Emisní limity v Německu jsou nepodložené, tvrdí část plicních lékařů

  10:00aktualizováno  10:00
Boj proti emisím v Německu přiostřuje. Renomovaný plicní lékař se ovšem proti tažení proti dieselům ohrazuje. „Jde o neseriózní, ideologií vedený populismus,“ bouří se.
(ilustrační snímek)

(ilustrační snímek) | foto: AP

Jak smysluplné jsou limity oxidu dusičitého a jemných částic v Německu? Více než sto německých lékařů podepsalo dokument, který zpochybňuje zdravotní nebezpečnost oxidu dusičitého (NO2) a požaduje přezkoumání platného limitu. Mezi plicními lékaři je těchto sto odborníků sice v menšině, vede je ovšem známá kapacita.

Německo je jedinou evropskou zemí, která pouze na základě překročení povolených emisních limitů zavádí zákazy vjezdu dieselovým vozidlům. Od roku 2010 jsou podkladem pro zavádění těchto zákazů limity stanovené Evropskou unií. Na základě rozhodnutí Spolkového správního soudu je mohou vyhlašovat obce a nižší správní jednotky na konkrétních úsecích silnic či v zónách, kde jsou hraniční hodnoty dlouhodobě překračovány.

Jde především o oxid dusičitý, ovšem i jemné částice jsou v určitém množství považovány za zdraví škodlivé. Zodpovědnost přitom nepadá pouze na automobilovou, ale také na lodní a železniční dopravu, ve značné míře na zemědělství a další zdroje, které mají na znečištění velký podíl.

Limit oxidu dusičitého 40 mikrogramů na metr krychlový bude v budoucnu platit i ve vnitřních veřejných prostorách (výjimkou jsou průmyslová pracoviště, kde jsou povoleny výrazně vyšší hodnoty). Hlavními zdroji oxidu dusičitého ve vnitřních prostorách nejsou podle expertů výfukové plyny, ale cigaretový kouř, plynové topení nebo hořící svíčky. 

Emisní zóna ve dvou ulicích

První zóna bez dieselů v Německu je absurdní nesmysl, tvrdí expert. Čtěte více zde

Kontroly krbů

V budoucnu se tak Němci mohou dočkat intenzivnějších kontrol ve veřejných prostorách – a zákazy vjezdu pro auta mohou být pouze začátkem řady dalších regulačních opatření, která by mohla následovat. Město Stuttgart už v oblasti ochrany před jemnými částicemi učinilo první krok – podle informací magazínu Focus začalo s kontrolami krbů v domácnostech.

Mezi lékaři narůstá kritika hraničních hodnot pro oxid dusičitý a jemné částice, a především zákazů vjezdu starším dieselovým vozidlům, které hrozí ve stále větším počtu německých měst.

Ve svém písemném prohlášení označuje bývalý prezident Německé pneumologické společnosti (DGP) profesor Dieter Köhler většinu studií týkajících se zdravotních rizik způsobených výfukovými plyny z dieselových motorů za metodicky sporné. Köhler je zkušený profesionál, jehož názory vždy budily velkou pozornost.

Svými názory se Köhler obrací proti stanovisku aktuálního předsednictva Německé pneumologické společnosti, které počátkem prosince loňského roku upozornilo na zdravotní rizika působená NO2. Údaje se opírají o výsledky studie renomovaného mnichovského Helmholtzova institutu. Vědci z Mnichova vidí značné zdravotní riziko už při nízkých koncentracích oxidu dusičitého, které nařizuje v současnosti platný limit 40 mikrogramů NO2 na metr krychlový vzduchu. Srovnali zatížení městského obyvatelstva a lidí z venkova a rozdíl připsali na vrub emisím oxidu dusičitého produkovaným dieselovými vozy.

Pro profesora Köhlera jsou za tyto rozdíly zodpovědné jiné faktory, jako je konzumace alkoholu, fyzická aktivita nebo kouření. Zákazy vjezdu dieselům označuje profesor Köhler opakovaně za „naprostý nesmysl“, emisní limity pak za „vtip“. „I kdyby byly limity dvakrát tak vysoké, nepředstavovaly by žádné zdravotní riziko,“ prohlašuje. Své výroky odůvodňuje tím, že lidské tělo samo produkuje oxid dusnatý a je zvyklé s podobnými látkami zacházet.

Köhler pak srovnává emisní limity platné pro dopravu s množstvím, které vdechují kuřáci. Protože při procesu spalování cigarety vzniká z dusíku oxid dusičitý, a to v tisícinásobném množství. Při vdechování se do plic dostane až tisíc mikrogramů NO2, což je několikanásobně škodlivější než se celý den pohybovat na místě vystaveném vysoké koncentraci výfukových zplodin.

