Pátek 21. února 2020, svátek má Lenka
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Pátek 21. února 2020 Lenka

PŘEHLED PRO ŘIDIČE: BODOVÝ SYSTÉM

ÚPLNÝ PŘEHLED PROHŘEŠKŮ, ZA KTERÉ SE BUDOU
ROZDÁVAT TRESTNÉ BODY

SEDMIBODOVÉ PROHŘEŠKY
7 bodů

Alkohol za volantem

Co to znamená: Sedm bodů vám přibude na kontě, když budete řídit auto, motocykl nebo jiné motorové vozidlo pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, jako je například marihuana.

Množství naměřeného alkoholu v krvi musí přesáhnout 0,3 promile. Na alkohol a jiné návykové látky pamatuje navíc i trestní zákoník. Opilý řidič se nevyhne soudu a může být odsouzen až na tři roky nepodmíněně. Pokud se zjistí alkohol nebo nějaké návykové látky u řidiče při nehodě, kde dojde k úmrtí nebo těžkému zranění osob, může trest odnětí svobody dosáhnout až 10 let.

Bloková pokuta: Na místě přestupku se neuděluje

Pokuta ve správním řízení: Bez nehody 25 000-50 000 Kč nebo odnětí svobody až do 3 let

Zákaz řízení: 1-2 roky

Řízení bez řidičského průkazu

Co to znamená: Sedm bodů dostanete za tento přestupek, když budete řídit auto, motocykl nebo jiné motorové vozidlo, ale přitom nemáte řidičský průkaz. Nejde však o případ, když si průkaz jen zapomenete doma. Za to dostanete jen blokovou pokutu do dvou tisíc korun.

Stejný trest čeká i na řidiče, který má sice řidičský průkaz, ale ne na skupinu vozidel, které právě řídí. Tedy když například člověk, který smí řídit jen traktor, bude přistižen za volantem osobního auta. Trest se týká i řidičů seniorů nad 60 let, kteří nemají nově požadované zdravotní potvrzení od lékaře.

Bloková pokuta: Na místě přestupku se neuděluje

Pokuta ve správním řízení: 25 000-50 000 Kč nebo odnětí svobody do 1 roku

Zákaz řízení: 1-10 let

Ujetí od vážné dopravní nehody

Co to znamená: Sedm bodů dostanete za to, když ujedete od nehody, která se vám stala (nezáleží, zda jste ji zavinili, nebo ne) a při níž někdo přijde o život, je zraněn, nebo když hmotná škoda už na první pohled převýší částku 50 000 korun.

Tím je myšlena nejen škoda na vozidlech, která byla při nehodě poškozena (tedy např. i ta zaparkovaná v okolí), ale i na věcech přepravovaných v těchto vozidlech a také na budovách, plotech, osvětlení vybavení silnic... Řidič například na osamělém místě bez telefonu může z místa nehody odjet, aby přivolal pomoc, ale pak se musí neprodleně vrátit zpět.

Bloková pokuta: Na místě přestupku se neuděluje

Pokuta ve správním řízení: 50 000 Kč

Zákaz řízení: 1-6 měsíců (spáchá-li řidič tento přestupek 2x a vícekrát během jednoho roku)

Odmítnutí testu na alkohol

Co to znamená: Sedm bodů dostanete za situace, když vás policisté zastaví při silniční kontrole, na základě dechové zkoušky zjistí, že jste pod vlivem alkoholu a vy se následně odmítnete podrobit lékařskému vyšetření (odběr krve, moči, potu). To by hodnoty naměřené při dechové zkoušce buď mělo vyvrátit, nebo potvrdit.
Jedinou výjimkou k odepření jsou zdravotní důvody.

Kromě ztráty bodů zaplatíte pokutu minimálně 25 tisíc korun a přijdete o řidičský průkaz nejméně na jeden rok. Po uplynutí trestu budete mít na svém kontě stále sedm trestných bodů, navíc budete muset úspěšně projít testem z pravidel silničního provozu.

Bloková pokuta: Na místě přestupku se neuděluje

Pokuta ve správním řízení: 25 000-50 000 Kč

Zákaz řízení: 1-2 roky

Odmítnutí zkoušky dechu

Co to znamená: Budete řídit auto, motocykl nebo jiné motorové vozidlo a policisté vás při silniční kontrole zastaví a budou chtít například za pomoci alkoholtesteru zjistit, zda nejste pod vlivem alkoholu.

Pokud odmítnete, dostanete nejen sedm trestných bodů, ale zaplatíte také pokutu minimálně 25 tisíc korun a přijdete o řidičský průkaz nejméně na jeden rok.

Po uplynutí trestu zákazu řízení budete mít na svém kontě stále sedm trestných bodů, navíc budete muset na obecním úřadě úspěšně projít testem z pravidel silničního provozu.

