Čtvrtek 5. prosince 2019, svátek má Jitka
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Čtvrtek 5. prosince 2019 Jitka

Úplná pravidla soutěže „Sto let se spotřebiči Electrolux“

I. Obecná ustanovení

1. Soutěž „Sto let se spotřebiči Electrolux“ (dále jen „soutěž“) probíhá na území České republiky.

2. Účastníkem soutěže (soutěžícím) se stává každá fyzická osoba akceptující pravidla soutěže a splňující tyto podmínky. K akceptaci těchto pravidel dochází tím, že se účastník soutěže zúčastní soutěžního kvízu a splní kritéria daného úkolu.

3. Podmínkou pro účast v soutěži je registrace / přihlášení na iDNES.cz.

4. Organizátorem soutěže je společnost MAFRA, a. s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1328 (dále jen „organizátor“) a partnerem soutěže je společnost Doblogoo s. r. o., Radhošťská 1942/2, 130 00 Praha 3, 130 00, IČ: 04564782, DIČ: CZ04564782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, C 249843 (dále jen „spoluorganizátor“) Spoluorganizátor je komunikační agenturou, která zastupuje společnost Electrolux, s. r. o., IČO: 18631975, se sídlem Budějovická 778/3, Michle (Praha 4), 140 00.

5. Internetová adresa soutěže je: www.idnes.cz/stoletsespotrebicielectrolux

6. Adresa pro výkon práv ohledně ochrany osobních údajů je zejména osobni.udaje@mafra.cz.

7. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky starší 18 let, jež je v potřebném rozsahu svéprávná. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a spoluorganizátora a osoby jim blízké.

8. Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.

9. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla. Tyto skutečnosti budou účastníkům oznámeny zveřejněním příslušné informace na internetové adrese: idnes.cz/stoletsespotrebicielectrolux

10. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.

11. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.


II. Mechanismus soutěže

1. Soutěž bude probíhat od středy 16. 10. 2019 do středy 4. 12. 2019

Na webové stránce www.idnes.cz/stoletsespotrebicielectrolux vyjde ve středu 16. 10. 2019 první ze tří soutěžních kvízů. V každém z nich bude 10 otázek, pokud čtenář odpoví správně na všechny otázky, může se účastnit slosování o ceny. Vyhlášení výherců prvního kola bude 29. 10. 2019. Další kvíz vyjde na stejné webové adrese ve středu 6. 11. 2019, vyhlášení výherců druhého kvízu se uskuteční 19. 11. 2019. Poslední, třetí kvíz se objeví na stránce 27. 11. 2019, vyhlášení výherců tohoto kvízu bude 4. 12. 2019.

2. Čtenář se může soutěže účastnit opakovaně, do losování se zařadí v případě, že bude zaregistrován a splní kvíz na 100 procent.

3. Duplicitní odpovědi budou organizátorem vyřazeny.

4. Redakce iDNES.cz za organizátora vybere výherce, kteří splnili podmínky soutěže pomocí náhodného generátoru. Výherce vyhlásí v případě prvního kvízu 29. 10. 2019, v případě druhého kvízu 19. 11. 2019 a u posledního kvízu 4. 12. 2019 na adrese www.iDNES.cz/stoletsespotrebicielectrolux


III. Výhry a jejich předání

1. V prvním kvízu se hraje o tyto ceny: robotický vysavač Pure i9.2 1x, Ergorapido PowerPro 2x, tyčový vysavač Pure Q9 2x, čistička vzduchu Pure A9 2x, vouchery e-shop Electrolux 10x (ceny za 86 000 Kč) - 17 výherců

V druhém kvízu se hraje o tyto ceny: myčka nádobí QuickSelect 1x, stolní mixér Explore 7 3x, trouba s párou SteamBake 1x, kombinovaná chladnička 1x, vouchery e-shop Electrolux 13x (ceny za 81 500 Kč) - 19 výherců

Ve třetím kvízu se hraje o tyto ceny: multifunkční parní trouba 1x, vouchery e-shop Electrolux 13x (ceny za 48 000 Kč) - 14 výherců

2. Výherce bude informován o výhře prostřednictvím e-mailu spoluorganizátorem do dvou pracovních dní od vyhlášení na webových stránkách www.idnes.cz/stoletsespotrebicielectrolux. Podmínkou předání výhry je uvedení běžných kontaktních údajů (telefonní číslo, e-mail, jméno a příjmení, adresa pro doručení, která musí být vedena na území České republiky).

3. Výhry jsou uvedeny netto po odvedení příslušné srážkové daně, tu odvede spoluorganizátor soutěže.

4. Na získání výhry v této soutěži není právní nárok. Výhry nelze proplácet v hotovosti nebo požadovat výměnu za jiné zboží.