Stávající prezident DGP, odborník na plicní medicínu profesor Klaus Rabe z Hamburku, chce vyvolat věcnou debatu týkající se vědeckých podkladů, na nichž jsou založeny platné zákonné emisní limity. Připustil, že počet kritiků může být mnohem vyšší, než se dosud předpokládalo. Zatím jsou však ve výrazné menšině: DGP má zhruba čtyři tisíce členů, prohlášení profesora Köhlera podepsalo dosud necelých 120 lékařů.

Chyba měření

Zákaz vjezdu dieselů do měst je založen na chybě, tvrdí německý expert. Více čtěte zde

Náhodně zvolený limit

Díky vystoupení lékařů ovšem nabrala debata o zákazech vjezdu dieselům na intenzitě. Německý Spolek advokátů (Anwaltsverein, DAV) označil zákazy vjezdu za masivní zásah do základních práv občanů. „Zákazy omezují řadu soukromých osob i podnikatelů v jejich zákonem garantované osobní a profesní svobodě,“ uvedl Andreas Krämer z DAV. 

Limit ve výši 40 mikrogramů oxidu dusičitého na metr krychlový je podle něj iracionální. „Byl zvolen naprosto náhodně,“ dodává s tím, že mnohá pracoviště jsou vystavena mnohem vyššímu zatížení. Pro zavádění zákazů vjezdu dieselům neexistuje podle něj žádné skutečné ekologické právní zdůvodnění.

Spolkový ministr dopravy Andreas Scheuer (CSU) iniciativu více než stovky plicních lékařů, kteří zpochybňují stávající limity oxidů dusíku a jemných částic, uvítal. „Potřebujeme globální pohled na celou debatu,“ uvedl politik v pořadu Ranní magazín německé televizní stanice ARD. Iniciativu lékařů považuje za důležitou především z toho důvodu, že vnese do „dieselové debaty“ věcný přístup a nová fakta. 

Podle Scheuera přepisy EU umožňují umisťovat měřicí stanice i na místa, kde není nejvyšší zatížení emisemi, což je podle něj rozumný přístup. V dopise adresovaném evropské komisařce pro dopravu Violetě Bulcové žádá, aby se Evropská komise zabývala stížností lékařů a nově přehodnotila stávající platné limity. Téma by mělo být projednáno nejpozději 6. června na zasedání rady evropských ministrů dopravy.

Konflikt mezi plicními lékaři má velký význam pro v současnosti probíhající diskuzi o zákazech vjezdu starším dieselovým vozům do měst, které už platí v centrech několika německých měst. Kritici považují toto řešení za přemrštěné. Aktuálně vstoupil takový zákaz pro vozy neodpovídající euronormě 5 a vyšší v platnost 1. ledna 2019 ve Stuttgartu.

Limity oxidů dusíku


Měření znečištění ovzduší oxidy dusíku (NOX) zjistilo, že hodnoty expozice v některých německých městech překračují stanovené limity.

Existují dva hlavní limity oxidů dusíku: tzv. roční průměrná hodnota nesmí přesáhnout v měřicích stanicích 40 mikrogramů na metr krychlový venkovního vzduchu. Tento průměr byl překročen v roce 2016 v 82 německých městech.

Druhý limit sleduje zatížení během jedné hodiny a činí 200 mikrogramů na metr krychlový vzduchu. Tuto hodnotu lze překročit v měřicím bodě nejvýše osmnáckrát za rok. Při měření prováděném ve Stuttgartu byla tato hodnota překročena v roce 2006 853krát. Během roku 2017 však pouze třikrát.

Šéflékař tamější plicní kliniky v Nemocnici u červeného kříže profesor Martin Hetzel sdílí Köhlerův názor: „Neexistují žádná onemocnění plic nebo srdce způsobená jemnými částicemi nebo NO2, s nimiž bychom se v nemocnici setkávali. Není známo ani žádné úmrtí, které bychom mohli dávat do souvislosti s jemnými částicemi či NO2. Jde o neseriózní, ideologií vedený populismus.“

Kritici kolem Köhlera požadují po vládě, aby stávající platné limity znovu důkladně prověřila. Hraniční hodnoty se zakládají na doporučení světové zdravotnické organizace (WHO). Jiné země jako například USA se tímto doporučením neřídí, neboť vědecké podklady nepovažují za nedostatečné. Téměř ve všech státech USA platí znatelně vyšší limit NO2 na metr krychlový, a sice 103 mikrogramů. S tímto limitem by v Německu nebyly žádné zákazy vjezdu dieselům zavedeny.