Bloková pokuta: Na místě přestupku se neuděluje

Pokuta ve správním řízení: 25 000-50 000 Kč

Zákaz řízení: 1-2 roky

Způsobení vážné dopravní nehody

Co to znamená: Tento bod sazebníku trestá způsobení dopravní nehody, která má za následek smrt nebo těžké zranění některého z jejích účastníků. Pokud zaviníte takovou dopravní nehodu, kromě ztráty sedmi bodů půjdete před soud, jenž vás podle závažnosti nehody může odsoudit i k nepodmíněnému trestu odnětí svobody až na deset let.

Kromě toho ztrácíte možnost řídit motorové vozidlo na jeden rok až deset let. Závažnost sankcí odráží to, že se v těchto případech jedná o nejzávažnější dopravní nehody.

Bloková pokuta: Na místě přestupku se neuděluje

Sankce: Odnětí svobody až na 10 let

Zákaz řízení: 1-10 let

***

ŠESTIBODOVÉ PROHŘEŠKY
6 bodů

Zákaz předjíždění

Co to znamená: Šest bodů vám zaručí prohřešek, při němž budete předjíždět na místech, kde je to zakázáno dopravní značkou Zákaz předjíždění, nebo tam, kde to zakazuje plná (jednoduchá nebo dvojitá) čára na silnici. Platí to však i pro další vyjmenovaná místa: tedy například tam, kde nemáte dostatečný přehled (před vrcholem stoupání), na přechodu pro chodce, na křižovatce atd. 

Řidič, jenž takový přestupek spáchá a bude přistižen, zaplatí minimálně 5000 korun pokuty a půl roku si nezařídí. Po uplynutí půlročního trestu nebude muset skládat testy z dopravních předpisů. Nevyhne se jim však, jestliže jeho přestupek bude posouzen jako velmi závažný a dostane roční zákaz řízení.

Bloková pokuta: Na místě přestupku se neuděluje

Pokuta ve správním řízení: 5000-20 000 Kč

Zákaz řízení: 6 měsíců - 1 rok

Otáčení a couvání na dálnici

Co to znamená: Špatné otáčení a couvání na dálnici bývá často příčinou velmi vážných nehod. Proto každý řidič musí počítat i s důraznými sankcemi za porušení tohoto ustanovení zákona. Platí to také pro jízdu v protisměru na dálnici nebo na rychlostní silnici.

Řidič, který si od 1. července bude chtít například při dopravní zácpě na dálnici cestu zkrátit riskantním přejetím do druhého směru, proto musí počítat se ztrátou šesti bodů, pokutou pět až deset tisíc korun a zákazem řízení nejméně na šest měsíců.

Bloková pokuta: Na místě přestupku se neuděluje

Pokuta ve správním řízení: 5000-20 000 Kč

Zákaz řízení: 6 měsíců - 1 rok

Jízda pod vlivem alkoholu

Co to znamená: Šest bodů dostanete v případě, že budete řídit auto krátce po vypití alkoholu a měřením se zjistí, že máte více než 0,3 promile alkoholu v krvi. To platí i v situaci, kdy například po oslavě neodhadnete rychlost odbourávání alkoholu a druhý den ráno vás policisté zastaví.

Při měření pak zjistí, že jste stále pod vlivem takzvaného zbytkového alkoholu. Jeho množství opět musí přesáhnout 0,3 promile, pokud by bylo nižší, jde o přestupek za tři body. Tento trest se samozřejmě kromě alkoholu vztahuje opět i na jiné návykové látky.

Bloková pokuta: Na místě přestupku se neuděluje

Pokuta ve správním řízení: 10 000-20 000 Kč

Zákaz řízení: 6 měsíců - 1 rok

Vjíždění na železniční přejezd

Co to znamená: Červené světlo bliká a výstražné zvukové znamení upozorňuje řidiče, aby nevjížděli na železniční přejezd, k němuž se blíží vlak. Řada řidičů však v podobné situaci na výstrahu nedbá a chce co nejrychleji koleje přejet. Najdou se i takoví, kteří nereagují ani na spuštěné závory a snaží se mezi nimi prokličkovat na druhou stranu.

Za tento přestupek nově hrozí ztráta šesti bodů a pokuta minimálně 2500 korun. Jestliže by policisté přistihli hříšníka na železničním přejezdu v době, kdy tam nemá co dělat, dvakrát během jednoho roku, bude mu řidičský průkaz odebrán na šest měsíců až jeden rok.

Bloková pokuta: 2500 Kč

Pokuta ve správním řízení: 2500-5000 Kč

Zákaz řízení: 1-6 měsíců (spáchá-li řidič tento přestupek 2x a vícekrát během jednoho roku)

Řízení po odebrání průkazu

Co to znamená: Jestliže policisté přistihnou za volantem člověka, jemuž byl řidičský průkaz zadržen, a on i přesto nadále řídí, automaticky získává šest trestných bodů a přijde o řidičák na dalších šest měsíců až jeden rok.