5. Výhra platí pouze pro osobu výherce a není možné ji přeprodávat.

6. Výherci budou vyzváni ke splnění podmínek pro předání výhry do 10 dní od vyhlášení výherce soutěže prostřednictvím e-mailu.

7. Jestliže výherce nezareaguje do 10 pracovních dní od vyhlášení, tzn. v této lhůtě nesplní podmínky pro převzetí výhry, výhra propadá spoluorganizátorovi. Výhra propadá spoluorganizátorovi také v případě, že nebyla dostatečně prokázána totožnost výherce, nebo pokud bylo kdykoliv před předáním výhry zjištěno porušení těchto pravidel ze strany výherce.

8. Cena bude výherci předána spoluorganizátorem, a to nejpozději do 45 dní od vyhlášení.

9. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů


IV. Zpracování osobních údajů

1. Účastí v soutěži každý účastník bere na vědomí, že organizátor soutěže je oprávněn užít jeho jméno, příjmení a případně i podobiznu jako případného výherce (např. z předání výhry) ve svých médiích (zejména na www.idnes.cz) v souvislosti s informováním o soutěži.

2. Organizátor bude zpracovávat o účastnících obvykle údaje uvedené v čl. II. odst. 2 a čl. IV. odst. 1, dále v případě registrace do soutěže prostřednictvím internetových stránek také IP adresu a čas registrace, a dále informaci o případné výhře (vč. fotografií z jejího předání apod.) a text emailových zpráv účastníka a další data v nich obsažená. Tyto údaje budou zpracovávány za účelem organizování soutěže a jejího zlepšování, ochrany práv organizátora, zajištění bezpečnosti internetových stránek organizátora a síťové bezpečnosti pro statistické účely, k vedení účetnictví organizátora, dokladování zpracování osobních údajů a pro marketingové účely. Údaje výherců budou zpracovávány také pro účely zpravodajství.

3. Organizátor informuje účastníky soutěže o tom, že jim ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb. může zasílat nevyžádaná obchodní sdělení na jejich adresu (vč. e-mailové) či je kontaktovat prostřednictvím nevyžádaného telemarketingu na jimi uvedené tel. číslo. Účastník soutěže s tímto může vyslovit nesouhlas kdykoliv na adrese sídla organizátora nebo e-mailem zaslaným na adresu osobni.udaje@mafra.cz. Vyslovení nesouhlasu bude možné také v rámci každé zprávy obsahující obchodní sdělení.

4. Právním důvodem zpracování osobních údajů tak bude zejména plnění zákonných povinností (vedení účetnictví a daňové agendy, plnění povinností podle GDPR a doložení oprávnění k zasílání nevyžádaných obchodních sdělení), dále nezbytnost zajistit organizaci soutěže (plnění smlouvy) a oprávněné zájmy organizátora (dané zejména zájmem na řádném průběhu soutěže a využitím údajů pro statistické účely, pro účely IT bezpečnosti, pro přímý marketing organizátora a pro zpravodajství).

5. Organizátor může předat osobní údaje výherců v potřebném rozsahu osobám poskytujícím výhry, případně spoluorganizátorům soutěže. K osobním údajům dále mohou získat přístup v určitém rozsahu (i) osoby, které pro organizátora vykonávají podpůrné činnosti, např. provozovatelé jeho IT systémů, (ii) osoby zajišťující pro něj rozesílku e-mailů, pokud takové osoby bude využívat, (iii) provozovatelé jeho záložních serverů a datových záloh, (iv) jeho právní, ekonomičtí a daňoví poradci a auditoři a (v) dopravci zajišťující dodání výhry.

6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání soutěže a po dobu přiměřenou po ukončení soutěže, obvykle po dobu 3 let a u výherce po dobu 10 let po skončení kalendářního roku následujícího po ukončení soutěže. Kontaktní údaje účastníků v rozsahu sloužícím pro zasílání obchodních sdělení organizátora budou využívány po neomezenou dobu (do odvolání souhlasu) a archivovány cca 4 roky poté (za účelem doložení právního důvodu pro zasílání obchodních sdělení). Údaje výherců užité v rámci zpravodajství budou zpracovávány po časově neomezenou dobu.

7. Poskytnutí osobních údajů podle těchto pravidel je dobrovolné, nicméně pokud účastník neposkytne údaje nutné k účasti v soutěži, nebude mu účast umožněna či bude ze soutěže vyloučen.

8. Poučení o vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů naší společnosti naleznete zde.


V. Zveřejnění pravidel

Tato úplná, pro soutěž závazná pravidla, budou zveřejněna po celou dobu trvání soutěže na internetové adrese www.idnes.cz/stoletsespotrebicielectrolux

Najdete na iDNES.cz