Köhler a Hetzel zpochybňují i údaje o tisících předčasných úmrtí souvisejících s NO2, které Spolkový úřad na ochranu životního prostředí zveřejnil s odkazem na studii Helmholtzova institutu. Profesor Dieter Köhler k tomu dodal: „Stávající limity NO2 jsou natolik bezpečné, že nemohou způsobit absolutně žádné úmrtí.“

To také nikdo netvrdí, kontrují jeho oponenti. „Oxid dusičitý nezabíjí zdravé lidi, z toho důvodu také nikdo nezemře poté, co si vykouří cigaretu,“ říká Dennis Nowak z Institutu a polikliniky pro pracovní a sociální medicínu z Univerzity v Mnichově. „Správné je uvést, že zatížení škodlivinami způsobenými dopravními prostředky, k nimž NO2 patří, zkracuje délku dožití.“ Anton Hofreiter ze strany Zelení dodává: „Je zavádějící tvrdit, že příčinou úmrtí je rakovina plic, ale nikoli jemné částice a oxidy dusíku. Ani kuřáci neumírají kvůli kouři, ale na následky kouření, ať už to je rakovina plic nebo srdeční infarkt.“

Zdravý člověk vliv emisí takřka nevnímá. Ale jak jsou na tom ostatní? „Oxidy dusíku z dieselových motorů jsou silně dráždivé a způsobují záněty dýchacích cest,“ říká Christian Witt, profesor z Berlína. „Dostanou-li se k již poškozené sliznici, působí jako urychlovače zánětu.“

Podobnou zkušenost má i plicní lékař z Leverkusenu Norbert Karl Mülleneisen, který na sebe upoutal pozornost médií v roce 2016 svou žalobou na výrobce automobilů. „Onemocnění dýchacích cest, astma a alergií prokazatelně přibývá, především u lidí žijících v blízkosti hlavních silnic,“ uvedl Mülleneinsen v rozhovoru pro Rheinische Post. 

Sám došel ve své praxi ke zjištění, že v Leverkusenu přibývá onemocnění dýchacích cest, za jejichž příčinu nelze považovat nikotin. „Tito pacienti byli a stále jsou na vysoce frekventovaných silnicích vystaveni čím dál většímu množství jemných částic a oxidů dusíku.“

Proti Köhlerovi vystoupil i Spolkový úřad na ochranu životního prostředí. Doktor Wolfgang Straff v rozhovoru pro Heute Journal uvedl: „Limity NO2 neplatí jen pro dospělé, zcela zdravé lidi. Platí pro všechny – i pro těhotné ženy, a tedy i nenarozené děti.“ 

Podle jeho slov jde především o ochranu citlivých skupin obyvatel, kteří trpí na astma, CHOPN (Chronická obstrukční plicní nemoc), srdečně-cévním onemocněním nebo diabetes. Zdůraznil také nutnost ochrany velmi malých dětí v kočárku, které se na ulicích nacházejí ve výšce výfuků.

Autoři:

Nejčtenější

Jawy jsou zas snem Indů. Perak se s velkou slávou vrací

Detail indické JAWY 300

Je neděle a v novém motosalonu Jawa v indickém Džajpuru je rušno. Čtyři zaměstnanci se nestačí otáčet. Na barové...

Dovolená v karavanu: levné to není a chce to trpělivost, cílem je cesta

Karavany

Obytná auta jsou v kurzu a stále více Čechů si je nejen pořizuje, ale hlavně půjčuje. Vidina dobrodružné dovolené je...

Autofotka týdne: Punková octavia hvězdou pražské autovýstavy

Hot rody na výstavě Autoshow Praha 2019

Kvůli tomuto exponátu stojí za to vyrazit do Letňan na výstavu Autoshow Praha, která probíhá o tomto víkendu. V zadním...

Němečtí vědci: Emise sníží zvrat v dopravě a zdražení, problémem je prach

Ilustrační snímek

Zákazy vjezdu aut do měst nesnižují zatížení škodlivinami. Změnit se musí nejen auta, ale celý způsob dopravy, tvrdí...

Ojeté VW, škody a toyoty si cenu drží, nejvíc padá u aut z Francie

Ilustrační snímek

Trh mladých ojetin stále roste a pravděpodobně tomu tak bude i nadále. Zejména pokud dojde k avizovanému zdražování...

Další z rubriky

Peugeot 405 je nezmar. Nově se vyrábí v Ázerbajdžánu

Peugeot Khazar 406

Pro mnohé je to automobilový pravěk, ovšem důkazem, že i v takové době vznikala auta, na která se nezapomíná, je...

Účet manažerů VW za Dieselgate. Soud se dopočítal škody dva biliony korun

Martin Winterkorn už vyčerpal svůj čas u Volkswagenu. O žádných podvodech s...

Škody v celkové výši 78 miliard eur (dvou bilionů korun) způsobili podle německých vyšetřovatelů někteří manažeři...

Němečtí vědci: Emise sníží zvrat v dopravě a zdražení, problémem je prach

Ilustrační snímek

Zákazy vjezdu aut do měst nesnižují zatížení škodlivinami. Změnit se musí nejen auta, ale celý způsob dopravy, tvrdí...

Najdete na iDNES.cz