Trest se totiž přičítá k tomu již běžícímu, takže pro řidiče prodlužuje dobu zákazu řízení. Taková situace může nastat, i když je řidič podezřelý, že se dopustil nějakého závažného přestupku, který ještě není vyřešen, ale řidičské oprávnění už mu bylo zadrženo.

Bloková pokuta: Na místě přestupku se neuděluje

Pokuta ve správním řízení: 2500-5000 Kč

Zákaz řízení: 1-6 měsíců

***

PĚTIBODOVÉ PROHŘEŠKY
5 bodů

Řízení vozidla ve špatném stavu

Co to znamená: Pět bodů a vysokou pokutu (5000 až 10 000 Kč) dostane řidič, který bude policií přistižený za volantem vozidla, které je ve velmi špatném technickém stavu. Například když policista při kontrole zjistí, že máte zcela sjeté pneumatiky, uniká vám hodně olej a podboně, a vaše auto je proto nebezpečné pro ostatní účastníky silničního provozu.

V takových případech má navíc policista možnost odebrat doklady o registraci vozidla, a tak řidiči zabránit pokračovat v další jízdě tímto nevyhovujícím automobilem.

Bloková pokuta: Neuděluje se

Pokuta ve správním řízení: 5000-10 000 Kč

Zákaz řízení: 6 měsíců až 1 rok

Řízení vozidla bez osvědčení

Co to znamená: Pro řízení některých vozidel (např. těžkotonážní soupravy) či autobusů nebo vozidel, která mají právo přednosti v jízdě, se vyžaduje vyšší úroveň osvědčení, než je řidičský průkaz. V takovém případě musí mít řidič potřebný doklad o profesní způsobilosti při sobě. Stejně tak musejí mít u sebe senioři nad 60 let zdravotní osvědčení.

Věková hranice pro povinné zdravotní prohlídky je 60, 65 a 68 let a následně každé dva roky. Pro oba případy platí, že řízení bez osvědčení bude stát pět bodů, pokud potvrzení "jen" zapomene, dostane blokovou pokutu.

Bloková pokuta: Neuděluje se

Pokuta ve správním řízení: 5000-10 000 Kč

Zákaz řízení: 6 měsíců až 1 rok

Jízda na červenou

Co to znamená: Zákon tento přestupek pojmenovává jako nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit, nebo na pokyn „Stůj“ daný policistou či obecním strážníkem. Nejvíc případů, o kterých mluví tento bod sazebníku, jednoznačně připadne na projíždění křižovatky na červenou.

Ovšem pozor, ztrátu pěti bodů riskujete za jistých okolností i v případě, že byste nezastavili na pokyn například hasičů či pracovníků železnice, kteří mají pravomoc za zvláštních okolností auta zastavovat.

Bloková pokuta: 2500 Kč

Pokuta ve správním řízení: 2500-5000 Kč

Zákaz řízení: 6 měsíců až 1 rok (spáchá-li přestupek 2x a vícekrát v průběhu 1 roku)

Překročení dovolené rychlosti

Co to znamená: Řidič dostane pět bodů vždy, když pojede rychleji o 40 km/h a více v obci nebo o 50 km/h a více mimo obec. Je důležité si připomenout (protože opomenutí bude od 1. července vskutku drahé), že se to netýká jen jízdy v obci nebo mimo ni.

Tak například pro jízdu přes železniční přejezd stále platí předepsaná rychlost 30 km/h, a pouze v případě, že bliká bílé přerušované světlo, lze jet rychlostí 50 km/h.
Nebo pokud vede silnice pro motorová vozidla skrz město, kde i nadále platí omezení rychlosti na 80 km/h.

Bloková pokuta: Neuděluje se

Pokuta ve správním řízení: 5000-10 000 Kč

Zákaz řízení: 6 měsíců až 1 rok

***

ČTYŘBODOVÉ PROHŘEŠKY
4 body

Ohrožení chodce na přechodu

Co to znamená: Se sankcí čtyř bodů se řidič setká v případě, když neumožní chodci nerušeně a bezpečně přejít vozovku po přechodu. Postih za nesprávné chování řidiče v blízkosti přechodu pro chodce se vyskytuje v sazebníku opakovaně, tato sankce však má největší váhu.

Vychází z toho, že jednou z nejdůležitějších povinností řidiče je být zvlášť opatrný k dětem a chodcům vůbec. Jasná přednost chodců na přechodech se do našich pravidel dostávala postupně, ale dnes už je poměrně jasné, že když chodec na přechod vstoupí (tedy ne když klábosí na chodníku), je jednoznačně hájený.

