Riziko na silnici: pomalé stáří a rychlé mládí

  • 121
Jsou dva typy rizikových řidičů - pomalí, starší lidé a mladí, příliš rychlí řidiči. Která z těchto dvou skupin je horší? Vědci z Univerzity Johna Hopkinse v USA zjistili, že mladí, rychlí řidiči ve věku do 20 let bourají až čtyřikrát častěji než průměrný řidič.

Nicméně se ukázalo, že při nehodách způsobených řidiči staršími 75 let lidé častěji umírají.

Výsledky výzkumu byly publikovány na serveru www.medicina.cz.

Příčinou nehod seniorů bývá zhoršená koordinace a snížená orientace, za kterou může špatný zrak a sluch.

Mládí samo o sobě však bezpečnější jízdu nezaručuje. Zjistilo se totiž, že mladí řidiči jezdí často rychle, na červenou a ve špatném počasí - mají zkrátka sklon podceňovat závažnost situace.

"Starší lidé mohou být pomalejší, to je však vyváženo faktem, že mají více zkušeností," říká gerontoložka Iva Holmerová.

***

"Poměrný podíl na nehodách v dopravě je u věkové skupiny do 25 let a přes 55, popřípadě 60 let oproti jiným skupinám zřetelně zvýšený. Nebezpečí nehod u řidičů stoupá zejména po 65. roce. Relativně nejnižsí podíl na nehodovosti mají řidiči zhruba mezi 35 a 45 lety."

(Studie Moore, Sedgley a Sabey, 1982)

S přibývajícími lety ubývají síly a snižuje se výkonnost smyslů

OČI:
*ubývá zrakové ostrosti
*zmenšuje se rozsah zorného pole
*zvyšuje se práh pro vnímání světla
*klesá akomodační schopnost oka
*zhoršuje se vnímání prostoru
*snižuje se schopnost rozlišovat barvy

Starší lidé tak potřebují pro rozeznání předmětu větší o

světlení a delší pozorovací doby, zejména po oslnění. V této oblasti dochází k výraznější změně jíž po čtyřicátém roce věku.

Snižuje se také schopnost vidění za soumraku. V tomto případě nepomohou ani brýle.

UŠI:
*ubývá sluchové ostrosti

POSTŘEH
Rozdíly jsou podle dopravních psychologů zřetelné i při prostém vnímání dopravní značky. Starší řidiči postřehnou dopravní značku méně často než mladší řidiči. Důsledkem pak bývá nedání přednosti v jízdě.

REAKCE:
*u řidičů starších 55 let bylo zjištěno, že jejich reakční schopnost klesá

Starší lidé také potřebují více času na započetí a provedení nějakého pohybu. Potřebují také větší přestávky, než přejdou k další úvaze.

Přehled dopravní psychologie; Jiří Štikar, Jiří Hoskovec; Univerzita Karlova; 1995