupně byl doplněn o další čtyři architekty. Hlavním těžištěm práce jsou podle jejich slov především zábavní a zajímaví klienti, jimž se snaží realizovat vlastní sny. Ateliér má přesah i mimo oblast architektury, ovlivňuje dění okolo nás, podporuje a organizuje zajímavé akce (například založení filmového festivalu Ki-no Liberec či běžeckých závodů Divočina).

Pozornost získal stavbou veřejné sauny na liberecké přehradě v roce 2010, čímž chtěl upozornit na neomezené možnosti kultivace veřejných míst a veřejného života, ke které stačí jen nápad, nadšení pro dobrou věc a trocha peněz. Dále lze připomenout realizaci rozhledny v Heřmanicích (2012) nebo stavbu Lesní vily ve Staré Boleslavi (2017).

Úspěšně se zúčastnili řady soutěží (2. místo v mezinárodní soutěži A Room for London, 2010; 1. místo v soutěži Warming Huts a následná realizace projektu v Kanadě, 2012; 1. místo ve vyzvané architektonické soutěži Obchodní dům Kubík v České Třebové, 2015 atd.). Byli hostujícími architekty na FUA TU v Liberci.

Dům v plotě

Dům v plotě od studia Mjölk architekti

Architekt obci 2018

Soutěž Architekt roku organizuje společnost ABF již desátým rokem. Její nedílnou součástí je také ocenění Architekt obci - titul udělovaný ministerstvem pro místní rozvoj, Svazem měst a obcí a časopisem Moderní obec.

Odborná porota, pracující ve stejném složení jako v soutěži Architekt roku 2018, doporučila organizátorům k dalšímu posuzování tři počiny z deseti zaslaných nominací, přičemž o laureátovi rozhodnou organizátoři sami:

Ing. arch. Břetislav Světlík ‐ rekonstrukce a zateplení mateřské školy v Nových Sedlicích

Odůvodnění poroty: někdy stačí uvést věci do původního stavu, technicky vylepšit a správně používat. Na výsledku je pak patrná souhra investora (obce), architekta a uživatele. Školka v Nové Sedlici o této zásadní souhře svědčí.

Ing. arch. Iva Seitzová - regenerace sídliště, Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky

Odůvodnění poroty: porota ocenila komplexní, vytrvalý a k veřejnosti otevřený přístup k regeneraci veřejných prostranství ostravského sídliště Fifejdy I.

Ing. arch. Daniel Baroš, Ing. arch. Michal Nejezchleb, Ing. arch. Lucie Bartoňová - střed obce Prostřední Bečva

Odůvodnění poroty: často se stává, že velké a komplexní úkoly začínají zdánlivým detailem. V Prostřední Bečvě to vypadá na podobný případ. Od výtvarného řešení jedné fasády, k celkové úvaze o roli a podobě veřejného prostoru obce. Z předložených materiálů je vidět, že spolupráce mezi obcí a architekty nabyla pevnějšího rázu  a nese první, velmi kultivované výsledky.

Vyhlášení výsledků

Slavnostní ceremoniál s předáním cen laureátovi ocenění Architekt roku 2018 a Architekt obci 2018 se uskuteční 11. září 2018 od 18 hodin v prostorách Centra architektury a městského plánování (CAMP) v Praze. Cenu Architekt roku 2018 předá loňská laureátka Kateřina Šedá.

Autoři:

Nejčtenější

Postavili si skvělou dřevostavbu s jezírkem. Topí elektrickými fóliemi

Koupací jezírko plánují dokončit letos. Je dostatečně velké a doplněné...

Občas je dobré nenechat se svést stereotypy. Na opačném konci pozemku (tedy ne u cesty jako sousedé) možná budete mít...

Prázdné domy lákají. Touha po levné senzaci může být pro urbex smrtelná

Pokud místo projde demolicí, fotky fanoušků urbexu obvykle zůstávají jedinou...

Znáte ten pocit, když začne pracovat adrenalin? Tepny přepravují okysličenou krev rychleji, oči i uši pracují na...

Nej rodinný hotel Evropy má 8 pokojů a stojí uprostřed Hostýnských vrchů

Hotel Villa Memories stojí uprostřed Hostýnkých vrchů.

Afrikou inspirované útočiště v srdci moravského venkova. Tak pořadatelé soutěže Boutique Hotel Awards charakterizují...

Rodina vsadila na praktické nápady, v domě se dá konečně dýchat

Pohled na dům ze zahrady: dvoupatrová skleněná přístavba má ocelovou...

Řadovka v newyorském Brooklynu z konce 19. století dlouho čekala na rekonstrukci. Čtyřčlenná rodina s mladou...

Kvůli zařizování bytu změnila majitelka zaměstnání. Dělá, co ji baví

Šedou zaoblenou pohovku v retro stylu ladící s křesílkem pomohla mladé dvojici...

Když máte štěstí a získáte možnost pracovat v oblíbeném obchodě, ovlivní to i váš domov. Tak jako se to stalo v případě...

Další z rubriky

Třípodlažní byt pořádně prokoukl. Je bez sádrokartonu a plný světla

Při vstupu do bytu je obývací pokoj, jídelna a kuchyňský kout.

Slavné slovenské studio GutGut proměnilo starší třípodlažní mezonet v Bratislavě. Architekti odstranili vrstvy...

U Lipna si postavili novou chalupu. V šumavských hvozdech našli ráj

Poloroubenka svou polohou na pozemku respektuje svah a kopíruje terén.

V poloroubence pobývají Michaela,Tomáš a jejich děti již třetím rokem. Obklopeni šumavskou přírodou a tichem v ní moc...

Rodina vsadila na praktické nápady, v domě se dá konečně dýchat

Pohled na dům ze zahrady: dvoupatrová skleněná přístavba má ocelovou...

Řadovka v newyorském Brooklynu z konce 19. století dlouho čekala na rekonstrukci. Čtyřčlenná rodina s mladou...

Najdete na iDNES.cz