Bloková pokuta: 2500 Kč

Pokuta ve správním řízení: 2500-5000 Kč

Zákaz řízení: 1-6 měsíců (spáchá-li řidič tento přestupek 2x a vícekrát během jednoho roku)

Řízení neregistrovaného vozidla

Co to znamená: Jestliže pojedete v motorovém vozidle, které není zanesené v registru silničních vozidel, hrozí vám přidělení čtyř bodů a zákaz řízení na šest měsíců až jeden rok.

Tato sankce se vztahuje i na majitele nových automobilů, kteří se domnívají, že provizorní značka, kterou dostali s vozem v prodejně a jež má datum použitelnosti (zpravidla velmi krátké), je jen pro legraci. Ale sankce hrozí třeba také řidiči traktoru, který byl vyřazen z registrace, a přitom se s ním vydá na běžnou silnici.

Bloková pokuta: Neuděluje se

Pokuta ve správním řízení: 5000-10 000 Kč

Zákaz řízení: 6 měsíců - 1 rok

Ohrožení chodce při vyjíždění

Co to znamená: Minimálně dva a půl tisíce korun za pokutu zaplatí řidič, jenž například při výjezdu z garáže ohrozí chodce na chodníku nebo při vjíždění z polní či na polní cestu. Opět se tu vyžaduje jedna z povinností řidiče, a to neohrozit chodce při odbočování nebo při vyjíždění na silnici.

Stejně tak je "ohodnocen" i řidič, který chodce ohrozí při otáčení nebo couvání. Čtyřbodová sankce a pokuta jsou další ze série těch, které mají postihnout nejrůznější přestupky v chování řidičů vůči podstatně zranitelnějším chodcům.

Bloková pokuta: 2500 Kč

Pokuta ve správním řízení: 2500-5000 Kč

Zákaz řízení: 1-6 měsíců (spáchá-li řidič tento přestupek 2x a vícekrát během jednoho roku)

Nedodržení povinné přestávky

Co to znamená: Častým prohřeškem řidičů kamionů a autobusů je nedodržení stanovené bezpečnostní přestávky.

Následkem pak bývají situace, kdy se řidič dostane do mikrospánku a havaruje. Bičem na podobné řidiče z povolání je hrozba udělení čtyř trestných bodů a ztráta řidičského oprávnění na dobu minimálně půl roku.

Policisté mají ke zjištění správného jízdního režimu vydatného pomocníka v zařízení nazývaném tachograf, které je u jmenovaných vozidel povinné - průběžně zaznamenává pohyb vozidla od jeho vyjetí včetně přerušení jízdy.

Bloková pokuta: Neuděluje se

Pokuta ve správním řízení: do 10 000 Kč

Zákaz řízení: 6 měsíců - 1 rok

Nedání přednosti v jízdě

Co to znamená: Řidič na vedlejší silnici, který vjede do cesty motoristovi na hlavní silnici, aniž mu dá přednost, a donutí ho tak změnit rychlost nebo směr jízdy, se dopouští přestupku, za který dostane čtyři trestné body a pokutu 2500 korun. Jestliže tento častý přestupek spáchá dvakrát během roku, přijde i o řidičák.

Pozor, pamatujte i na to, že pravidla platí na všech komunikacích, tedy nejen na silnicích a ulicích, ale i třeba na parkovišti nákupního střediska. Velké množství drobných kolizí, které vznikly nedáním přednosti zprava, je toho důkazem.

Bloková pokuta: 2500 Kč

Pokuta ve správním řízení: 2500-5000 Kč

Zákaz řízení: 1-6 měsíců (spáchá-li řidič tento přestupek 2x a vícekrát během jednoho roku)

Řízení vozidla s jinou registrační značkou

Co to znamená: Použití jiné registrační značky (dříve SPZ), než jaká byla vozidlu úředníky přidělena, v případě odhalení vyjde draho. Minimálně na pět tisíc korun.
Přistižený řidič ztratí řidičský průkaz na půl roku.

Takový případ asi bude poměrně vzácný, může však nastat třeba právě u zemědělských strojů, jejichž majitelé volně přehazují značky podle potřeby, aby mohli se strojem přejet z pole na pole.

Bloková pokuta: Neuděluje se

Pokuta ve správním řízení: 5000-10 000 Kč

Zákaz řízení: 6 měsíců - 1 rok

Ohrožení chodce při odbočování

Co to znamená: Trest ztráty čtyř bodů motoristovi hrozí také v případě, že například odbočuje do jiné ulice a během tohoto manévru ohrozí chodce, který v dané ulici přechází. Přitom vůbec nezáleží na tom, zda chodec jde po přechodu, nebo mimo něj.

Řidič má totiž povinnost při odbočování "za roh" počítat s tím, že se tam někdo bude pohybovat. Tato sankce odráží fakt, že již v základních zásadách pro odbočování zákon po řidiči vyžaduje, aby dbal obecně zvýšené opatrnosti.

