30 let energetiky

Farma větrných elektráren Kryštofovy Hamry - pohled na dílo ze vchodu Mědník u obce Měděnec v Krušných horách

Lesy umírající kvůli znečištění, nedýchatelný vzduch, smog. Severní Čechy se díky zásobám hnědého uhlí staly energetickým srdcem Československa – a tvrdě za to platily. Kouřící komíny byly před listopadem 1989 považovány za znak prosperity a fungujícího průmyslu. Po třiceti letech jsou „nejšpinavější“ elektrárenské bloky vypnuté, na hřebeny Krušných hor se vrátily lesy a v podhůří se při rekultivaci sázejí stromy a vznikají nová jezera. Podívejte se, jak se od sametové revoluce změnila energetika.

Advertorial, vytvořeno ve spolupráci s

Severočeské Teplice, 11. října 1989. V ulicích jsou stovky protestujících a také spousta policistů – včetně těch s bílými přilbami a obušky v rukou. Demonstranti si stěžují na nedýchatelný vzduch, šedou štiplavou mlhu, která Teplice pokaždé se začátkem podzimu sevře a drží přes půl zimy. V roce 1989 ale ještě víc než jindy. Celodenní průměrné koncentrace oxidu siřičitého v té době přesahují 1000 mikrogramů na metr krychlový, limit je přitom 150. Obyvatelstvo města dusí každý den, už dva týdny v kuse, a nepolevují. A lidé už toho mají dost… Tehdejší Bezpečnost akci příznačně nazvala „Dým“.

Demonstrace v Teplicích ještě před Listopadem byla dokladem toho, že situace už byla neúnosná. Těm lidem se vyplácely příspěvky, kterým oni sami říkali pohřebné. Peníze měly kompenzovat poškozování zdraví.

Ladislav Štěpánek člen představenstva a šéf divize klasická energetika firmy ČEZ

Skrývkový zakladač v lomu ČSA pod zámkem Jezeří.

Území pod Krušnými horami bylo energetickým srdcem Československa. Obří povrchové doly zásobovaly uhelné elektrárny. Podívejte se, jak se od 80. let minulého století změnil energetický mix.

Z čeho se vyrábí elektřina

Elektrárna Počerady pochází z počátku 70. let minulého století. V roce 1994 došlo k odsíření dvou bloků a v roce 1996 byly dány do provozu zbývající tři odsířené bloky.

V 90. letech začala elektrárenská firma ČEZ odstavovat zastaralé elektrárenské bloky, které nejvíc znečišťovaly životní prostředí. „ČEZ už odstavil 2000 MW kapacity uhelných elektráren po celé České republice včetně Ústeckého kraje. To je zhruba výkon obou bloků jaderné elektrárny Temelín. A dalších zhruba 3000 MW plánujeme odstavit přibližně do roku 2035. Záležet bude ale také na tom, jak se bude vyvíjet postoj k uhlí v Evropě a jakým směrem se budou vyvíjet evropské limity, které se pravidelně zpřísňují. Nyní se intenzivně připravujeme na nové a velmi striktní limity BREF/BAT k roku 2021. Podobně důležité budou i výstupy připravované české uhelné komise, která by měla na základě celospolečenské shody nastavit pravidla pro uhelnou energetiku a postupnou transformaci regionů závislých na uhlí,“ uvedl tiskový mluvčí firmy Roman Gazdík.

Jak se odstavovaly uhelné elektrárny

leden 2019
přehrát znovu
 • Prunéřov I, Blok 2
 • Tisová II, Blok 7
 • Tušimice I, Blok 6
 • Tisová II, Blok 8
 • Prunéřov I, Blok 1
 • Tušimice I, Blok 1
 • Hodonín, Turbogenerátor 3
 • Tušimice I, Blok 2
 • Počerady, Blok 1
 • Ledvice, Blok 5
 • Tušimice I, Blok 3
 • Hodonín, Turbogenerátor 2
 • Hodonín, Turbogenerátor 1
 • Tisová, Turbogenerátor 4
 • Tušimice I, Blok 5
 • Tušimice I, Blok 4
 • Tušimice I, Blok 3
 • Ledvice, Blok 1
 • Mělník II, Bloky 7 a 8

Elektrárny v 80. letech měly odlučovače prachu, to ano, ale ne tak účinné jako dnes. Tehdy bylo pevných látek 90 tisíc tun, teď je to 1500 tun. Ale neměly žádný systém odsíření ani žádné snižování oxidů dusíku.