Bloková pokuta: 2500 Kč

Pokuta ve správním řízení: 2500-5000 Kč

Zákaz řízení: 1-6 měsíců (spáchá-li řidič tento přestupek 2x a vícekrát během jednoho roku)

***

TŘÍBODOVÉ PROHŘEŠKY
3 body

Ohrožení přejížděním z pruhu

Co to znamená: Ten, kdo používá směrová světla, dává včas najevo úmysl o změně směru jízdy a svým stylem neohrožuje ani neomezuje další řidiče v provozu, se vyhne přidělení tří trestných bodů.

Dále platí, že vždy má přednost motorista jedoucí v pravém pruhu, výjimkou jsou napojovací pruhy při vjezdu na dálnici nebo z čerpací stanice. V případě, že se dva pruhy zužují do jednoho, je nutné dodržovat takzvaný zipový systém.

Bloková pokuta: 2000 Kč

Pokuta ve správním řízení: 1500-2500 Kč

Zákaz řízení: Neuděluje se

Porušení pravidel při dopravní nehodě

Co to znamená: Tři trestné body vám hrozí v případě, že po nehodě ihned nezastavíte a odmítnete jejím dalším účastníkům prokázat totožnost. To samé platí i pro údaje o vozidle. Škoda při nehodě jak na autech a jejich vybavení, tak na silničním zařízení (dopravní značky, semafory) nesmí přesáhnout 50 tisíc korun.

Stejná sankce hrozí i tehdy, jestliže se stanete účastníkem nehody, při níž někdo zemře, zraní se, škoda přitom nepřesáhne částku 50 000 tisíc korun nebo vznikne škoda třetí osobě (například rozbouraný plot), a nehodu neohlásíte policii. Platí to i pro neposkytnutí nebo nezavolání pomoci.

Bloková pokuta: Na místě přestupku se neuděluje

Pokuta ve správním řízení: 25 000-50 000 Kč

Zákaz řízení: 1-2 roky

Nezastavení před přechodem

Co to znamená: Jedete na motocyklu a na přechodu pro chodce jsou lidé. Jestliže automaticky nezastavíte a prosmýknete se kolem nich, dopustil jste se přestupku, za který dostanete pokutu minimálně 2500 korun. Zákon totiž říká, že pokud jsou na přechodu lidé, musíte před ním automaticky zastavit.

To platí i v případě, kdy je evidentní, že chodec hodlá přechod použít. Opět platí, že auta i ostatní vozidla musí zastavit. A navíc, jestliže se tohoto přestupku dopustíte dvakrát během roku, přijdete o řidičský průkaz.

Bloková pokuta: 2500 Kč

Pokuta ve správním řízení: 2500-5000 Kč

Zákaz řízení: 1-6 měsíců (spáchá-li řidič tento přestupek 2x a vícekrát během jednoho roku)

Překročení hmotnosti vozidla

Co to znamená: Přetížené kamiony jsou největším nepřítelem silnic a dálnic. Narazit na vyjeté koleje tak není nic složitého. Ale naložit kamion víc, než je povoleno, bude nyní větším rizikem. Přistiženým řidičům hrozí pokuta do 10 000 korun a zákaz řízení na šest měsíců až jeden rok. Zároveň dostanou tři trestné body.

Ovšem pozor, překročení povolené maximální hmotnosti vozidla se může týkat i osobních automobilů a zvláště pak nákladních přívěsů. Až jednou policie zkontroluje v pátek tyto případy, bude výsledkem možná překvapivě velký počet přetížených osobních aut.

Bloková pokuta: Neuděluje se

Pokuta ve správním řízení: do 10 000 Kč

Zákaz řízení: 6 měsíců - 1 rok

Telefonování za jízdy

Co to znamená: Telefonování během jízdy se sice trestá už dnes, ale novela zákona jasně uvádí, že zakázáno je už samo držení telefonu v ruce či jiným způsobem. Při řízení je tedy lepší mobilní telefon vypnout a vůbec si ho nevšímat.

V opačném případě hrozí přidělení tří trestných bodů a pokuta 1000 korun. Zákon ale pamatuje i na jiná hovorová nebo záznamová zařízení. Během jízdy se tedy nesmí používat například vysílačka nebo diktafon. Jediným východiskem je pořízení hands-free sady.

Bloková pokuta: 1000 Kč

Pokuta ve správním řízení: 1500-2500 Kč

Zákaz řízení: Neuděluje se

Překročení rychlosti

Co to znamená: Nejobvyklejším přestupkem na našich silnicích je nedodržování nejvyšší povolené rychlosti. Pokud v obci, kde je povolená maximální rychlost 50 km/h, pojedete o 20 km/h více, počítejte se třemi trestnými body a pokutou minimálně 2500 korun.

Jakmile však bude vaše rychlost oproti povolenému limitu o 40 km/h vyšší, získáváte už trestných bodů pět a dvojnásobná může být i finační pokuta. Mimo obec je režim o něco volnější. Zde si tři body připíší ti, kteří pojedou o 30 km/h rychleji, než kolik dovoluje zákon, tedy více než 120 kilometrů za hodinu.

Bloková pokuta: 2500 Kč

Pokuta ve správním řízení: 2500-5000 Kč

Zákaz řízení: 1-6 měsíců (spáchá-li řidič tento přestupek 2x a vícekrát během jednoho roku)

Alkohol v krvi

Co to znamená: Přísný metr platí pro řidiče, kteří budou mít při silniční kontrole méně než 0,3 promile alkoholu v krvi. Toto množství je v některých zemích Evropy dokonce legální. U nás však i nadále funguje nulová tolerance, a tak i řidiči, kteří budou mít v krvi takto malé množství alkoholu, budou potrestáni přidělením tří trestných bodů, pokutou minimálně 10 000 korun a odebráním řidičského průkazu na šest měsíců až jeden rok.

Důležité přitom je vědět, že takovouto hranici překročíte již po vypití dvou piv desítek nebo dvou deci vína.

Bloková pokuta: Neuděluje se

Pokuta ve správním řízení: 10 000 Kč - 20 000 Kč

Zákaz řízení: 6 měsíců - 1 rok

***

DVOUBODOVÉ PROHŘEŠKY
2 body

Tramvajový pás

Co to znamená: Jízda po tramvajovém pásu se týká hlavně velkých měst, především pak Prahy.V časech dopravní špičky si mnozí netrpěliví řidiči cestu urychlují nepovolenou jízdou po tramvajovém pásu, což má často za následek to, že v zácpě uvázne i tramvaj.

Kromě pokuty minimálně 1500 korun přistižený řidič obdrží i dva trestné body.
Snad této sankce bude používat policie i na trestání těch řidičů, kteří se dopouštějí velmi nebezpečného přestupku -objíždění tramvaje stojící v zastávce zleva, což překvapivě ze sazebníku vypadlo.

Bloková pokuta: 2000 Kč

Pokuta ve správním řízení: 1500-2500 Kč

Zákaz řízení: Neuděluje se

Nepoužití pásů a přilby

Co to znamená: Pokud je sedadlo vozu vybaveno bezpečnostním pásem, cestující ho musí použít. Výjimku má pouze tehdy, jestliže má lékařské potvrzení, které použití pásu nedoporučuje. Takové lékařské vyjádření však musí mít u sebe. Nařízení o použití pásů neplatí například pro policisty v případech, kdy by jim bránily při rychlém opuštění vozidla. Pokud je tedy někdo z osádky vozu nepřipoután, dostane řidič dvoubodový trest.

Stejný postih čeká na řidiče motocyklu (od nejslabších mopedů až po nejsilnější stroje), pokud on sám nebo spolujezdec nebude mít přilbu.

Bloková pokuta: 2000 Kč

Pokuta ve správním řízení: 1500-2500 Kč

Zákaz řízení: Neuděluje se

Nepoužití dětské autosedačky

Co to znamená: Nadále už nemůžete vozit děti bez autosedačky. Každý dětský spolujezdec do výšky 150 centimetrů a váhy 36 kilogramů musí mít svoji autosedačku, sedák nebo zařízení, které bezpečně umožňuje použít bezpečnostní pás. Toto nařízení nově platí na všech typech silnic.

Početnější rodiny mají výjimku. Jestliže počet dětí nad tři roky přesahuje počet sedadel vybavených pásy nebo autosedačkami, může řidič ještě do 1. května 2008 přepravovat na zadním sedadle víc dětí bez použití pásu nebo autosedačky. Nesmí však vyjet na dálnici.

Bloková pokuta: 2000 Kč

Pokuta ve správním řízení: 1500-2500 Kč

Zákaz řízení: Neuděluje se

Neoznačení překážky

Co to znamená: Motorista musí na silnici dostatečně označit překážku, kterou sám způsobil. Jestliže se jeho vůz stane nepojízdným, musí například použít výstražný trojúhelník, který umístí 50 metrů za překážku, na dálnici pak 100 metrů.

V obci tato vzdálenost může být kratší. Pokud tuto část povinné výbavy auta nepoužije a překážku dostatečně neoznačí, může dostat pokutu 1500, a navíc mu budou přiděleny dva trestné body. Sankce se netýká jen nepojízdného nebo havarovaného vozu. Vztahuje se například i na řidiče nákladních vozů při skládání nákladu.