Ladislav Štěpánek člen představenstva a šéf divize klasická energetika firmy ČEZ

Krušné hory v 80. letech minulého století.

Jak klesaly emise

Těžba uhlí v Česku od sametové revoluce klesla o desítky procent. Zatímco v roce 1989 se vytěžilo téměř 35 milionů tun černého uhlí a 89 milionů tun uhlí hnědého, v roce 2018 to bylo 4,1 milionu tun černého a 39,2 milionu tun hnědého uhlí. U černého uhlí činí pokles 88,2 procenta, u hnědého 55,9 procenta. Zdroj: Česká geologická služba

80tá léta 20 stol. Lesní hospodářský celek Klášterec, stovky hektarů holin po zpracování exhalačních těžeb. Pohled je (domníváme se) ze silnice z Horní Halže směrem na Klínovec. Obrys hory vpravo v dálce je pravděpodobně Jelení hora nad Přísečnickou nádrží v popředí je hromada dolomitického vápence, který se přihnojoval na lesní půdu pro zlepšení PH.

„Černý trojúhelník”

Vlivem vysokých emisí síry a dusíku z českých, ale i německých a polských elektráren v takzvaném černém trojúhelníku, jak se oblast pohraničí tří zmíněných zemí nazývala, uhynuly smrkové porosty na rozloze desítek tisíc hektarů. „Lesy byly kompletně zničené, oxid siřičitý jim spálil jehličí, poničené byly i půdy,“ vypráví profesor Jakub Hruška z České geologické služby. Nejhorší stav panoval ve východní části Krušných hor, od Klínovce až po Děčínský Sněžník.

Prohlédněte si dobové snímky Krušných hor

Perla Jedna z krušnohorských dominant – horská vodní nádrž Přísečnice.

„Krušné hory jsou dnes jednou z nejčistších lokalit v republice, nejsou tu žádné lokální zdroje znečištění a i dálkový přenos je malý,“ říká Jakub Hruška z České geologické služby.

Podzim 2019 v Krušných horách

V rámci rekultivací jen Severočeské doly vysázely přes deset milionů stromů. Ilustrační foto.

Oblasti zasažené těžbou musejí těžaři podle zákona rekultivovat. Rekultivace se týkají téměř 140 kilometrů čtverečních, přičemž téměř polovina z této plochy už je dokončena. Severočeské doly ze skupiny ČEZ vynaložily od roku 1994 na rekultivace 6,7 miliardy korun, do roku 2060 na ně plánují dát celkem 11,2 miliardy korun.

Počty vysazených stromků

Lužická jezera v Německu. Dříve tady bývaly povrchové hnědouhelné lomy, dnes tady budují soustavu propojených jezer. Budoucnost vidí v turistickém ruchu.

Rekultivace hnědouhelných dolů

Vlna za vlnou doráží na písčitou pláž. Některé mají bílé zpěněné čepice už v dálce, jiné až těsně u břehu. Voda, kterou do jezera přivádí řeka Černý Halštrov (přítok Labe), je průzračně čistá. Na pláži se vítr opírá o rákosí. Z vody vystupují kmeny stromů. Nikde ani živáčka. Jen řady žlutých a černých bójek se pohupují nahoru a dolů. Na vyvýšeném písčitém břehu, který voda postupně ukusuje, rostou borovice a břízy. Tohle není pobřeží Baltského moře, jak by se mohlo zdát, tohle je hrana hnědouhelného dolu.

Lužická jezera

Němci při budování Lužických jezer ukazují, že kdysi průmyslová krajina se může změnit ve vyhledávanou turistickou lokalitu.

Nová jezera ovšem vznikají i v Česku. Jedním z hlavních projektů by mělo být jezero Libouš: má vzniknout v roce 2050 na území dnešních Dolů Nástup Tušimice, bude 22 metrů hluboké, napuštěno má být přivaděčem z řeky Ohře a zabírat by mělo téměř 11 kilometrů čtverečních. Kromě toho zde budou další, menší jezírka o celkové rozloze pět hektarů.