Bloková pokuta: 2000 Kč

Pokuta ve správním řízení: 1500-2500 Kč

Zákaz řízení: Neuděluje se

***

JEDNOBODOVÉ PROHŘEŠKY
1 bod

Pomalá jízda po dálnici

Co to znamená: Na dálnici nesmí vjet motoristé s vozidlem, které nemůže jet alespoň osmdesátikilometrovou rychlostí. Majitelé nevýkonných mopedů, traktorů nebo jiných zemědělských strojů mají smůlu a ke svému přesunu musí použít běžné silnice.

Jestliže předpis poruší, přijdou o jeden bod a zaplatí blokovou pokutu 2000 korun. Nutno podotknout, že z tohoto ustanovení platí výjimka, a to na úsecích, kde dálnice procházejí obcemi. Tam mají povolen vjezd i pomalejší vozidla, ale spodní hranice je 65 km/h.

Pokuta ve správním řízení: 1500-2500 Kč

Bloková pokuta: 2000 Kč

Zákaz činnosti: Neuděluje se

Jízda bez zapnutých světel

Co to znamená: Jednou z největších novinek silničního zákona je zavedení celoročního a celodenního svícení.

Všechna motorová vozidla bez výjimky proto musí mít během jízdy rozsvícena obrysová a potkávací světla. Nebo mohou být nahražena i speciálními světly pro denní svícení, kterými už výrobci vybavují některá nejmodernější auta. Nemít při jízdě rozsvíceno znamená přijít o jeden bod a zaplatit blokovou pokutu 2000 korun.

Pokuta ve správním řízení: 1500-2500 Kč

Bloková pokuta: 2000 Kč

Zákaz činnosti: Neuděluje se

Porušení zákazových a příkazových značek

Co to znamená: Porušení veškerých příkazových a zákazových značek, které lze zjednodušeně označit jako všechny značky kulaté, automaticky přijde viníka na jeden bod.

Výjimkou je dopravní značka upravující nejvyšší povolenou rychlost, zákaz předjíždění, zákaz zastavení a zákaz stání. Právě zákaz stání a zastavení byl do výjimky zařazen dodatečně. Za špatné parkování na místech, kde to není povoleno, tak řidičům hrozí jen finanční postih, který může být maximálně 2000 korun. V tomto případě není pokuta pevně stanovena a záleží na rozhodnutí policisty.

Pokuta ve správním řízení: 1500-2500 Kč

Bloková pokuta: 2000 Kč

Zákaz činnosti: Neuděluje se

Vjezd do obytné a pěší zóny

Co to znamená: I když se zdá přidělování bodů za poměrně nevinný přestupek moc přísné, má svoji logiku; bez toho by jistě řada řidičů na tuto značku vůbec nedbala, jen aby mohli přijet co nejblíže ke svému cíli. Vjezd do pěších a obytných zón bývá omezen časem i typem vozidel, které do těchto míst smějí vjíždět.

Ty bývají uvedeny ve spodní části značky, která o obytné nebo pěší zóně informuje. V obytné zóně navíc není dovoleno parkovat mimo vyhrazená místa. Maximální povolená rychlost vozidel v obytné zóně je stanovena na 20 kilometrů za hodinu.

Pokuta ve správním řízení: 1500-2500 Kč

Bloková pokuta: 2000 Kč

Zákaz činnosti: Neuděluje se

Neoprávněné užití vyhrazeného pruhu

Co to znamená: Nejčastěji mají jízdní pruh vyhrazen autobusy hromadné městské dopravy nebo i cyklisté. Narazit na takové pruhy však lze také například v době konání významných sportovních akcí, kdy je v přeplněných ulicích třeba zaručit bezproblémovou dopravu.

Mnoho řidičů však čekání v kolonách vedle volného pruhu nevydrží a vydají se po něm. Pokud takového motoristu zastaví policisté, přijde o bod a zaplatí pokutu minimálně 1500 korun.

Pokuta ve správním řízení: 1500-2500 Kč

Bloková pokuta: 2000 Kč

Zákaz činnosti: Neuděluje se

Neoprávněné užití modrého světla

Co to znamená: Právo využít zvláštní výstražné světlo a zvláštní zvukové znamení mají například vozy státní a obecní policie, zdravotnické záchranné služby, celní správy nebo hasičů. Díky modrému majáku mají řidiči těchto aut na silnicích absolutní přednost. Ostatní řidiči na použití tohoto světla a zvukového znamení nemají právo. Pokud by to někdo porušil a výstražná světla si namontoval a používal, riskuje přidělení trestného bodu a pokutu nejméně 1500 korun.

Pokuta ve správním řízení: 1500-2500 Kč

Bloková pokuta: 2000 Kč

Zákaz činnosti: Neuděluje se

Neoprávněné užití oranžového světla

Co to znamená: Oranžový maják se používá například při přepravě nadměrného nákladu nebo na vozech různých pohotovostních vozů nestátních složek. Jejich řidiči nemají právo absolutní přednosti. Neoprávněné a bezdůvodné použití výstražného světla oranžové barvy je za jeden trestný bod.

K tomu je třeba poznamenat, že odborníci považují rovnost trestů za zneužití "málo výhodného" oranžového a "daleko výhodnějšího" modrého majáčku za jeden z největších omylů bodového systému. Ale bod a až 2500 korun pokuty za něj řidič dostane.

Pokuta ve správním řízení: 1500-2500 Kč

Bloková pokuta: 2000 Kč

Zákaz činnosti: Neuděluje se

***

ZA CO NEDOSTANETE ANI BOD
0 bodů

Vedle zákonem určených přestupků, za které hrozí spolu s přidělením bodů i různě vysoké pokuty a také zadržení řidičského průkazu či zákaz řízení, však mohou policisté pokutovat na místě další přestupky, a to až do výše 2000 korun. To se týká prakticky všech menších a méně závažných přestupků, kterými řidiči poruší zákony upravující pravidla silničního provozu.

Při jejich vyjmenovávání by bylo možné začít již od prvních ustanovení zákona, která popisují základní podmínky účasti v provozu na silnicích. A proto například může být za jistých okolností pokutován i ten, kdo řídí se sádrovým obvazem na ruce, protože tato okolnost může podstatně snížit jeho schopnost ovládat vozidlo.

Uvádíme několik příkladů dopravních přestupků, za které se udělují pouze pokuty:

- porušení pravidel pro zastavení a stání mimo místa vyznačená značkami (u křižovatek, nástupní ostrůvky, tramvajové koleje, na obousměrné silnici v protisměru atd.)

- parkování v obytné zóně mimo parkoviště

- kouření při jízdě na motocyklu

- zastavení automobilem na chodníku

Jízda bez předepsaných dokladů

Taková situace nastane při policejní kontrole, když řidič nepředloží požadované doklady (řidičský průkaz, profesní osvědčení, potvrzení o povinné lékařské prohlídce). Jedná se tedy o drobný přestupek, který je třeba odlišit od případů, kdy řidič předepsané doklady nevlastní vůbec. Za což jsou podstatně těžší sankce včetně udělení největšího možného počtu bodů -7.

Jízda v levém pruhu

K překvapení mnohého řidiče stále platí i podle nového zákona, že se v České republice jezdí na dálnicích se dvěma a více jízdními pruhy v jednom směru vpravo. Takže ten, kdo jede na tříproudové dálnici prostředním pruhem, má naději, že za to může být oceněn až dvoutisícovou pokutou. V ostatních jízdních pruzích než pravém smí totiž jet jen v případě, kdy to potřebuje k předjíždění nebo objíždění. Podobně v obci nesmějí do levého pruhu mopedy a nákladní vozy nad 3,5 tuny.

Nedání znamení o změně směru

Zdálo by se, že postihování tohoto drobného přestupku -nepoužití směrových světel při odbočování - může být považováno za malichernost. Ale každý řidič, který už v životě měl nehodu jen kvůli tomu, že jiný řidič zapomněl dát „blinkr“, nebo ho snad z lenosti vůbec nedává, potvrdí, jak kvůli tomu mohou vznikat nebezpečné situace.

Volný pruh na dálnici

Přestupku se dopustí řidič, který nezachová volný třímetrový pruhu při zastavení na dálnici nebo rychlostní silnici, aby mohla bez potíží projet záchranná služba, policie nebo hasiči. Je to další z příkladů zdánlivě drobného přestupku, ovšem s podstatně vážnějšími následky. Ucpaná dálnice, kde vozy doslova stojí na nárazníku, dokáže nejen podstatně zkomplikovat odstraňování následků dopravní nehody, ale zraněným také snížit šanci na přežití.

Zavinění dopravní nehody

Jedná se o nehody, kde je příčinou nepřiměřená rychlost nebo jiným způsobem nezvládnuté vozidlo, a přitom nebyl nikdo zraněn ani nevznikla žádná větší škoda. Typickým příkladem je sjetí automobilu do příkopu, když řidič nezvládne řízení, ale jinak se nikomu nic nestane a ani nevznikne žádná jiná škoda.

Další příklady přestupků

(Mohou být oceněny pokutou do 2000 Kč bez dalších sankcí)

- neoznačení vlečeného vozidla výstražným trojúhelníkem na zadní části
- nesprávné použití směrových světel při jízdně na kruhovém objezdu
- veškeré přestupky chodců a cyklistů na silnicích a ulicích (včetně bruslařů při jízdě na silnici - platí pro ně, že mají využívat chodník, a v případě, že u vozovky není, má bruslař jet po stejné straně jako chodec, to znamená na levé straně silnice)

Najdete na iDNES.cz